Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu

Zarządzenie nr 77/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

 

§1

Nie pobiera się opłaty za najem świetlic wiejskich w miejscowościach Chociebórz i Zurzyce ze względu na otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

§2

Pozostałe opłaty są ponoszone zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 24 stycznia 2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat