Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 15/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 28 lutego 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020

 

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik w rozgrywkach organizowanych przez polski związek sportowy.

Realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” powierzam w formie wsparcia Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Kamiennik, przeznaczając na ten cel 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                             /-/ Kazimierz Cebrat