Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kamiennik

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie

 

         Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał:

  • Nr V/47/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok;
  • Nr V/48/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik w terminie do dnia 10.04.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                    Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                             Kazimierz Cebrat