Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                    

                       

Kamiennik, dnia 2012.08.13

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

1.             działka nr 201/1 o pow. 0,09 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38719 nie

zabudowana   położona w Goworowicach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik dot. wsi Goworowie stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Sprzedaż w drodze przetargu

            Wartość nieruchomości 11.600 zł + 23% VAT

2.             działka nr 43 o pow. 0,05 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038797/2

zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym piętrowym o pow. użytkowej i 85,15m 2 i gospodarczej 83,84m 2   położony w Kłodoboku .

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

            Wartość  nieruchomości 40,000 zł  

3.         działka nr 336/2 o pow. 0,7113 ha zapisana w księdze wieczystej nr 49430 

położona w Szklarach zabudowana  budynkiem po byłej szkole, dwukondygnacyjny, murowany, w  zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 424m2  położona w Szklarach , zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik przeznaczona jest na mieszkania socjalne, działalność rzemieślniczą bytową, usługę zdrowia i opieki społecznej. Dopuszcza się adaptację obiektu na inne zbliżone funkcje o charakterze usług nieuciążliwych. Wyklucza się rozbudowę poziomą i pionową obiektu .

Sprzedaż w drodze przetargu

Wartość  nieruchomości 200.000 zł.

  1. działka nr 29/1 o pow. 0,64 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38795 położona w

      Ogonowie zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, w zabudowie półzwartej    

       o pow. użytkowej 150m2  oraz gospodarczymi.. Zgodnie z planem przestrzennego

       zagospodarowania gminy Kamiennik działka ta stanowi tereny zabudowy   

       mieszkaniowej zagrodowej. Sprzedaż w drodze przetargu.

        Wartość nieruchomości 68.000 zł

5.     działka nr 32/1 o pow. 0,06 ha zapisana w księdze wieczystej nr  38795 położona w Ogonowie niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

                Sprzedaż w drodze przetargu

Wartość nieruchomości 9 700 zł

6.     działka nr 32/2 o pow. 0,07 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38795 położona w Ogonowie niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

                Sprzedaż w drodze przetargu

                Wartość nieruchomości 11 600 zł

7.             działki nr 110/2 i 111 o łącznej powierzchni 0,65 ha zapisane w księdze wieczystej nr OP1N/00012860/7 niezabudowana położona w Ogonowie. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik  działki te stanowią teren zieleni  i upraw rolnych. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej zniesienie współwłasności.

                Wartość ½ części działki 6 205 zł

                Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /13.08.2012 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl .

                                                                                                             

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wisła
Data wytworzenia: 2012-08-14