Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.:

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia(robota budowlana, dostawa, usługa)

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania(w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

 

1.

 

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Karłowice Wielkie
i Goworowice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

 

marzec 2019

 

2.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Kamiennik

usługa

przetarg nieograniczony

     882 488,64 zł

III-IV kwartał 2019

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2019
  przez: Monika Łukomska
 • opublikowano:
  15-01-2019 10:15
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  15-01-2019 10:20
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 926
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×