Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868053251900000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 135571
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 108744
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 100081
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 98547
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 41137
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 37827
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 34323
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 23083
 9. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 22708
 10. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 22058
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 21955
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 17361
 13. Informacje
  Wyświetleń: 15235
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 13979
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13572
 16. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 13541
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13299
 18. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 13204
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 12577
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 12545
 21. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 12483
 22. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 12329
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 12314
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12123
 25. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12079
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 11924
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11791
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11679
 29. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 11639
 30. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 11454
 31. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 11435
 32. USC
  Wyświetleń: 11313
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11306
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 11259
 35. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 11236
 36. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11137
 37. Budżet
  Wyświetleń: 11061
 38. Wójt
  Wyświetleń: 10785
 39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10783
 40. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 10778
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10747
 42. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10727
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10703
 44. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 10700
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10620
 46. Petycje
  Wyświetleń: 10560
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10532
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10458
 49. Rok 2011
  Wyświetleń: 10412
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10385
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 10325
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 10088
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9905
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9766
 55. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9754
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9747
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 9717
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9673
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9672
 60. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9639
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9604
 62. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 9560
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9540
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9534
 65. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9471
 66. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9394
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9321
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9119
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9115
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9072
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8854
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8825
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8798
 74. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8715
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8707
 76. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 8690
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8667
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8663
 79. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 8633
 80. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8557
 81. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8529
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8498
 83. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 8474
 84. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8471
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8467
 86. Referendum 2015
  Wyświetleń: 8429
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8405
 88. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8396
 89. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8387
 90. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8382
 91. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8222
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8163
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8149
 94. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8110
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8048
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7951
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7868
 98. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 7667
 99. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7586
 100. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 7537
 101. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7536
 102. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7499
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7451
 104. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7419
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 7412
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 7344
 107. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 7313
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7192
 109. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7174
 110. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7134
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7125
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7112
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7087
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7025
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6969
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6924
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6881
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6795
 119. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6642
 120. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6608
 121. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6572
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6572
 123. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 6555
 124. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6532
 125. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6521
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6440
 127. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6305
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6303
 129. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6278
 130. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6275
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6272
 132. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6268
 133. Umorzenia
  Wyświetleń: 6256
 134. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6253
 135. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6244
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6192
 137. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6173
 138. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6162
 139. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6154
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6115
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6084
 142. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6064
 143. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6063
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6000
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5999
 146. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5983
 147. Rok 2013
  Wyświetleń: 5981
 148. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5971
 149. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5942
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5905
 151. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5888
 152. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5884
 153. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5884
 154. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5881
 155. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5876
 156. Rok 2012
  Wyświetleń: 5845
 157. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5823
 158. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5816
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5779
 160. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5771
 161. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5735
 162. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5724
 163. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5711
 164. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5711
 165. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5710
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5699
 167. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5693
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5643
 169. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5633
 170. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5607
 171. Rok 2013
  Wyświetleń: 5597
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5561
 173. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5546
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5520
 175. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5496
 176. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5476
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5450
 178. Rok 2011
  Wyświetleń: 5443
 179. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5442
 180. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5430
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5424
 182. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5419
 183. Rok 2012
  Wyświetleń: 5417
 184. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5416
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5406
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5396
 187. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 5393
 188. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5375
 189. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 5355
 190. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5333
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5330
 192. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5285
 193. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5262
 194. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5219
 195. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5217
 196. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5204
 197. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5204
 198. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5201
 199. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5197
 200. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5194
 201. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5193
 202. Rok 2012
  Wyświetleń: 5191
 203. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5181
 204. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5180
 205. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5179
 206. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5137
 207. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5129
 208. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5105
 209. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5101
 210. Rok 2013
  Wyświetleń: 5093
 211. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5088
 212. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5087
 213. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5085
 214. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5085
 215. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5078
 216. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5062
 217. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5057
 218. Rok 2011
  Wyświetleń: 5054
 219. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5048
 220. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5037
 221. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5034
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5026
 223. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5022
 224. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5020
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5017
 226. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4994
 227. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4990
 228. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4989
 229. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4987
 230. Rok 2011
  Wyświetleń: 4980
 231. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4980
 232. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4973
 233. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4958
 234. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4949
 235. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 4944
 236. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4932
 237. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4920
 238. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4912
 239. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4905
 240. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4897
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4894
 242. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4890
 243. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4876
 244. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4865
 245. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4854
 246. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4848
 247. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4841
 248. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4827
 249. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4825
 250. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4822
 251. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4814
 252. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4810
 253. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4808
 254. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4800
 255. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4793
 256. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4792
 257. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4786
 258. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4772
 259. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4771
 260. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4761
 261. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4747
 262. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4737
 263. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4733
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4731
 265. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4729
 266. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4722
 267. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4715
 268. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4714
 269. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4708
 270. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4692
 271. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4682
 272. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4678
 273. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4659
 274. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4650
 275. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4649
 276. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4647
 277. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4643
 278. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4635
