Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawa ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i bazie danych rejestru wyborców prowadzonej przez ewidencje ludności administratorem jest Wójt Gminy Kamiennik z siedziba w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Kamiennik można się skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator- Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator- Wójt Gminy Kamiennik wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców, który służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach i referendum oraz obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania

ODBIORCY DANYCH

Spisy wyborców zawierające dane osobowe przekazywane okręgowym Komisjom Wyborczym w dniu głosowania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawa ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przechowywane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego;

- organ gminy wydający decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIAZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Kodeks wyborczy.

PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf

PDFDeklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2018
  przez: Alina Kadłubska
 • opublikowano:
  27-09-2018 11:23
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 11:23
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 1896
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×