Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy Kamiennik stanowiących prawo miejscowe

Kadencja 2018 - 2023

Lp.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kamiennik

z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

1.

 

Nr II/9/18

6 grudnia 2018 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

 

poz. 3480

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

2.

 

 

Nr II/10/18

6 grudnia 2018 r.

 

w spr. opłaty targowej

 

poz. 3481

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

3.

 

 

Nr II/11/18

6 grudnia 2018 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

 

poz. 3482

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

4.

 

 

Nr II/13/18

6 grudnia 2018 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 3718

z dnia 28.12.2018 r.

 

 

5.

 

 

Nr II/14/18

6 grudnia 2018 r.

 

w spr. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym

 

poz. 3483

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

6.

 

Nr III/20/18

20 grudnia 2018 r.

 

 

w spr. ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki

 

poz. 3719

z dnia 28.12.2018

 

 

7.

 

 

Nr III/26/18

20 grudnia 2018 r.

 

 

w spr. uchwały budżetowej na 2019 rok

 

poz. 209

z dnia 14.01.2019 r.

 

8.

 

 

Nr IV/26/19

14 lutego 2019 r.

 

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 771

z dnia 25.02.2019 r.

 

9.

 

 

Nr V/31/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów
i Siodłary

 

 

poz. 985

z dnia 12.03.2019 r.

 

10.

 

 

Nr V/32/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz

 

poz. 986

z dnia 12.03.2019 r.

 

11.

 

 

Nr V/33/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice

 

poz. 987  

z dnia 12.03.2019 r.

 

12.

 

 

Nr V/34/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Goworowice

 

poz. 988

z dnia 12.03.2019 r.

 

13.

 

 

Nr V/35/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik

 

poz. 989

z dnia 12.03.2019 r.

 

14.

 

 

Nr V/36/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe

 

poz. 990

z dnia 12.03.2019 r.

 

15.

 

 

Nr V/37/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie

 

poz. 991

z dnia 12.03.2019 r.

 

16.

 

 

Nr V/38/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok

 

poz. 992

z dnia 12.03.2019 r.

 

 

17.

 

Nr V/39/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Lipniki

 

poz. 993

z dnia 12.03.2019 r.

 

18.

 

 

Nr V/40/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Ogonów

 

poz. 994

z dnia 12.03.2019 r.

 

19.

 

 

Nr V/41/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Szklary

 

poz. 995

z dnia 12.03.2019 r.

 

20.

 

 

Nr V/42/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice

 

poz. 996

z dnia 12.03.2019 r.

 

21.

 

 

Nr V/43/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce

 

poz. 997

z dnia 12.03.2019 r.

 

22.

 

 

Nr V/43/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych
do uzyskania za poszczególne kryteria

 

poz. 998

z dnia 12.03.2019 r.

 

23.

 

 

Nr VI/45/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku

 

poz. 999

z dnia 12.03.2019 r.

 

24.

 

 

Nr V/46/19

5 marca 2019 r.

 

 

w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Kamiennik

 

 

poz. 1000

z dnia 12.03.2019 r.

 

25.

 

 

Nr VI/49/19

30 kwietnia 2019 r.

 

 

w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 

 

poz. 1767

z dnia 10.05.2019 r.

 

26.

 

 

Nr VI/50/19

30 kwietnia 2019 r.

 

w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz

 

poz. 1804

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

27.

 

 

Nr VI/51/19

30 kwietnia 2019 r.

 

w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice

 

poz. 1805

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

28.

 

 

Nr VI/53/19

30 kwietnia 2019 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 1819

z dnia 16.05.2019 r.

 

 

29.

 

 

Nr VI/54/19

30 kwietnia 2019 r.

 

w spr. poboru podatków w drodze inkasa

 

poz. 1768

z dnia 10.05.2019 r.

 

30.

 

 

Nr VII/60/19

11 czerwca 2019 r.

 

w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

poz. 2306

z dnia 05.07.2019 r.

 

31.

 

 

Nr VII/61/19

11 czerwca 2019 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 2137

z dnia 21.06.2019 r.

 

32.

 

 

Nr VII/63/19

11 czerwca 2019 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2177

z dnia 26.06.2019 r.

 

33.

 

 

Nr VIII/65/19

10 września 2019 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 2900

z dnia 18.09.2019 r.

 

34.

 

 

Nr VIII/66/19

10 września 2019 r.

 

w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

poz. 2901

z dnia 18.09.2019 r.

 

35.

 

 

Nr VIII/69/19

10 września 2019 r.

 

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2902

z dnia 18.09.2019 r.

 

36.

 

 

Nr IX/73/19

22 października 2019 r.

 

 

w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik

 

poz. 3326

z dnia 30.10.2019 r.

 

37.

 

 

Nr IX/77/19

22 października 2019 r.

 

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 3337

z dnia 31.10.2019 r.

 

38.

 

 

Nr X/80/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik

 

poz. 3981

z dnia 12.12.2019 r.

 

39.

 

 

Nr X/81/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 

poz. 3934

z dnia 10.12.2019 r.

 

40.

 

 

Nr X/82/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

 

poz. 3935

z dnia 10.12.2019 r.

 

41.

 

 

Nr X/83/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 3955

z dnia 11.12.2019 r.

 

42.

 

 

Nr X/84/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 3956

z dnia11.12.2019 r.

 

43.

 

 

Nr X/86/19

3 grudnia 2019 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 3982

z dnia12.12.2019 r.

 

44.

 

 

Nr XI/87/19

17 grudnia 2019 r.

 

w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów

 

poz. 4106

z dnia23.12.2019 r.

 

45.

 

 

Nr XI/89/19

17 grudnia 2019 r.

 

w spr. uchwały budżetowej na 2020 rok

 

poz. 68

z dnia 07.01.2020 r.

 

46.

 

 

Nr XII/94/20

10 marca 2020 r.

 

w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2020 roku

 

poz. 970

z dnia 17.03.2020 r.

 

47.

 

 

Nr XII/95/20

10 marca 2020 r.

 

w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik

w roku szkolnym 2019/2020

 

poz. 971

z dnia 17.03.2020r.

 

48.

 

 

Nr XII/96/20

10 marca 2020 r.

 

w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

poz. 972

z dnia 17.03.2020r.

 

49.

 

 

Nr XII/102/20

10 marca 2020 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 973

z dnia 17.03.2020 r.

 

50.

 

 

Nr XIII/108/20

23 czerwca 2020 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 1915

z dnia 02.07.2020 r.

 

51.

 

 

Nr XIII/113/20

23 czerwca 2020 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 1932

z dnia 03.07.2020 r.

 

52.

 

 

Nr XIV/115/20

16 lipca 2020 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2116

z dnia 23.07.2020 r.

 

53.

 

 

Nr XV/123/20

6 sierpnia 2020 r.

 

w spr. zmiany w budżecie gminy

 

poz. 2239

z dnia 13.08.2020 r.

 

54.

 

 

Nr XVI/136/20

8 września 2020 r.

 

w spr. w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2020/2021

 

poz. 2538

z dnia 16.09.2020 r.

 

55.

 

 

Nr XVI/138/20

8 września 2020 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2531

z dnia 15.09.2020 r.

 

56.

 

 

Nr XVII/141/20

12 października 2020 r.

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok

 

poz. 2829

z dnia 20.10.2020 r.

 

57.

 

 

Nr XVII/142/20

12 października 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w spr. poboru podatków w drodze inkasa

 

poz. 2822

z dnia 19.10.2020 r.

 

58.

 

 

Nr XVII/144/20

12 października 2020 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2823

z dnia 19.10.2020 r.

 

59.

 

 

Nr XVIII/145/20

12 października 2020 r.

 

w spr. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik

 

poz. 3196

z dnia 26.11.2020 r.

 

60.

 

 

Nr XVIII/149/20

12 października 2020 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 3138

z dnia 17.11.2020 r.

 

61.

 

 

Nr XVIII/151/20

12 października 2020 r.

 

w spr. zmiany w budżecie gminy

 

poz. 3115

z dnia 13.11.2020 r.

 

62.

 

 

Nr XIX/152/20

1 grudnia 2020 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

 

poz. 3334

z dnia 04.12.2020 r.

 

63.

 

 

Nr XIX/153/20

1 grudnia 2020 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

 

poz. 3337

z dnia 04.12.2020 r.

 

64.

 

 

Nr XIX/154/20

1 grudnia 2020 r.

 

w spr. zmiany w budżecie gminy

 

poz. 3524

z dnia 17.12.2020 r.

 

65.

 

 

Nr XX/157/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice

 

poz. 3633

z dnia 28.12.2020 r.

 

66.

 

 

Nr XX/158/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary

 

poz. 3634

z dnia 28.12.2020 r.

 

67.

 

 

Nr XX/159/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 3604

z dnia 23.12.2020 r.

 

68.

 

 

Nr XX/160/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym

 

poz. 3605

z dnia 23.12.2020 r.

 

69.

 

 

Nr XX/161/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. w sprawie zmiany budżetu gminy

 

poz. 3635

z dnia 28.12.2020 r.

 

70.

 

 

Nr XX/163/20

15 grudnia 2020 r.

 

w spr. uchwały budżetowej na 2021 rok

 

poz. 3724

z dnia 31.12.2020 r.

 

71.

 

 

Nr XXI/170/21

26 stycznia 2021 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 318

z dnia 03.02.2021 r.

 

72.

 

 

Nr XXI/171/21

26 stycznia 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 378

z dnia 08.02.2021 r.

 

73.

 

 

Nr XXII/173/21

9 marca 2021 r.

 

w spr. uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

poz. 769

z dnia 16.03.2021 r.

 

74.

 

 

Nr XXII/174/21

9 marca 2021 r.

 

w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2021 roku

 

poz. 782

z dnia 17.03.2021 r.

 

75.

 

 

Nr XXII/176/21

9 marca 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 795

z dnia 19.03.2021 r.

 

76.

 

 

Nr XXIII/181/21

18 maja 2021 r.

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie

 

poz. 1467

z dnia 02.06.2021 r.

 

77.

 

 

Nr XXIII/181/21

18 maja 2021 r.

 

w spr. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz

 

poz. 1468

z dnia 02.06.2021 r.

 

78.

 

 

Nr XXIII/186/21

18 maja 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 1410

z dnia 28.05.2021 r.

 

79.

 

 

Nr XXIV/192/21

22 czerwca 2021 r.

 

w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

poz. 1675

z dnia 29.06.2021 r.

 

80.

 

 

Nr XXIV/194/21

22 czerwca 2021 r.

 

w spr. zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik

 

poz. 1676

z dnia 29.06.2021 r.

 

81.

 

 

Nr XXIV/195/21

22 czerwca 2021 r.

 

w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2021/2022

 

poz. 1677

z dnia 29.06.2021 r.

 

82.

 

 

Nr XXIV/196/21

22 czerwca 2021 r.

 

w spr. zmiany uchwały

 

poz. 1718

z dnia 30.06.2021 r.

 

83.

 

 

Nr XXIV/199/21

22 czerwca 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 1814

z dnia 06.07.2021 r.

 

84.

 

 

Nr XXIV/200/21

20 lipca 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 1996

z dnia 22.07.2021 r.

 

85.

 

 

Nr XXVI/205/21

28 września 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 2618

z dnia 21.10.2021 r.

 

86.

 

 

Nr XXVII/206/21

30 listopada 2021 r.

 

w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

poz. 3299

z dnia 13.12.2021 r.

 

87.

 

 

Nr XXVII/213/21

30 listopada 2021 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

 

poz. 3300

z dnia 13.12.2021 r.

 

88.

 

 

Nr XXVII/214/21

30 listopada 2021 r.

 

w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

 

poz. 3313

z dnia 15.12.2021 r.

 

89.

 

 

Nr XXVII/217/21

30 listopada 2021 r.

 

w spr. zmiany budżetu gminy

 

poz. 3330

z dnia 16.12.2021 r.

 

90.

 

 

Nr XXVIII/218/21

21 grudnia 2021 r.

 

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice

 

poz. 3559

z dnia 30.12.2021 r.

 

91.

 

 

Nr XXVIII/219/21

21 grudnia 2021 r.

 

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary

 

poz. 3560

z dnia 30.12.2021 r.

 

92.

 

 

Nr XXVIII/220/21

21 grudnia 2021 r.

 

 

w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice

 

poz. 3561

z dnia 30.12.2021 r.

 

93.

 

 

Nr XXVIII/222/21

21 grudnia 2021 r.

 

 

w spr. zmiany w budżecie gminy

 

poz. 3571

z dnia 30.12.2021 r.

 

94.

 

Nr XXVIII/224/21

21 grudnia 2021 r.

 

 

w spr. uchwały budżetowej na 2022 r.

 

poz. 34

z dnia 04.01.2022 r.