Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96420658178205365946919521000188083881942684444477500
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 110213
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 99441
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76149
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 75206
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 31751
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 29588
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 26476
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 20186
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 19617
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 17532
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 17171
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15480
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12202
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11552
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11528
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11438
 17. Informacje
  Wyświetleń: 11023
 18. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10845
 19. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10664
 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10652
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10607
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10538
 23. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 10322
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10185
 25. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10156
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10079
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10030
 28. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10021
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10004
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9902
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9811
 32. USC
  Wyświetleń: 9700
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9687
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9662
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9565
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9367
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9318
 38. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9281
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9262
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9245
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9194
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9128
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9038
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9037
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9009
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 8971
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8921
 48. Rok 2012
  Wyświetleń: 8805
 49. Petycje
  Wyświetleń: 8798
 50. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8742
 51. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8737
 52. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8720
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8562
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8535
 55. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8529
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8491
 57. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8365
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8257
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8242
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8195
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8169
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8098
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8079
 64. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8042
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7893
 66. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7770
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7764
 68. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7750
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7749
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7663
 71. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7638
 72. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7637
 73. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7528
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7518
 75. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7479
 76. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7463
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7458
 78. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7444
 79. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7431
 80. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7426
 81. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7372
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7369
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7356
 84. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7301
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7291
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7270
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7238
 88. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7229
 89. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7184
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7170
 91. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7159
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7130
 93. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7051
 94. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6939
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6934
 96. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6821
 97. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6793
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6772
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6691
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6651
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6587
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6521
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6437
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6349
 105. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6326
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6286
 107. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6248
 108. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6239
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6191
 110. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6163
 111. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6161
 112. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6135
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6121
 114. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6103
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6096
 116. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6092
 117. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6027
 118. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5991
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5961
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5906
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5734
 122. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5652
 123. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5644
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5578
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5552
 126. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5521
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5519
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5516
 129. Umorzenia
  Wyświetleń: 5513
 130. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5498
 131. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5482
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5467
 133. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5462
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5440
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5418
 136. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5373
 137. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5350
 138. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5336
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5294
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5274
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5256
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5247
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5241
 144. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5213
 145. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5169
 146. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5167
 147. Rok 2013
  Wyświetleń: 5167
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5160
 149. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5153
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5141
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5130
 152. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5092
 153. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5091
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5040
 155. Rok 2012
  Wyświetleń: 5026
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5022
 157. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5009
 158. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4998
 159. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4987
 160. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4987
 161. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4984
 162. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4959
 163. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4926
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4909
 165. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4892
 166. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4848
 167. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4839
 168. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4839
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 4797
 170. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4781
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4780
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4771
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4732
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4719
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4673
 176. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4661
 177. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4652
 178. Rok 2012
  Wyświetleń: 4647
 179. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4624
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 4621
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4611
 182. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4608
 183. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4585
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4583
 185. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4573
 186. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4560
 187. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4547
 188. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4543
 189. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4542
 190. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4536
 191. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4528
 192. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4517
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4506
 194. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4506
 195. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4503
 196. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4494
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4461
 198. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4432
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4424
 200. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4417
 201. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4398
 202. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4383
 203. Rok 2012
  Wyświetleń: 4383
 204. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4364
 205. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4361
 206. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4345
 207. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4342
 208. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4338
 209. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4337
 210. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4333
 211. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4325
 212. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4325
 213. Rok 2013
  Wyświetleń: 4316
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4293
 215. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4286
 216. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4280
 217. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4273
 218. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4258
 219. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4229
 220. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4219
 221. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4219
 222. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4219
 223. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4215
 224. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4212
 225. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4208
 226. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4205
 227. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4191
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4179
 229. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4165
 230. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4164
 231. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4161
 232. Rok 2011
  Wyświetleń: 4157
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4157
 234. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4153
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 4153
 236. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4147
 237. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4145
 238. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4133
 239. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4133
 240. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4126
 241. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4118
 242. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4105
 243. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4100
 244. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4093
 245. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4086
 246. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4081
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4079
 248. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4075
 249. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4071
 250. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4063
 251. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4048
 252. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4045
 253. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4043
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4042
 255. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4035
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4028
 257. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4028
 258. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4015
 259. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4005
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4002
 261. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4002
 262. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3997
 263. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3983
 264. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3980
 265. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3975
 266. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3965
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3964
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3963
 269. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3957
 270. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3948
 271. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3946
 272. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3930
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3924
 274. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3924
 275. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3917
 276. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3903
 277. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3894
 278. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3893
 279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3887
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3887
 281. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3881
 282. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3875
 283. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3870
 284. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3864
 285. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3858
 286. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3858
 287. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3856
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3852
 289. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3852
 290. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3848
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3840
 292. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3836
 293. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3834
 294. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3830
 295. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3824
 296. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3816
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3812
 298. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3811
 299. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3809
 300. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3798
 301. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3797
 302. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3788
 303. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3782
 304. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3778
 305. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3778
 306. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3768
 307. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3760
 308. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3733
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3728
 310. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3723
 311. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3719
 312. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3717
 313. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3696
 314. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3696
 315. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3689
 316. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3687
 317. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3685
 318. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3680
 319. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3668
 320. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3666
 321. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3664
 322. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3662
 323. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3655
 324. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3636
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3631
 326. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3630
 327. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3629
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3622
 329. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3617
 330. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3614
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3613
 332. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3604
 333. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3593
 334. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3593
 335. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3593
 336. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3586
 337. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3584
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3567
 339. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3563
 340. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3555
 341. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3546
 342. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3544
 343. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3528
 344. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3525
 345. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3522
 346. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3520
 347. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3510
 348. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3505
 349. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3501
 350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3493
 351. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3491
 352. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3489
 353. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3486
 354. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3485
