Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych

za  IV  kwartał 2018 roku

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za IV kwartał 2018 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

17 278 611,60

17 129 609,74

99,14

     A.1. Dochody bieżące

16 936 254,61

16 816 162,29

99,29

     A.2.Dochody majątkowe

342 356,99

313 447,45

91,56

B.  WYDATKI

18 366 581,60

17 435 448,41

94,93

      B.1. Wydatki bieżące

16 949 142,60

16 105 199,42

95,02

      B.2. Wydatki majątkowe

1 417 439,00

1 330 248,99

93,85

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 087 970,00

-305 838,67

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XXXVI/203/18 z dnia 22 marca 2018 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok w wysokości 1 132,56 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat