Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 44534Luty: 20841Marzec: 20281Kwiecień: 8698Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 55178Kwiecień: 51107Maj: 56523Czerwiec: 32042
Lipiec: 43592Sierpień: 50778Wrzesień: 22024Październik: 37289Listopad: 47826Grudzień: 35031
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 216955
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 195477
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 176042
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 155488
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 73822
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 68237
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 56605
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 39987
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35944
 10. Informacje
  Wyświetleń: 34542
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 33969
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2024
  Wyświetleń: 31949
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 30237
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 27960
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 23687
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 21526
 17. Budżet
  Wyświetleń: 21337
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 21211
 19. Petycje
  Wyświetleń: 20694
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 20552
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 20412
 22. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 19984
 23. USC
  Wyświetleń: 19627
 24. Wójt
  Wyświetleń: 19232
 25. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 18990
 26. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18847
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 18792
 28. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 18742
 29. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 18314
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18258
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18193
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17869
 33. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17864
 34. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17618
 35. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 17449
 36. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 17285
 37. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 17078
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16853
 39. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 16714
 40. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16669
 41. Rok 2011
  Wyświetleń: 16598
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 16584
 43. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16520
 44. Statut Gminy
  Wyświetleń: 16452
 45. Rok 2012
  Wyświetleń: 16343
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 16284
 47. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 16211
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 16037
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15936
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15923
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 15688
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 15677
 53. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15282
 54. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 15219
 55. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 15156
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15139
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15090
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15037
 59. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14894
 60. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14867
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14650
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14601
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14553
 64. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 14506
 65. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 14496
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 14434
 67. Referendum 2015
  Wyświetleń: 14426
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14411
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14366
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14304
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14289
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14281
 73. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 14112
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14038
 75. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 13867
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13826
 77. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 12965
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12864
 79. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12759
 80. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12670
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12513
 82. USC
  Wyświetleń: 12466
 83. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 12353
 84. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 12004
 85. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11986
 86. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11978
 87. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11936
 88. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11745
 89. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11618
 90. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11607
 91. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11578
 92. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11572
 93. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11554
 94. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11485
 95. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11398
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11342
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11331
 98. Rok 2013
  Wyświetleń: 11331
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11256
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 11230
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 11136
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 11115
 103. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 11098
 104. Rok 2012
  Wyświetleń: 11046
 105. Rok 2012
  Wyświetleń: 11035
 106. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 11008
 107. Rok 2013
  Wyświetleń: 10883
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10760
 109. Umorzenia
  Wyświetleń: 10719
 110. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10716
 111. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10617
 112. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10617
 113. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 10599
 114. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 10545
 115. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 10512
 116. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10449
 117. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 10448
 118. Rok 2011
  Wyświetleń: 10446
 119. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10416
 120. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10320
 121. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10283
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10260
 123. Rok 2012
  Wyświetleń: 10243
 124. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 10208
 125. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 10191
 126. Rok 2011
  Wyświetleń: 10180
 127. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10157
 128. Rok 2013
  Wyświetleń: 10141
 129. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 10113
 130. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 10113
 131. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 10061
 132. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 10008
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9978
 134. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9956
 135. Rok 2011
  Wyświetleń: 9938
 136. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9912
 137. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9898
 138. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9870
 139. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9840
 140. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9810
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9710
 142. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9682
 143. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9667
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9602
 145. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9598
 146. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9596
 147. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9529
 148. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9447
 149. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9401
 150. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9350
 151. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 9331
 152. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9310
 153. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9287
 154. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9277
 155. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 9255
 156. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 9179
 157. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9175
 158. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9172
 159. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9161
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 9154
 161. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9149
 162. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9145
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 9021
 164. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9017
 165. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8958
 166. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8949
 167. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8896
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8884
 169. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8870
 170. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8863
 171. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8849
 172. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8849
 173. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8828
 174. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8792
 175. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8779
 176. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8732
 177. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8708
 178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8708
 179. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8703
 180. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8692
 181. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8686
 182. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8673
 183. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8666
 184. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8657
 185. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8616
 186. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8605
 187. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8584
 188. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8562
 189. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8560
 190. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8544
 191. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8544
 192. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8530
 193. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 8492
 194. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8439
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8387
 196. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8387
 197. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8386
 198. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8346
 199. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8346
 200. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8345
 201. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 8342
 202. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 8340
 203. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 8327
 204. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 8322
 205. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 8305
 206. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 8290
 207. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8283
 208. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 8256
 209. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8247
 210. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8236
 211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8190
 212. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 8178
 213. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8178
 214. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 8164
 215. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8144
 216. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8118
 217. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 8114
 218. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 8106
 219. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8104
 220. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 8104
 221. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 8102
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 8084
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 8079
 224. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8051
 225. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8049
 226. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 8039
 227. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8034
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8032
 229. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8031
 230. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 8027
 231. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 8023
 232. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8021
 233. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 8021
 234. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8019
 235. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8007
 236. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7997
 237. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7995
 238. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7989
 239. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7969
 240. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7969
 241. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7954
 242. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7914
 243. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7906
 244. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7897
 245. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7883
 246. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7874
 247. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7854
 248. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7844
 249. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7794
 250. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7782
 251. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7764
 252. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7762
 253. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7758
 254. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7744
 255. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7719
 256. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7718
 257. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7718
 258. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7713
 259. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 7703
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7699
 261. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7697
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7697
 263. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7686
 264. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7681
 265. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 7664
 266. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7657
 267. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7650
 268. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7639
 269. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7637
 270. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7608
 271. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7587
 272. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7576
 273. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7573
 274. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7554
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7548
 276. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7532
 277. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7520
 278. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7513
 279. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7511
 280. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7499
 281. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 7493
 282. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7482
 283. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7481
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7476
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7464
 286. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7460
 287. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7454
 288. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7452
 289. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7444
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7443
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7436
 292. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7422
 293. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7389
 294. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7363
 295. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 7362
 296. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7360
 297. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7346
 298. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7335
 299. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 7334
 300. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7330
 301. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 7318
 302. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7317
 303. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7298
 304. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7288
 305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 7286
 306. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7277
 307. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7277
 308. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7267
 309. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7259
 310. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7257
 311. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7255
 312. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 7252
 313. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 7251
 314. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7243
 315. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7220
 316. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7206
 317. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7204
 318. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 7197
 319. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7192
 320. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 7176
 321. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 7173
 322. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7164
 323. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7164
 324. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 7147
 325. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 7128
 326. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 7127
 327. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7103
 328. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7095
 329. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 7091
 330. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 7083
 331. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7082
 332. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 7081
 333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 7066
 334. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 7051
 335. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7021
 336. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 7008
 337. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 6993
 338. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6990
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6990
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6980
 341. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6966
 342. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6966
 343. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6960
 344. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6956
 345. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6949
 346. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6942
 347. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6891
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6871
 349. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6870
 350. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6855
 351. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6855
 352. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6847
 353. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6846
 354. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6841
 355. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6825
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6818
 357. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6808
 358. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6799
 359. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6793
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6793
 361. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6776
 362. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6776
 363. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6758
 364. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6753
 365. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6752
 366. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6724
 367. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6714
 368. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6711
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6711
 370. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6710
 371. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6696
 372. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6688
 373. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6685
 374. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 6681
 375. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6680
 376. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6669
 377. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6654
 378. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6653
 379. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6649
 380. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6648
 381. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6644
 382. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6618
 383. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6613
 384. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6611
 385. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6601
 386. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6601
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6591
 388. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6584
 389. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6584
 390. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6578
 391. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6572
 392. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6570
 393. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6570
 394. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6551
 395. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6541
 396. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6532
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6528
 398. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6514
 399. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6499
 400. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6484
 401. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6483
 402. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6475
 403. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6474
 404. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6473
 405. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6462
 406. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6462
 407. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6460
 408. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6459
 409. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6456
 410. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6449
 411. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6437
 412. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6434
 413. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6431
 414. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6430
 415. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6412
 416. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6412
 417. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6408
 418. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6407
 419. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6405
 420. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 6402
 421. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6402
 422. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6392
 423. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6390
 424. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6382
 425. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6373
 426. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6367
 427. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6355
 428. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6355
 429. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6353
 430. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6349
 431. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6337
 432. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 6329
 433. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2018
  Wyświetleń: 6328
 434. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6324
 435. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6311
 436. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6292
 437. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6284
 438. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6280
 439. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6278
 440. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6274
 441. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6266
 442. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6265
 443. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 6264
 444. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 6260
 445. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6255
 446. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6255
 447. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6245
 448. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 6224
 449. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 6215
 450. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6190
 451. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6182
 452. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6178
 453. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 6177
 454. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 6175
 455. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 6173
 456. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 6168
 457. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 6157
 458. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 6149
 459. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6144
 460. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 6138
 461. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 6134
 462. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 6122
 463. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6118
 464. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 6114
 465. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 6112
 466. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 6111
 467. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 6110
 468. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 6090
 469. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6072
 470. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 6068
 471. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 6064
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6062
 473. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 6057
 474. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6044
 475. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6026
 476. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 6022
 477. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6012
 478. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5983
 479. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5982
 480. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5978
 481. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5975
 482. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5970
 483. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5963
 484. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5945
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5940
 486. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5938
 487. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5937
 488. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5934
 489. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5920
 490. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5919
 491. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5919
 492. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5919
 493. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5913
 494. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5906
 495. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5903
 496. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5896
 497. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5888
 498. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5873
 499. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5861
 500. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5853
 501. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5853
 502. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5825
 503. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5813
 504. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5805
 505. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5803
 506. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5791
 507. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5785
 508. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5781
 509. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5764
 510. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5757
 511. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5747
 512. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5743
 513. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5738
 514. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5728
 515. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5725
 516. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5719
 517. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5710
 518. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5695
 519. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5688
 520. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5671
 521. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5666
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5662
 523. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 5658
 524. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5654
 525. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5653
 526. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5644
 527. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5639
 528. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5612
 529. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5611
 530. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5595
 531. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5581
 532. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5562
 533. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5562
 534. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5552
 535. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5535
 536. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5534
 537. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5533
 538. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5529
 539. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5521
 540. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5489
 541. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5485
 542. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5464
 543. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5461
 544. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5454
 545. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5442
 546. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5439
 547. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5429
 548. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5416
 549. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5408
 550. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5398
 551. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5397
 552. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5396
 553. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5392
 554. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5386
 555. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5385
 556. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5380
 557. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5377
 558. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5367
 559. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5361
 560. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5360
 561. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5359
 562. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5344
 563. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5343
 564. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 5335
 565. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5333
 566. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5317
 567. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5316
 568. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5314
 569. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5297
 570. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5295
 571. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5294
 572. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5288
 573. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5285
 574. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5269
 575. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5250
 576. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 5248
 577. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5244
 578. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 5229
 579. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5212
 580. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5202
 581. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 5194
 582. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5191
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5171
 584. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5169
 585. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 5146
 586. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5124
 587. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5117
 588. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5114
 589. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 5109
 590. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 5101
 591. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5099
 592. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 5096
 593. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5076
 594. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5066
 595. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4966
 596. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4964
 597. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4961
 598. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4954
 599. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4947
 600. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4938
 601. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4922
 602. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4908
 603. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4905
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4880
 605. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4868
 606. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4852
 607. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4836
 608. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4829
 609. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4816
 610. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4804
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4800
 612. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4799
 613. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4797
 614. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4795
 615. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4784
 616. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4779
 617. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4777
 618. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4772
 619. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4764
 620. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4763
 621. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4757
 622. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4754
 623. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4743
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4707
 625. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4701
 626. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4691
 627. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4672
 628. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4636
 629. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2019
  Wyświetleń: 4623
 630. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4622
 631. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4587
 632. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4579
 633. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4576
 634. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4572
 635. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4550
 636. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4548
 637. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018
  Wyświetleń: 4533
 638. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4532
 639. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4529
 640. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4526
 641. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4508
 642. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4504
 643. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4496
 644. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4494
 645. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4486
 646. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4482
 647. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4468
 648. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4449
