Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta z roku 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2020 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 116-2020 z dn. 11.12.202 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 103-2020 z 27.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 100-2020 z 6.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 99-2020 z 30.09.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 97-2020 z 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 96-2020 z 25.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2020 z 22.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 89-2020 z 22.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 88-2020 z 22.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 87-2020 z 22.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 86-2020 z 15.09.2020 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 85-2020 z 15.09.2020 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 84-2020 z 15.09.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 82-2020 z 9.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 81-2020 z 9.09.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 77-2020 z 11.08.2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat najmu świetlic Zurzyce i Chociebórz.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 76-2020 z 11.08.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 75-2020 z 11.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 63 Kłodobok.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 73-2020 z 4.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego dz.161-Cieszanowice.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 72-2020 z 4.08.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 70-2020 z 21.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 65-2020 z 7.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 64-2020 z 7.07.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 62-2020 z 30.06.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 59-2020 z 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2020 z 23.06.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 56-2020 z 23.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 55-2020 z 23.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 52-2020 z 8.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 49-2020 z 22.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 48-2020 z 5.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 47-2020 z 5.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 45-2020 z 28.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 43-2020 z 21.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 42-2020 z 21.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 41-2020 z 20.04.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 39-2020 z 10.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 37-2020 z 8.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 35-2020 z 6.04.2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 34-2020 z 1.04.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 32-2020 z 31.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 31-2020 z 31.03.2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 30-2020 z 24.03.2020 r. w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 29-2020 z 24.03.2020 r. w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 28-2020 z 24.03.20 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 27-2020 z dn. 20.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 26-2020 z 19.03.20 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wyk. budzetu gminy za 2019 rok.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-2020 z dn. 6.03.2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 22-2020 z dn. 6.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 21-2020 z dn. 6.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 20-2020 z dn. 6.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 17-2020 z dn. 4.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 13-2020 z dn. 18.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2020 z dn. 7.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 11-2020 z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2020 z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 8-2020 z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2020 z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 6-2020 z dn. 31.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf