Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
746445579471201708037455974727694506473460689849668752650328
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 87053
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 79254
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 50351
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 48169
 5. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 21344
 6. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 20103
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17103
 8. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 16297
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 14512
 10. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 13510
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 12691
 12. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12231
 13. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9927
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9806
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9304
 16. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 9234
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 9192
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 8650
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8599
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8549
 21. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 8319
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8276
 23. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 8079
 24. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8062
 25. USC
  Wyświetleń: 7977
 26. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7971
 27. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 7911
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7871
 29. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7848
 30. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7733
 31. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 7716
 32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7676
 33. Informacje
  Wyświetleń: 7607
 34. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7599
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7565
 36. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7547
 37. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 7337
 38. Wójt
  Wyświetleń: 7329
 39. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7328
 40. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7310
 41. Budżet
  Wyświetleń: 7301
 42. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 7080
 43. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7005
 44. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6940
 45. Petycje
  Wyświetleń: 6940
 46. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 6920
 47. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 6874
 48. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 6870
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 6848
 50. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 6809
 51. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6805
 52. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6781
 53. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6703
 54. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6624
 55. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6607
 56. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6547
 57. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6547
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6540
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6528
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6522
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6509
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6494
 63. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6445
 64. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6390
 65. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6382
 66. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6331
 67. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6315
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6302
 69. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6266
 70. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 6261
 71. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6244
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6206
 73. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 6202
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6140
 75. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6051
 76. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6018
 77. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6013
 78. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 5979
 79. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5960
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5953
 81. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5935
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5916
 83. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5904
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5900
 85. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5895
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5876
 87. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 5859
 88. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5857
 89. Rok 2011
  Wyświetleń: 5815
 90. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5777
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5776
 92. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 5722
 93. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5688
 94. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 5659
 95. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5636
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5464
 97. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5437
 98. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5363
 99. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5277
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 5264
 101. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 5182
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5135
 103. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5083
 104. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5055
 105. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5041
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5008
 107. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4961
 108. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4918
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4834
 110. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4790
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4782
 112. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 4707
 113. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4699
 114. Umorzenia
  Wyświetleń: 4672
 115. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 4643
 116. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4641
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4626
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4567
 119. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4564
 120. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4560
 121. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4558
 122. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4495
 123. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4486
 124. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4481
 125. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4460
 126. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4406
 127. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 4385
 128. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4356
 129. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4338
 130. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4337
 131. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 4337
 132. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4330
 133. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4329
 134. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4322
 135. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4310
 136. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4276
 137. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4214
 138. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4208
 139. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4184
 140. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4177
 141. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4151
 142. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4150
 143. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 4120
 144. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4112
 145. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4092
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4065
 147. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4047
 148. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3976
 149. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 3952
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3944
 151. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3922
 152. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3912
 153. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3901
 154. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3868
 155. Rok 2013
  Wyświetleń: 3862
 156. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3854
 157. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 3850
 158. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3849
 159. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3841
 160. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3835
 161. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3821
 162. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 3793
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 3773
 164. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3768
 165. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3742
 166. Rok 2012
  Wyświetleń: 3721
 167. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3716
 168. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3716
 169. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 3701
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3698
 171. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3679
 172. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3673
 173. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3671
 174. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3653
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3627
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 3627
 177. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3626
 178. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3625
 179. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3618
 180. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3618
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3607
 182. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3599
 183. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3590
 184. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3559
 185. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3554
 186. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3552
 187. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3550
 188. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3547
 189. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 3545
 190. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3537
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3506
 192. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3495
 193. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3468
 194. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3464
 195. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3459
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3446
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3439
 198. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3431
 199. Rok 2012
  Wyświetleń: 3425
 200. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3425
 201. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3423
 202. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3418
 203. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3416
 204. Rok 2013
  Wyświetleń: 3413
 205. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3412
 206. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3408
 207. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3393
 208. Rok 2012
  Wyświetleń: 3385
 209. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3374
 210. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3371
 211. Rok 2013
  Wyświetleń: 3367
 212. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3356
 213. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3350
 214. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3349
 215. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3345
 216. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3314
 217. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3305
 218. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3304
 219. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3304
 220. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3297
 221. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3293
 222. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3290
 223. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3257
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3246
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3228
 226. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3213
 227. Rok 2011
  Wyświetleń: 3211
 228. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3208
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3207
 230. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3205
 231. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3194
 232. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3188
 233. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3185
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 3181
 235. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3166
 236. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3157
 237. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3155
 238. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3153
 239. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3152
 240. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3151
 241. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3139
 242. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3137
 243. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3118
 244. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3104
 245. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3103
 246. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3101
 247. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3098
 248. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3078
 249. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3075
 250. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3073
 251. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3071
 252. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3069
 253. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3067
 254. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3063
 255. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3058
 256. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3054
 257. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3048
 258. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3040
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3038
 260. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3037
 261. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3036
 262. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3028
 263. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3028
 264. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3025
 265. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3024
 266. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3018
 267. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3015
 268. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3014
 269. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3000
 270. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2996
 271. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2978
 272. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2977
 273. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2976
 274. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 2972
 275. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2967
 276. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2963
 277. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2960
 278. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2952
 279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2949
 280. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2949
 281. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2948
 282. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2942
 283. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2932
 284. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2932
 285. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2927
 286. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2916
 287. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2908
 288. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2904
 289. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2903
 290. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2898
 291. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2894
 292. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2889
 293. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2885
 294. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2880
 295. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2880
 296. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2879
 297. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2871
 298. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2866
 299. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2865
 300. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2863
 301. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2856
 302. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2854
 303. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2851
 304. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2851
 305. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2842
 306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2840
 307. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2839
 308. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2829
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2827
 310. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2818
 311. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2818
 312. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2796
 313. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2794
 314. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2788
 315. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2778
 316. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2771
 317. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2767
 318. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2766
 319. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2764
 320. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2761
 321. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2757
 322. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2756
 323. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2747
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2746
 325. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2743
 326. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2743
 327. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 2742
 328. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2734
 329. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2725
 330. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2715
 331. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2709
 332. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2708
 333. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2703
 334. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2695
 335. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2693
 336. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2691
 337. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2690
 338. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2689
 339. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2684
 340. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2681
 341. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2676
 342. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2671
 343. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2669
 344. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2665
 345. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2663
 346. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2661
 347. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2659
 348. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2648
 349. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2636
 350. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2627
 351. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2625
 352. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2621
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2614
 354. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2613
 355. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2610
 356. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2603
 357. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2601
 358. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2594
 359. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2591
 360. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2589
 361. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2588
 362. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 2586
 363. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2584
 364. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2580
 365. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2578
 366. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2576
 367. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2574
 368. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2572
 369. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2563
 370. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2562
 371. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2547
 372. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2543
 373. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2542
 374. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2539
 375. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2538
 376. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2532
 377. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2526
 378. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2525
 379. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2524
 380. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2508
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2507
 382. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2506
 383. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2506
 384. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2505
 385. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2498
 386. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2496
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2486
 388. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2480
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2469
 390. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2464
 391. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2461
 392. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2459
 393. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2458
 394. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2443
 395. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2438
 396. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2434
 397. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2432
 398. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2427
 399. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2418
 400. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2416
 401. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2411
 402. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2406
 403. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2388
 404. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2387
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2385
 406. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2384
 407. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2376
 408. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2359
 409. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2356
 410. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2356
 411. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2350
 412. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2347
 413. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2344
 414. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2343
 415. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2336
 416. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2329
 417. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2324
 418. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2316
 419. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2316
 420. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2310
 421. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2307
 422. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2303
 423. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2301
 424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2301
 425. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2300
 426. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2296
 427. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2296
 428. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2292
 429. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2290
 430. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2286
 431. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2285
 432. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2282
 433. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2281
 434. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2276
 435. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2244
 436. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2241
 437. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2235
 438. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2233
 439. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2223
 440. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2223
 441. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2219
 442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2204
 443. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 2203
 444. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2189
 445. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2183
 446. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2167
 447. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2156
 448. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2154
 449. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2144
 450. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2140
 451. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2138
 452. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2137
 453. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2134
 454. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2123
 455. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2111
 456. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2109
 457. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2085
 458. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2074
 459. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2073
 460. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2068
 461. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2068
 462. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2063
 463. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2023
 464. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2022
 465. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1998
 466. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1974
 467. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1959
 468. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1955
 469. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1954
 470. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1952
 471. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1944
 472. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1936
 473. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1930
 474. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1917
 475. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1912
 476. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1890
 477. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1883
 478. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 1872
 479. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1861
 480. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1852
 481. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1844
 482. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1802
 483. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1792
 484. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1785
 485. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1782
 486. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1769
 487. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 1712
 488. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1711
 489. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1703
 490. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1697
 491. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 1695
 492. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1693
 493. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1691
 494. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1685
 495. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1682
 496. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1673
 497. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1658
 498. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1637
 499. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1632
 500. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 1629
 501. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1620
 502. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1617
 503. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1613
 504. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1611
 505. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1540
 506. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1540
 507. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1529
 508. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1521
 509. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 1504
 510. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 1496
 511. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1487
 512. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1467
 513. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1466
 514. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1453
 515. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1449
 516. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1449
 517. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1443
 518. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1436
 519. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1432
 520. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1381
 521. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1374
 522. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1337
 523. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1329
 524. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1320
 525. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1287
 526. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1280
 527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1239
 528. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1228
 529. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1224
 530. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 1218
 531. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1212
 532. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1207
 533. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1206
 534. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1203
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1190
 536. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1147
 537. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1131
 538. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1124
 539. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1103
 540. USC
  Wyświetleń: 1097
 541. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1067
 542. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1065
 543. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1059
 544. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1055
 545. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1048
 546. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 1037
 547. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1037
 548. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1008
 549. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 989
 550. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 981
 551. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 976
 552. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 944
 553. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 934
 554. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 934
 555. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 905
 556. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 874
 557. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 823
 558. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 811
 559. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 791
 560. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 776
 561. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 766
 562. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 732
 563. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 696
 564. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 688
 565. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 684
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 646
 567. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 630
 568. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 627
 569. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 607
 570. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 600
 571. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 557
 572. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 512
 573. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 489
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 475
 575. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 471
 576. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 418
 577. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 373
 578. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 322
 579. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 295
 580. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 279
 581. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 274
 582. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 262
 583. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 257
 584. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 254
 585. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 253
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 237
 587. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 225
 588. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 217
 589. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 213
 590. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 157
 591. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 148
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 56
 593. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10
 594. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 9
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 8276
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×