Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza mieszkańców gminy Kamiennik do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w przedmiocie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 11.02.2019 r. do dnia 20.02.2019 r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji przesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik drogą elektroniczną na adres , osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik, 48-388 Kamiennik, ul. 1 Maja 69, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Kamiennik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

UZASADNIENIE

Niniejsze konsultacje są przeprowadzane w związku z potrzebą zmiany uchwał nadających statuty poszczególnym sołectwom Gminy Kamiennik, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Kamiennik, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat, w ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią.

W związku z wykonywaniem powyższej zmiany uregulowano również zapis dotyczący zwoływania Zebrania Wiejskiego w przypadku odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej co nie było do tej pory jednoznacznie uregulowane.

W projekcie uchwały dotyczącym zmiany Statutu Sołectwa Goworowice uregulowano również nazwę Sołectwa.


PDFZarządzenie Nr 12-2019 Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.pdf (104,71KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Białowieża.pdf (122,95KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Chociebórz.pdf (122,49KB)

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Cieszanowice.pdf (122,21KB)

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Goworowice.pdf (122,74KB)

PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Kamiennik.pdf (121,18KB)

PDFZałącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Karłowice Małe.pdf (121,17KB)

PDFZałącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Karłowice Wielkie.pdf (122,26KB)

PDFZałącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Kłodobok.pdf (121,68KB)

PDFZałącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Lipniki.pdf (121,67KB)

PDFZałącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Ogonów.pdf (122,32KB)

PDFZałącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Szklary.pdf (121,33KB)

PDFZałącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Wilemowice.pdf (121,85KB)

PDFZałącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Zurzyce.pdf (121,89KB)

DOCXZałącznik nr 14 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Formularz uwag do projektu.docx (12,78KB)