Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych

za  III  kwartał 2019 roku

 

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869 z późn.zm.)  przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za III kwartał 2019 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

17 375 429,86

13 980 376,89

80,46

     A.1. Dochody bieżące

17 069 498,95

13 849 133,74

81,13

     A.2.Dochody majątkowe

305 930,91

131 243,15

42,90

B.  WYDATKI

17 680 914,86

13 086 153,44

74,01

      B.1. Wydatki bieżące

16 526 914,86

12 224 710,28

73,97

      B.2. Wydatki majątkowe

1 154 000,00

861 443,16

74,65

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-305 485,00

894 223,45

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr IV/29/19 z dnia 14 lutego 2019 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 7 100,58 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat