Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta z roku 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2021 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 132-2021 z dn. 27.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.pdf (98,26KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 129-2021 z dn. 15.12.2021 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.pdf (102,83KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 127-2021 z dn. 9.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik.pdf (166,56KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 125-2021 z dn. 9.12.2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami.pdf (790,04KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 124-2021 z dn. 9.12.2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,16MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 113-2021 z dn. 24.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (507,53KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 105-2021 z dn. 22.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (436,49KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 104-2021 z dn. 13.10.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (645,14KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 102-2021 z dn. 8.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (775,01KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 100-2021 z dn. 8.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność.pdf (775,01KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 99-2021 z dn. 30.09.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,33MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 97-2021 z dn. 29.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (547,95KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 95-2021 z dn. 23.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia.pdf (234,49KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 84-2021 z dn. 31.08.2021 r. w sprwie zmiany budźetu gminy.pdf (1,38MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 82-2021 z dn. 24.08.2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,37MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 75-2021 z dn. 12.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (375,92KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 73-2021 z dn. 9.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (412,36KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 70-2021 z dn. 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych.pdf (66,34KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 63-2021 z dn. 11.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (207,67KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 59-2021 z dn. 31.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego.pdf (173,42KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 58-2021 z dn. 31.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego.pdf (200,00KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2021 z dn. 31.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (195,44KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 56-2021 z dn. 31.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (211,20KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 52-2021 z dn. 19.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (178,27KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 48-2021 z dn. 19.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (205,01KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 47-2021 z dn. 19.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej.pdf (254,65KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 39-2021 z dn. 4.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (274,38KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 37-2021 z dn. 29.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (654,81KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 36-2021 z dn. 26.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchmości Gminy Kamiennik.pdf (141,20KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 33-2021 z dn. 9.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (406,86KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 29-2021 z dn. 22.03.2021 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy.pdf (1,59MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 28-2021 z dn. 11.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.pdf (105,12KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 27-2021 z dn. 11.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu.pdf (93,79KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 20-2021 z dn. 26.02.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (670,28KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 19-2021 z dn. 26.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf (285,27KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 17-2021 z dn. 25.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (152,47KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 16-2021 z dn. 23.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021.pdf (607,99KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 15-2021 z dn. 23.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik.pdf (311,72KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 14-2021 z dn. 9.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (327,73KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 13-2021 z dn. 9.02.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (191,89KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2021 z dn. 11.01.2021 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (192,55KB)

PDF    Zarzązdenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2021 z dn. 15.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych.pdf (101,23KB)