Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

Wybierz język

Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły Komisji Rewizyjnej w zalącznikach


Protokół Nr 19k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansów gminnych pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych.pdf

Protokół Nr 18k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w zakresie_ specyfikacji i celowości zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oraz wynagrodzeń.pdf

Protokół Nr 17k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola majątkowych budżetu Gminy Kamiennik za 2015 r..pdf

Protokół Nr 16k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf

Protokół Nr 15k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umów zawartych w gminie Kamiennik.pdf

Protokół Nr 14k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za 2015 rok.pdf

Protokół Nr 13k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola realizacji powierzonego zadania - organizacja sportu na terenie gminy.pdf

Protokół Nr 12k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola załtwiania skarg i wniosków.pdf

Protokół Nr 11k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Protokół Nr 10k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa GOK.pdf

Protokół Nr 9k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku.pdf

Protokół Nr 8k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa ZGKiM.pdf

Protokół Nr 7k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola jednostek oświatowych.pdf

Protokół Nr 6k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa jednostek OSP.pdf

Protokół Nr 5k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w zakresie dowozu dzieci do szkół zgodnie z uprawnieniami.pdf

Protokół Nr 4k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf

Protokół Nr 3k-2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - analiza sprawozdań końcowych za 2014 rok z wykonania zadań publicznych.pdf

Protokół Nr 2k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za 2014 rok.pdf

Protokół Nr 1k-15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola załatwiania skarg i wniosków.pdf

Protokół Nr 40k-14 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GOPS.pdf

Protokół Nr 39k-14 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa ZGKiM.pdf

Protokół Nr 38k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - zapozanie sie z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych.pdf

Protokół Nr 37k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa placówek oświatowych.pdf

Protokół Nr 36k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola OSP.pdf

Protokół Nr 35k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola gospodarki odpadami.pdf

Protokół Nr 34k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - sprawozdania Sport, Caritas.pdf

Protokół Nr 33k-2014 - z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń.pdf

Protokół Nr 32k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GLKS Kamiennik.pdf

Protokół Nr 31k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Biblioteki Publicznej.pdf

Protokół Nr 30k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - rekontrola placówek oświatowych.pdf

Protokół Nr 29k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GOPS.pdf

Protokół Nr 28k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 16.09.2013 r. - kontrola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Protokół Nr 27k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 14.08.2013 r. - Kontrola finansowa ZGKiM.pdf

Protokół Nr 26k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 13.06.2013 r. - analiza zatrudnienia w oświacie.pdf

Protokół Nr 25k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 16.05.2013 r. - analiza Arkuszy Organizacyjnych szkół.pdf

Protokół Nr 24k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnejk Rady Gminy Kamiennik z dn. 11.04.2013 r. - Kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf

Protokół Nr 23k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 19.03.2013 r. - lkontrola umorzeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za rok 2012.pdf

Protokół Nr 22k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 28.02.2013 r. - skargi i wnioski.pdf

Protokół Nr 21k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 29.11.2012 r. - kontrola Gminnej KOmisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.pdf

Protokół Nr 20k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 19-20.11.2012 r. - kontrola GLKS Kamiennik.pdf

Protokół Nr 19k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 10.30.2012 r.- kontrola GOPS.pdf

Protokół Nr 18k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.09.2012 r. - rekontrola oświaty.pdf

Protokół Nr 17k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.09.2012 r. - kontrola finansowa ZGKiM.pdf

Protokół Nr 16k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 16.07.2012r..pdf

Protokół Nr 16k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.06.2012r. oraz dn. 04.07.2012r..pdf

Protokół 7k-2011.doc

Protokół Nr 11K-2011KR.doc

Protokół Nr 10k- rekontrola 2011.doc

Protokół Nr9k-2011 GOPS.doc

Protokół 8k-2011 KR z ZGKiM.doc

Protokół KR Nr 6k-2011.doc

Protokół KR Nr5k-2011..docx

Protokół KR dot. Ochrony Środowiska.doc

Protokół KR - skargi i wnioski.doc

Protokół 4k - Kontrola GOK.doc

Protokół Nr 3K arkusz organizacyjny.doc