Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za II kwartał 2018 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

18 657 685,44

9 844 030,32

52,76

     A.1. Dochody bieżące

18 321 585,44

9 821 775,43

53,61

     A.2.Dochody majątkowe

336 100,00

22 254,89

6,62

B.  WYDATKI

19 235 655,44

8 421 481,89

43,78

      B.1. Wydatki bieżące

16 383 908,44

8 110 419,24

49,50

      B.2. Wydatki majątkowe

2 851 747,00

311 042,65

10,91

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-577 970,00

1 422 568

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XXXVI/203/18 z dnia 22 marca 2018 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok w wysokości 1 132,56 zł.

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat