Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854188746492544569100000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434174619
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 126755
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 104925
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 90190
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 89817
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 37766
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 34764
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 31348
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 22119
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 21205
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 20678
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20154
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 16723
 13. Informacje
  Wyświetleń: 13379
 14. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 13063
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12830
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12684
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 12613
 18. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 12553
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 11880
 20. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11876
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11839
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 11716
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11488
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11383
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 11264
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11166
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11114
 28. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 11108
 29. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10931
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10806
 31. USC
  Wyświetleń: 10737
 32. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10726
 33. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10654
 34. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 10641
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10555
 36. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10406
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10224
 38. Budżet
  Wyświetleń: 10214
 39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10211
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10208
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 10198
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 10166
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10157
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10151
 45. Wójt
  Wyświetleń: 10149
 46. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9925
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9907
 48. Rok 2011
  Wyświetleń: 9903
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9794
 50. Petycje
  Wyświetleń: 9771
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9763
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 9538
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9430
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9363
 55. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9273
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9264
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9181
 58. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9168
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9153
 60. Statut Gminy
  Wyświetleń: 9151
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9113
 62. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9105
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9041
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9003
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8996
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8824
 67. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8742
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8604
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8583
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8540
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8357
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8318
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8313
 74. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8312
 75. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 8303
 76. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8208
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8184
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8173
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8165
 80. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8163
 81. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 8095
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8062
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8055
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8047
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8018
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7987
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7973
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7956
 89. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7928
 90. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7869
 91. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7847
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7796
 93. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7730
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7684
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7637
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7519
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7434
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7270
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7179
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7153
 101. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 7137
 102. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7086
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6999
 104. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6999
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6997
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6891
 107. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6820
 108. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6820
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6808
 110. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6778
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6702
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6699
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6616
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6607
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6589
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6574
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6549
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6502
 119. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6326
 120. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6322
 121. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6179
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6176
 123. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6095
 124. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6079
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6012
 126. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 6011
 127. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5992
 128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5967
 129. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5942
 130. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5926
 131. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5918
 132. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5918
 133. Umorzenia
  Wyświetleń: 5908
 134. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5904
 135. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5864
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5862
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5848
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5803
 139. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5755
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5743
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5715
 142. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5712
 143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5701
 144. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5691
 145. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5658
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5645
 147. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5621
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5611
 149. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5594
 150. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5579
 151. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5527
 152. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5522
 153. Rok 2012
  Wyświetleń: 5499
 154. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5489
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5480
 156. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5479
 157. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5466
 158. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5450
 159. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5440
 160. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5435
 161. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5399
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5395
 163. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5373
 164. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5355
 165. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5344
 166. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5325
 167. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5312
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5303
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5283
 170. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5255
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5240
 172. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5237
 173. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5222
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5157
 175. Rok 2011
  Wyświetleń: 5125
 176. Rok 2012
  Wyświetleń: 5118
 177. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5109
 178. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5101
 179. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5088
 180. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5082
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5067
 182. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5061
 183. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5050
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5029
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5027
 186. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5025
 187. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4998
 188. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4982
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4975
 190. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4969
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4969
 192. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4963
 193. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4922
 194. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4901
 195. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4877
 196. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4875
 197. Rok 2012
  Wyświetleń: 4867
 198. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4849
 199. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4842
 200. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4837
 201. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4827
 202. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4819
 203. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4796
 204. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4796
 205. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4788
 206. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4784
 207. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4772
 208. Rok 2013
  Wyświetleń: 4771
 209. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4767
 210. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4761
 211. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4744
 212. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4739
 213. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4739
 214. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4727
 215. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4722
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4721
 217. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4716
 218. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4711
 219. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4708
 220. Rok 2011
  Wyświetleń: 4689
 221. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4688
 222. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4686
 223. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4681
 224. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4674
 225. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4668
 226. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4666
 227. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4657
 228. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4645
 229. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4644
 230. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4642
 231. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4639
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4620
 233. Rok 2011
  Wyświetleń: 4620
 234. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4611
 235. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4608
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4593
 237. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4592
 238. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4589
 239. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4569
 240. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4567
 241. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4556
 242. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4549
 243. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4541
 244. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4537
 245. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4522
 246. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4507
 247. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4505
 248. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4502
 249. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4495
 250. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4492
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4477
 252. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4476
 253. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4471
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4461
 255. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4456
 256. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4432
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4432
 258. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4424
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4416
 260. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4412
 261. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 4406
 262. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4396
 263. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4395
 264. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4383
 265. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4377
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4370
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4361
 268. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4360
 269. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4358
 270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4354
 271. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4351
 272. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4350
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4338
 274. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4324
 275. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4324
 276. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4323
 277. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4315
 278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4314
 279. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4313
 280. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4311
 281. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4306
 282. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4296
 283. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4288
 284. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4288
 285. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4277
 286. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4268
 287. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4266
 288. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4264
 289. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4261
 290. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 4247
 291. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4244
 292. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4242
 293. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4236
 294. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4236
 295. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4232
 296. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4222
 297. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4220
 298. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4217
 299. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4216
 300. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4212
 301. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4209
 302. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4207
 303. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4196
 304. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4196
 305. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4175
 306. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4165
 307. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4154
 308. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4147
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4140
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4118
 311. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4114
 312. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4113
 313. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4109
 314. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4106
 315. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4093
 316. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4090
 317. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4078
 318. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4075
 319. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4074
 320. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4073
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4063
 322. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4053
 323. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4052
 324. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4047
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4046
 326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4042
 327. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4041
 328. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4029
 329. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4020
 330. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4014
 331. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3991
 332. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3985
 333. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3984
 334. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3982
 335. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3982
 336. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3967
 337. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3962
 338. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3952
 339. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3947
 340. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3943
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3929
 342. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3928
 343. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3921
 344. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3909
 345. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3909
 346. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3909
 347. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3908
 348. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3899
 349. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3895
 350. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3892
 351. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3889
 352. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3887
 353. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3877
 354. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3872
 355. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3870
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3868
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3865
 358. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3862
 359. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3862
 360. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3861
 361. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3858
 362. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3850
 363. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3846
 364. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3838
 365. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3837
 366. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3836
 367. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3828
 368. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3824
 369. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3824
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3821
 371. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3819
 372. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3819
 373. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3811
 374. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3802
 375. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3789
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3784
 377. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3783
 378. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3772
 379. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3771
 380. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3767
 381. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3765
 382. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3759
 383. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3758
 384. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3758
 385. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3756
 386. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 3752
 387. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3751
 388. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3748
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3748
 390. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3743
 391. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3737
 392. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3702
 393. USC
  Wyświetleń: 3702
 394. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3701
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3700
 396. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3696
 397. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3690
 398. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3687
 399. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3687
 400. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3686
 401. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3685
 402. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3685
 403. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3681
 404. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3680
 405. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3672
 406. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3668
 407. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3661
 408. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3657
 409. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 3657
 410. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3651
 411. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3651
 412. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3645
 413. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3640
 414. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3638
 415. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3637
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3635
 417. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3612
 418. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3603
 419. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3593
 420. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3586
 421. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3581
 422. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3577
 423. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3576
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3540
 425. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3540
 426. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3538
 427. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3528
 428. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3528
 429. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3519
 430. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3515
 431. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3506
 432. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3483
 433. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3483
 434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3472
 435. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3471
 436. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3471
 437. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3464
 438. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3461
 439. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3454
 440. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3452
 441. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3450
 442. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3447
 443. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3445
 444. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3420
 445. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3418
 446. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3410
 447. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3403
 448. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3377
 449. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3364
 450. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3349
 451. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3344
 452. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3337
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3302
 454. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3292
 455. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3291
 456. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3290
 457. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3286
 458. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3282
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3247
 460. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3233
 461. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3215
 462. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3211
 463. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3204
 464. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3201
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3197
 466. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3192
 467. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3181
 468. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3178
 469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3173
 470. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3173
 471. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3167
 472. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3165
 473. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3160
 474. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3157
 475. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3157
 476. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3145
 477. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3136
 478. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3097
 479. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3096
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3092
 481. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3078
 482. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3069
 483. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3067
 484. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3054
 485. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3049
 486. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3044
 487. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3040
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3033
 489. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3031
 490. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3024
 491. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3019
 492. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3015
 493. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3013
 494. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3007
 495. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3001
 496. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2996
 497. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2990
 498. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2982
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2958
 500. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2941
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2927
 502. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2910
 503. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2907
 504. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2899
 505. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2855
 506. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2851
 507. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2844
 508. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2841
 509. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2841
 510. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2824
 511. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2806
 512. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2790
 513. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2766
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2746
 515. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2743
 516. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2731
 517. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2705
 518. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2694
 519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2685
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2671
 521. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2668
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2651
 523. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2637
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2636
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2624
 526. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2609
 527. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2585
 528. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2558
 529. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2549
 530. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2544
 531. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2542
 532. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2539
 533. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2538
 534. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2535
 535. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2530
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2518
 537. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2499
 538. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2493
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2472
 540. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2460
 541. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2448
 542. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2420
 543. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2419
 544. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2418
 545. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2418
 546. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2410
 547. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2406
 548. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2405
 549. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2401
 550. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2391
 551. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2367
 552. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2338
 553. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2338
 554. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2312
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2311
 556. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2309
 557. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2301
 558. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2293
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2291
 560. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 2265
 561. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 2258
 562. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 2242
 563. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2238
 564. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2236
 565. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2225
 566. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2224
 567. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 2132
 568. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2114
 569. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2109
 570. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2102
 571. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2091
 572. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2088
 573. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2075
 574. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2069
 575. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2067
 576. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2034
 577. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2032
 578. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2021
 579. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1962
 580. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1946
 581. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1942
 582. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1908
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1881
 584. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1878
 585. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1852
 586. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1841
 587. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1815
 588. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1802
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1802
 590. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1766
 591. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1764
 592. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1752
 593. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1744
 594. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1726
 595. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1726
 596. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1710
 597. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1707
 598. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1697
 599. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1689
 600. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1672
 601. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1665
 602. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1663
 603. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1662
 604. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1660
 605. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1656
 606. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1649
 607. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1646
 608. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1640
 609. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1633
 610. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1613
 611. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1535
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1527
 613. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1517
 614. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1487
 615. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1483
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1467
 617. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1464
 618. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1430
 619. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1427
 620. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1401
 621. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 1339
 622. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1330
 623. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1319
 624. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1302
 625. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1300
 626. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1299
 627. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1242
 628. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1209
 629. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1175
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1127
 631. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1125
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1087
 633. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1072
 634. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1049
 635. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1043
 636. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1017
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1012
 638. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 991
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 979
 640. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 947
 641. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 945
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 935
 643. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 932
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 932
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 932
 646. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 919
 647. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 917
 648. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 913
 649. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 901
 650. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 901
 651. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 898
 652. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 887
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 885
 654. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 883
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 856
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 855
 657. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 853
 658. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 850
 659. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 850
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 847
 661. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 842
 662. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 839
 663. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 836
 664. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 836
 665. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 827
 666. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 816
 667. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 808
 668. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 808
 669. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 797
 670. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 796
 671. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 781
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 780
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 779
 674. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 760
 675. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 749
 676. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 741
 677. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 735
 678. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 731
 679. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 721
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 721
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 718
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 714
 683. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 710
 684. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 709
 685. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 701
 686. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 701
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 687
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 666
 689. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 653
 690. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 648
 691. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 637
 692. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 632
 693. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 627
 694. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 622
 695. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 621
 696. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 617
 697. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 614
 698. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 613
 699. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 612
 700. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 608
 701. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 601
 702. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 587
 703. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 581
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 573
 705. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 572
 706. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 570
 707. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 524
 708. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 513
 709. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 493
 710. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 481
 711. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 480
 712. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 467
 713. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 456
 714. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 452
 715. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 450
 716. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 441
 717. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 439
 718. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 429
 719. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 412
 720. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 410
 721. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 402
 722. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 400
 723. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 398
 724. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 391
 725. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 381
 726. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 380
 727. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 340
 728. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 326
 729. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 325
 730. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 319
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 317
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 272
 733. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 266
 734. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 263
 735. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 260
 736. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 256
 737. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 245
 738. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 221
 739. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 220
 740. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 218
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 214
 742. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 200
 743. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 197
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 191
 745. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 188
 746. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 166
 747. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 161
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 134
 749. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 131
 750. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 128
 751. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 124
 752. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 122
 753. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 109
 754. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 109
 755. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 105
 756. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 104
 757. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 93
 758. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 82
 759. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 69
 760. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 58
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 11114
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl