Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OPOLU I
z dnia 23 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa opolskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

  1. Wybierano łącznie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 178 kandydatów zgłoszonych przez 108 komitetów wyborczych, w tym w gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
  2. Uprawnionych do głosowania było 791381 osób, w tym 26 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
  3. Karty do głosowania wydano 385555 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
  4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 385091 wyborców, to jest 48,66%uprawnionych do głosowania.
  5. Głosów ważnych oddano 379859, to jest 98,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
  6. Głosów nieważnych oddano 5232, to jest 1,36%ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)    postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1463, to jest 27,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)    niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 3769, to jest 72,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

  1.  

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.    Wybierano łącznie 71 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 60 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 11 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2.    Wybrano łącznie 53 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 46 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 7 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3.    Nie wybrano 18 wójtów i burmistrzów z następujących powodów:

2)   w 18 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta lub burmistrza nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 14 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 4 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4.    W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Gmina Baborów – powiat głubczycki;

2) Gmina Miasto Brzeg – powiat brzeski;

3) Gmina Byczyna – powiat kluczborski;

4) Gmina Dobrzeń Wielki – powiat opolski;

5) Gmina Głogówek – powiat prudnicki;

6) Gmina Głuchołazy – powiat nyski;

7) Gmina Gorzów Śląski – powiat oleski;

8) Gmina Kolonowskie – powiat strzelecki;

9) Gmina Lubrza – powiat prudnicki;

10) Gmina Lubsza – powiat brzeski;

11) Gmina Murów – powiat opolski;

12) Gmina Namysłów – powiat namysłowski;

13) Gmina Niemodlin – powiat opolski;

14) Gmina Popielów – powiat opolski;

15) Gmina Praszka – powiat oleski;

16) Gmina Prudnik – powiat prudnicki;

17) Gmina Świerczów – powiat namysłowski;

18) Gmina Ujazd – powiat strzelecki.

 

 

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 21.
Wybory Wójta Gminy Kamiennik

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał CEBRAT Kazimierz zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2860.

3.  Karty do głosowania wydano 1472 osobom.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1471 wyborców, co stanowi 51,43% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 909 głosów ważnych.

 

Komisarz Wyborczy w Opolu I

/-/ Cezary Obermajer