 649. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4439
 650. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4427
 651. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4405
 652. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4404
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4386
 654. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4381
 655. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4353
 656. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4351
 657. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 4335
 658. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4317
 659. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4311
 660. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 4309
 661. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 4304
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 4260
 663. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4227
 664. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4209
 665. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4206
 666. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 4175
 667. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4074
 668. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4073
 669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 4068
 670. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4065
 671. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4036
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 4033
 673. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 4031
 674. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4030
 675. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4023
 676. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4022
 677. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3982
 678. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3981
 679. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3981
 680. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3952
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3939
 682. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3936
 683. Spis rolny
  Wyświetleń: 3924
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3899
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3880
 686. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3875
 687. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3862
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3862
 689. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3840
 690. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3817
 691. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 3815
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3814
 693. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3809
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3808
 695. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3793
 696. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3789
 697. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3785
 698. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3784
 699. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3784
 700. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3780
 701. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2024
  Wyświetleń: 3780
 702. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3779
 703. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3753
 704. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3737
 705. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3732
 706. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3706
 707. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3690
 708. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3686
 709. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3684
 710. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3683
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3679
 712. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3676
 713. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3664
 714. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3659
 715. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3652
 716. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3649
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3636
 718. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3621
 719. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3618
 720. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3587
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3585
 722. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3555
 723. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3550
 724. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3547
 725. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3523
 726. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3514
 727. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3500
 728. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3494
 729. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3485
 730. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3467
 731. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3461
 732. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3458
 733. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3458
 734. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3454
 735. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3440
 736. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3435
 737. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3422
 738. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3417
 739. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3415
 740. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3391
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3379
 742. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3363
 743. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3361
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3361
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3350
 746. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3330
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3307
 748. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 3298
 749. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 3289
 750. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3289
 751. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3272
 752. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3271
 753. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 3263
 754. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3224
 755. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3220
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 3179
 757. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3133
 758. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3132
 759. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3128
 760. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 3117
 761. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3109
 762. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3101
 763. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3087
 764. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3086
 765. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3055
 766. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3027
 767. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2995
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2990
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2979
 770. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2977
 771. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2975
 772. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2947
 773. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2927
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2913
 775. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2903
 776. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2900
 777. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2893
 778. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2876
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2869
 780. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2852
 781. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2838
 782. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2824
 783. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2823
 784. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2820
 785. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2810
 786. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2810
 787. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2794
 788. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2790
 789. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2784
 790. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2770
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2760
 792. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2743
 793. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2742
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2729
 795. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2724
 796. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2715
 797. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2703
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2701
 799. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2694
 800. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2680
 801. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2664
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2657
 803. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2641
 804. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2629
 805. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2622
 806. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2621
 807. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2615
 808. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2608
 809. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2587
 810. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2584
 811. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2576
 812. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2573
 813. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2563
 814. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2562
 815. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2555
 816. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2554
 817. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2550
 818. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2542
 819. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2539
 820. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2536
 821. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2534
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2530
 823. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2527
 824. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2522
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2506
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2497
 827. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2456
 828. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2448
 829. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2437
 830. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2434
 831. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2428
 832. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2425
 833. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2408
 834. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2378
 835. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2367
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2365
 837. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 2363
 838. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2355
 839. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 2354
 840. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 2352
 841. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2306
 842. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2302
 843. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2294
 844. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2287
 845. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2265
 846. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 2240
 847. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2237
 848. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2224
 849. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2196
 850. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2195
 851. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2184
 852. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2153
 853. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 2146
 854. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2143
 855. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 2141
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2135
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2126
 858. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 2117
 859. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 2114
 860. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 2110
 861. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2098
 862. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 2080
 863. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2076
 864. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 2072
 865. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2070
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2067
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 2055
 868. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2045
 869. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2031
 870. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 2025
 871. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2021
 872. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2019
 873. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 2016
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2009
 875. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2004
 876. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 2001
 877. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 2000
 878. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1999
 879. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1997
 880. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1997
 881. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1989
 882. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1987
 883. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1978
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1972
 885. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1970
 886. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1968
 887. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1968
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1967
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1965
 890. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1955
 891. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1953
 892. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1944
 893. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1938
 894. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1936
 895. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1934
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1926
 897. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1919
 898. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1918
 899. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1914
 900. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1904
 901. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1895
 902. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1893
 903. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1890
 904. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1860
 905. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1859
 906. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1858
 907. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1853
 908. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1838
 909. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1832
 910. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1826
 911. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1820
 912. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1819
 913. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1816
 914. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1803
 915. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1796
 916. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1780
 917. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1777
 918. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1775
 919. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1775
 920. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1774
 921. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1765
 922. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1756
 923. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1746
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1741
 925. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1702
 926. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1678
 927. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1676
 928. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1662
 929. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1660
 930. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1644
 931. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1643
 932. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1643
 933. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1634
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1628
 935. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1624
 936. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1602
 937. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1601
 938. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1596
 939. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1584
 940. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1584
 941. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1583
 942. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 1573
 943. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1562
 944. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1558
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1557
 946. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1552
 947. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1547
 948. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1539
 949. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1539
 950. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1531
 951. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 1525
 952. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1517
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1516
 954. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1512
 955. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1503
 956. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1497
 957. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1489
 958. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 1446
 959. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1443
 960. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1443
 961. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1425
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1416
 963. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1396
 964. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1385
 965. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1380
 966. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1377
 967. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1341
 968. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1323
 969. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1317
 970. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1295
 971. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1288
 972. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1287
 973. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1270
 974. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1248
 975. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1247
 976. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1246
 977. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 1244
 978. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1237
 979. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1225
 980. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1221
 981. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 1215
 982. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 1215
 983. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1209
 984. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1202
 985. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1185
 986. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1184
 987. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1169
 988. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1166
 989. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1149
 990. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1121
 991. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1116
 992. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 1104
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1102
 994. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 1095
 995. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 1089
 996. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1084
 997. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 1084
 998. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 1074
 999. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1069
 1000. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1060
 1001. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 1049
 1002. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1039
 1003. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1027
 1004. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1020
 1005. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 1018
 1006. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1010
 1007. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 1009
 1008. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1003
 1009. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1003
 1010. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 998
 1011. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 992
 1012. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 985
 1013. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 983
 1014. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 969
 1015. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 968
 1016. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 952
 1017. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 949
 1018. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 939
 1019. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 914
 1020. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 910
 1021. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 910
 1022. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 900
 1023. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 899
 1024. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 891
 1025. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 891
 1026. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 889
 1027. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 869
 1028. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 856
 1029. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 854
 1030. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 836
 1031. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 826
 1032. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 819
 1033. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 817
 1034. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 816
 1035. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 809
 1036. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 802
 1037. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 800
 1038. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 792
 1039. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 791
 1040. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 777
 1041. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 777
 1042. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 775
 1043. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 775
 1044. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 772
 1045. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 760
 1046. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 760
 1047. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 757
 1048. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 757
 1049. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 753
 1050. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 739
 1051. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 729
 1052. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 722
 1053. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 717
 1054. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 712
 1055. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 708
 1056. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 707
 1057. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 701
 1058. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 691
 1059. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 690
 1060. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 685
 1061. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 685
 1062. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 685
 1063. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 684
 1064. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 682
 1065. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 678
 1066. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 678
 1067. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 677
 1068. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 676
 1069. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 675
 1070. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 671
 1071. Wybory do Sejmu i Senatu 2023 oraz Referendum
  Wyświetleń: 669
 1072. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 662
 1073. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 660
 1074. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 658
 1075. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 647
 1076. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 647
 1077. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 640
 1078. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 639
 1079. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 639
 1080. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 639
 1081. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 637
 1082. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 622
 1083. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 613
 1084. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 611
 1085. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 606
 1086. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 604
 1087. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 601
 1088. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 600
 1089. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 593
 1090. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 590
 1091. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 582
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 580
 1093. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 578
 1094. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 529
 1095. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 518
 1096. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 517
 1097. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1098. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,
  Wyświetleń: 509
 1099. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 509
 1100. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 507
 1101. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 500
 1102. Informacja o wynikach naboru na - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 495
 1103. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 494
 1104. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 492
 1105. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 491
 1106. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 490
 1107. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 487
 1108. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 482
 1109. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 482
 1110. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 481
 1111. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 478
 1112. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 470
 1113. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 470
 1114. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 466
 1115. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 463
 1116. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 462
 1117. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 460
 1118. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 458
 1119. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/5
  Wyświetleń: 441
 1120. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 437
 1121. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 434
 1122. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 433
 1123. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 433
 1124. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 429
 1125. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 429
 1126. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 426
 1127. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 424
 1128. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 419
 1129. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 413
 1130. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 405
 1131. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 400
 1132. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 398
 1133. Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 397
 1134. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 394
 1135. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 394
 1136. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 394
 1137. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 385
 1138. Zbiorcze informacje o petycjach
  Wyświetleń: 385
 1139. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 382
 1140. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 381
 1141. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 381
 1142. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 372
 1143. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 368
 1144. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 364
 1145. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 355
 1146. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 353
 1147. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 352
 1148. Debata nad raportem o stanie gminy - 2022 rok
  Wyświetleń: 351
 1149. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 326
 1150. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 325
 1151. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 322
 1152. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 318
 1153. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 317
 1154. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 317
 1155. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 312
 1156. Polityka świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Kamienniku
  Wyświetleń: 307
 1157. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 297
 1158. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 295
 1159. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 295
 1160. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 289
 1161. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 285
 1162. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gminnej położonej w Goworowicach działka ewidencyjna nr 380/2
  Wyświetleń: 285
 1163. Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 285
 1164. Zarządzenie Wójta w sprawie w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 274
 1165. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”
  Wyświetleń: 272
 1166. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 265
 1167. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022
  Wyświetleń: 263
 1168. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 263
 1169. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 261
 1170. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2022 rok
  Wyświetleń: 259
 1171. Kwartalna informacja wójta - I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1172. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 258
 1173. Oświadczenia majątkowe za rok 2022
  Wyświetleń: 257
 1174. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 257
 1175. Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione
  Wyświetleń: 255
 1176. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 255
 1177. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 254
 1178. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dnia 24.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 253
 1179. Wybory Ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 252
 1180. Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
  Wyświetleń: 251
 1181. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 247
 1182. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 246
 1183. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 244
 1184. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 244
 1185. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - III edycja
  Wyświetleń: 243
 1186. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 243
 1187. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 241
 1188. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie”
  Wyświetleń: 240
 1189. Zarządzenie Wójta w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 237
 1190. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04.07.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 237
 1191. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 235
 1192. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
  Wyświetleń: 228
 1193. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 226
 1194. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 226
 1195. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 226
 1196. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”.
  Wyświetleń: 225
 1197. Zarządzenie Wójta sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2023/2024
  Wyświetleń: 222
 1198. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 220
 1199. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 219
 1200. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2022
  Wyświetleń: 219
 1201. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 217
 1202. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 215
 1203. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 212
 1204. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 212
 1205. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 208
 1206. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 208
 1207. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa opolskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 204
 1208. Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 202
 1209. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”
  Wyświetleń: 201
 1210. Ogłoszenie o naborze na umowę o zastępstwo - kasa
  Wyświetleń: 200
 1211. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.07.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 194
 1212. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 30.10.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 194
 1213. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania "Punkt do zbierania i przeładunku odpadów"
  Wyświetleń: 191
 1214. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działkach nr ewidencyjnych 112/4, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 188
 1215. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10.10.2023r. o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 186
 1216. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.06.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 182
 1217. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów
  Wyświetleń: 177
 1218. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 177
 1219. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 176
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji znak: OŚ.6220.1.2023.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”.
  Wyświetleń: 170
 1221. Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychKW
  Wyświetleń: 170
 1222. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2024 r.
  Wyświetleń: 168
 1223. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 23.10.2023r. o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji oraz o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 165
 1224. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 164
 1225. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 158
 1226. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 157
 1227. Petycja do tutejszej gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 150
 1228. Kwartalna informacja wójta - II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 148
 1229. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 148
 1230. Decyzja Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6236.2.2023.MŁ w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
  Wyświetleń: 146
 1231. Program działania instytucji kultury publikowany w związku z powołaniem Pana Andrzeja Torbusa z dniem 31.10.2023 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteki Publicznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 145
 1232. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 145
 1233. Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 144
 1234. Klauzula informacyjna Centralny Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 143
 1235. Pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 143
 1236. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 21.08.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o wydaniu w dniu 21.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 143
 1237. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 142
 1238. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 142
 1239. Rozkłady jazdy: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 142
 1240. Wyciąg z ustawy o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 142
 1241. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 141
 1242. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 141
 1243. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 136
 1244. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 134
 1245. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 134
 1246. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego
  Wyświetleń: 133
 1247. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 127
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 126
 1249. Zaproszenie do złożenia oferty - kredyt długoterminowy
  Wyświetleń: 124
 1250. Infotmacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 123
 1251. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6220.4.2023.MŁ z dnia 21.08.2023r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 122
 1252. Kwartalna informacja wójta - III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 121
 1253. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 17.08.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o wydaniu w dniu 17.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo - jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik.
  Wyświetleń: 120
 1254. Zawiadomienie OŚ.6236.2.2023.MŁ z dnia 09.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania - działka nr 112/54 w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 119
 1255. Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 118
 1256. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
  Wyświetleń: 117
 1257. Regulamin komisji okregowych i obwodowych
  Wyświetleń: 117
 1258. Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw zasiłków
  Wyświetleń: 111
 1259. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 111
 1260. Zarządzenia Wójta z roku 2024
  Wyświetleń: 109
 1261. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 106
 1262. Wyniki naboru na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze - kasa
  Wyświetleń: 103
 1263. Akcje deratyzacyjne
  Wyświetleń: 101
 1264. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 101
 1265. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2023
  Wyświetleń: 100
 1266. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 99
 1267. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Lipnikach
  Wyświetleń: 99
 1268. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 26.01.2024r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 99
 1269. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 98
 1270. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 98
 1271. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 97
 1272. Uchwały Rady Gminy z roku 2024
  Wyświetleń: 95
 1273. Zwrot podatku akcyzowego - II termin 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 1274. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 93
 1275. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  Wyświetleń: 86
 1276. Informacja o losowaniach w komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 84
 1277. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 83
 1278. Zarządzenie Wojta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 81
 1279. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 76
 1280. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
  Wyświetleń: 76
 1281. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 74
 1282. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie 0010 Szklary
  Wyświetleń: 64
 1283. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 61
 1284. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Białowieży
  Wyświetleń: 59
 1285. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 57
 1286. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.01.2024r. decyzji w postępowaniu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 57
 1287. Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 55
 1288. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyzurach
  Wyświetleń: 53
 1289. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2024
  Wyświetleń: 52
 1290. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 51
 1291. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 51
 1292. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 51
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 50
 1294. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 47
 1295. Informacje
  Wyświetleń: 46
 1296. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 44
 1297. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Budowa zbiornika melioracyjnego z funkcją ochrony powodziowej
  Wyświetleń: 39
 1298. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania OKW
  Wyświetleń: 38
 1299. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 34
 1300. Petycja o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 34
 1301. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 34
 1302. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 32
 1303. Obwieszczenie Wojewodzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 32
 1304. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 29
 1305. Rozporzadzenie w sprawie zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 29
 1306. Obwieszczenie Starosty Nyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych w powiecie nyskim, ich numerach i granicach , liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Nysie
  Wyświetleń: 28
 1307. Postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 28
 1308. Obwieszczenie o wylosowanych numerach list
  Wyświetleń: 26
 1309. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 24
 1310. Zapytanie ofertowe - Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Szklarach
  Wyświetleń: 23
 1311. Petycja - Inicjatywa - wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne - promocja gminy
  Wyświetleń: 21
 1312. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 20
 1313. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/12
  Wyświetleń: 20
 1314. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 19
 1315. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2023
  Wyświetleń: 19
 1316. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 17
 1317. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/13
  Wyświetleń: 16
 1318. Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 15
 1319. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego własność gminy
  Wyświetleń: 15
 1320. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 1321. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2024
  Wyświetleń: 14
 1322. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów samorządowych – 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 1323. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.03.2024r. decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 13
 1324. Obwieszczenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12
 1325. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 723/1
  Wyświetleń: 12
 1326. Kwartalna informacja wójta - IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 1327. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.03.2024r. decyzji znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 11
 1328. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020
  Wyświetleń: 10
 1329. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 10
 1330. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017
  Wyświetleń: 9
 1331. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 8
 1332. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 8
 1333. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 8
 1334. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku w sprawie ponownego głosowania na wójta
  Wyświetleń: 7
 1335. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik za 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 1336. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023
  Wyświetleń: 4
 1337. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.04.2024r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 4
 1338. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3