Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2020

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2020 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XX-163-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (5,53MB)

PDF    Uchwała Nr XX-162-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,48MB)

PDF    Uchwała Nr XX-161-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,08MB)

PDF    Uchwała Nr XX-160-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf (264,73KB)

PDF    Uchwała Nr XX-159-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (243,94KB)

PDF    Uchwała Nr XX-158-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary.pdf (8,12MB)

PDF    Uchwała Nr XX-157-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice.pdf (1,06MB)

PDF    Uchwała Nr XX-156-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2021 rok.pdf (513,00KB)

PDF    Uchwała Nr XX-155-20 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.pdf (759,26KB)

PDF    Uchwała Nr XIX-154-20 z dn. 1.12.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (184,04KB)

PDF    Uchwała Nr XIX-153-20 z dn. 1.12.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf (4,64MB)

PDF    Uchwała Nr XIX-152-20 z dn. 1.12.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf (1,63MB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-151-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (919,70KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-150-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf (173,61KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-149-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (207,89KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-148-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie przekazania petycji.pdf (168,75KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-147-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (179,29KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-146-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf (270,25KB)

PDF    Uchwała Nr XVIII-145-20 z dn. 4.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (297,71KB)

PDF    Uchwała Nr XVII-144-20 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (2,55MB)

PDF    Uchwała Nr XVII-143-20 z dn. 12.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,99MB)

PDF    Uchwała Nr XVII-141-20 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok.pdf (960,05KB)

PDF    Uchwała Nr XVII-140-20 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (380,19KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-136-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2020-2021.pdf (116,86KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-135-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice dz. 82-6).pdf (96,49KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-134-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice dz. 82-5).pdf (96,05KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-133-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kłodobok dz. 63).pdf (95,99KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-132-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-20).pdf (96,05KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-131-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-19).pdf (96,06KB)

PDF   Uchwała Nr XVI-130-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-18).pdf (96,04KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-129-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-17).pdf (96,07KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-128-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-15).pdf (96,05KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-127-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-14).pdf (96,07KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-126-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-13).pdf (96,07KB)

PDF    Uchwała Nr XVI-125-20 z dn. 8.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik dz. 210-12).pdf (96,06KB)

PDF    Uchwała Nr XV-124-20 z dn. 6.08.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika.pdf (194,75KB)

PDF    Uchwała Nr XV-123-20 z dn. 6.08.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (1,59MB)

PDF    Uchwała Nr XV-122-20 z dn. 6.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (835,94KB)

PDF    Uchwała Nr XV-121-20 z dn. 6.08.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik.pdf (107,22KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-120-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (130,23KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-119-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (132,61KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-118-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (128,32KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-117-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej.pdf (132,80KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-116-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf (128,65KB)

PDF    Uchwała Nr XIV-115-20 z dn. 16.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (218,62KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-114-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf (99,89KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-113-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (2,03MB)

PDF    Uchwała Nr XIII-112-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie zmiany WPF.pdf (211,67KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-111-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorski przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (98,81KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-110-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (107,63KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-109-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamiennik na lata 2020-2024.pdf (774,23KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-108-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (108,54KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-107-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.pdf (259,13KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-106-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf (101,33KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-105-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2019 rok.pdf (96,94KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-104-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 r..pdf (95,25KB)

PDF    Uchwała Nr XIII-103-20 z dn. 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (102,56KB)

PDF    Uchwała Nr XII-102-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,31MB)

PDF    Uchwała Nr XII-101-20 z dn. 10.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (204,64KB)

PDF    Uchwała Nr XII-100-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (96,63KB)

PDF    Uchwała Nr XII-99-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice.pdf (341,29KB)

PDF    Uchwała Nr XII-98-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf (294,30KB)

PDF    Uchwała Nr XII-97-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (435,92KB)

PDF    Uchwała Nr XII-96-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf (119,54KB)

PDF    Uchwała Nr XII-95-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2019-2020.pdf (105,40KB)

PDF    Uchwała Nr XII-94-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2020 roku.pdf (279,94KB)

PDF    Uchwała Nr XII-93-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (200,58KB)

PDF    Uchwała Nr XII-92-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (196,58KB)

PDF    Uchwała Nr XII-91-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (195,12KB)

PDF    Uchwała Nr XII-90-20 z dn. 10.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (196,30KB)