Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za I kwartał 2018 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

18 013 639,12

4 851 291,17

26,93

     A.1. Dochody bieżące

17 616 939,12

4 850 880,03

27,54

     A.2.Dochody majątkowe

396 700,00

411,14

0,10

B.  WYDATKI

19 041 609,12

3 871 154,63

20,33

      B.1. Wydatki bieżące

15 389 862,12

3 856 208,68

25,06

      B.2. Wydatki majątkowe

3 651 747,00

14 945,95

0,41

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

- 1 027 970,00

980 136,54

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XXXVI/203/18 z dnia 22 marca 2018 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok w wysokości 1 132,56 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat