Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK

ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2018 rok :

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

17 278 611,60

17 129 609,74

99,14

     A.1. Dochody bieżące

16 936 254,61

16 816 162,29

99,29

     A.2.Dochody majątkowe

342 356,99

313 447,45

91,56

B.  WYDATKI

18 366 581,60

17 435 448,41

94,93

      B.1. Wydatki bieżące

16 949 142,60

16 105 199,42

95,02

      B.2. Wydatki majątkowe

1 417 439,00

1 330 248,99

93,85

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 087 970,00

-305 838,67

-

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

1) wydatki bieżące – projekt pod nazwą "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” – kwota 32 119,76 zł,

2) wydatki majątkowe – projekt pod nazwą „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Zurzyce” – kwota 88 538,00 zł (środki nie zostały zrefundowane w 2018 roku).

 1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.
 1. Kwoty dotacji:
 1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 249 850,00 zł, w tym:
 • Samorząd Województwa Opolskiego-238 100,00 zł,
 • Powiat Nyski- 11 750,00 zł.                                               
 1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                         Kazimierz Cebrat


Załącznik do informacji Wójta o wykonaniu
budżetu Gminy Kamiennik za 2018 rok

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – udzielono pomocy publicznej:

 

Umorzenia

Osoby fizyczne

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj podatku

Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

1.

Jaskólski Zdzisław

 Łączne zobowiązanie pieniężne

1 969,70

Trudna sytuacja finansowa

2.

Twardochleb Zbigniew

Łączne zobowiązanie pieniężne

1 715,00

Klęska żywiołowa

 

Razem

3 684,70

 

Osoby prawne

L.p.

Nazwa jednostki

Rodzaj podatku

Kwota umorzenia

Przyczyna umorzenia

1.

P.U.H. Szabat

Podatek od nieruchomości

1 271,00

Klęska żywiołowa

 

Razem

 

1 271,00

 

 

Odroczenia

Osoby fizyczne

 1. Golec Jan – łączne zobowiązanie pieniężne
 2. Rutkowski Zdzisław – łączne zobowiązanie pieniężne
 3. Lewicki Franciszek – łączne zobowiązanie pieniężne
 4. Harlos Daniel – łączne zobowiązanie pieniężne

Osoby prawne

 1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – podatek rolny

 

Rozłożenie na raty

Osoby fizyczne

 1. Twardochleb Marcin – łączne zobowiązanie pieniężne

 

Udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntów

 1. Gałgański Andrzej
 2. Bryk Mateusz
 3. Mazurek Dorota
 4. Skoczek Zygmunt
 5. Kupczak Łukasz

Załącznik do informacji Wójta o wykonaniu
budżetu Gminy Kamiennik za 2018 rok

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – udzielono pomocy publicznej:

 

Umorzenia

Osoby fizyczne

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj podatku

Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

1.

Kwaśniewski Paweł Waldemar

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

752,00

Trudna sytuacja finansowa

 

 

 

 

 

 

Razem

752,00

 

Sporządziła: Violetta Przedwojewska


Wójta Gminy Kamiennik za 2018r.

 

Kamiennik, 23.05.2019r.

 

INFORMACJA

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. Nr 869) informuję, że w 2018 r. udzielono pomocy publicznej
dla następujących osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

L.p.

Nazwisko i imię

1

AGRA-H

2

AGROHOP

3

AGROHOP-BIS

4

Bączkowska Maria

5

Bafia Jadwiga

6

Bartoszek Jacek

7

Bączkowski Piotr

8

Bąk Paweł

9

Betcher Krzysztof

10

Bilewicz Marek

11

Bilewicz Mirosław

12

Bilewicz Wojciech

13

Bizoń Andrzej

14

Bryk Anna

15

Chruściel Edward

16

Cińkiewicz Dariusz

17

Cińkiewicz Tomasz

18

Cisowska Anita

19

Czajkowska Beata

20

Czapkowski Jerzy

21

Domagała Przemysław

22

Drąg Jan

23

Drozdowski Łukasz

24

Drozdowski Marcin

25

Drozdowski Piotr

26

Fałat Jerzy

27

Ficoń Zdzisław

28

Figiel Piotr

29

Franczak Mateusz

30

Fujarczuk Bolesław

31

Fujarczuk Marcin

32

Fujarczuk Mariusz

33

Fujarczuk Tadeusz

34

Galik Wojciech

35

Gałgański Andrzej

36

Glinka Manfred

37

Gnyp Wiesław

38

Golanowska Aniela

39

Golec Dawid

40

Golec Jan

41

GOWROL

42

Hałajewski Marek

43

Harlos Arkadiusz

44

Harlos Daniel

45

Horwat Krystyna

46

Horwat Stanisław

47

Imielski Łukasz

48

Jahołkowska Renata

49

Janczak Stanisław

50

Janiszewski Franciszek

51

Jarmoliński Krzysztof

52

Jarmoliński Paweł

53

Jarosiewicz Jan

56

Juszczyszyn Jan

55

Kabat Henryk

56

Kaczmarski Tadeusz

57

Kadłubska Alina

58

Kislinger Krystyna

59

Kislinger Zbigniew

60

Kloc Mariusz

61

Kotas Łukasz

62

Kotwa Małgorzata

63

Kozłowski Piotr

64

Kral Aleksander

65

Krowicka Wioletta

66

Ksiądzyna Agnieszka

67

Ksiądzyna Grzegorz

68

Ksiądzyna Paweł

69

Kulas Andrzej

70

Kuna Krzysztof

71

Kuna Maria

72

Kupczak Bronisław

73

Kupczak Łukasz

74

Kuś Agnieszka

75

Kuś Jan

76

Kuśmierek Danuta

77

Kuśmierek Zenon

78

Kuziemski Józef

79

Kuziemski Krystian

80

Kuziemski Piotr

81

Lasek Jacek

82

Lejawa Andrzej

83

Lewicki Franciszek

84

Lewicki Grzegorz

85

Lewicki Krzysztof

86

Listowski Eugeniusz

87

Luft Józef

88

Łabys Krzysztof

89

Łańska-Janusz Zofia

90

Łoziński Józef

91

Łoziński Tomasz

92

Łozinski Zygmunt

93

Łoziński Eugeniusz

94

Łoziński Józef

95

Łoziński Rafał

96

Łukanowski Robert

97

Łuszcz Marta

98

Maciejak Wioleta

99

Maciuszek Mateusz

100

Mackiewicz Arkadiusz

101

Małczak Paweł

102

Marciszczuk Edmund

103

Marynowicz Mariusz

104

Mazurek Damian

105

Mazurek Mariusz

106

Michalczewski Krzysztof

107

Michalec Małgorzata

108

Miske Dariusz

109

Mucha Damian

110

Myśliwiec Edward

111

Nazar Stanisław

112

Ochocińska Urszula

113

Ochociński Andrzej

114

Pająk Piotr

115

Piekarski Konrad

116

Pieniakowska Agnieszka

117

Pieniakowski Henryk

118

Pieniakowski Stanisław

119

Pieniakowski Zbigniew

120

Piotrowicz Zdzisław

121

Podpora Bartłomiej

122

Podpora Jan

123

Przedwojewski Mariusz

124

Regeńczuk Dawid

125

ROL-MAX DB

126

RSP Janowa

127

RSP Starowice

128

Rutkowski Marian

129

Ryś Ryszard

130

Skoczek Mateusz

131

Skwarczyński Jacek

132

Sławecki Bogusław

134

Soczomska Ewelina

135

Stawiarska Danuta

136

Stępkowski Andrzej

137

Stępkowski Jan

138

Stępkowski Jarosław

139

Stroczyński Józef

140

Świgost Wiesław

141

Szafrańska Teresa

142

Szpigiel Stanisław

143

Szumilas Małgorzata

144

Śliwa Bogdan

145

Świczewski Czesław

146

Świgost Piotr

147

Tęcza Adam

148

Tęcza Daniel

149

Tomala Andrzej

150

Tomala Józef

151

Tomala Marcin

152

Turek Krzysztof

153

Turek Marian

154

Twardochleb Zbigniew

155

Urbańczyk Andrzej

156

Urbańczyk Łukasz

157

Urzędowski Aleksander

158

Walków Eugeniusz

159

Wandzel Agnieszka

160

Wandzel Andrzej

161

Wąs Krystyna

162

Wesoła Magdalena

163

Wesoły Łukasz

164

Wesoły Wojciech

165

Wierzbicki Zdzisław

166

Wikar Grzegorz

167

Wisła Henryk

168

Wisła Mariusz

169

Wisła Tadeusz

170

Wisła Zdzisław

171

Wołoszyn Dorota

172

Wójcik Waldemar

173

Zajączkowski Tomasz

174

Zawiślak Zdzisław

175

Zgajewski Zbigniew

176

Żukowski Andrzej