Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 23/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 06.03.2020 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr    23 /2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 06.03.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik w drodze bezprzetargowej:

 

1.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 108/12

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,4500 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4500 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z możliwością budowy obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród; RM – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 180,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 52/38

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00026068/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0402 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 22,22 m2 pod garażem blaszakiem

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem blaszakiem

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MW,MN,U:1- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej

Sposób zagospodarowania: z przeznaczeniem na istniejący garaż metalowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 48,88 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane garażami 2,20 zł rocznie od 1 m2, na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

4.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 48/2

Obręb: 0005

KW: nr OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,5000 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu

Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe Starostwo w Nysie

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 18.09.2017 r. do 31.07.2020 r.

Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy

 

5.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 67/3

Obręb: 0004

KW: nr 56700

Powierzchnia nieruchomości: 0,5200 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5200 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZP,US,KS1,UH,UG-6 – teren istniejącego i przewidzianego do rozbudowy wiejskiego boiska sportowego; KDZ – projektowana obwodnica wsi Kamiennik, droga kat. zbiorczej.

Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku RIIIa- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe Starostwo w Nysie

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 208,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

6.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 67/4

Obręb: 0004

KW: nr 56700

Powierzchnia nieruchomości: 1,1000 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 1,1000 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZP,US,KS1,UH,UG-6 – teren istniejącego i przewidzianego do rozbudowy wiejskiego boiska sportowego

Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku RIIIa- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe Starostwo w Nysie

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 440,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

7.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 708/1

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3000 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3000 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; WS –  Teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych

Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe Starostwo w Nysie

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 120,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

8.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 275/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1000 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN – tereny zieleni niskiej o dużej bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące w głównej mierze w północnej części wsi

Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 17.07.2017 r. do 31.05.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

9.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0331 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. Ww. powierzchnia przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta mpzp.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

10.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0273 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowanaTO-6 – teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. Ww. powierzchnia przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta mpzp.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

11. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0290 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. Ww. powierzchnia przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta mpzp.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.08.2017 r. do 31.07.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek

 

12. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0328 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. Ww. powierzchnia przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta mpzp.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek

 

13. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0259 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. Ww. powierzchnia przeznaczona do dzierżawy nie jest objęta mpzp.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy

 

14. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 380/5

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,0072 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 72,00 m2

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

Sposób zagospodarowania: z przeznaczeniem na istniejący garaż metalowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 158,40 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane garażami 2,20 zł rocznie od 1 m2, na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek

 

15. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 4/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej

 

R - Tereny istniejących użytków rolnych ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród. Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów rolnych, wraz z drogami dojazdowymi do tych terenów i drogami śródpolnymi. Istniejące przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje się bez zmian. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni śródpolnej.

Dopuszcza się budowę małych zbiorników wodnych, służących potrzebom rolnictwa, realizowanych zgodnie z warunkami przepisów szczególnych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej.

Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy

Czas trwania umowy: do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.08.2017 r. do 30.06.2020 r.

Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni, od dnia 06.03.2020 roku do dnia 27.03.2020 roku a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.