Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 17 maja 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. III przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej

- budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,

- wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45m2, wybudowany w 1965 roku
w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,

- cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn na zboże z częścią biurową o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany
w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym blacha falistą,

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,25 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: PSz,P-9 teren istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

 

                        Cena wywoławcza wynosi: 4 000,00 zł (netto)

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

najwyższa cena osiągnięta   w przetargu – 4.040,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym Najemcą nieruchomości został Pan Wojciech Wesoły

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 20.05.2019 r. do 26.05.2019 r.  na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

                                                                                                                     

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                      /-/ Kazimierz Cebrat