Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 3, obejmujący Sołectwo Wilemowice;
  • Okręg wyborczy nr 12, obejmujący Sołectwo Szklary od nr 1 do nr 85;

 

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz. od 14 00 do 16 00 .

                                                                                                   Przewodnicząca 

                                                                               Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku

 

                                                                                                 Marzenna Szczotka