Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 5/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 24 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam opłatę za 1 dzień najmu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Lipniki, Karłowice Wielkie, Goworowice, Szklary, Kłodobok w wysokości:

  • 100 zł + VAT za wynajem na uroczystości rodzinne
  • 150 zł + VAT za wynajem na uroczystości weselne
  • 200 zł + VAT za wynajem na zabawę taneczną
  • 250 zł + VATopłata stała za wynajęcie w dniu 31 grudnia nie zależnie od przeznaczenia

§2

Ustalam opłatę za 1 dzień najmu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Cieszanowice, Karłowice Małe, Chociebórz, Wilemowice, Ogonów, Zurzyce w wysokości:

  • 50 zł + VAT za wynajem na uroczystości rodzinne
  • 75 zł + VAT za wynajem na uroczystości weselne
  • 100 zł + VAT za wynajem na zabawę taneczną
  • 125 zł + VATopłata stała za wynajęcie w dniu 31 grudnia nie zależnie od przeznaczenia

§3

Ustalam opłatę za wypożyczenie sprzętu ze świetlicy wiejskiej w wysokości:

  • 2 zł + VAT za 1 krzesło
  • 2 zł + VAT za 1 stół

§4

Opłatę za energie elektryczna jak i zużycie wody ponosi najemca według stanu licznika oraz stawki opłaty ustalonej przez dostawce mediów.

 

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat