Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85418700610000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434174619
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 123023
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 103717
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 87390
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 86359
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 36517
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 33615
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 30156
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 21638
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 20797
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 19968
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 19500
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 16394
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12859
 14. Informacje
  Wyświetleń: 12825
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12518
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12410
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 12360
 18. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 12070
 19. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11631
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11593
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 11588
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 11462
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11277
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11063
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10988
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10942
 27. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10875
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10844
 29. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10739
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10582
 31. USC
  Wyświetleń: 10504
 32. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10462
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 10442
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10430
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10317
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10021
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10010
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9995
 39. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9969
 40. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9966
 41. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9912
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9911
 43. Budżet
  Wyświetleń: 9910
 44. Wójt
  Wyświetleń: 9910
 45. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9719
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9706
 47. Rok 2011
  Wyświetleń: 9700
 48. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9677
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9570
 50. Petycje
  Wyświetleń: 9550
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9499
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 9306
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9266
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9210
 55. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9123
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9070
 57. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9043
 58. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8981
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8963
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8931
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8903
 62. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8898
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8835
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8795
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8748
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8614
 67. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8485
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8411
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8365
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8355
 71. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8179
 72. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 8175
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8156
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8106
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8091
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8091
 77. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8013
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7973
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7967
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7965
 81. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7933
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7906
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7867
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7841
 85. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7839
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7830
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7813
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7804
 89. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7763
 90. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7717
 91. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7671
 92. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7623
 93. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7592
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7515
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7464
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7355
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7265
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7138
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7033
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7022
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6971
 102. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6927
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6885
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6836
 105. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6799
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6715
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6683
 108. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6670
 109. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6648
 110. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6639
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6575
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6544
 113. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6488
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6458
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6452
 116. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6450
 117. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6433
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6410
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6231
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6191
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6081
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6046
 123. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5949
 124. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5918
 125. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5903
 126. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5884
 127. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5874
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5836
 129. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5819
 130. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5814
 131. Umorzenia
  Wyświetleń: 5812
 132. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5810
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5786
 134. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5765
 135. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5762
 136. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5753
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5690
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5667
 139. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5659
 140. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5606
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5599
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5585
 143. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5577
 144. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5537
 145. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5522
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5518
 147. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5498
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5497
 149. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5494
 150. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5472
 151. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5413
 152. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5383
 153. Rok 2012
  Wyświetleń: 5377
 154. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5370
 155. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5363
 156. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5351
 157. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5337
 158. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5326
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5289
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5287
 161. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5287
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5279
 163. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5271
 164. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5227
 165. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5210
 166. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5210
 167. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5195
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5179
 169. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5157
 170. Rok 2013
  Wyświetleń: 5144
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5115
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5110
 173. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5103
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5035
 175. Rok 2012
  Wyświetleń: 4998
 176. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4984
 177. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4982
 178. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4977
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 4975
 180. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4959
 181. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4932
 182. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4928
 183. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4924
 184. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4919
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4899
 186. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4891
 187. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4869
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4864
 189. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4860
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4854
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4854
 192. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4826
 193. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4800
 194. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4796
 195. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4790
 196. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4764
 197. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4748
 198. Rok 2012
  Wyświetleń: 4736
 199. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4731
 200. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4708
 201. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4706
 202. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4692
 203. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4691
 204. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4683
 205. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4680
 206. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4676
 207. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4652
 208. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4647
 209. Rok 2013
  Wyświetleń: 4640
 210. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4634
 211. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4630
 212. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4623
 213. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4619
 214. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4617
 215. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4610
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4596
 217. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4596
 218. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4584
 219. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4584
 220. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4577
 221. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4562
 222. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4551
 223. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4547
 224. Rok 2011
  Wyświetleń: 4532
 225. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4532
 226. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4530
 227. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4525
 228. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4523
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4523
 230. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4507
 231. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4506
 232. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4505
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4492
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 4489
 235. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4475
 236. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4474
 237. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4471
 238. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4468
 239. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4467
 240. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4461
 241. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4441
 242. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4441
 243. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4426
 244. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4423
 245. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4422
 246. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4412
 247. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4399
 248. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4393
 249. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4393
 250. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4387
 251. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4375
 252. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4369
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4361
 254. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4344
 255. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4326
 256. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4312
 257. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4305
 258. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4294
 259. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4293
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4290
 261. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4284
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4283
 263. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4277
 264. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4275
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4273
 266. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4262
 267. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4254
 268. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4253
 269. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4251
 270. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4246
 271. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4232
 272. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4222
 273. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4215
 274. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4207
 275. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4205
 276. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4205
 277. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4204
 278. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4203
 279. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4201
 280. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4192
 281. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4184
 282. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 4183
 283. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4175
 284. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4175
 285. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4175
 286. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4169
 287. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4164
 288. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4157
 289. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4148
 290. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4141
 291. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4136
 292. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4130
 293. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4124
 294. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4116
 295. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 4115
 296. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4112
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4110
 298. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4108
 299. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4097
 300. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4091
 301. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4089
 302. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4087
 303. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4076
 304. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4072
 305. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4064
 306. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4059
 307. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4058
 308. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4036
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4035
 310. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4015
 311. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4014
 312. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4008
 313. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3996
 314. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3993
 315. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3988
 316. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3981
 317. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3981
 318. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3975
 319. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3960
 320. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3943
 321. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3940
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3939
 323. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3939
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3935
 325. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3929
 326. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3926
 327. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3918
 328. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3915
 329. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3906
 330. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3905
 331. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3903
 332. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3902
 333. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3893
 334. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3890
 335. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3881
 336. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3881
 337. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3872
 338. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3867
 339. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3862
 340. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3859
 341. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3833
 342. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3819
 343. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3806
 344. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3805
 345. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3804
 346. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3798
 347. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3796
 348. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3794
 349. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3793
 350. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3790
 351. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3779
 352. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3773
 353. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3766
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3766
 355. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3764
 356. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3762
 357. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3762
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3757
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3757
 360. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3757
 361. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3750
 362. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3746
 363. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3743
 364. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3742
 365. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3737
 366. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3729
 367. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3726
 368. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3723
 369. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3712
 370. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3710
 371. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3707
 372. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3698
 373. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3691
 374. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3679
 375. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3679
 376. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3678
 377. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3678
 378. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3667
 379. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3664
 380. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3663
 381. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3659
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3656
 383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3655
 384. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3643
 385. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3641
 386. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3639
 387. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3636
 388. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3616
 389. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3616
 390. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3610
 391. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3609
 392. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3604
 393. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3601
 394. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3596
 395. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3593
 396. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3591
 397. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3584
 398. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3577
 399. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3576
 400. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3575
 401. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3567
 402. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3565
 403. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3559
 404. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3555
 405. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3551
 406. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3551
 407. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3550
 408. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3550
 409. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3548
 410. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3538
 411. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3533
 412. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3532
 413. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3517
 414. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3509
 415. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 3504
 416. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3503
 417. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3502
 418. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3497
 419. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3480
 420. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3475
 421. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3475
 422. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3456
 423. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3449
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3441
 425. USC
  Wyświetleń: 3440
 426. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3430
 427. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3425
 428. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3415
 429. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3412
 430. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3410
 431. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3406
 432. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 3401
 433. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3390
 434. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3383
 435. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3378
 436. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3370
 437. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3362
 438. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3354
 439. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3354
 440. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3350
 441. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3347
 442. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3346
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3346
 444. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3321
 445. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3320
 446. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3318
 447. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3296
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3271
 449. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3265
 450. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3246
 451. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3242
 452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3216
 453. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3213
 454. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3210
 455. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3194
 456. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3172
 457. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3165
 458. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3163
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3140
 460. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3135
 461. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3118
 462. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3113
 463. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3112
 464. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3110
 465. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3090
 466. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3089
 467. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3089
 468. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3079
 469. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3075
 470. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3070
 471. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3067
 472. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3061
 473. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3059
 474. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3052
 475. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3045
 476. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3026
 477. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3023
 478. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3016
 479. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3012
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2999
 481. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2974
 482. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2971
 483. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2956
 484. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2952
 485. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2945
 486. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2945
 487. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2938
 488. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2929
 489. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2907
 490. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2903
 491. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2901
 492. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2900
 493. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2888
 494. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2887
 495. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2877
 496. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2867
 497. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2861
 498. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2841
 499. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2834
 500. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2827
 501. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2826
 502. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2818
 503. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2798
 504. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2796
 505. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2776
 506. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2760
 507. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2746
 508. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2733
 509. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2732
 510. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2729
 511. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2692
 512. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2676
 513. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2653
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2651
 515. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2648
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2607
 517. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2600
 518. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2577
 519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2571
 520. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2564
 521. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2559
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2534
 523. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2528
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2513
 525. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2488
 526. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2461
 527. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2455
 528. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2448
 529. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2437
 530. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2435
 531. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2434
 532. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2426
 533. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2411
 534. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2404
 535. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2394
 536. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2381
 537. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2372
 538. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2369
 539. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2362
 540. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2356
 541. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2349
 542. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2347
 543. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2328
 544. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2309
 545. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2301
 546. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2287
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2285
 548. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2284
 549. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2275
 550. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2274
 551. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2272
 552. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2236
 553. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2236
 554. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2213
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2199
 556. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2196
 557. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2168
 558. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2162
 559. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2151
 560. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2149
 561. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2137
 562. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2134
 563. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2110
 564. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 2080
 565. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 2025
 566. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1995
 567. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1976
 568. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1975
 569. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1971
 570. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1970
 571. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1970
 572. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1952
 573. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1925
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1921
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1902
 576. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1898
 577. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1889
 578. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1860
 579. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1806
 580. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1805
 581. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1799
 582. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1798
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1794
 584. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1762
 585. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1760
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1710
 587. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1705
 588. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1687
 589. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1665
 590. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1656
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1639
 592. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1616
 593. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1601
 594. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1594
 595. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1588
 596. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1572
 597. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1557
 598. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1534
 599. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1527
 600. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1525
 601. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1514
 602. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1514
 603. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1507
 604. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1505
 605. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1473
 606. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1466
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1456
 608. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1447
 609. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1440
 610. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1408
 611. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1405
 612. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1398
 613. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1395
 614. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1391
 615. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1374
 616. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1352
 617. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1333
 618. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1284
 619. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1272
 620. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1265
 621. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1226
 622. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1221
 623. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1200
 624. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1179
 625. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1173
 626. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1118
 627. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 1096
 628. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1088
 629. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1079
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1017
 631. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1012
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 977
 633. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 948
 634. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 940
 635. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 927
 636. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 919
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 906
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 892
 639. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 858
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 857
 641. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 855
 642. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 841
 643. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 839
 644. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 825
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 804
 646. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 800
 647. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 796
 648. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 795
 649. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 792
 650. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 786
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 784
 652. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 782
 653. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 781
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 776
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 776
 656. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 775
 657. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 772
 658. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 755
 659. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 744
 660. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 719
 661. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 714
 662. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 709
 663. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 707
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 706
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 689
 666. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 678
 667. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 672
 668. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 672
 669. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 669
 670. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 647
 671. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 636
 672. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 635
 673. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 631
 674. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 625
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 622
 676. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 614
 677. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 600
 678. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 598
 679. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 590
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 589
 681. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 578
 682. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 557
 683. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 553
 684. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 552
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 551
 686. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 541
 687. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 519
 688. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 518
 689. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 518
 690. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 516
 691. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 515
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 513
 693. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 512
 694. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 510
 695. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 505
 696. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 503
 697. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 494
 698. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 485
 699. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 470
 700. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 455
 701. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 449
 702. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 448
 703. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 443
 704. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 441
 705. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 441
 706. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 434
 707. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 407
 708. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 393
 709. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 391
 710. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 385
 711. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 376
 712. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 373
 713. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 340
 714. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 335
 715. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 326
 716. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 316
 717. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 303
 718. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 298
 719. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 297
 720. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 286
 721. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 282
 722. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 267
 723. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 262
 724. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 253
 725. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 249
 726. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 227
 727. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 226
 728. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 188
 729. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 185
 730. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 164
 731. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 159
 732. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 148
 733. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 138
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 119
 735. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 119
 736. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 119
 737. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 81
 738. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 26
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10844
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl