Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Oświadczenia Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i kierowników jednostek w załącznikach poniżej.


PDFOświadczenie majątkowe - wójt gminy - K. Cebrat.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady gminy - H. Kliś.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Bednarczuk - koniec kadencji.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Ziomek - początek kadencji.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna G. Bardak.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna G. Berini.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny Z. Ficoń.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny M. Kuś.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny T. Łoziński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny J. Miske.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny A. Ochociński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny S. Pieniakowski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna M. Pietroczuk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna J. Rutkowska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna B. Stefanowicz-Ciecieląg.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna A. Tęcza.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny K. Tkacz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny B. Wąs.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - sekretarz gminy B. Zapotoczna - Pająk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - skarbnik gminy - K. Żukowska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku - M. Glinka.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZSP w Karłowicach Wielkich - A. Łukasiewicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - M. Urbańczyk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOK w Kamienniku - A. torbus.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Bednarczuk.pdf