Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869 z późn.zm.)  przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za III kwartał 2020 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

19 587 723,23

14 067 377,30

71,82%

     A.1. Dochody bieżące

19 203 823,23

14 030 703,79

73,06%

     A.2.Dochody majątkowe

383 900,00

36 673,51

9,55%

B.  WYDATKI

20 845 588,23

13 568 310,94

65,09%

      B.1. Wydatki bieżące

19 228 588,23

12 937 822,34

67,28%

      B.2. Wydatki majątkowe

1 617 000,00

630 488,60

38,99%

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 257 865,00

499 066,36

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XII/100/20 z dnia 10 marca 2020 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok w wysokości 7 960,83 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat