Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 55178Kwiecień: 51107Maj: 56523Czerwiec: 32042
Lipiec: 43592Sierpień: 50778Wrzesień: 14971Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 212716
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 191933
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 173657
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 153806
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 72674
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 66961
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 56044
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 39406
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35738
 10. Informacje
  Wyświetleń: 33896
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 33447
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2023
  Wyświetleń: 31059
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 29815
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 27515
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 23220
 16. Budżet
  Wyświetleń: 20680
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 20675
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 20550
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 20021
 20. Petycje
  Wyświetleń: 20016
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19803
 22. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 19589
 23. USC
  Wyświetleń: 19132
 24. Wójt
  Wyświetleń: 18628
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18246
 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 18175
 27. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 18142
 28. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 17908
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17882
 30. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 17504
 31. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17453
 32. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17422
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17344
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 17002
 35. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16989
 36. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 16934
 37. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16882
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16479
 39. Rok 2011
  Wyświetleń: 16444
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 16344
 41. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16323
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 16183
 43. Rok 2012
  Wyświetleń: 16172
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16112
 45. Statut Gminy
  Wyświetleń: 16053
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15990
 47. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 15902
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15747
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15677
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15646
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 15332
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 15293
 53. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 15095
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14934
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14875
 56. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 14839
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14795
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14749
 59. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14723
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14642
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14378
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14301
 63. Referendum 2015
  Wyświetleń: 14263
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14253
 65. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 14202
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 14193
 67. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 14179
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14105
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14098
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14023
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14017
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13995
 73. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 13798
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13757
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13572
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 13369
 77. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 12673
 78. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12639
 79. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12569
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12567
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12354
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 12176
 83. USC
  Wyświetleń: 11923
 84. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11870
 85. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11869
 86. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11814
 87. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11579
 88. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11571
 89. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11467
 90. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11461
 91. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11455
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11435
 93. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11360
 94. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11292
 95. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11274
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11218
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11207
 98. Rok 2013
  Wyświetleń: 11172
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11146
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 11104
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 11075
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10952
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 10939
 104. Rok 2012
  Wyświetleń: 10905
 105. Rok 2012
  Wyświetleń: 10888
 106. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 10859
 107. Rok 2013
  Wyświetleń: 10742
 108. Umorzenia
  Wyświetleń: 10573
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10552
 110. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10498
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10466
 112. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10439
 113. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 10307
 114. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10301
 115. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10290
 116. Rok 2011
  Wyświetleń: 10283
 117. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10222
 118. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 10173
 119. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 10115
 120. Rok 2012
  Wyświetleń: 10101
 121. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 10063
 122. Rok 2011
  Wyświetleń: 10057
 123. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10050
 124. Rok 2013
  Wyświetleń: 10038
 125. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10036
 126. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 10007
 127. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 10005
 128. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9990
 129. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9913
 130. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9889
 131. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 9877
 132. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9868
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9815
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9807
 135. Rok 2011
  Wyświetleń: 9797
 136. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9756
 137. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9731
 138. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9653
 139. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9644
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9580
 141. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9570
 142. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9506
 143. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9468
 144. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9455
 145. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9423
 146. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9317
 147. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9294
 148. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9292
 149. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9232
 150. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 9198
 151. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9196
 152. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9165
 153. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9149
 154. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 9101
 155. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 9063
 156. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9048
 157. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9046
 158. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9034
 159. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 9020
 160. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9010
 161. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8973
 162. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8886
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8829
 164. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8821
 165. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8805
 166. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8785
 167. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8781
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8757
 169. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8720
 170. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 8711
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8710
 172. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8698
 173. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8683
 174. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8674
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8639
 176. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8614
 177. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8602
 178. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8582
 179. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8577
 180. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8566
 181. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8563
 182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8535
 183. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8532
 184. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8475
 185. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8469
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8451
 187. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8443
 188. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8424
 189. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8405
 190. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8404
 191. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8345
 192. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8297
 193. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8275
 194. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8270
 195. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8228
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8216
 197. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 8195
 198. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8191
 199. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 8188
 200. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8155
 201. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 8154
 202. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 8131
 203. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 8123
 204. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8097
 205. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8079
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 8071
 207. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8052
 208. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 8043
 209. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8038
 210. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8019
 211. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8013
 212. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7993
 213. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7992
 214. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7986
 215. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7964
 216. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7955
 217. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7938
 218. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7936
 219. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7930
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7928
 221. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7926
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7925
 223. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7917
 224. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7911
 225. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7903
 226. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7896
 227. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7895
 228. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7893
 229. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7890
 230. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 7885
 231. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7877
 232. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 7877
 233. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7871
 234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7845
 235. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 7836
 236. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7826
 237. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 7826
 238. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7776
 239. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7771
 240. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7764
 241. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7762
 242. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7732
 243. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7697
 244. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7680
 245. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7660
 246. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7654
 247. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7647
 248. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7638
 249. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7635
 250. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7632
 251. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7594
 252. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 7587
 253. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7578
 254. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7571
 255. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7558
 256. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7557
 257. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7553
 258. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7551
 259. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7532
 260. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7530
 261. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7526
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7513
 263. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7507
 264. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7500
 265. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7489
 266. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7460
 267. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7439
 268. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7419
 269. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7417
 270. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7407
 271. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7406
 272. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7395
 273. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7393
 274. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7386
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7373
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7373
 277. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7367
 278. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7358
 279. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7356
 280. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 7353
 281. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7344
 282. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7333
 283. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7319
 284. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7313
 285. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7312
 286. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 7302
 287. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7269
 288. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7263
 289. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7259
 290. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7250
 291. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7221
 292. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7209
 293. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7208
 294. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7203
 295. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 7197
 296. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7197
 297. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7187
 298. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7179
 299. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7178
 300. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 7168
 301. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7166
 302. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7137
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 7137
 304. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7137
 305. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7115
 306. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7111
 307. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 7101
 308. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 7093
 309. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 7088
 310. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 7084
 311. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7075
 312. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7065
 313. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7064
 314. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7064
 315. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7062
 316. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 7054
 317. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 7051
 318. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 7025
 319. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7009
 320. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 7008
 321. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7000
 322. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6989
 323. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6980
 324. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6979
 325. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6966
 326. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6958
 327. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6952
 328. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6945
 329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6931
 330. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6925
 331. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6916
 332. Wybory ławników
  Wyświetleń: 6916
 333. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 6913
 334. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6907
 335. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6881
 336. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 6881
 337. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6871
 338. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6841
 339. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 6832
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6830
 341. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6804
 342. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6794
 343. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6777
 344. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6759
 345. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6752
 346. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6751
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6745
 348. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6735
 349. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6734
 350. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6724
 351. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6716
 352. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6694
 353. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6692
 354. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6680
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6676
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6657
 357. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6655
 358. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6652
 359. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6638
 360. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6611
 361. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6608
 362. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6603
 363. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6599
 364. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6597
 365. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6590
 366. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6579
 367. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6577
 368. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6563
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6550
 370. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6545
 371. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6544
 372. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6542
 373. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6539
 374. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6522
 375. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6519
 376. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6517
 377. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6504
 378. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6504
 379. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6503
 380. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6500
 381. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6495
 382. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6489
 383. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6479
 384. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6469
 385. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6469
 386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6457
 387. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6451
 388. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6447
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6431
 390. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6427
 391. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6417
 392. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6411
 393. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6407
 394. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6401
 395. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6399
 396. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6396
 397. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6392
 398. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6391
 399. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6377
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6365
 401. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6361
 402. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6353
 403. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6352
 404. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6350
 405. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6348
 406. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6333
 407. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6330
 408. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6325
 409. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6318
 410. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6317
 411. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6309
 412. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6306
 413. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6304
 414. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 6296
 415. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6287
 416. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6283
 417. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6273
 418. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6271
 419. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6262
 420. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6261
 421. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6251
 422. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6238
 423. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6235
 424. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6232
 425. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6224
 426. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6220
 427. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6212
 428. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6210
 429. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 6200
 430. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6197
 431. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6191
 432. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6186
 433. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6174
 434. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6174
 435. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6172
 436. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6171
 437. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6169
 438. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6152
 439. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6145
 440. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6145
 441. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6143
 442. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6131
 443. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 6125
 444. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6124
 445. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6122
 446. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 6088
 447. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 6073
 448. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6072
 449. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 6064
 450. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 6053
 451. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 6048
 452. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 6042
 453. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 6040
 454. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 6039
 455. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6034
 456. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 6027
 457. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 6022
 458. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 6022
 459. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6009
 460. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5994
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5992
 462. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5992
 463. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5977
 464. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5975
 465. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5974
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5972
 467. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 5970
 468. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5969
 469. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5959
 470. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5952
 471. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5949
 472. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5946
 473. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5941
 474. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5940
 475. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5935
 476. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5923
 477. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5907
 478. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5890
 479. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5885
 480. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5880
 481. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5875
 482. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5858
 483. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5857
 484. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5835
 485. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5831
 486. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5831
 487. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5829
 488. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5828
 489. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5824
 490. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5822
 491. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5815
 492. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5812
 493. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5807
 494. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5791
 495. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5785
 496. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5774
 497. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5765
 498. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5761
 499. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5759
 500. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5752
 501. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5752
 502. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5725
 503. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5702
 504. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5700
 505. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5698
 506. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5696
 507. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5667
 508. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5666
 509. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5659
 510. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5647
 511. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5630
 512. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5629
 513. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5625
 514. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5619
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5598
 516. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5584
 517. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5570
 518. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5564
 519. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5564
 520. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5557
 521. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5528
 522. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5509
 523. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5496
 524. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5489
 525. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5481
 526. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5480
 527. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5473
 528. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5471
 529. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5466
 530. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5455
 531. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5437
 532. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5432
 533. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5429
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5426
 535. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5423
 536. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5412
 537. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5410
 538. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5402
 539. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5377
 540. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5374
 541. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5372
 542. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5364
 543. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5355
 544. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5355
 545. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5343
 546. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5333
 547. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5327
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5316
 549. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5314
 550. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 5308
 551. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5298
 552. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5277
 553. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5274
 554. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5269
 555. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5260
 556. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5248
 557. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5235
 558. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5234
 559. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5228
 560. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5227
 561. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5225
 562. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5224
 563. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5221
 564. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5219
 565. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5201
 566. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5187
 567. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 5179
 568. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5174
 569. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5165
 570. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5161
 571. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5152
 572. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5136
 573. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5126
 574. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5116
 575. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 5107
 576. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5106
 577. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 5104
 578. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5097
 579. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5085
 580. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 5076
 581. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5069
 582. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5068
 583. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 5049
 584. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5042
 585. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5040
 586. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5032
 587. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5026
 588. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 5019
 589. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5016
 590. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4999
 591. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4974
 592. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 4907
 593. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4902
 594. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4891
 595. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4875
 596. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4855
 597. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4833
 598. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4800
 599. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4786
 600. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4781
 601. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4777
 602. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4770
 603. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4753
 604. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4735
 605. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4725
 606. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4716
 607. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4698
 608. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4688
 609. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4682
 610. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4678
 611. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4676
 612. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4656
 613. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4622
 614. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4622
 615. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4618
 616. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4617
 617. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4586
 618. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4583
 619. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4580
 620. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4574
 621. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4569
 622. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4556
 623. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4537
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4527
 625. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4521
 626. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4506
 627. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4500
 628. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 4448
 629. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4445
 630. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4433
 631. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4415
 632. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4414
 633. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4402
 634. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4392
 635. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4383
 636. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4383
 637. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4380
 638. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4377
 639. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4362
 640. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4361
 641. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 4352
 642. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4352
 643. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4345
 644. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4316
 645. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4313
 646. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4312
 647. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4307
 648. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4299
 649. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4275
 650. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4257
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4252
 652. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4250
 653. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4248
 654. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4248
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4234
 656. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4207
 657. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4159
 658. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4140
 659. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 4138
 660. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 4124
 661. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 4123
 662. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4109
 663. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 4085
 664. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4079
 665. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 4036
 666. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4021
 667. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3995
 668. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3987
 669. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3974
 670. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3933
 671. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3926
 672. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3900
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3900
 674. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3888
 675. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3880
 676. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3877
 677. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 3873
 678. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3846
 679. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3838
 680. Spis rolny
  Wyświetleń: 3808
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3804
 682. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3775
 683. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3758
 684. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3753
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3748
 686. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3746
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3731
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3718
 689. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3712
 690. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3701
 691. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3683
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3681
 693. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3670
 694. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3668
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3666
 696. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3639
 697. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3636
 698. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3635
 699. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3633
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3633
 701. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3632
 702. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3602
 703. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3585
 704. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3582
 705. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3566
 706. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3562
 707. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3557
 708. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3555
 709. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3544
 710. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3534
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3528
 712. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3526
 713. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3518
 714. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3517
 715. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3513
 716. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3498
 717. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3491
 718. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3468
 719. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 3458
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3442
 721. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3427
 722. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3402
 723. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3391
 724. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3385
 725. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3377
 726. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3373
 727. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3354
 728. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3346
 729. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3343
 730. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3337
 731. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3326
 732. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3326
 733. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3321
 734. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3319
 735. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3318
 736. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3305
 737. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3299
 738. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3295
 739. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3288
 740. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3267
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3260
 742. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3250
 743. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3222
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3212
 745. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3204
 746. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3169
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3169
 748. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 3163
 749. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3137
 750. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 3130
 751. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3130
 752. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3117
 753. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3115
 754. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 3108
 755. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3077
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 3052
 757. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 3033
 758. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3014
 759. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3011
 760. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3004
 761. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2995
 762. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2985
 763. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2983
 764. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2976
 765. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2934
 766. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2924
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2896
 768. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2893
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2866
 770. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2861
 771. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2828
 772. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2812
 773. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2781
 774. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2768
 775. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2753
 776. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2748
 777. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2746
 778. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2735
 779. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2724
 780. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2717
 781. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2708
 782. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2701
 783. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2700
 784. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2694
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2675
 786. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2649
 787. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2647
 788. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2628
 789. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2623
 790. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2622
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2621
 792. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2609
 793. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2608
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2601
 795. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2593
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2589
 797. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2567
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2567
 799. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2566
 800. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2552
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2550
 802. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2505
 803. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2505
 804. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2504
 805. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2482
 806. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2482
 807. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2465
 808. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2458
 809. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2436
 810. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2430
 811. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2419
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2418
 813. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2413
 814. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2408
 815. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2403
 816. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2402
 817. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2382
 818. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2380
 819. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2380
 820. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2379
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2359
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2357
 823. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2341
 824. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2320
 825. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2315
 826. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2298
 827. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2291
 828. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2287
 829. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2283
 830. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2278
 831. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2266
 832. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2264
 833. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2263
 834. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2256
 835. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2252
 836. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2224
 837. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2216
 838. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2208
 839. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2206
 840. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2203
 841. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 2187
 842. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 2184
 843. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2136
 844. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 2112
 845. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2104
 846. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2079
 847. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2074
 848. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2070
 849. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2068
 850. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2062
 851. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 2058
 852. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 2033
 853. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2021
 854. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 2011
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2006
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1998
 857. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1993
 858. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1987
 859. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1980
 860. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1971
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1948
 862. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1944
 863. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1944
 864. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1941
 865. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1928
 866. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1928
 867. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1920
 868. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1917
 869. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1913
 870. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1905
 871. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1904
 872. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1873
 873. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1868
 874. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1867
 875. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1859
 876. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1852
 877. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1849
 878. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1848
 879. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1845
 880. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 1841
 881. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1839
 882. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1833
 883. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1829
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1826
 885. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1820
 886. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1819
 887. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1818
 888. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1815
 889. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 1813
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1802
 891. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1799
 892. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1798
 893. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1797
 894. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1795
 895. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1795
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1779
 897. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1775
 898. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1774
 899. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1771
 900. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1769
 901. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1765
 902. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1751
 903. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1747
 904. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1747
 905. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1738
 906. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1735
 907. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1734
 908. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1727
 909. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1724
 910. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1711
 911. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1701
 912. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1694
 913. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1682
 914. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1681
 915. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1676
 916. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1671
 917. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1671
 918. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1660
 919. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1657
 920. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1646
 921. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1615
 922. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1602
 923. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1599
 924. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1592
 925. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1584
 926. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1570
 927. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1543
 928. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1530
 929. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1521
 930. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1516
 931. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1512
 932. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1496
 933. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1481
 934. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1476
 935. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1474
 936. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1474
 937. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1459
 938. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1456
 939. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1454
 940. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1449
 941. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1445
 942. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1442
 943. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1442
 944. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1441
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1439
 946. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1437
 947. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1391
 948. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1367
 949. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1367
 950. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1364
 951. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1358
 952. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1353
 953. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1349
 954. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1347
 955. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1331
 956. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1328
 957. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1325
 958. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1309
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1307
 960. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1301
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1278
 962. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1274
 963. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 1274
 964. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1266
 965. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1244
 966. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1233
 967. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 1220
 968. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1203
 969. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1201
 970. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1191
 971. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1176
 972. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1166
 973. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1164
 974. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1137
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1137
 976. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1131
 977. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1123
 978. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1115
 979. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 1098
 980. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1077
 981. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1074
 982. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 1069
 983. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1054
 984. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1050
 985. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1047
 986. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1025
 987. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1015
 988. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 1005
 989. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 995
 990. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 994
 991. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 982
 992. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 982
 993. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 980
 994. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 977
 995. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 976
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 973
 997. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 952
 998. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 948
 999. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 944
 1000. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 943
 1001. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 942
 1002. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 942
 1003. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 921
 1004. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 898
 1005. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 875
 1006. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 875
 1007. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 872
 1008. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 872
 1009. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 863
 1010. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 858
 1011. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 856
 1012. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 842
 1013. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 842
 1014. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 840
 1015. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 839
 1016. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 828
 1017. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 809
 1018. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 800
 1019. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 791
 1020. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 787
 1021. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 782
 1022. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 780
 1023. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 770
 1024. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 756
 1025. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 756
 1026. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 744
 1027. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 731
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 728
 1029. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 713
 1030. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 700
 1031. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 697
 1032. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 690
 1033. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 681
 1034. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 675
 1035. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 673
 1036. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 672
 1037. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 671
 1038. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 670
 1039. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 637
 1040. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 636
 1041. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 636
 1042. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 627
 1043. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 627
 1044. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 625
 1045. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 622
 1046. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 619
 1047. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 618
 1048. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 615
 1049. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 611
 1050. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 609
 1051. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 603
 1052. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 601
 1053. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 598
 1054. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 595
 1055. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 592
 1056. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 592
 1057. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 588
 1058. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 585
 1059. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 585
 1060. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 585
 1061. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 585
 1062. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 577
 1063. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 568
 1064. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 552
 1065. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 551
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 545
 1067. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 537
 1068. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 534
 1069. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 533
 1070. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 525
 1071. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 524
 1072. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 521
 1073. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 515
 1074. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 512
 1075. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 511
 1076. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 511
 1077. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 506
 1078. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 506
 1079. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 497
 1080. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 491
 1081. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 490
 1082. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 486
 1083. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 477
 1084. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 467
 1085. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 464
 1086. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 463
 1087. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 456
 1088. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 453
 1089. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 450
 1090. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 447
 1091. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 446
 1092. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 444
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 421
 1094. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 417
 1095. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 404
 1096. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 396
 1097. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 393
 1098. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 369
 1099. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 366
 1100. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 365
 1101. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 365
 1102. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 362
 1103. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 358
 1104. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 350
 1105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 344
 1106. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 340
 1107. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 327
 1108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 325
 1109. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 323
 1110. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 311
 1111. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 303
 1112. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 301
 1113. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 301
 1114. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 298
 1115. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 297
 1116. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 295
 1117. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 295
 1118. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 291
 1119. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 285
 1120. Informacja o wynikach naboru na - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 282
 1121. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 280
 1122. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 274
 1123. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 271
 1124. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 260
 1125. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 252
 1126. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 252
 1127. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 251
 1128. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 250
 1129. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 250
 1130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 246
 1131. Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 244
 1132. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 239
 1133. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 234
 1134. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 233
 1135. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 230
 1136. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 225
 1137. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/5
  Wyświetleń: 225
 1138. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 222
 1139. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 222
 1140. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 213
 1141. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 205
 1142. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 196
 1143. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 194
 1144. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 192
 1145. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 191
 1146. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 190
 1147. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 188
 1148. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 185
 1149. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 184
 1150. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 182
 1151. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 174
 1152. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 168
 1153. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 155
 1154. Polityka świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Kamienniku
  Wyświetleń: 154
 1155. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 151
 1156. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”
  Wyświetleń: 151
 1157. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 150
 1158. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 147
 1159. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2022 rok
  Wyświetleń: 146
 1160. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 145
 1161. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 144
 1162. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 137
 1163. Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione
  Wyświetleń: 135
 1164. Kwartalna informacja wójta - I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1165. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa opolskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 134
 1166. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 134
 1167. Debata nad raportem o stanie gminy - 2022 rok
  Wyświetleń: 133
 1168. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - III edycja
  Wyświetleń: 131
 1169. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 128
 1170. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 127
 1171. Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
  Wyświetleń: 126
 1172. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 126
 1173. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 126
 1174. Zbiorcze informacje o petycjach
  Wyświetleń: 126
 1175. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 120
 1176. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022
  Wyświetleń: 113
 1177. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 112
 1178. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 105
 1179. Wybory Ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 103
 1180. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dnia 24.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 102
 1181. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 101
 1182. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 100
 1183. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 99
 1184. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 1185. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”
  Wyświetleń: 97
 1186. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”.
  Wyświetleń: 93
 1187. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 87
 1188. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 87
 1189. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2022
  Wyświetleń: 87
 1190. Wybory do Sejmu i Senatu 2023 oraz Referendum
  Wyświetleń: 85
 1191. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działkach nr ewidencyjnych 112/4, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 82
 1192. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie”
  Wyświetleń: 82
 1193. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 81
 1194. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania "Punkt do zbierania i przeładunku odpadów"
  Wyświetleń: 81
 1195. Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 81
 1196. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 80
 1197. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 75
 1198. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji znak: OŚ.6220.1.2023.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”.
  Wyświetleń: 70
 1199. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.06.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 66
 1200. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04.07.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 57
 1201. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.07.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 51
 1202. Kwartalna informacja wójta - II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1203. Zwrot podatku akcyzowego - II termin 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1204. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 35
 1205. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego
  Wyświetleń: 35
 1206. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 32
 1207. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 24
 1208. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 22
 1209. Zawiadomienie OŚ.6236.2.2023.MŁ z dnia 09.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania - działka nr 112/54 w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 21
 1210. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 20
 1211. Zarządzenie Wójta w sprawie w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 19
 1212. Petycja do tutejszej gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 16
 1213. Klauzula informacyjna Centralny Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 15
 1214. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 17.08.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o wydaniu w dniu 17.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo - jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik.
  Wyświetleń: 15
 1215. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 21.08.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o wydaniu w dniu 21.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 13
 1216. Oświadczenia majątkowe za rok 2022
  Wyświetleń: 12
 1217. Wyciąg z ustawy o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 12
 1218. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 11
 1219. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9
 1220. Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 8
 1221. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 5
 1223. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6220.4.2023.MŁ z dnia 21.08.2023r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5