Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych

za  IV  kwartał 2019 roku

 

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869 z późn.zm.)  przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za IV kwartał 2019 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

18 503 910,21

18 222 857,71

98,48

     A.1. Dochody bieżące

18 197 979,30

18 064 392,45

99,27

     A.2.Dochody majątkowe

305 930,91

158 465,26

51,80

B.  WYDATKI

18 601 395,21

17 983 793,75

96,68

      B.1. Wydatki bieżące

17 437 395,21

16 992 700,38

97,45

      B.2. Wydatki majątkowe

1 164 000,00

991 093,37

85,15

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-97 485,00

239 063,96

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr IV/29/19 z dnia 14 lutego 2019 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 7 100,58 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

 

     Kazimierz Cebrat