Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr  81/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 03.10.2019 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalić wysokość stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Kościuszki 2, 48-388 Kamiennik  za sezon grzewczy 2019/2020 na kwotę 10,00 zł za 1 m2 powierzchni lokali.

§ 2 Kalkulacja stawki stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 81 /2019

                               Wójta Gminy Kamiennik

                                                                            z dnia 03.10.2019 roku

 

Kalkulacja kosztów ogrzewania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kamiennik w budynku przy ul. Kościuszki 2 od 03.10.2019 r. do 30.04.2020 r.

 

 

Lp.

 

Rodzaj wydatku

 

Budynek przy ul. Kościuszki 2

1.

Wynagrodzenie palacza

3 500,00 zł

2.

Zużycie opału (węgiel)

17 707,00 zł

 

3.

Zakup drzewa

1 200,00 zł

4.

Pocięcie drzewa z transportem

500,00 zł

5.

Energia elektryczna (pompy obiegowe, wentylatory, oświetlenie)

500,00 zł

 

Razem

23 407,00 zł

 

 

Ogrzewana powierzchnia 316,23 m2

 

Wyliczenie opłat za 1 m-c: 23 407,00 : 316,23 : 7 m-cy = 10,57 zł