Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku .

 

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku .


I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  Radę Gminy Kamiennik
w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku .

II    Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 lutego 2013 r. do 28 lutego  2013 r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

 1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1)    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Urzędzie Gminy w        

       Kamienniku  pok. nr 2,  w dni robocze w godzinach  od 715  do 1515,

2)    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą   elektroniczną

 wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres

    

V   Miejsce konsultacji

Urząd Gminy Kamiennik, pok. 2, ul. 1Maja 69,  48-388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej:

    

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Inspektor ds. Rady Gminy i Rolnictwa

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                             /-/ Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urzą Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janina Lubieniecka
Data wytworzenia: 2013-02-13

 PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku.pdf (53,05KB)

DOCFormularz konsultacji społecznych.doc (32,00KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 r.pdf (56,54KB)