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4635
 280. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4630
 281. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 4628
 282. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4612
 283. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4600
 284. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4597
 285. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4596
 286. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4586
 287. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4584
 288. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4583
 289. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4579
 290. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4575
 291. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4573
 292. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4568
 293. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4557
 294. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4551
 295. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4546
 296. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4538
 297. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4535
 298. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4534
 299. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4532
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4519
 301. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4518
 302. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4511
 303. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4506
 304. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4491
 305. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4491
 306. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4474
 307. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4473
 308. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4464
 309. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4453
 310. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4448
 311. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4448
 312. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4447
 313. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4447
 314. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4432
 315. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4421
 316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4421
 317. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4414
 318. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4408
 319. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4401
 320. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4398
 321. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4397
 322. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4386
 323. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4383
 324. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 4365
 325. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4354
 326. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4342
 327. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4338
 328. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4335
 329. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4320
 330. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4307
 331. USC
  Wyświetleń: 4293
 332. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4290
 333. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4287
 334. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4281
 335. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 4278
 336. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4275
 337. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4268
 338. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4258
 339. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4248
 340. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4246
 341. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4242
 342. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4241
 343. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4232
 344. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4226
 345. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4221
 346. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4220
 347. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4217
 348. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4212
 349. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4211
 350. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4210
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4208
 352. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4208
 353. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4201
 354. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4200
 355. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4192
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4190
 357. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 4190
 358. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4190
 359. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4189
 360. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4188
 361. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4186
 362. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4183
 363. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4183
 364. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4180
 365. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4169
 366. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4157
 367. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4153
 368. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4149
 369. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4148
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4147
 371. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4131
 372. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4125
 373. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4124
 374. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4123
 375. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4122
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4115
 377. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4112
 378. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4110
 379. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4089
 380. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4087
 381. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4085
 382. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4083
 383. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4083
 384. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4082
 385. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4070
 386. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4070
 387. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4068
 388. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4061
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4054
 390. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4053
 391. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4053
 392. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4050
 393. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4049
 394. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4044
 395. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4035
 396. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4019
 397. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4018
 398. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4009
 399. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4009
 400. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4000
 401. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3999
 402. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3994
 403. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3989
 404. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3986
 405. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3985
 406. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3980
 407. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3964
 408. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3957
 409. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3955
 410. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3951
 411. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3949
 412. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3947
 413. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3946
 414. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3937
 415. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3932
 416. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3922
 417. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3919
 418. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3915
 419. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3903
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3885
 421. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3883
 422. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3876
 423. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3875
 424. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3865
 425. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3851
 426. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3844
 427. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3828
 428. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3828
 429. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3820
 430. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3811
 431. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3800
 432. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3784
 433. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3782
 434. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3777
 435. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3769
 436. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3762
 437. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3756
 438. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3751
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3749
 440. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3746
 441. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3744
 442. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3728
 443. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3708
 444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3707
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3706
 446. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3699
 447. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3692
 448. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3683
 449. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3682
 450. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3682
 451. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3679
 452. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3658
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3640
 454. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3620
 455. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3613
 456. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3602
 457. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3602
 458. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3571
 459. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3564
 460. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3557
 461. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3556
 462. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3549
 463. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3544
 464. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3519
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3516
 466. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3507
 467. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3504
 468. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3502
 469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3496
 470. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3486
 471. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3480
 472. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3460
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3452
 474. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3441
 475. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3440
 476. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3416
 477. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3415
 478. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3410
 479. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3409
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3406
 481. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3396
 482. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3393
 483. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3380
 484. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3379
 485. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3359
 486. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3355
 487. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3346
 488. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3332
 489. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3328
 490. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3327
 491. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 3327
 492. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3325
 493. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3322
 494. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3320
 495. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3314
 496. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3313
 497. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3309
 498. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3280
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3269
 500. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3248
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3243
 502. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3221
 503. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3210
 504. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3186
 505. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3172
 506. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3163
 507. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3158
 508. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3144
 509. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3137
 510. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3134
 511. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3120
 512. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3117
 513. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3098
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3075
 515. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3062
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3039
 517. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3029
 518. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3018
 519. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3009
 520. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2988
 521. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2987
 522. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2986
 523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2981
 524. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2967
 525. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2965
 526. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2955
 527. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2954
 528. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2951
 529. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2942
 530. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2923
 531. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2914
 532. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2890
 533. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2884
 534. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2881
 535. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2863
 536. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2837
 537. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2834
 538. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2814
 539. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2805
 540. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2805
 541. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2796
 542. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2796
 543. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2793
 544. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2779
 545. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2774
 546. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 2767
 547. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 2757
 548. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2740
 549. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2717
 550. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2704
 551. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2689
 552. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2688
 553. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 2687
 554. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2678
 555. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2676
 556. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2662
 557. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2661
 558. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 2654
 559. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2622
 560. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2576
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2570
 562. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2560
 563. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2559
 564. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2549
 565. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2534
 566. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2528
 567. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2526
 568. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2495
 569. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2480
 570. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2477
 571. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2475
 572. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2472
 573. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2434
 574. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 2396
 575. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2383
 576. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2382
 577. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2363
 578. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2360
 579. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 2357
 580. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2354
 581. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2337
 582. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2325
 583. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 2290
 584. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2288
 585. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2251
 586. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2237
 587. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2232
 588. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2186
 589. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2181
 590. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 2176
 591. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2173
 592. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2156
 593. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2152
 594. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2140
 595. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2124
 596. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2098
 597. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2097
 598. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2094
 599. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2093
 600. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2084
 601. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2079
 602. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2069
 603. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2047
 604. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2014
 605. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2012
 606. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2004
 607. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1994
 608. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1956
 609. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1933
 610. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1908
 611. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1891
 612. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1854
 613. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1847
 614. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1840
 615. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 1804
 616. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1798
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1769
 618. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1761
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1756
 620. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1719
 621. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1674
 622. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1652
 623. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1627
 624. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1614
 625. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1605
 626. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1567
 627. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1549
 628. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1542
 629. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1521
 630. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1449
 631. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1448
 632. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1432
 633. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1405
 634. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1387
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1369
 636. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1348
 637. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1326
 638. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1325
 639. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1320
 640. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1309
 641. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1308
 642. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1297
 643. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1295
 644. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1281
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1280
 646. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1274
 647. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 1272
 648. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1270
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1264
 650. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1253
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1240
 652. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1238
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1231
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1230
 655. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1222
 656. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1217
 657. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1200
 658. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1192
 659. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1191
 660. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1191
 661. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1185
 662. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1182
 663. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1182
 664. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1178
 665. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1172
 666. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1169
 667. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1164
 668. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1149
 669. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1138
 670. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1134
 671. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1132
 672. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1130
 673. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1127
 674. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1126
 675. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1126
 676. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1125
 677. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1124
 678. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1107
 679. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1106
 680. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1106
 681. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1086
 682. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1083
 683. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1074
 684. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1071
 685. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1069
 686. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1053
 687. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1045
 688. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1028
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1016
 690. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1006
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 970
 692. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 963
 693. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 957
 694. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 953
 695. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 939
 696. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 935
 697. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 920
 698. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 916
 699. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 909
 700. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 906
 701. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 904
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 893
 703. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 891
 704. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 888
 705. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 870
 706. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 866
 707. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 861
 708. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 858
 709. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 858
 710. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 857
 711. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 836
 712. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 834
 713. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 820
 714. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 820
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 796
 716. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 777
 717. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 775
 718. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 765
 719. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 764
 720. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 764
 721. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 763
 722. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 759
 723. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 759
 724. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 746
 725. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 746
 726. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 742
 727. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 734
 728. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 731
 729. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 725
 730. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 719
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 718
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 712
 733. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 708
 734. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 708
 735. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 705
 736. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 682
 737. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 681
 738. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 674
 739. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 667
 740. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 657
 741. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 648
 742. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 639
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 607
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 601
 745. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 568
 746. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 558
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 546
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 533
 749. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 532
 750. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 527
 751. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 514
 752. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 512
 753. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 491
 754. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 491
 755. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 490
 756. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 476
 757. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 471
 758. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 448
 759. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 445
 760. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 437
 761. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 433
 762. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 428
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 425
 764. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 406
 765. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 393
 766. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 385
 767. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 377
 768. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 367
 769. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 354
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 330
 771. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 329
 772. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 327
 773. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 326
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 279
 775. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 267
 776. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 221
 777. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 219
 778. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 214
 779. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 213
 780. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 198
 781. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 198
 782. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 196
 783. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 184
 784. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 182
 785. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 178
 786. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 161
 787. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 157
 788. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 150
 789. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 148
 790. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 145
 791. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 145
 792. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 137
 793. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 134
 794. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 133
 795. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 131
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 126
 797. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 123
 798. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 116
 799. Spis rolny
  Wyświetleń: 114
 800. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 108
 801. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 100
 802. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 100
 803. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 97
 804. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 94
 805. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 94
 806. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 93
 807. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 89
 808. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 63
 809. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 57
 810. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 53
 811. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 38
 812. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 813. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2