Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2012 roku .
 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2012 roku .
 

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Kamiennik uchwały
w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kamiennik w 2012 roku .

II    Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17 lutego 2012 r. do 12 marca 2012 r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

 1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1)    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Urzędzie Gminy w        

       Kamienniku  pok. nr 2,  w dni robocze w godzinach  od 715  do 1515,

2)    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą   elektroniczną

 wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres

    

V   Miejsce konsultacji

Urząd Gminy Kamiennik, pok. 2, ul. 1Maja 69,  48-388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej:

    

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Inspektor ds. Rady Gminy i Rolnictwa

 

Wójt Gminy Kamiennik

                 Kazimierz Cebrat
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janina Lubieniecka
Data wytworzenia: 2012-02-17

 


 

 

DOCFormularz zgłoszenia uwag.doc (22,50KB)

DOCProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc (45,50KB)

DOCProjekt uchwały.doc (21,50KB)