Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz

 

OBWIESZCZENIE

         o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Do sporządzania w/w projektu planu przystąpiono na podstawie uchwały  Rady Gminy Kamiennik nr XXVI/130/13 z dnia 24.01.2013 r.

Sporządzenie miejscowego planu dotyczy budowy turbin wiatrowych na gruntach wsi: Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik.

W sprawie przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik,

2) ustnie do protokołu w referacie ds. gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik, pok. nr 3,

 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ugkam69@interia.pl.

Uwaga/wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu którego dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

 Wójt Gminy Kamiennik 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarosław Kogus
Data wytworzenia: 2013-02-01