Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1558898703485199808028448285158000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
87749689148540078587925698442514387986498788251675798192983750
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 190192
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 165453
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 151712
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 141096
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 63359
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 58199
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 49495
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 34678
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 32043
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 30454
 11. Informacje
  Wyświetleń: 28591
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 27914
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 24649
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 23324
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 21000
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18352
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 18174
 18. Budżet
  Wyświetleń: 17928
 19. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 17813
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 17452
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 17299
 22. USC
  Wyświetleń: 17100
 23. Petycje
  Wyświetleń: 17089
 24. Wójt
  Wyświetleń: 16253
 25. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 16108
 26. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 16101
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15993
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15962
 29. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 15954
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 15756
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15345
 32. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 15251
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15226
 34. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 15193
 35. Rok 2011
  Wyświetleń: 15098
 36. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15096
 37. Rok 2012
  Wyświetleń: 14885
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14862
 39. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14725
 40. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 14710
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 14630
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 14548
 43. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 14486
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14405
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14384
 46. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14322
 47. Statut Gminy
  Wyświetleń: 14229
 48. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14171
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14110
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14085
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 13778
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 13772
 53. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13689
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13580
 55. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 13304
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13299
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13231
 58. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 13214
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13198
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13188
 61. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12791
 62. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 12788
 63. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12778
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12758
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12655
 66. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 12625
 67. Referendum 2015
  Wyświetleń: 12566
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12548
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12462
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12453
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12421
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12391
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12306
 74. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 12290
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12027
 76. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 11813
 77. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 11746
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 11634
 79. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 11307
 80. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11228
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11185
 82. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 11137
 83. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11132
 84. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 10941
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 10877
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 10676
 87. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 10576
 88. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10564
 89. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 10497
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 10481
 91. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 10453
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10448
 93. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10419
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10334
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10311
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 10281
 97. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 10232
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10102
 99. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9960
 100. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9954
 101. USC
  Wyświetleń: 9942
 102. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 9935
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 9847
 104. Rok 2013
  Wyświetleń: 9821
 105. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9801
 106. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9693
 107. Rok 2012
  Wyświetleń: 9656
 108. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 9570
 109. Rok 2012
  Wyświetleń: 9536
 110. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9532
 111. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 9518
 112. Umorzenia
  Wyświetleń: 9491
 113. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 9474
 114. Rok 2013
  Wyświetleń: 9419
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9386
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9314
 117. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9277
 118. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9198
 119. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9173
 120. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9128
 121. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9118
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9081
 123. Rok 2011
  Wyświetleń: 9065
 124. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8974
 125. Rok 2012
  Wyświetleń: 8945
 126. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8872
 127. Rok 2011
  Wyświetleń: 8854
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 8825
 129. Rok 2013
  Wyświetleń: 8820
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8755
 131. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8720
 132. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 8689
 133. Rok 2011
  Wyświetleń: 8659
 134. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 8658
 135. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8606
 136. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8594
 137. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 8588
 138. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 8584
 139. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8549
 140. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8546
 141. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 8546
 142. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 8542
 143. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 8505
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8500
 145. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 8467
 146. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 8443
 147. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8438
 148. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 8422
 149. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 8419
 150. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 8395
 151. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8366
 152. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8354
 153. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 8350
 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8346
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8298
 156. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 8233
 157. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8203
 158. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8144
 159. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8142
 160. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8088
 161. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8070
 162. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8059
 163. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8035
 164. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8003
 165. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 7999
 166. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 7986
 167. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7983
 168. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 7968
 169. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 7953
 170. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7901
 171. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7895
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7875
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7868
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7858
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 7842
 176. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7824
 177. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 7804
 178. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7765
 179. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7746
 180. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 7741
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 7717
 182. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 7694
 183. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 7674
 184. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 7665
 185. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 7652
 186. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7640
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 7622
 188. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7603
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 7545
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7520
 191. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7503
 192. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7499
 193. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 7488
 194. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 7448
 195. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7420
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 7335
 197. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 7329
 198. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7328
 199. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7313
 200. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7306
 201. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7304
 202. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7279
 203. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7273
 204. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7261
 205. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7259
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7248
 207. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7221
 208. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7213
 209. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7208
 210. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7202
 211. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7192
 212. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7188
 213. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7184
 214. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7183
 215. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7171
 216. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7160
 217. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7156
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7144
 219. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7139
 220. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7137
 221. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7129
 222. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7115
 223. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7098
 224. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7091
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7076
 226. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7058
 227. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 7045
 228. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7043
 229. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7031
 230. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7028
 231. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7024
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7020
 233. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7013
 234. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7009
 235. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 6998
 236. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 6995
 237. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6983
 238. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6979
 239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6974
 240. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 6962
 241. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6956
 242. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 6934
 243. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 6902
 244. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6900
 245. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6898
 246. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 6848
 247. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 6820
 248. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 6804
 249. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6793
 250. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 6778
 251. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 6772
 252. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6772
 253. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 6753
 254. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 6748
 255. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 6739
 256. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 6729
 257. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 6727
 258. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6720
 259. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6717
 260. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 6708
 261. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 6701
 262. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6701
 263. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 6698
 264. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 6698
 265. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6668
 266. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 6666
 267. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6666
 268. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6664
 269. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 6653
 270. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 6614
 271. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6611
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6610
 273. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 6597
 274. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6595
 275. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6590
 276. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6585
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 6582
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6576
 279. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 6558
 280. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 6551
 281. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6536
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6535
 283. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 6535
 284. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 6522
 285. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6504
 286. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6494
 287. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 6493
 288. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6492
 289. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6470
 290. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6468
 291. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 6467
 292. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6459
 293. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6459
 294. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 6453
 295. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6449
 296. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6445
 297. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 6430
 298. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6423
 299. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6402
 300. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6394
 301. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6379
 302. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6367
 303. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6364
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6364
 305. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6342
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6337
 307. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6328
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6319
 309. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6314
 310. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6309
 311. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6306
 312. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6293
 313. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6286
 314. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6271
 315. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6268
 316. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6260
 317. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6251
 318. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6247
 319. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6245
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6238
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6231
 322. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6228
 323. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6221
 324. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6219
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6200
 326. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6183
 327. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6181
 328. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6162
 329. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6157
 330. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6153
 331. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6102
 332. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6098
 333. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6064
 334. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6054
 335. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6053
 336. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6049
 337. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6047
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6027
 339. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6001
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5994
 341. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5990
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5985
 343. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5985
 344. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5982
 345. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 5976
 346. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5975
 347. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5973
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5967
 349. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 5939
 350. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 5931
 351. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 5931
 352. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5926
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 5921
 354. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5911
 355. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 5911
 356. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5900
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5898
 358. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5893
 359. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 5892
 360. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5891
 361. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5862
 362. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5855
 363. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5842
 364. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5836
 365. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 5832
 366. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 5831
 367. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 5828
 368. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5819
 369. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 5810
 370. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5804
 371. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 5802
 372. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 5790
 373. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5779
 374. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5774
 375. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 5771
 376. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 5763
 377. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5761
 378. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 5759
 379. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 5759
 380. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5758
 381. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 5748
 382. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 5736
 383. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5735
 384. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 5730
 385. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5718
 386. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 5695
 387. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 5685
 388. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5684
 389. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5684
 390. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 5678
 391. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 5677
 392. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5676
 393. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5671
 394. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 5661
 395. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5659
 396. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 5659
 397. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5650
 398. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5645
 399. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5626
 400. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5618
 401. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5618
 402. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5615
 403. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 5606
 404. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 5601
 405. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5599
 406. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5596
 407. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 5589
 408. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5587
 409. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5586
 410. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5586
 411. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5564
 412. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 5555
 413. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 5555
 414. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5551
 415. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 5526
 416. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 5521
 417. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5519
 418. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5516
 419. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5511
 420. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5499
 421. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5499
 422. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5493
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5489
 424. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5477
 425. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5476
 426. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5474
 427. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 5472
 428. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 5464
 429. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5463
 430. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5457
 431. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5449
 432. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5432
 433. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5415
 434. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5413
 435. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 5411
 436. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5409
 437. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5409
 438. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5408
 439. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5402
 440. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5396
 441. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5391
 442. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5384
 443. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5381
 444. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5379
 445. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5374
 446. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5369
 447. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5365
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5365
 449. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5341
 450. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5341
 451. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5341
 452. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5337
 453. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5321
 454. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5320
 455. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 5320
 456. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5313
 457. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 5312
 458. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5309
 459. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5308
 460. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5305
 461. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5293
 462. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5285
 463. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5279
 464. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5276
 465. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5272
 466. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5266
 467. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5264
 468. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5258
 469. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5256
 470. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 5246
 471. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5242
 472. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 5239
 473. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5237
 474. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5231
 475. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5227
 476. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5227
 477. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5219
 478. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5217
 479. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5215
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5209
 481. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5199
 482. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5191
 483. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5186
 484. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5182
 485. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5177
 486. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5166
 487. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5162
 488. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5155
 489. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5137
 490. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5134
 491. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5133
 492. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5129
 493. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5120
 494. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5109
 495. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5099
 496. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5098
 497. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5078
 498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5075
 499. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5071
 500. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5046
 501. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5044
 502. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5026
 503. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5015
 504. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 5012
 505. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5010
 506. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4994
 507. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 4993
 508. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4979
 509. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4969
 510. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4966
 511. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4966
 512. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4966
 513. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4945
 514. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 4942
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4941
 516. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4935
 517. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4920
 518. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4917
 519. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 4883
 520. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4877
 521. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 4868
 522. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 4860
 523. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 4848
 524. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4847
 525. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 4844
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4844
 527. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4843
 528. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4824
 529. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4819
 530. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4814
 531. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4807
 532. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4796
 533. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4795
 534. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 4786
 535. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 4786
 536. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4781
 537. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4778
 538. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 4775
 539. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 4766
 540. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4750
 541. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4742
 542. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 4735
 543. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4716
 544. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4706
 545. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 4703
 546. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 4684
 547. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 4672
 548. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4653
 549. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4652
 550. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4652
 551. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4639
 552. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 4639
 553. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4638
 554. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 4633
 555. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4612
 556. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4607
 557. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 4604
 558. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4592
 559. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 4590
 560. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4561
 561. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4555
 562. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4533
 563. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4522
 564. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 4519
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4494
 566. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4480
 567. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4465
 568. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4434
 569. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4433
 570. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 4425
 571. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4413
 572. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4404
 573. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4396
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4357
 575. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4349
 576. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4346
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4338
 578. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4319
 579. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 4316
 580. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4313
 581. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4281
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4280
 583. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4268
 584. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4260
 585. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4252
 586. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4242
 587. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4234
 588. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4220
 589. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4216
 590. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4212
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4202
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4201
 593. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4184
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4168
 595. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4156
 596. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4109
 597. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4097
 598. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4062
 599. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4031
 600. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4014
 601. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 3963
 602. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3952
 603. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3952
 604. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3918
 605. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3844
 606. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 3822
 607. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3820
 608. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 3813
 609. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 3802
 610. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3797
 611. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3781
 612. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3770
 613. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3770
 614. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 3744
 615. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3732
 616. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 3725
 617. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3723
 618. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3674
 619. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3671
 620. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3665
 621. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3657
 622. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3649
 623. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 3627
 624. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 3623
 625. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3620
 626. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3619
 627. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3604
 628. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 3604
 629. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 3597
 630. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3592
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3592
 632. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 3587
 633. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3581
 634. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3569
 635. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 3553
 636. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3548
 637. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3542
 638. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3507
 639. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3504
 640. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3503
 641. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 3497
 642. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3496
 643. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3496
 644. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3488
 645. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 3481
 646. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3479
 647. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3477
 648. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3475
 649. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3466
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3427
 651. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3424
 652. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3412
 653. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3405
 654. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3401
 655. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3399
 656. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3382
 657. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 3369
 658. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3368
 659. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3346
 660. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3336
 661. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3334
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3305
 663. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 3301
 664. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3289
 665. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3248
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3235
 667. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3174
 668. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3168
 669. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3167
 670. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3160
 671. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3156
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3155
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3099
 674. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3068
 675. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 3065
 676. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 3063
 677. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3021
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3018
 679. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3005
 680. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 2996
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2975
 682. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2965
 683. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 2942
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 2917
 685. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2906
 686. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2903
 687. Spis rolny
  Wyświetleń: 2901
 688. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2895
 689. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2878
 690. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 2866
 691. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2864
 692. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 2859
 693. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2853
 694. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2849
 695. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2849
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2843
 697. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2836
 698. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2832
 699. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 2827
 700. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2819
 701. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 2816
 702. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2814
 703. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 2805
 704. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2799
 705. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 2778
 706. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 2765
 707. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2764
 708. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 2754
 709. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2744
 710. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2734
 711. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2731
 712. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 2700
 713. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 2686
 714. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2684
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2683
 716. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2678
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2677
 718. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2675
 719. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2674
 720. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 2664
 721. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2656
 722. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 2643
 723. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 2642
 724. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2638
 725. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2606
 726. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 2599
 727. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2591
 728. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2585
 729. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 2548
 730. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2541
 731. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2532
 732. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 2528
 733. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2526
 734. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 2520
 735. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2518
 736. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2514
 737. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2511
 738. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2506
 739. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2505
 740. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2487
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2477
 742. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2475
 743. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2474
 744. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2469
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2461
 746. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2451
 747. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2444
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2436
 749. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2431
 750. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2430
 751. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2421
 752. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2420
 753. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2418
 754. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2377
 755. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2363
 756. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2362
 757. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2355
 758. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2354
 759. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2352
 760. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2341
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2294
 762. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2274
 763. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2269
 764. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2252
 765. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2244
 766. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2197
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2197
 768. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2144
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2133
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2108
 771. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2102
 772. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2101
 773. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2100
 774. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2098
 775. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2057
 776. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2020
 777. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 1998
 778. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 1998
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 1984
 780. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1983
 781. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1971
 782. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1964
 783. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1955
 784. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 1938
 785. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1935
 786. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1924
 787. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1916
 788. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 1903
 789. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1890
 790. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1874
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 1873
 792. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 1862
 793. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1857
 794. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1853
 795. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 1841
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1840
 797. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1838
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1826
 799. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1810
 800. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1801
 801. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1792
 802. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1771
 803. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 1750
 804. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1748
 805. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 1718
 806. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 1704
 807. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 1686
 808. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 1681
 809. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1679
 810. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 1676
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 1674
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 1661
 813. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1654
 814. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1647
 815. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1636
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 1634
 817. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1620
 818. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 1619
 819. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1614
 820. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1614
 821. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1612
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1597
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1592
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1578
 825. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 1569
 826. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1555
 827. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1544
 828. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1524
 829. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 1523
 830. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 1516
 831. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 1485
 832. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1478
 833. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 1472
 834. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 1467
 835. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1465
 836. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1446
 837. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1441
 838. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1439
 839. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1424
 840. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1422
 841. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1412
 842. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1412
 843. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1367
 844. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1363
 845. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1359
 846. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1358
 847. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1333
 848. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1303
 849. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1300
 850. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1292
 851. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1287
 852. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1286
 853. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1279
 854. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1274
 855. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1272
 856. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1269
 857. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1258
 858. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1245
 859. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1228
 860. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1227
 861. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1224
 862. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1223
 863. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1213
 864. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1212
 865. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1208
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1200
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1192
 868. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1190
 869. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1190
 870. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1186
 871. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1182
 872. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1179
 873. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1174
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1174
 875. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1161
 876. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1151
 877. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1151
 878. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1148
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1142
 880. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1137
 881. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1135
 882. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1132
 883. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1130
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1124
 885. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1121
 886. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1118
 887. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1116
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1113
 889. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1106
 890. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1105
 891. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1104
 892. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1100
 893. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1098
 894. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1095
 895. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1094
 896. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1094
 897. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1087
 898. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1086
 899. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1085
 900. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1083
 901. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1067
 902. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1067
 903. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1061
 904. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1055
 905. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1047
 906. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1046
 907. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1044
 908. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1040
 909. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1040
 910. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1036
 911. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1022
 912. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1014
 913. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1013
 914. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1008
 915. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1007
 916. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1003
 917. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 993
 918. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 984
 919. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 983
 920. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 974
 921. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 964
 922. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 959
 923. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 957
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 957
 925. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 954
 926. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 954
 927. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 947
 928. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 940
 929. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 929
 930. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 920
 931. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 914
 932. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 907
 933. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 896
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 893
 935. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 886
 936. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 882
 937. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 872
 938. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 869
 939. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 860
 940. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 852
 941. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 850
 942. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 847
 943. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 844
 944. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 829
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 826
 946. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 823
 947. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 820
 948. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 819
 949. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 813
 950. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 810
 951. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 806
 952. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 798
 953. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 785
 954. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 783
 955. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 783
 956. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 767
 957. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 749
 958. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 748
 959. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 745
 960. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 733
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 724
 962. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 718
 963. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 711
 964. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 707
 965. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 690
 966. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 677
 967. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 674
 968. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 673
 969. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 659
 970. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 652
 971. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 628
 972. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 626
 973. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 620
 974. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 619
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 615
 976. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 602
 977. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 597
 978. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 588
 979. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 584
 980. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 570
 981. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 552
 982. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 534
 983. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 519
 984. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 518
 985. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 516
 986. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 494
 987. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 492
 988. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 466
 989. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 458
 990. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 455
 991. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 443
 992. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 437
 993. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 434
 994. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 430
 995. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 428
 996. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 413
 997. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 412
 998. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 385
 999. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 378
 1000. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 375
 1001. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 368
 1002. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 341
 1003. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 326
 1004. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 324
 1005. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 313
 1006. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 307
 1007. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 306
 1008. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 305
 1009. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 303
 1010. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1011. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 295
 1012. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 283
 1013. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 280
 1014. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 275
 1015. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 273
 1016. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 272
 1017. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 262
 1018. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 257
 1019. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 249
 1020. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 243
 1021. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 235
 1022. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 227
 1023. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 225
 1024. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 222
 1025. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 215
 1026. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 214
 1027. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 207
 1028. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 202
 1029. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 183
 1030. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 176
 1031. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 173
 1032. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 165
 1033. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 152
 1034. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 150
 1035. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 149
 1036. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 145
 1037. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 143
 1038. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 133
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 125
 1040. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 122
 1041. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 121
 1042. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 114
 1043. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 107
 1044. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 104
 1045. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 101
 1046. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 94
 1047. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 94
 1048. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 90
 1049. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 84
 1050. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 83
 1051. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 82
 1052. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 79
 1053. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 76
 1054. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 76
 1055. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 70
 1056. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 64
 1057. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 50
 1058. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 50
 1059. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 36
 1060. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 14
 1061. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 14