Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.

 1. Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.11.2019 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka oddziału przedszkolnego

11 992,83

999,40

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka oddziału przedszkolnego objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 261,90

438,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka słabosłyszącego oddziału przedszkolnego

22 550,99

1 879,25

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka słabowidzącego oddziału przedszkolnego

18 166,07

1 513,84

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

13 889,32

1 157,44

 

 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Kamiennik
wynosi 29,69.

 3. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi 40,33

4. Wskaźnik zwiększający na rok 2019 dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,000.


Podstawowa kwota dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2019 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka oddziału przedszkolnego

11 349,31

945,78

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka oddziału przedszkolnego objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 261,90

438,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka słabosłyszącego oddziału przedszkolnego

22 550,99

1 879,25

Podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka słabowidzącego oddziału przedszkolnego

18 166,07

1 513,84

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

12  411,33

1 034,28

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2018 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

195

180

15

Oddziały przedszkolne

43

42

1

Przedszkole

33

33

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,000


Podstawowa kwota dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2019 r. wynoszą:

Rodzaj

 

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej  w klasach I - III

10 428,72

869,06

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej  w klasach IV - VIII

10 037,52

836,46

 

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

11 349,31

945,78

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 054,91

421,24

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

21 663,91

1 805,33

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

12  411,33

1 034,28

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2018 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

195

180

15

Oddziały przedszkolne

43

42

1

Przedszkole

33

33

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,015

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2019
  przez: Jolanta Sączek
 • opublikowano:
  28-02-2019 11:43
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  13-11-2019 11:26
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2159
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl