Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 20 października 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej tereny mieszkaniowe B o pow. 0,1130 ha, położonej w Goworowicach, w Gminie Kamiennik. Działka posiada regularny kształt i położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, terenów niezabudowanych oraz gruntów rolnych. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą, posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i ma dostęp od strony południowej do drogi publicznej (działka nr 273). Działka nr 82/6 zabudowana jest budynkiem po byłej szkole (Goworowice nr 52), dwukondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 375,60 m2, zlokalizowanym w zabudowie wolnostojącej. Budynek byłej szkoły został wybudowany przed 1939 r. i wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

 

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, zatwierdzonym uchwałą VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r., poz. 1805, działka nr 82/6 zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych symbolami: w części U1 – tereny zabudowy usługowej a w części KDW1 – tereny dróg wewnętrznych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00031759/5.

Ww. działka nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

                      

                        Cena wywoławcza nieruchomości: netto 134 300,00 zł

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawką podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.10.2020 r. do 27.10.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat