Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
747185585671286709007460356191000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428872309243683513694379955617531884023146314649056626669969
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331346430622658140715
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 77638
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 64924
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 39359
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 37493
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 16848
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 16761
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 14793
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12951
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 12895
 10. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 12489
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 9717
 12. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9626
 13. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9057
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8712
 15. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 8542
 16. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8219
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8207
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 7754
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7754
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7375
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7336
 22. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 7312
 23. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 7202
 24. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 7148
 25. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6949
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6920
 27. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6915
 28. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 6894
 29. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6873
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6704
 31. Informacje
  Wyświetleń: 6702
 32. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6663
 33. USC
  Wyświetleń: 6625
 34. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6495
 35. Budżet
  Wyświetleń: 6486
 36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6471
 37. Wójt
  Wyświetleń: 6403
 38. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6357
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6251
 40. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 6182
 41. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6127
 42. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 6099
 43. Petycje
  Wyświetleń: 6085
 44. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 6082
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5966
 46. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5894
 47. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5887
 48. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5879
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5832
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5774
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5748
 52. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5725
 53. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 5715
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5705
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5687
 56. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5624
 57. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5577
 58. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5549
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5537
 60. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5507
 61. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 5504
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5460
 63. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 5391
 64. Rok 2012
  Wyświetleń: 5362
 65. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5330
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5295
 67. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5256
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5166
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5163
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5160
 71. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5155
 72. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5140
 73. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5127
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5125
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5118
 76. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 5110
 77. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5083
 78. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5040
 79. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5032
 80. Rok 2011
  Wyświetleń: 5002
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4994
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4990
 83. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 4986
 84. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 4978
 85. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4943
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4929
 87. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4891
 88. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4844
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 4766
 90. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4754
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 4676
 92. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 4589
 93. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4566
 94. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 4508
 95. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4491
 96. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4454
 97. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4436
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4392
 99. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4341
 100. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4334
 101. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4309
 102. Umorzenia
  Wyświetleń: 4282
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4268
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4157
 105. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4150
 106. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 4138
 107. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4129
 108. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4072
 109. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4043
 110. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4035
 111. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 4013
 112. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3990
 113. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3976
 114. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3975
 115. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3958
 116. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3925
 117. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3883
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3879
 119. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 3877
 120. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3833
 121. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 3807
 122. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3778
 123. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3768
 124. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3765
 125. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 3752
 126. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3730
 127. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3728
 128. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3693
 129. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3661
 130. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 3645
 131. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3644
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3582
 133. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 3579
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3563
 135. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3561
 136. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3547
 137. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3525
 138. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3519
 139. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3500
 140. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3477
 141. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 3457
 142. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3437
 143. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 3424
 144. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3414
 145. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3365
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 3364
 147. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3361
 148. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3349
 149. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3334
 150. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3306
 151. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3297
 152. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3285
 153. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3284
 154. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3270
 155. Rok 2012
  Wyświetleń: 3252
 156. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3237
 157. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3230
 158. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3215
 159. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3192
 160. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3191
 161. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3177
 162. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3151
 163. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3142
 164. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3128
 165. Rok 2011
  Wyświetleń: 3125
 166. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 3124
 167. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3105
 168. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3097
 169. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3089
 170. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3085
 171. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3079
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3076
 173. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3059
 174. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3051
 175. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3041
 176. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3034
 177. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3032
 178. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3028
 179. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3019
 180. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3012
 181. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3007
 182. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2997
 183. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2994
 184. Rok 2012
  Wyświetleń: 2978
 185. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2973
 186. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2970
 187. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2969
 188. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2969
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2964
 190. Rok 2013
  Wyświetleń: 2959
 191. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2935
 192. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2934
 193. Rok 2013
  Wyświetleń: 2934
 194. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 2931
 195. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2928
 196. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 2919
 197. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2919
 198. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2909
 199. Rok 2012
  Wyświetleń: 2903
 200. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 2898
 201. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2897
 202. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2887
 203. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 2877
 204. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 2870
 205. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2869
 206. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2857
 207. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2832
 208. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2824
 209. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2820
 210. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2808
 211. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2806
 212. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2802
 213. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 2795
 214. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2786
 215. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2769
 216. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2769
 217. Rok 2011
  Wyświetleń: 2762
 218. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2750
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2750
 220. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2748
 221. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2746
 222. Rok 2011
  Wyświetleń: 2739
 223. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2721
 224. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2712
 225. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2693
 226. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2691
 227. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2689
 228. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2687
 229. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2686
 230. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2681
 231. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2679
 232. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2678
 233. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2678
 234. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2675
 235. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2670
 236. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2651
 237. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2647
 238. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 2647
 239. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2643
 240. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2637
 241. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2635
 242. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2631
 243. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2628
 244. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2619
 245. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2616
 246. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2612
 247. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2598
 248. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2598
 249. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 2592
 250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2592
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2582
 252. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2576
 253. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2551
 254. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2549
 255. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2547
 256. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2535
 257. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2530
 258. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2526
 259. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 2517
 260. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2516
 261. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2512
 262. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2510
 263. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2504
 264. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2502
 265. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2501
 266. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2499
 267. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2496
 268. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2493
 269. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2488
 270. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2480
 271. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2476
 272. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2469
 273. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2467
 274. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2455
 275. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2453
 276. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2452
 277. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2446
 278. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2441
 279. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2433
 280. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2430
 281. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2428
 282. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2420
 283. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2414
 284. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2396
 285. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2394
 286. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2394
 287. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2391
 288. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2388
 289. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2387
 290. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2386
 291. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2382
 292. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2378
 293. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2373
 294. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2373
 295. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2366
 296. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2365
 297. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2365
 298. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2360
 299. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2358
 300. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2355
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2355
 302. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2354
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2351
 304. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2348
 305. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2342
 306. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2339
 307. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2328
 308. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2327
 309. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2326
 310. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2320
 311. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2319
 312. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2314
 313. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2299
 314. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2288
 315. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2278
 316. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2278
 317. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2269
 318. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2265
 319. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2264
 320. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2262
 321. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2262
 322. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2248
 323. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2243
 324. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2240
 325. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2234
 326. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2234
 327. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2231
 328. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2224
 329. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2217
 330. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2214
 331. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2208
 332. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 2205
 333. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2204
 334. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2202
 335. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2201
 336. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2199
 337. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2194
 338. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2191
 339. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2190
 340. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2187
 341. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2184
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2184
 343. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2181
 344. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2180
 345. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2180
 346. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2179
 347. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 2179
 348. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2173
 349. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2170
 350. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2167
 351. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2165
 352. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2162
 353. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2157
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2156
 355. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 2147
 356. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2145
 357. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2137
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2135
 359. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2134
 360. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2134
 361. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2130
 362. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2127
 363. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2118
 364. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2106
 365. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2105
 366. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2104
 367. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2099
 368. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2091
 369. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2091
 370. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2089
 371. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2075
 372. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2072
 373. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2069
 374. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2065
 375. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2065
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2065
 377. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2064
 378. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2063
 379. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2062
 380. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2060
 381. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2058
 382. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2050
 383. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2050
 384. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2044
 385. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2035
 386. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2034
 387. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2027
 388. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2023
 389. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2019
 390. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2008
 391. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2004
 392. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1991
 393. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1975
 394. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1970
 395. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1964
 396. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1960
 397. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1955
 398. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1953
 399. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1942
 400. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1932
 401. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 1930
 402. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1928
 403. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1922
 404. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1903
 405. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 1903
 406. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1900
 407. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1899
 408. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1891
 409. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1891
 410. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 1886
 411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1884
 412. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1881
 413. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1869
 414. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1858
 415. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 1853
 416. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1850
 417. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1845
 418. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1843
 419. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1830
 420. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1829
 421. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1805
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1798
 423. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1791
 424. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1790
 425. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1784
 426. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1781
 427. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1780
 428. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 1777
 429. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1776
 430. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1769
 431. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1756
 432. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1756
 433. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1735
 434. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1725
 435. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1719
 436. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1718
 437. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1686
 438. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1682
 439. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1676
 440. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1676
 441. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1666
 442. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1662
 443. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1654
 444. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1653
 445. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1641
 446. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1637
 447. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1631
 448. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1616
 449. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 1575
 450. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1559
 451. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1553
 452. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1537
 453. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 1535
 454. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1531
 455. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 1531
 456. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1507
 457. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1506
 458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1482
 459. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1469
 460. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1467
 461. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1460
 462. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1437
 463. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1434
 464. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1415
 465. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1380
 466. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1373
 467. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1367
 468. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1363
 469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1327
 470. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1321
 471. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1316
 472. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1312
 473. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1306
 474. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 1298
 475. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1279
 476. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1267
 477. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1262
 478. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1261
 479. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1254
 480. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1237
 481. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1219
 482. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1210
 483. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1209
 484. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1209
 485. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1181
 486. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1176
 487. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 1173
 488. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1171
 489. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1163
 490. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1152
 491. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 1142
 492. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1105
 493. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1091
 494. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1078
 495. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1068
 496. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1063
 497. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1051
 498. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 1042
 499. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1034
 500. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1029
 501. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1027
 502. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 997
 503. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 983
 504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 919
 505. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 903
 506. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 891
 507. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 855
 508. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 851
 509. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 837
 510. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 817
 511. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 816
 512. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 809
 513. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 807
 514. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 788
 515. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 720
 516. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 710
 517. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 700
 518. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 682
 519. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 676
 520. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 671
 521. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 664
 522. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 661
 523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 649
 524. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 638
 525. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 624
 526. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 604
 527. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 588
 528. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 576
 529. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 574
 530. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 546
 531. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 534
 532. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 455
 533. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 447
 534. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 443
 535. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 436
 536. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 428
 537. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 387
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 369
 539. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 364
 540. USC
  Wyświetleń: 337
 541. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 321
 542. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 312
 543. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 299
 544. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 298
 545. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 268
 546. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 267
 547. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 103
 548. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 97
 549. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 83
 550. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 69
 551. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 67
 552. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 51
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 36
 554. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 27
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 7336
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×