Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zaproszenia do złożenia oferty na:
”Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018”

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania  pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018” do dnia 28.06.2018r. do godz. 1500 w ramach rozpoznania cenowego rynku wpłynęły trzy oferty:

 

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena ofertowa brutto

(PLN)

 

1

 

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

9 707,90

 

 

2

Paź Bogusław AUTO- ZŁOM

USŁUGI POGRZEBOWE EDEN

Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów

 

8 044,92

3

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

 

8 134,56

 

 

W imieniu Zamawiającego informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Paź Bogusław AUTO- ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE EDEN, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów za kwotę 8 044,92 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.

Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat