Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprzedaż nieruchomości

 

O g ł o s z e n i e   o  p r z e t a r g u

 

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomość obejmującą

działkę nr 126/12 o pow. 0,0059 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038836/8  położona w Kamienniku pl. Dworcowy zabudowana wiatą obudowaną krytą blachą o pow. użytkowej 16,22m2 . Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik stanowi teren istniejącego przystanku PKS wraz z zespołem pawilonów handlowych.

Cena wywoławcza 6 520 zł

Wadium w wysokości 660 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego  2013 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku

pokój nr  2

Wadium wyżej  należy wpłacić najpóźniej do

dnia 15 lutego 2013 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wisła
Data wytworzenia: 2013-01-30