Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 20 lipca 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnikach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/8 o pow. 0,1180 ha, zapisanej w księdze Wieczystej KW OP1N/00067302/8. Na działce nr 538/8 znajduje się budynek gospodarczy - stodoła, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 198,00 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły o dachu dwuspadowym, krytym blachą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UH, UK-11- teren istniejących usług, kultury (świetlica) oraz handlu; MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej (w ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej, zabudowy agroturystycznej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym).

 

                        Cena  wywoławcza  nieruchomości : 17 000,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1 (oferent mimo wpłaconego wadium nie przystąpił do przetargu)

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym

 

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 23.07.2018 r. do 29.07.2018 r.  na stronie internetowej tut. Urzędu oraz, www.bip.kamiennik.pl.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat