Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

II przetarg na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza II ustny przetarg na sprzedaż niżej wymienione nieruchomości:

  1. działka nr 336/2 o pow. 0,7113 ha zapisana w księdze wieczystej nr 49430 położona w Szklarach zabudowana budynkiem po byłej szkole, dwukondygnacyjny murowany w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 424m2 .Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik przeznaczona jest na mieszkania socjalne, działalność rzemieślniczą bytową, usługę zdrowia i opieki społecznej. Dopuszcza się adaptację obiektu na budowę poziomą i pionową obiektu

Cena wywoławcza 160 000 /słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych/

Wadium wynosi 16 000 zł / słownie: szesnaście tysięcy złotych/

  1. działka nr 29/1 o pow. 0,64 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38795 położona w Ogonowie zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym w zabudowie półzwartej o pow. użytkowej 150m2  oraz gospodarczy. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Cena wywoławcza 60 000 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych

Wadium wynosi 6 000 zł słownie: sześć tysięcy złotych.

  1. działka nr 32/1 o pow. 0,06 ha zapisana w księdze wieczystej NT 38795 położona w Ogonowie niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik stanowi tereny mieszkaniowe zagrodowe.

Cena wywoławcza 9 000 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych

Wadium wynosi 900 zł słownie: dziewięćset złotych

  1. działka nr 32/2 o pow. 0,07 ha zapisana w księdze wieczystej NT 38795 położona w Ogonowie niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik stanowi tereny mieszkaniowe zagrodowe.

Cena wywoławcza 11 000 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych

Wadium w wysokości 1 100 zł słownie: jeden tysiąc sto złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 r. o godz.1000  w Urzędzie Gminy w Kamienniku pokój nr 2. Wadium w/w na każdą nieruchomość należy wpłacać oddzielnie najpóźniej do dnia 16 listopada 2012 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51887200030017551920000050, wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2, tel. 77 4312135 w.12. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                      /-/ Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wisła
Data wytworzenia: 2012-10-31