Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik

 

            Na podstawie § 12 Statutów Sołectw, Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich Sołectwach Gminy Kamiennik.

 

 § 2. 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectw, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania wiejskiego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectw, w Urzędzie Gminy Kamiennik i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik: http://bip.kamiennik.pl

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt GminyKamiennik
Kazimierz Cebrat


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 marca 2019 r.

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

 

Lp.

 

 

Miejscowość

 

Data i godzina

 

Miejsce

 

1.

 

Białowieża

 

27.03.2019 r. godz. 1700

Mieszkanie sołtysa

 

2.

 

Chociebórz

 

27.03.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

3.

 

Cieszanowice

 

30.03.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

4.

 

Goworowice

 

31.03.2019 r. godz. 1000

 

Świetlica wiejska

 

5.

 

Kamiennik

 

02.04.2019 r. godz. 1900

Gminny Ośrodek Kultury

 

6.

 

Karłowice Małe

 

28.03.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

7.

 

Karłowice Wielkie

 

24.04.2019 r. godz. 1700

 

Świetlica wiejska

 

8.

 

Kłodobok

 

28.03.2019 r. godz. 1700

 

Świetlica wiejska

 

9.

 

Lipniki

 

01.04.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

10.

 

Ogonów

 

09.04.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

11.

 

Szklary

 

31.03.2019 r. godz. 1600

 

Świetlica wiejska

 

12.

 

Wilemowice

 

11.04.2019 r. godz. 1900

 

Świetlica wiejska

 

13.

 

Zurzyce

 

11.04.2019 r. godz. 1700

 

Świetlica wiejska


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 marca 2019 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

5. Przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania.

6. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

7.  Przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.