Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”, w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.).
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022.pdf (423,20KB)