Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4281023051436115123643719555554060400000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331306429692649740631
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 61301
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 41992
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 20146
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19817
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 11792
 6. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 11597
 7. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 10591
 8. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 9746
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2017
  Wyświetleń: 9152
 10. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7107
 11. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7046
 12. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6842
 13. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6646
 14. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6126
 15. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 6110
 16. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 5922
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5748
 18. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5376
 19. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 5364
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5305
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5285
 22. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 5275
 23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5236
 24. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 5172
 25. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 5145
 26. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5143
 27. Informacje
  Wyświetleń: 5071
 28. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 5057
 29. USC
  Wyświetleń: 4999
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4927
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4916
 32. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 4877
 33. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4810
 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4725
 35. Budżet
  Wyświetleń: 4678
 36. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4607
 37. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 4604
 38. Wójt
  Wyświetleń: 4578
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4493
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4460
 41. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4426
 42. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4421
 43. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4411
 44. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4378
 45. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4370
 46. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4350
 47. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4238
 48. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 4184
 49. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 4118
 50. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4091
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4086
 52. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4083
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4065
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4036
 55. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3936
 56. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 3924
 57. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 3916
 58. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3878
 59. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3855
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3830
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3800
 62. Rok 2012
  Wyświetleń: 3771
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3754
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3752
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3750
 66. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 3732
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3704
 68. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3696
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3693
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3667
 71. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 3644
 72. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3642
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3642
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3632
 75. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 3594
 76. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3583
 77. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3579
 78. Umorzenia
  Wyświetleń: 3570
 79. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3534
 80. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3532
 81. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 3512
 82. Rok 2011
  Wyświetleń: 3495
 83. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 3450
 84. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 3370
 85. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3344
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3261
 87. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3235
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3229
 89. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3156
 90. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3143
 91. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 3113
 92. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3036
 93. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3023
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3020
 95. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3011
 96. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2974
 97. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2943
 98. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 2923
 99. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 2883
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2862
 101. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 2836
 102. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2823
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2817
 104. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2752
 105. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2741
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2633
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2584
 108. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 2582
 109. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 2568
 110. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2559
 111. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2541
 112. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2539
 113. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 2531
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 2517
 115. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2514
 116. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2513
 117. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2508
 118. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 2501
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2486
 120. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2403
 121. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2392
 122. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2360
 123. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 2349
 124. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2344
 125. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2343
 126. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2327
 127. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2319
 128. Rok 2013
  Wyświetleń: 2306
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2304
 130. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2285
 131. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2277
 132. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 2266
 133. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2266
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2255
 135. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2236
 136. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2220
 137. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2217
 138. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2216
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2214
 140. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2210
 141. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2208
 142. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 2195
 143. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 2185
 144. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 2175
 145. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2170
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2168
 147. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2156
 148. Rok 2012
  Wyświetleń: 2151
 149. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2150
 150. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2144
 151. Rok 2011
  Wyświetleń: 2143
 152. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2139
 153. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2138
 154. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2126
 155. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2080
 156. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2073
 157. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2072
 158. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2065
 159. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 2064
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2061
 161. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2048
 162. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2044
 163. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2043
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2038
 165. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2036
 166. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 2028
 167. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2020
 168. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2013
 169. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2010
 170. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2004
 171. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1988
 172. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1987
 173. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 1985
 174. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 1979
 175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 1979
 176. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1975
 177. Dyrekcja
  Wyświetleń: 1967
 178. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1960
 179. Rok 2013
  Wyświetleń: 1955
 180. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1953
 181. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 1951
 182. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 1949
 183. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 1937
 184. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 1933
 185. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1925
 186. Rok 2012
  Wyświetleń: 1921
 187. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 1917
 188. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1914
 189. Rok 2012
  Wyświetleń: 1904
 190. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 1897
 191. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 1893
 192. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1893
 193. Rok 2011
  Wyświetleń: 1891
 194. Rok 2013
  Wyświetleń: 1889
 195. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1885
 196. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1883
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 1877
 198. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1875
 199. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 1872
 200. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 1869
 201. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1864
 202. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1860
 203. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 1858
 204. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 1854
 205. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1851
 206. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1849
 207. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 1843
 208. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1842
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 1834
 210. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 1829
 211. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1819
 212. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1818
 213. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1817
 214. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1817
 215. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1809
 216. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 1805
 217. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1798
 218. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1797
 219. Rok 2011
  Wyświetleń: 1795
 220. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1790
 221. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 1779
 222. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1775
 223. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1772
 224. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1769
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1766
 226. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 1765
 227. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1763
 228. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 1760
 229. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 1756
 230. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1755
 231. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1753
 232. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 1743
 233. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1743
 234. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1741
 235. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 1738
 236. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1736
 237. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1736
 238. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 1736
 239. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1734
 240. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1732
 241. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 1728
 242. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 1726
 243. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 1724
 244. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1719
 245. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1718
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1718
 247. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1715
 248. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1710
 249. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 1710
 250. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 1709
 251. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 1706
 252. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1705
 253. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1697
 254. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1688
 255. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1685
 256. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1683
 257. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1676
 258. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1671
 259. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 1667
 260. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 1666
 261. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1663
 262. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1660
 263. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1658
 264. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 1654
 265. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1652
 266. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 1649
 267. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1648
 268. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 1641
 269. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 1638
 270. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1628
 271. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1628
 272. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1627
 273. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 1627
 274. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1618
 275. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 1615
 276. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1606
 277. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1603
 278. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1602
 279. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1601
 280. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1600
 281. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1597
 282. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1595
 283. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 1594
 284. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1581
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1581
 286. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 1578
 287. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 1571
 288. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 1571
 289. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1569
 290. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1568
 291. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1567
 292. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1566
 293. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 1564
 294. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 1563
 295. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1559
 296. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1553
 297. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1551
 298. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1546
 299. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1542
 300. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1537
 301. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1535
 302. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 1511
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1505
 304. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 1503
 305. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1495
 306. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1494
 307. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1489
 308. Petycje
  Wyświetleń: 1486
 309. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1482
 310. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1479
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1463
 312. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 1455
 313. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1454
 314. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1451
 315. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1447
 316. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 1446
 317. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1442
 318. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 1442
 319. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1432
 320. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1429
 321. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1429
 322. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 1427
 323. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1425
 324. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1421
 325. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1420
 326. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1414
 327. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1412
 328. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 1411
 329. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1411
 330. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1406
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1405
 332. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1398
 333. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1395
 334. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1391
 335. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 1391
 336. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 1385
 337. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1380
 338. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1373
 339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1367
 340. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1360
 341. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1355
 342. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1352
 343. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1350
 344. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1347
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1343
 346. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1343
 347. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1342
 348. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1329
 349. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1328
 350. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 1318
 351. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1315
 352. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1306
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1303
 354. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1302
 355. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1301
 356. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1300
 357. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1298
 358. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1291
 359. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1290
 360. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1279
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1273
 362. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1266
 363. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1260
 364. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1260
 365. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1257
 366. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1254
 367. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1251
 368. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1250
 369. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1236
 370. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1235
 371. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1223
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1221
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1210
 374. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1209
 375. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1209
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1202
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1200
 378. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1181
 379. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1181
 380. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1176
 381. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1175
 382. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1163
 383. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1157
 384. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1151
 385. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1147
 386. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1136
 387. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1135
 388. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1127
 389. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1106
 390. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1081
 391. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1078
 392. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1068
 393. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1023
 394. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 993
 395. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 950
 396. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 950
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 944
 398. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 942
 399. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 915
 400. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 911
 401. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 895
 402. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 875
 403. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 832
 404. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 827
 405. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 809
 406. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 788
 407. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 772
 408. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 752
 409. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 741
 410. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 723
 411. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 718
 412. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 710
 413. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 704
 414. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 685
 415. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 684
 416. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 670
 417. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 670
 418. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 665
 419. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 597
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 571
 421. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 561
 422. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 544
 423. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 531
 424. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 523
 425. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 523
 426. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 517
 427. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 506
 428. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 500
 429. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 487
 430. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 480
 431. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 475
 432. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 467
 433. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 454
 434. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 449
 435. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 441
 436. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 428
 437. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 423
 438. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 412
 439. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 409
 440. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 404
 441. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 402
 442. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 391
 443. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 388
 444. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 388
 445. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 384
 446. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 383
 447. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 381
 448. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 377
 449. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 368
 450. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 364
 451. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 352
 452. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 336
 453. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 327
 454. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 321
 455. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 320
 456. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 304
 457. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 295
 458. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 294
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 293
 460. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 284
 461. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 277
 462. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 272
 463. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 259
 464. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 250
 465. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 242
 466. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 237
 467. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 234
 468. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 211
 469. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 193
 470. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 178
 471. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 166
 472. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 127
 473. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 116
 474. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 108
 475. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 82
 476. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 44
 477. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 20
 478. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 15
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 4927
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×