Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Informacja o wynikach konsultacji

 

Projektu uchwały „w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie  gminy Kamiennik w 2013 roku

 

 

          W okresie od dnia 14 lutego 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 r.  na podstawie Uchwały Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały  „ w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie  gminy Kamiennik w 2013 roku”.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik
Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii

i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna z organizacji pozarządowych w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu uchwały „w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie  gminy Kamiennik w 2013 roku”.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janina Lubieniecka
Data wytworzenia: 2013-04-02