Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
877496891411954000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 156245
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 118580
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 118163
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 116315
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 48453
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 43957
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 39508
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 26427
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 25229
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 25182
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2021
  Wyświetleń: 23826
 12. Informacje
  Wyświetleń: 19323
 13. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 18592
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 16883
 15. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 16105
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15250
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14661
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14614
 19. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 14401
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 13973
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13912
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 13661
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 13370
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13313
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 13293
 26. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13273
 27. USC
  Wyświetleń: 13229
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13122
 29. Budżet
  Wyświetleń: 13032
 30. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12806
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12727
 32. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 12599
 33. Wójt
  Wyświetleń: 12522
 34. Petycje
  Wyświetleń: 12431
 35. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 12426
 36. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 12412
 37. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12309
 38. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 12288
 39. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12229
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 11933
 41. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11868
 42. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11857
 43. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11765
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11744
 45. Rok 2012
  Wyświetleń: 11744
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 11738
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11714
 48. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11687
 49. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11684
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11647
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11544
 52. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11220
 53. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 11121
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11070
 55. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10822
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10813
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10763
 58. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10711
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10681
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10623
 61. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10561
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10469
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10440
 64. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 10420
 65. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 10256
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10203
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10096
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10087
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10077
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10043
 71. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9969
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9955
 73. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9951
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9830
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9804
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9774
 77. Referendum 2015
  Wyświetleń: 9714
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 9646
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9580
 80. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 9504
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 9480
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9327
 83. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9278
 84. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9270
 85. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9220
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9167
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9126
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9116
 89. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 9073
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8970
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8946
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8942
 93. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 8913
 94. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8895
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8764
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8749
 97. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8747
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8631
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8515
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 8261
 101. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8257
 102. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 8255
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8198
 104. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8176
 105. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8164
 106. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 8164
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7980
 108. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7962
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7930
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7902
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7894
 112. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7790
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7790
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7734
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7677
 116. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7534
 117. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 7531
 118. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7520
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7472
 120. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7375
 121. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7277
 122. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 7229
 123. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7212
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7191
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7162
 126. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7058
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 7053
 128. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7045
 129. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 7039
 130. Umorzenia
  Wyświetleń: 7003
 131. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6988
 132. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6900
 133. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6888
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6874
 135. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6860
 136. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6859
 137. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6837
 138. Rok 2013
  Wyświetleń: 6830
 139. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6819
 140. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6803
 141. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6797
 142. Rok 2012
  Wyświetleń: 6783
 143. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6780
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6779
 145. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6756
 146. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6710
 147. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6695
 148. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6682
 149. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6680
 150. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6667
 151. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6666
 152. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6597
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6587
 154. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6582
 155. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6572
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6528
 157. Rok 2013
  Wyświetleń: 6510
 158. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6467
 159. Rok 2012
  Wyświetleń: 6460
 160. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6447
 161. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6438
 162. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 6421
 163. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6417
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6414
 165. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6392
 166. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6384
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 6384
 168. Rok 2011
  Wyświetleń: 6366
 169. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6326
 170. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 6296
 171. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6288
 172. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6265
 173. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6244
 174. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6242
 175. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 6214
 176. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6210
 177. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6208
 178. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 6199
 179. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6195
 180. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6182
 181. USC
  Wyświetleń: 6166
 182. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 6154
 183. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 6147
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 6134
 185. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 6131
 186. Rok 2012
  Wyświetleń: 6119
 187. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6097
 188. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 6082
 189. Rok 2013
  Wyświetleń: 6074
 190. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 6068
 191. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 6058
 192. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 6041
 193. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 6041
 194. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6037
 195. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 6034
 196. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6003
 197. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 5996
 198. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5963
 199. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5941
 200. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5938
 201. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5925
 202. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5916
 203. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5915
 204. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5904
 205. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5900
 206. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5875
 207. Rok 2011
  Wyświetleń: 5831
 208. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5828
 209. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5819
 210. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5814
 211. Rok 2011
  Wyświetleń: 5774
 212. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5768
 213. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5749
 214. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5747
 215. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5746
 216. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5744
 217. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5724
 218. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5710
 219. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5707
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5698
 221. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5689
 222. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5680
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5671
 224. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5664
 225. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5660
 226. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5652
 227. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5635
 228. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5627
 229. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5615
 230. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5609
