Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
964206581782053659469195259031000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 96838
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 95300
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 64899
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 64608
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 26808
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 25940
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 23001
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 18624
 9. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 18605
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 15487
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15181
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 14718
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11686
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 10861
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10820
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10600
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10193
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9877
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 9725
 20. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9573
 21. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9546
 22. Informacje
  Wyświetleń: 9513
 23. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 9480
 24. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 9439
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9284
 26. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9057
 27. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9042
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9018
 29. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9018
 30. USC
  Wyświetleń: 9014
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8953
 32. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 8850
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8813
 34. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8745
 35. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8707
 36. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8624
 37. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8614
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8606
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8594
 40. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8580
 41. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8518
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8450
 43. Wójt
  Wyświetleń: 8387
 44. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8356
 45. Budżet
  Wyświetleń: 8348
 46. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8316
 47. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8268
 48. Petycje
  Wyświetleń: 8194
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 8054
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8025
 51. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8021
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 8011
 53. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7956
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 7903
 55. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 7777
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 7696
 57. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7685
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7615
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7562
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7542
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7531
 62. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7476
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7461
 64. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 7453
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7332
 66. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7326
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7320
 68. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7275
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7251
 70. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7206
 71. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7087
 72. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7056
 73. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7026
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7021
 75. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7001
 76. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6982
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6970
 78. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6923
 79. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6912
 80. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6911
 81. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6852
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6810
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6805
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6719
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6705
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6691
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6686
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6632
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6622
 90. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6619
 91. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6617
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6604
 93. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6525
 94. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6482
 95. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6421
 96. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6305
 97. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6278
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6227
 99. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6191
 100. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6178
 101. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6059
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6038
 103. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5964
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5953
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 5877
 106. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5842
 107. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5820
 108. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5807
 109. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5794
 110. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5766
 111. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5732
 112. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5722
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5701
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5673
 115. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 5670
 116. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5661
 117. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5557
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5504
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5485
 120. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5477
 121. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5374
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5334
 123. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5290
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5223
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5188
 126. Umorzenia
  Wyświetleń: 5176
 127. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5158
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5144
 129. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5118
 130. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5113
 131. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5100
 132. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5085
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5057
 134. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5037
 135. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4996
 136. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4988
 137. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4970
 138. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4934
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4929
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4912
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4892
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4866
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4858
 144. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 4855
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4834
 146. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4779
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4777
 148. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4749
 149. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4745
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4739
 151. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4677
 152. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4670
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4668
 154. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4665
 155. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4664
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4652
 157. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4630
 158. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4623
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4616
 160. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4587
 161. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4555
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4502
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4485
 164. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4465
 165. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4461
 166. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4457
 167. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4434
 168. Rok 2013
  Wyświetleń: 4421
 169. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4397
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4391
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4383
 172. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4382
 173. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4321
 174. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4300
 175. Rok 2012
  Wyświetleń: 4295
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 4249
 177. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4248
 178. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4246
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4227
 180. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4221
 181. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4206
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4206
 183. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4201
 184. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4196
 185. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4193
 186. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4192
 187. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4182
 188. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4175
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4156
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4156
 191. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4140
 192. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4133
 193. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4128
 194. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4121
 195. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4115
 196. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4083
 197. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4054
 198. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4046
 199. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4042
 200. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4020
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 4019
 202. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3990
 203. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3987
 204. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3985
 205. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3981
 206. Rok 2012
  Wyświetleń: 3970
 207. Rok 2013
  Wyświetleń: 3967
 208. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 3963
 209. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3960
 210. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3959
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3957
 212. Rok 2013
  Wyświetleń: 3951
 213. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3945
 214. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3938
 215. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3932
 216. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3927
 217. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3923
 218. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3922
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3907
 220. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3894
 221. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3885
 222. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3868
 223. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3864
 224. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3863
 225. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3856
 226. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3831
 227. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3830
 228. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3830
 229. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3826
 230. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3820
 231. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3805
 232. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3803
 233. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3791
 234. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3789
 235. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3779
 236. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3768
 237. Rok 2011
  Wyświetleń: 3761
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3746
 239. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3736
 240. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3732
 241. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3731
 242. Rok 2011
  Wyświetleń: 3725
 243. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3723
 244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3718
 245. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3717
 246. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3713
 247. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3707
 248. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3695
 249. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3689
 250. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3682
 251. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3679
 252. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3670
 253. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3654
 254. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3653
 255. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3652
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3649
 257. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3645
 258. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3644
 259. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3641
 260. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3639
 261. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3639
 262. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3633
 263. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3630
 264. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3629
 265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3613
 266. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3608
 267. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3608
 268. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3604
 269. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3602
 270. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3592
 271. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3583
 272. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3576
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3575
 274. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3574
 275. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3551
 276. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3541
 277. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3541
 278. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3538
 279. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3535
 280. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3527
 281. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3527
 282. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3526
 283. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3525
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3512
 285. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3499
 286. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3497
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3496
 288. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3494
 289. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3491
 290. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3490
 291. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3487
 292. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3484
 293. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3476
 294. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3473
 295. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3473
 296. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3468
 297. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3466
 298. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3454
 299. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3451
 300. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3450
 301. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3436
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3431
 303. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3427
 304. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3419
 305. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3411
 306. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3411
 307. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3407
 308. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3398
 309. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3378
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3376
 311. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3370
 312. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3368
 313. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3357
 314. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3354
 315. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3349
 316. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3348
 317. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3346
 318. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3344
 319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3343
 320. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3341
 321. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3335
 322. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3326
 323. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3320
 324. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3317
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3313
 326. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3313
 327. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3311
 328. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3309
 329. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3309
 330. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3296
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3286
 332. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3278
 333. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3277
 334. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3276
 335. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3274
 336. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3272
 337. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3259
 338. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3257
 339. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3236
 340. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3233
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3233
 342. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3232
 343. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3231
 344. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3230
 345. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3218
 346. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3215
 347. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3191
 348. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3177
 349. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3172
 350. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3167
 351. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3166
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3154
 353. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3151
 354. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3151
 355. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3149
 356. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3148
 357. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3145
 358. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3142
 359. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3142
 360. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3131
 361. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3130
 362. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3121
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3119
 364. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3114
 365. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3112
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3108
 367. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3107
 368. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3097
 369. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3096
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3095
 371. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3089
 372. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3085
 373. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3082
 374. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3080
 375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3080
 376. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3079
 377. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3070
 378. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3068
 379. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3062
 380. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3059
 381. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3056
 382. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3047
 383. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3044
 384. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3041
 385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3016
 386. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3009
 387. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3006
 388. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3004
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3003
 390. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3001
 391. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2998
 392. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2982
 393. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2980
 394. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2980
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2973
 396. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2973
 397. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2970
 398. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2967
 399. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2966
 400. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2963
 401. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2961
 402. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2955
 403. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2948
 404. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2943
 405. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2938
 406. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2931
 407. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2924
 408. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2914
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2913
 410. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2910
 411. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2900
 412. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2893
 413. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2880
 414. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2880
 415. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2860
 416. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2860
 417. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2859
 418. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2856
 419. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2848
 420. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2845
 421. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2843
 422. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2843
 423. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2838
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2835
 425. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2835
 426. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2834
 427. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2821
 428. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2808
 429. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2806
 430. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 2805
 431. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2804
 432. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2803
 433. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2801
 434. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2796
 435. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 2795
 436. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2789
 437. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2783
 438. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2780
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2777
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2739
 441. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2732
 442. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2724
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2708
 444. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2695
 445. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2688
 446. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2670
 447. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2665
 448. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2662
 449. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2657
 450. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2653
 451. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2639
 452. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2626
 453. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2609
 454. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2596
 455. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2594
 456. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2593
 457. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2584
 458. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2579
 459. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2569
 460. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2543
 461. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2543
 462. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2538
 463. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2533
 464. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2529
 465. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2510
 466. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2509
 467. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2505
 468. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2500
 469. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2496
 470. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2491
 471. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2491
 472. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2480
 473. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2478
 474. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2440
 475. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2434
 476. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2433
 477. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2423
 478. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2413
 479. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2407
 480. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2404
 481. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2396
 482. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2393
 483. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2383
 484. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2376
 485. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2368
 486. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2366
 487. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2360
 488. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2348
 489. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2334
 490. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2327
 491. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2306
 492. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2302
 493. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2288
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2283
 495. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2276
 496. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2267
 497. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2237
 498. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2223
 499. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2189
 500. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2155
 501. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2145
 502. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2115
 503. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2097
 504. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2093
 505. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2090
 506. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2079
 507. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2076
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2075
 509. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2068
 510. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2067
 511. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2059
 512. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2054
 513. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2022
 514. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2021
 515. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2015
 516. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2009
 517. USC
  Wyświetleń: 2008
 518. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 1967
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1965
 520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1950
 521. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1924
 522. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1921
 523. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 1914
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1903
 525. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1898
 526. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1880
 527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1870
 528. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1852
 529. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1837
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1824
 531. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1811
 532. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1773
 533. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1772
 534. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1770
 535. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1768
 536. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1753
 537. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1744
 538. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1740
 539. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1735
 540. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1728
 541. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1713
 542. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1694
 543. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1687
 544. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 1686
 545. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1683
 546. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1681
 547. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1680
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1658
 549. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1625
 550. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1615
 551. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1614
 552. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1603
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1585
 554. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1576
 555. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1560
 556. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1554
 557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1538
 558. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1533
 559. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1507
 560. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1505
 561. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1477
 562. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1475
 563. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1429
 564. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1421
 565. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1405
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1402
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1365
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1339
 569. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1321
 570. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1296
 571. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1288
 572. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1277
 573. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1245
 574. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1217
 575. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1202
 576. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1193
 577. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1191
 578. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1157
 579. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1152
 580. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1151
 581. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1129
 582. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1114
 583. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1110
 584. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1075
 585. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1069
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1033
 587. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 979
 588. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 876
 589. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 875
 590. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 867
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 858
 592. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 853
 593. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 832
 594. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 809
 595. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 808
 596. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 806
 597. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 792
 598. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 784
 599. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 779
 600. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 772
 601. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 743
 602. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 738
 603. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 715
 604. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 713
 605. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 667
 606. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 659
 607. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 653
 608. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 653
 609. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 609
 610. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 608
 611. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 607
 612. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 584
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 577
 614. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 565
 615. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 564
 616. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 555
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 546
 618. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 535
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 524
 620. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 520
 621. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 509
 622. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 486
 623. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 470
 624. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 453
 625. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 444
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 434
 627. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 363
 628. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 355
 629. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 332
 630. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 329
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 320
 632. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 318
 633. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 302
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 300
 635. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 298
 636. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 280
 637. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 248
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 246
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 245
 640. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 231
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 224
 642. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 196
 643. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 194
 644. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 187
 645. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 187
 646. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 185
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 181
 648. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 146
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 144
 650. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 131
 651. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 122
 652. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 117
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 116
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 116
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 105
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 78
 657. Wybory ławników
  Wyświetleń: 65
 658. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 9284
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×