Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434133977
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 115859
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 101466
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 81559
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 79895
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 33769
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 31385
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 28004
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 20820
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 20087
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 18569
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18136
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15814
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12443
 14. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11875
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11860
 16. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11856
 17. Informacje
  Wyświetleń: 11721
 18. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11159
 19. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 11034
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10995
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10995
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10975
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10826
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10486
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10445
 26. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10441
 27. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10412
 28. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10323
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10319
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10147
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10048
 32. USC
  Wyświetleń: 10004
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9978
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9952
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9864
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9603
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9584
 38. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9571
 39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9542
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9528
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9482
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9430
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9362
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9361
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9240
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 9225
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9206
 48. Petycje
  Wyświetleń: 9096
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9086
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9047
 51. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8869
 52. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8846
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8810
 54. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8792
 55. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8785
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8724
 57. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8623
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8498
 59. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8492
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8476
 61. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8450
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8434
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8394
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8362
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8302
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8134
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8015
 68. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7992
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7990
 70. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7927
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7918
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7886
 73. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7757
 74. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7756
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7709
 76. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7676
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7636
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7614
 79. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7614
 80. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7601
 81. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7597
 82. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7581
 83. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7576
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7522
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7501
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7492
 87. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7448
 88. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7438
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7425
 90. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7412
 91. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7410
 92. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7284
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7279
 94. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7149
 95. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7089
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7057
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7018
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6940
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6843
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6801
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6742
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6671
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6582
 104. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6486
 105. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6481
 106. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6466
 107. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6447
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6444
 109. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6373
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6359
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6310
 112. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6273
 113. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6267
 114. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6252
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6242
 116. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6222
 117. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6219
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6172
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6095
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6012
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5878
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5784
 123. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5758
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5706
 125. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5680
 126. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5669
 127. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5665
 128. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5656
 129. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5646
 130. Umorzenia
  Wyświetleń: 5631
 131. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5622
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5615
 133. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5595
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5571
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5552
 136. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5494
 137. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5479
 138. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5459
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5428
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5421
 141. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5405
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5402
 143. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5401
 144. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5346
 145. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5323
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5315
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5296
 148. Rok 2013
  Wyświetleń: 5291
 149. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5287
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5273
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5249
 152. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5196
 153. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5195
 154. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5191
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5180
 156. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5177
 157. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5167
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 5142
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5129
 160. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5123
 161. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5098
 162. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5078
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5063
 164. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5034
 165. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5014
 166. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4996
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4976
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4969
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 4936
 170. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4933
 171. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4921
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4906
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4887
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4854
 175. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4808
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4797
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4782
 178. Rok 2012
  Wyświetleń: 4775
 179. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4771
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 4750
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4750
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4732
 183. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4717
 184. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4714
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4707
 186. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4691
 187. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4686
 188. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4669
 189. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4666
 190. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4651
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4651
 192. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4649
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4649
 194. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4637
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4636
 196. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4636
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4563
 198. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4555
 199. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4534
 200. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4525
 201. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4523
 202. Rok 2012
  Wyświetleń: 4508
 203. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4486
 204. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4486
 205. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4479
 206. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4479
 207. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4470
 208. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4467
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4458
 210. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4457
 211. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4454
 212. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4443
 213. Rok 2013
  Wyświetleń: 4432
 214. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4409
 215. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4400
 216. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4399
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4394
 218. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4377
 219. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4374
 220. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4374
 221. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4372
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4364
 223. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4340
 224. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4332
 225. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4331
 226. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4331
 227. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4328
 228. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4328
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4325
 230. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4323
 231. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4316
 232. Rok 2011
  Wyświetleń: 4310
 233. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4283
 234. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4283
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 4280
 236. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4272
 237. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4266
 238. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4254
 239. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4254
 240. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4254
 241. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4241
 242. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4237
 243. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4233
 244. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4226
 245. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4219
 246. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4216
 247. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4216
 248. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4209
 249. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4208
 250. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4207
 251. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4193
 252. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4178
 253. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4178
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4163
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4147
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4137
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4136
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4133
 259. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4126
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4124
 261. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4120
 262. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4112
 263. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4111
 264. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4099
 265. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4099
 266. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4090
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4090
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4083
 269. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4078
 270. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4073
 271. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4072
 272. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4070
 273. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4038
 274. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4033
 275. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4029
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4029
 277. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4027
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4017
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4017
 280. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4006
 281. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4005
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4005
 283. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3999
 284. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3994
 285. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3982
 286. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3973
 287. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3970
 288. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3969
 289. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3967
 290. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3966
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3963
 292. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3956
 293. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3953
 294. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3949
 295. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3946
 296. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3938
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3936
 298. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3933
 299. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3929
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3928
 301. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3906
 302. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3901
 303. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3896
 304. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3891
 305. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3886
 306. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3877
 307. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3874
 308. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3865
 309. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3861
 310. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3858
 311. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3856
 312. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3833
 313. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3821
 314. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3813
 315. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3809
 316. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3807
 317. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3793
 318. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3789
 319. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3786
 320. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3774
 321. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3768
 322. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3765
 323. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3760
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3759
 325. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3758
 326. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3757
 327. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3755
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3751
 329. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3748
 330. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3735
 331. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3732
 332. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3730
 333. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3723
 334. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3720
 335. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3717
 336. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3706
 337. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3701
 338. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3699
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3692
 340. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3675
 341. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3653
 342. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3648
 343. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3641
 344. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3641
 345. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3639
 346. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3633
 347. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3628
 348. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3627
 349. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3626
 350. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3624
 351. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3617
 352. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3614
 353. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3599
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3594
 355. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3592
 356. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3587
 357. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3586
 358. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3583
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3580
 360. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3578
 361. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3571
 362. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3570
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3570
 364. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3569
 365. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3568
 366. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3566
 367. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3562
 368. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3560
 369. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3544
 370. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3543
 371. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3536
 372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3535
 373. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3533
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3517
 375. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3514
 376. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3509
 377. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3502
 378. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3498
 379. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3494
 380. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3494
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3484
 382. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3479
 383. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3479
 384. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3479
 385. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3476
 386. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3473
 387. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3464
 388. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3460
 389. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3459
 390. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3452
 391. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3450
 392. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3448
 393. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3445
 394. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3441
 395. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3437
 396. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3431
 397. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3419
 398. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3415
 399. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3414
 400. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3412
 401. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3404
 402. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3387
 403. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3381
 404. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3379
 405. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3378
 406. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3377
 407. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3377
 408. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3375
 409. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3375
 410. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3371
 411. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3369
 412. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3369
 413. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3365
 414. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3354
 415. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3353
 416. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3326
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3316
 418. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3312
 419. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3309
 420. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3305
 421. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3297
 422. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3297
 423. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3295
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3289
 425. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3265
 426. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3264
 427. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3260
 428. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3253
 429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3252
 430. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3238
 431. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3234
 432. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3224
 433. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3214
 434. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3208
 435. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3198
 436. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3198
 437. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3183
 438. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3181
 439. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3174
 440. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3165
 441. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3148
 442. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3146
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3137
 444. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3117
 445. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3107
 446. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3086
 447. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3078
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3055
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3052
 450. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3026
 451. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3017
 452. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3005
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2995
 454. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2985
 455. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2985
 456. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2981
 457. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2972
 458. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2972
 459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2968
 460. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2955
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2943
 462. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2943
 463. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2937
 464. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2934
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2926
 466. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2923
 467. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2918
 468. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2902
 469. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2901
 470. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2895
 471. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2894
 472. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2891
 473. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2890
 474. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2878
 475. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2876
 476. USC
  Wyświetleń: 2873
 477. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2862
 478. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2862
 479. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2841
 480. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2840
 481. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2834
 482. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2790
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2789
 484. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2777
 485. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2775
 486. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2765
 487. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2761
 488. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2747
 489. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2745
 490. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2744
 491. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2728
 492. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2721
 493. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2701
 494. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2698
 495. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2696
 496. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2695
 497. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2681
 498. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2675
 499. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2663
 500. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2643
 501. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2636
 502. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2614
 503. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2611
 504. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2595
 505. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2593
 506. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2575
 507. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2566
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2556
 509. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2526
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2498
 511. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2490
 512. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2488
 513. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2478
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2452
 515. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2436
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2415
 517. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2403
 518. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2383
 519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2361
 520. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2359
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2351
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2342
 523. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2340
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2321
 525. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2320
 526. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2280
 527. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2279
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2274
 529. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2249
 530. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2245
 531. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2236
 532. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2219
 533. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2214
 534. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2208
 535. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2208
 536. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2201
 537. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2188
 538. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2174
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2171
 540. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2163
 541. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2161
 542. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2153
 543. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2149
 544. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2123
 545. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2120
 546. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2115
 547. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2096
 548. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2074
 549. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2065
 550. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2064
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2056
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2051
 553. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2047
 554. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2047
 555. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2043
 556. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2026
 557. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2010
 558. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2001
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1984
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1960
 561. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1945
 562. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1938
 563. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1858
 564. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1838
 565. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1817
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1808
 567. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1801
 568. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1785
 569. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1783
 570. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1777
 571. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1737
 572. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1729
 573. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1702
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1697
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1681
 576. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1676
 577. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1638
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1635
 579. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1621
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1593
 581. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1570
 582. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1558
 583. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1530
 584. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1515
 585. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1499
 586. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1485
 587. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1480
 588. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1464
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1462
 590. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1448
 591. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1428
 592. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1412
 593. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1373
 594. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1368
 595. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1348
 596. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1346
 597. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1336
 598. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1335
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1335
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1289
 601. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1254
 602. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1234
 603. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1222
 604. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1207
 605. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1199
 606. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1199
 607. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1198
 608. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1183
 609. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1169
 610. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1137
 611. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1117
 612. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1113
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1081
 614. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1077
 615. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1057
 616. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1055
 617. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1050
 618. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1041
 619. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1028
 620. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1024
 621. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1007
 622. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1006
 623. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 949
 624. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 923
 625. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 920
 626. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 913
 627. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 913
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 828
 629. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 816
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 813
 631. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 808
 632. Wybory ławników
  Wyświetleń: 807
 633. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 778
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 756
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 743
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 740
 637. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 732
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 732
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 714
 640. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 709
 641. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 697
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 673
 643. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 669
 644. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 646
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 646
 646. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 624
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 616
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 604
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 597
 650. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 593
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 588
 652. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 585
 653. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 585
 654. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 576
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 576
 656. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 572
 657. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 559
 658. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 554
 659. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 551
 660. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 547
 661. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 521
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 513
 663. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 506
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 501
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 498
 666. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 484
 667. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 475
 668. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 465
 669. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 450
 670. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 439
 671. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 428
 672. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 388
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 387
 674. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 361
 675. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 359
 676. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 350
 677. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 349
 678. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 349
 679. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 339
 680. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 336
 681. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 331
 682. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 327
 683. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 323
 684. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 319
 685. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 313
 686. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 312
 687. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 311
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 305
 689. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 301
 690. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 298
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 297
 692. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 286
 693. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 285
 694. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 280
 695. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 275
 696. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 269
 697. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 255
 698. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 250
 699. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 248
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 242
 701. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 238
 702. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 233
 703. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 232
 704. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 214
 705. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 212
 706. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 211
 707. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 198
 708. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 198
 709. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 187
 710. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 166
 711. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 160
 712. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 145
 713. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 130
 714. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 127
 715. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 118
 716. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 112
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10319
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×