Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869 z późn.zm.)  przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za II kwartał 2020 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

19 508 944,55

9 542 456,03

48,91

     A.1. Dochody bieżące

19 125 044,55

9 523 281,96

49,79

     A.2.Dochody majątkowe

383 900,00

19 174,07

4,99

B.  WYDATKI

20 766 809,55

8 658 807,22

41,70

      B.1. Wydatki bieżące

19 245 809,55

8 617 459,95

44,78

      B.2. Wydatki majątkowe

1 521 000,00

41 347,27

2,72

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

- 1 257 865,00

883 648,81

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XII/100/20 z dnia 10 marca 2020 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok w wysokości 7 960,83 zł.

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat