Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96420564460000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 91007
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 85977
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 56170
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 53936
 5. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 23315
 6. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 23129
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 19599
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 17677
 9. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 17112
 10. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 13974
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 13943
 12. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13687
 13. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 10285
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10189
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9791
 16. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 9603
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 9598
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9097
 19. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9005
 20. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8982
 21. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 8779
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8675
 23. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 8559
 24. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 8451
 25. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8446
 26. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8405
 27. USC
  Wyświetleń: 8382
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8287
 29. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8230
 30. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 8205
 31. Informacje
  Wyświetleń: 8185
 32. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8113
 33. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8053
 34. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8033
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8028
 36. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7991
 37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7986
 38. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7958
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7817
 40. Wójt
  Wyświetleń: 7725
 41. Budżet
  Wyświetleń: 7713
 42. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7697
 43. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 7629
 44. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7575
 45. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 7560
 46. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 7490
 47. Petycje
  Wyświetleń: 7398
 48. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 7391
 49. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7387
 50. Dyrekcja
  Wyświetleń: 7230
 51. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 7228
 52. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 7196
 53. Rok 2012
  Wyświetleń: 7185
 54. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7139
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7114
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7113
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7059
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7049
 59. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6969
 60. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6931
 61. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6913
 62. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6910
 63. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 6897
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6858
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6850
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6825
 67. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6749
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6682
 69. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6634
 70. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 6624
 71. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6621
 72. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6617
 73. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6607
 74. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6577
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6532
 76. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6508
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6496
 78. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6391
 79. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6368
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6305
 81. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6281
 82. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6280
 83. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6246
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6242
 85. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6235
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6232
 87. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6227
 88. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6201
 89. Rok 2011
  Wyświetleń: 6143
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6139
 91. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6131
 92. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6100
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6073
 94. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6017
 95. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5996
 96. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5944
 97. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5903
 98. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5859
 99. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5777
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5692
 101. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5641
 102. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5587
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 5542
 104. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5540
 105. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 5522
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 5510
 107. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5498
 108. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5465
 109. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5318
 110. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5287
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5274
 112. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5272
 113. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5269
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5267
 115. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 5134
 116. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5106
 117. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5072
 118. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4955
 119. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4950
 120. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4940
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4919
 122. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4860
 123. Umorzenia
  Wyświetleń: 4858
 124. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4857
 125. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 4852
 126. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4823
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4755
 128. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4748
 129. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4733
 130. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4726
 131. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4661
 132. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4655
 133. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4637
 134. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 4634
 135. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4609
 136. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4596
 137. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4551
 138. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4547
 139. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4544
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4534
 141. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 4528
 142. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4511
 143. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4497
 144. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4442
 145. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4430
 146. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4403
 147. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4397
 148. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4361
 149. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4359
 150. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4331
 151. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 4313
 152. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4309
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4299
 154. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4291
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4286
 156. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4206
 157. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4190
 158. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4166
 159. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4151
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4143
 161. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4100
 162. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4097
 163. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4081
 164. Rok 2013
  Wyświetleń: 4073
 165. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4071
 166. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4067
 167. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4065
 168. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4060
 169. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4047
 170. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3996
 171. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3982
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3961
 173. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3957
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 3940
 175. Rok 2012
  Wyświetleń: 3940
 176. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3904
 177. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 3899
 178. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3896
 179. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3880
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 3874
 181. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3871
 182. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3857
 183. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3854
 184. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3852
 185. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3837
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3825
 187. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3807
 188. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3805
 189. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3800
 190. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3792
 191. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 3773
 192. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3752
 193. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3739
 194. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3736
 195. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3715
 196. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3706
 197. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3702
 198. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3686
 199. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 3662
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3659
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 3648
 202. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3646
 203. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3639
 204. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3622
 205. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3621
 206. Rok 2013
  Wyświetleń: 3621
 207. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3618
 208. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3610
 209. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3610
 210. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3609
 211. Rok 2012
  Wyświetleń: 3607
 212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3603
 213. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3597
 214. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3591
 215. Rok 2013
  Wyświetleń: 3583
 216. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3580
 217. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3570
 218. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3554
 219. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3549
 220. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3538
 221. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3536
 222. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3499
 223. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3499
 224. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3497
 225. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3492
 226. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3485
 227. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3484
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3475
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3467
 230. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3462
 231. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3453
 232. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3443
 233. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3439
 234. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3427
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 3427
 236. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3426
 237. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3417
 238. Rok 2011
  Wyświetleń: 3404
 239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3397
 240. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3388
 241. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3372
 242. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3368
 243. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3358
 244. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3357
 245. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3345
 246. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3345
 247. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3334
 248. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3333
 249. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3331
 250. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3327
 251. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3323
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3321
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3317
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3312
 255. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3299
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3292
 257. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3289
 258. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3288
 259. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3287
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3278
 261. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3275
 262. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3268
 263. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3250
 264. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3249
 265. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3240
 266. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3230
 267. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3224
 268. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3221
 269. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3217
 270. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3212
 271. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3206
 272. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3205
 273. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3201
 274. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3196
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3186
 276. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3186
 277. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3186
 278. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3184
 279. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3180
 280. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3179
 281. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3178
 282. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3174
 283. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3171
 284. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3163
 285. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3147
 286. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3142
 287. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3133
 288. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3130
 289. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3127
 290. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3127
 291. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3123
 292. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3122
 293. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3122
 294. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3117
 295. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3110
 296. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3089
 297. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3086
 298. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3075
 299. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3074
 300. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3071
 301. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3063
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3059
 303. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3059
 304. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3052
 305. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3047
 306. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3046
 307. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3043
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3036
 309. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3035
 310. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3034
 311. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3032
 312. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3028
 313. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3026
 314. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3026
 315. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3026
 316. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3020
 317. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3013
 318. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3012
 319. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3009
 320. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3005
 321. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2993
 322. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2983
 323. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2978
 324. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2975
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2974
 326. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2964
 327. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2957
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2952
 329. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2945
 330. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2945
 331. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2940
 332. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2929
 333. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2927
 334. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2921
 335. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2919
 336. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2913
 337. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2898
 338. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 2891
 339. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2884
 340. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2884
 341. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2873
 342. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2870
 343. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2867
 344. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2865
 345. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2863
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2861
 347. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2857
 348. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2855
 349. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2852
 350. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2849
 351. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2847
 352. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2846
 353. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2846
 354. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2843
 355. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2839
 356. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2834
 357. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2820
 358. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2818
 359. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2818
 360. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2816
 361. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2811
 362. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2810
 363. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2803
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2796
 365. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2792
 366. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2790
 367. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2772
 368. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2768
 369. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2761
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2758
 371. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2755
 372. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2754
 373. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2754
 374. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2754
 375. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2750
 376. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2746
 377. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2742
 378. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2741
 379. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2724
 380. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2723
 381. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2711
 382. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2707
 383. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2706
 384. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2705
 385. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2701
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2696
 387. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2696
 388. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2695
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2685
 390. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2684
 391. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2683
 392. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2679
 393. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2678
 394. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2678
 395. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2677
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2671
 397. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2667
 398. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2642
 399. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2632
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2621
 401. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2619
 402. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2616
 403. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2612
 404. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2612
 405. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2609
 406. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2600
 407. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2592
 408. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2589
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2586
 410. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2584
 411. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2576
 412. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2564
 413. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2558
 414. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2549
 415. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2544
 416. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2541
 417. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2537
 418. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2532
 419. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2525
 420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2525
 421. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2518
 422. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2517
 423. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2515
 424. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2514
 425. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2510
 426. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2506
 427. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2503
 428. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2498
 429. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2494
 430. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2493
 431. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2488
 432. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2488
 433. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2488
 434. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2470
 435. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2468
 436. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2465
 437. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2464
 438. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 2453
 439. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2450
 440. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2431
 441. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2423
 442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2406
 443. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2404
 444. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2397
 445. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2396
 446. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2387
 447. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2382
 448. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2375
 449. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2363
 450. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2359
 451. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2337
 452. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2326
 453. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2294
 454. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2287
 455. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2285
 456. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2284
 457. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2284
 458. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2275
 459. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2275
 460. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2274
 461. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2268
 462. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2267
 463. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2261
 464. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 2258
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2250
 466. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2195
 467. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2191
 468. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2186
 469. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2182
 470. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2171
 471. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2169
 472. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2160
 473. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2158
 474. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2153
 475. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2142
 476. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2133
 477. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2118
 478. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2106
 479. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2090
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2072
 481. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2069
 482. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2058
 483. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2045
 484. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2042
 485. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2040
 486. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2035
 487. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2005
 488. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 1993
 489. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1970
 490. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1954
 491. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1928
 492. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1918
 493. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1907
 494. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 1883
 495. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1855
 496. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1839
 497. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1838
 498. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1834
 499. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1831
 500. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1807
 501. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1804
 502. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1802
 503. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1802
 504. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1798
 505. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1797
 506. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1794
 507. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1789
 508. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 1772
 509. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1756
 510. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1725
 511. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 1700
 512. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1668
 513. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1659
 514. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1655
 515. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1651
 516. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1648
 517. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1647
 518. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1638
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1628
 520. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1623
 521. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1604
 522. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1593
 523. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1580
 524. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1566
 525. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1558
 526. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1518
 527. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1516
 528. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1492
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1490
 530. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1464
 531. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 1464
 532. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1464
 533. USC
  Wyświetleń: 1448
 534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1442
 535. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1420
 536. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 1417
 537. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1402
 538. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1384
 539. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1383
 540. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 1380
 541. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1374
 542. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1349
 543. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1342
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1340
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1305
 546. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1304
 547. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1300
 548. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1243
 549. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1241
 550. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1236
 551. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1232
 552. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1228
 553. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1204
 554. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1151
 555. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1151
 556. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1116
 557. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1106
 558. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1106
 559. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1076
 560. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1074
 561. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1033
 562. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1024
 563. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1006
 564. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 990
 565. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 957
 566. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 953
 567. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 925
 568. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 903
 569. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 900
 570. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 884
 571. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 872
 572. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 868
 573. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 866
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 844
 575. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 801
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 784
 577. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 760
 578. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 692
 579. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 625
 580. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 604
 581. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 587
 582. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 547
 583. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 505
 584. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 484
 585. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 456
 586. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 453
 587. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 443
 588. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 439
 589. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 416
 590. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 402
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 395
 592. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 394
 593. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 386
 594. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 386
 595. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 380
 596. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 378
 597. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 365
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 350
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 350
 600. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 348
 601. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 284
 602. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 254
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 211
 604. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 207
 605. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 205
 606. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 123
 607. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 67
 608. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 64
 609. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 56
 610. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 47
 611. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 42
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 8675
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×