 231. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5608
 232. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5595
 233. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5584
 234. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5581
 235. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 5576
 236. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5572
 237. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5568
 238. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5547
 239. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5546
 240. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5544
 241. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5543
 242. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 5529
 243. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5523
 244. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5519
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5490
 246. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5488
 247. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5469
 248. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5464
 249. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5461
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5445
 251. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5441
 252. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5439
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5434
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5423
 255. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 5417
 256. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5413
 257. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 5412
 258. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5412
 259. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5410
 260. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5401
 261. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5399
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5393
 263. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 5380
 264. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5380
 265. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 5377
 266. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5369
 267. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5337
 268. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5324
 269. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5320
 270. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5318
 271. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5316
 272. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5301
 273. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5292
 274. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 5283
 275. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 5273
 276. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5271
 277. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5269
 278. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 5262
 279. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5259
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 5252
 281. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 5249
 282. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 5236
 283. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5223
 284. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 5212
 285. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5205
 286. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 5202
 287. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 5179
 288. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 5177
 289. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 5176
 290. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 5173
 291. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 5171
 292. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5154
 293. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5151
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5143
 295. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5139
 296. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5137
 297. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 5127
 298. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5120
 299. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5112
 300. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5109
 301. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 5102
 302. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 5100
 303. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5099
 304. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 5092
 305. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5091
 306. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 5076
 307. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 5069
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 5067
 309. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5063
 310. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5052
 311. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5051
 312. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 5045
 313. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 5045
 314. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 5037
 315. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5019
 316. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5017
 317. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5013
 318. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4996
 319. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4987
 320. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4982
 321. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4979
 322. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 4976
 323. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4942
 324. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4940
 325. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4933
 326. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4932
 327. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4927
 328. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4926
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4924
 330. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4919
 331. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4913
 332. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4911
 333. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4900
 334. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4900
 335. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4898
 336. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4891
 337. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4891
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4883
 339. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4879
 340. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4867
 341. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4856
 342. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4851
 343. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4850
 344. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4848
 345. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4839
 346. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4826
 347. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4819
 348. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4813
 349. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4802
 350. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4800
 351. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4800
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4778
 353. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4776
 354. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4767
 355. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4766
 356. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4764
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4760
 358. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4759
 359. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4756
 360. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4745
 361. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4743
 362. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4740
 363. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4734
 364. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4733
 365. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4727
 366. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4723
 367. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4718
 368. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4713
 369. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4704
 370. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4699
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4695
 372. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4695
 373. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4693
 374. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4691
 375. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4682
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4678
 377. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4667
 378. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4663
 379. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4660
 380. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4658
 381. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4656
 382. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4652
 383. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4638
 384. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4629
 385. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4628
 386. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4626
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4626
 388. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4625
 389. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4619
 390. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4616
 391. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4611
 392. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4599
 393. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4599
 394. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4588
 395. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4585
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4571
 397. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4565
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4555
 399. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4538
 400. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4535
 401. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4522
 402. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4520
 403. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4515
 404. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4507
 405. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4500
 406. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4496
 407. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4495
 408. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4494
 409. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4481
 410. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4477
 411. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4472
 412. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4468
 413. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4464
 414. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4462
 415. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4459
 416. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4457
 417. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4455
 418. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4452
 419. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4445
 420. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4437
 421. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4434
 422. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4424
 423. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4401
 424. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4389
 425. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4383
 426. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4380
 427. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4371
 428. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4349
 429. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4347
 430. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4345
 431. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4339
 432. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4325
 433. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4311
 434. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4309
 435. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4301
 436. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4285
 437. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4285
 438. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4279
 439. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4273
 440. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4245
 441. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4239
 442. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 4233
 443. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4220
 444. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 4210
 445. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4206
 446. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4199
 447. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4191
 448. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 4178
 449. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 4175
 450. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4172
 451. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 4168
 452. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4168
 453. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4165
 454. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4165
 455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4165
 456. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4148
 457. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4124
 458. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4121
 459. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 4119
 460. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 4112
 461. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4110
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4104
 463. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4089
 464. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4082
 465. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4081
 466. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4079
 467. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4034
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4026
 469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4021
 470. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 4018
 471. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4002
 472. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3990
 473. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3990
 474. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3981
 475. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3980
 476. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3968
 477. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3962
 478. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3957
 479. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3937
 480. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3935
 481. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3924
 482. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3922
 483. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3922
 484. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3922
 485. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3891
 486. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3872
 487. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3871
 488. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3860
 489. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3858
 490. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3850
 491. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3848
 492. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3846
 493. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3833
 494. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3830
 495. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3818
 496. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3810
 497. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3803
 498. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3800
 499. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3777
 500. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3772
 501. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3771
 502. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3760
 503. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3760
 504. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3755
 505. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3753
 506. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3721
 507. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3713
 508. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3708
 509. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3697
 510. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3689
 511. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3689
 512. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3681
 513. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3680
 514. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3671
 515. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3660
 516. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3653
 517. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3642
 518. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3642
 519. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3636
 520. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3635
 521. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3620
 522. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3620
 523. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3616
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3599
 525. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3598
 526. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3583
 527. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3575
 528. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3562
 529. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3557
 530. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3556
 531. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3547
 532. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3545
 533. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3542
 534. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3528
 535. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 3525
 536. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3521
 537. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3518
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3511
 539. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3506
 540. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3483
 541. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3481
 542. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3476
 543. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 3461
 544. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3460
 545. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3445
 546. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 3417
 547. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3406
 548. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3406
 549. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 3394
 550. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3392
 551. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 3365
 552. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 3355
 553. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3318
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3307
 555. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3295
 556. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3268
 557. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3263
 558. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3248
 559. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 3243
 560. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3237
 561. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 3229
 562. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3225
 563. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3221
 564. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3191
 565. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3189
 566. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3185
 567. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3182
 568. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 3158
 569. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3135
 570. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3107
 571. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 3103
 572. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3093
 573. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3064
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 3048
 575. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 3041
 576. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 3041
 577. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 3038
 578. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3026
 579. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2992
 580. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2968
 581. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2964
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2940
 583. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2933
 584. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2930
 585. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2914
 586. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2912
 587. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2834
 588. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2802
 589. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2796
 590. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2768
 591. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2752
 592. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2746
 593. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2725
 594. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2723
 595. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2713
 596. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2711
 597. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2705
 598. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2681
 599. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2666
 600. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2658
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2653
 602. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2640
 603. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2605
 604. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2594
 605. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2593
 606. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2560
 607. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2550
 608. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2542
 609. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2530
 610. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2487
 611. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2469
 612. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2462
 613. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2453
 614. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2406
 615. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2359
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2328
 617. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2294
 618. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 2279
 619. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2271
 620. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2257
 621. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2241
 622. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 2227
 623. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2219
 624. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2212
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2207
 626. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2194
 627. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 2191
 628. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2157
 629. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2150
 630. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 2145
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2135
 632. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2109
 633. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2097
 634. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 2074
 635. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2065
 636. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2045
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2038
 638. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2031
 639. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2030
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2028
 641. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2020
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2008
 643. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2004
 644. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1997
 645. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1993
 646. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1981
 647. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1949
 648. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1947
 649. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1938
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1935
 651. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1926
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1918
 653. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1916
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1908
 655. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1905
 656. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1896
 657. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1894
 658. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1880
 659. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1870
 660. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1860
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1855
 662. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1850
 663. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1847
 664. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1831
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1829
 666. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1806
 667. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1799
 668. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1796
 669. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1780
 670. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1773
 671. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 1770
 672. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1754
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1749
 674. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1746
 675. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1730
 676. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1729
 677. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1707
 678. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1655
 679. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1650
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1648
 681. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1647
 682. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1646
 683. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1626
 684. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1624
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1611
 686. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1610
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1600
 688. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1597
 689. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1572
 690. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1569
 691. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1569
 692. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1550
 693. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1549
 694. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1535
 695. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1530
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1527
 697. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1522
 698. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1517
 699. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1512
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1510
 701. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1509
 702. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1499
 703. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 1493
 704. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1493
 705. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1487
 706. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1477
 707. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1474
 708. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1470
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1469
 710. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1461
 711. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1450
 712. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1444
 713. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1440
 714. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 1424
 715. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1424
 716. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1421
 717. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 1418
 718. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1416
 719. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1412
 720. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 1407
 721. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 1404
 722. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1391
 723. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1380
 724. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1372
 725. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1362
 726. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1361
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1349
 728. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1345
 729. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1343
 730. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1338
 731. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1336
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1324
 733. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1318
 734. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1315
 735. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1300
 736. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1299
 737. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1289
 738. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1288
 739. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1277
 740. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1272
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 1266
 742. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 1254
 743. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1243
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1239
 745. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1232
 746. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 1229
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1211
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1203
 749. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1195
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1183
 751. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1181
 752. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1173
 753. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1165
 754. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1155
 755. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1110
 756. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1104
 757. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1097
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1087
 759. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1021
 760. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 1015
 761. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1006
 762. Spis rolny
  Wyświetleń: 1005
 763. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 986
 764. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 985
 765. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 967
 766. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 963
 767. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 941
 768. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 919
 769. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 910
 770. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 902
 771. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 888
 772. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 880
 773. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 877
 774. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 871
 775. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 869
 776. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 852
 777. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 834
 778. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 831
 779. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 820
 780. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 813
 781. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 810
 782. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 804
 783. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 783
 784. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 776
 785. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 770
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 769
 787. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 767
 788. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 764
 789. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 762
 790. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 736
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 730
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 727
 793. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 706
 794. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 691
 795. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 679
 796. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 669
 797. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 658
 798. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 799. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 645
 800. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 640
 801. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 632
 802. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 627
 803. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 607
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 597
 805. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 594
 806. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 589
 807. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 589
 808. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 583
 809. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 577
 810. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 575
 811. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 566
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 564
 813. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 562
 814. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 558
 815. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 554
 816. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 554
 817. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 552
 818. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 551
 819. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 551
 820. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 550
 821. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 550
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 546
 823. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 525
 824. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 518
 825. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 510
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 509
 827. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 499
 828. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 498
 829. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 490
 830. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 487
 831. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 452
 832. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 449
 833. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 446
 834. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 443
 835. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 423
 836. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 415
 837. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 404
 838. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 399
 839. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 364
 840. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 359
 841. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 351
 842. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 349
 843. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 335
 844. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 325
 845. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 319
 846. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 314
 847. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 313
 848. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 313
 849. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 301
 850. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 299
 851. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 296
 852. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 295
 853. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 294
 854. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 266
 855. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 266
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 254
 857. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 240
 858. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 234
 859. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 228
 860. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 223
 861. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 193
 862. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 192
 863. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 185
 864. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 171
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 170
 866. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 155
 867. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 152
 868. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 869. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 140
 870. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 139
 871. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 136
 872. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 132
 873. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 125
 874. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 118
 875. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 112
 876. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 107
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 106
 878. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 99
 879. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 88
 880. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 75
 881. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 60
 882. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 46
 883. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 23
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 18
 885. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 13
 886. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 11
 887. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 11
 888. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 5