Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869) przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za II kwartał 2019 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

17 167 530,91

9 397 748,43

54,74

     A.1. Dochody bieżące

16 882 800,91

9 388 552,98

55,61

     A.2.Dochody majątkowe

284 730,00

9 195,45

3,23

B.  WYDATKI

17 596 265,91

8 612 864,22

48,95

      B.1. Wydatki bieżące

16 442 265,91

8 308 989.16

50,53

      B.2. Wydatki majątkowe

1 154 000,00

303 875,06

26,33

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-428 735,00

784 884,21

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr IV/29/19 z dnia 14 lutego 2019 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 7 100,58 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

 

     Kazimierz Cebrat