Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK

ZA 2019 ROK

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2019 rok :

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

18 503 910,21

18 222 857,71

98,48

     A.1. Dochody bieżące

18 197 979,30

18 064 392,45

99,27

     A.2.Dochody majątkowe

305 930,91

158 465,26

51,80

B.  WYDATKI

18 601 395,21

17 983 793,75

96,68

      B.1. Wydatki bieżące

17 437 395,21

16 992 700,38

97,45

      B.2. Wydatki majątkowe

1 164 000,00

991 093,37

85,15

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-97 485,00

239 063,96

-

 

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

1) wydatki bieżące – projekt pod nazwą "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” – kwota 160 963,85 zł,

 

  1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.

 

  1. Kwoty dotacji:
  1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 7 750,00 zł, w tym:
  • Powiat Nyski- 7 750,00 zł.                                               
  1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

      

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty orazudzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik do Informacji rocznej - pomoc publiczna (akcyza).pdf (157,89KB)

PDFWykaz osób którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – udzielono pomocy publicznej.pdf (104,51KB)

PDFZałącznik do Informacji rocznej - pomoc publiczna (odpady).pdf (63,02KB)