Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik

Zarządzenie Nr 7/2021
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2021 r.


w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze m. ) oraz §4 pkt 2 Zarządzenia nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty Rozdział IV pkt.1 zarządzam, co następuje:


§ 1.W celu przeprowadzenia gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Kamiennik powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje:
1.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Polonistycznego w dniu 19 stycznia 2021 r. godz. 9:00
1)  Agata Parkitna - przewodniczący komisji
2)  Sylwia Goryl - członek komisji
3)  Marcin Minkowicz - członek komisji

2.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Angielskiego w dniu 20 stycznia 2021 r. godz. 9:00
1)  Jarosław Siudak - przewodniczący komisji
2)  Anna Jakubowska - członek komisji
3)  Beata Zawada  - członek komisji

3.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Biologicznego w dniu 27 stycznia 2021 r. godz. 9:00
1)  Bogumiła Janiszewska - przewodniczący komisji
2)  Maria Glinka - członek komisji
3)  Andrzej Łukasiewicz - członek komisji

4.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Chemicznego w dniu 28 stycznia 2021 r. godz. 9:00
1)  Maria Ciesielska - przewodniczący komisji
2)  Kamila Wylężek - członek komisji
3)  Małgorzata Pamuła - członek komisji

5.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Fizycznego w dniu 29 stycznia 2021 r. godz. 9:00
1)  Małgorzata Pamuła - przewodniczący komisji
2)  Andrzej Łukasiewicz - członek komisji
3)  Beata Zawada - członek komisji


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat