Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Kamiennik
z  dnia  24 sierpnia  2018 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 754  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
    
                        
§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
1) Kamiennik, tablice ogłoszeń przy ulicy:
a)    1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )
b)    1 go Maja 69 ( Urząd Gminy )
c)    Plac Dworcowy
2. Tablice ogłoszeń w sołectwach: Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.
                        
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                     

                          
                                                           Wójt Gminy Kamiennik
                                                                 Kazimierz Cebrat

                                                                      

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                     

 

                         

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                 Kazimierz Cebrat