 355. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3482
 356. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3470
 357. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3466
 358. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3463
 359. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3462
 360. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3462
 361. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3459
 362. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3458
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3457
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3453
 365. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3446
 366. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3437
 367. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3430
 368. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3430
 369. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3429
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3421
 371. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3416
 372. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3404
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3403
 374. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3399
 375. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3399
 376. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3397
 377. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3397
 378. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3392
 379. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3384
 380. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3379
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3373
 382. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3372
 383. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3370
 384. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3363
 385. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3362
 386. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3353
 387. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3346
 388. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3346
 389. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3338
 390. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3338
 391. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3336
 392. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3328
 393. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3324
 394. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3316
 395. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3304
 396. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3290
 397. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3288
 398. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3285
 399. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3278
 400. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3276
 401. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3269
 402. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3268
 403. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3268
 404. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3267
 405. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3261
 406. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3257
 407. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3255
 408. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3249
 409. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3241
 410. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3240
 411. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3239
 412. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3235
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3226
 414. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3224
 415. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3217
 416. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3202
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3202
 418. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3199
 419. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3199
 420. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3181
 421. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3173
 422. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3168
 423. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3166
 424. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3155
 425. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3154
 426. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3154
 427. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3151
 428. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3145
 429. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3144
 430. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3138
 431. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3125
 432. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3123
 433. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3118
 434. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3104
 435. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3077
 436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3075
 437. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3069
 438. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3057
 439. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3047
 440. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3044
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3037
 442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3033
 443. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3030
 444. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3020
 445. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3014
 446. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2966
 447. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2949
 448. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2944
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2929
 450. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2910
 451. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2902
 452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2891
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2881
 454. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2873
 455. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2868
 456. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2867
 457. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2851
 458. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2841
 459. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2840
 460. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2829
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2828
 462. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2828
 463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2823
 464. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2807
 465. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2806
 466. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2804
 467. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2797
 468. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2795
 469. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2790
 470. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2778
 471. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2777
 472. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2766
 473. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2762
 474. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2754
 475. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2743
 476. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2739
 477. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2735
 478. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2710
 479. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2705
 480. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2702
 481. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2697
 482. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2677
 483. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2652
 484. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2647
 485. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2644
 486. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2634
 487. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2629
 488. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2618
 489. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2616
 490. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2616
 491. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2612
 492. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2602
 493. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2597
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2595
 495. USC
  Wyświetleń: 2588
 496. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2549
 497. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2547
 498. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2547
 499. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2545
 500. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2535
 501. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2510
 502. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2509
 503. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2471
 504. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2458
 505. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2439
 506. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2419
 507. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2416
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2413
 509. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2389
 510. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2378
 511. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2376
 512. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2367
 513. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2357
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2324
 515. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2320
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2298
 517. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2266
 518. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2262
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2261
 520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2239
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2217
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2216
 523. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2210
 524. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2202
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2178
 526. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2176
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2162
 528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2120
 529. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2105
 530. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2103
 531. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2096
 532. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2095
 533. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2093
 534. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2081
 535. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2072
 536. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2055
 537. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2053
 538. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2039
 539. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2027
 540. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2025
 541. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2002
 542. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2001
 543. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2001
 544. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2000
 545. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2000
 546. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1986
 547. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1971
 548. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1966
 549. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1954
 550. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1938
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1927
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1920
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1892
 554. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1891
 555. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1890
 556. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1886
 557. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1884
 558. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1875
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1875
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1827
 561. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1820
 562. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1773
 563. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1739
 564. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1737
 565. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1711
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1699
 567. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1607
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1606
 569. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1600
 570. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1592
 571. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1586
 572. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1571
 573. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1564
 574. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1547
 575. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1534
 576. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1533
 577. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1533
 578. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1515
 579. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1502
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1474
 581. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1472
 582. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1426
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1388
 584. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1372
 585. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1334
 586. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1300
 587. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1291
 588. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1282
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1261
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1251
 591. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1246
 592. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1236
 593. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1222
 594. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1196
 595. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1186
 596. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1182
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1140
 598. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1121
 599. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1117
 600. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1111
 601. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1109
 602. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1079
 603. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1064
 604. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1048
 605. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1032
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1028
 607. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1023
 608. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1021
 609. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1007
 610. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 990
 611. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 977
 612. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 956
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 906
 614. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 903
 615. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 889
 616. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 860
 617. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 844
 618. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 830
 619. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 817
 620. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 814
 621. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 771
 622. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 753
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 748
 624. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 734
 625. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 716
 626. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 713
 627. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 706
 628. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 690
 629. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 680
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 676
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 673
 632. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 662
 633. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 649
 634. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 648
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 646
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 634
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 564
 638. Wybory ławników
  Wyświetleń: 563
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 557
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 549
 641. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 545
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 539
 643. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 531
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 525
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 510
 646. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 485
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 482
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 455
 649. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 451
 650. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 443
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 436
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 431
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 419
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 412
 655. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 410
 656. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 409
 657. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 406
 658. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 404
 659. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 392
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 385
 661. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 365
 662. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 362
 663. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 340
 664. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 331
 665. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 323
 666. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 322
 667. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 311
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 295
 669. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 275
 670. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 273
 671. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 269
 672. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 254
 673. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 247
 674. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 246
 675. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 246
 676. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 228
 677. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 223
 678. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 222
 679. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 219
 680. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 216
 681. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 201
 682. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 192
 683. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 187
 684. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 186
 685. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 183
 686. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 164
 687. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 158
 688. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 157
 689. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 142
 690. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 126
 691. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 120
 692. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 108
 693. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 106
 694. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 103
 695. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 78
 697. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 70
 698. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 58
 699. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 44
 700. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 36
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10004
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×