Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2018

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik Nr 27/2016 z dnia 18.04.2016r. w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik zarządza się przeprowadzenie powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji (tępienia szczurów i myszy)
w terminie:

  1.  od 1 maja 2018r. do 10 maja 2018r. – akcja wiosenna

 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamiennik, w których prowadzona jest hodowla zwierząt. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

            W związku z akcją deratyzacji zaleca się ww. podmiotom władającym nieruchomościami:

  1. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
  2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
  3. wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
  4. wyłożenie trutek w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian,
    na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych.

 

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, stosując je ściśle wg wskazań znajdujących się w poszczególnych preparatach.

Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 do 10 maja 2018r. według zasad właściwych dla danego preparatu. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnienie wyłożonej trutki.

Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 10 maja 2018r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat