Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 46734Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 207099
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 185819
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 169851
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 151939
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 71014
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 65159
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 54915
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 38590
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35232
 10. Informacje
  Wyświetleń: 32919
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 32761
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2023
  Wyświetleń: 30248
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 28851
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 26776
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 22754
 16. Budżet
  Wyświetleń: 20032
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 19936
 18. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 19892
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 19541
 20. Petycje
  Wyświetleń: 19210
 21. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 19198
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19177
 23. USC
  Wyświetleń: 18728
 24. Wójt
  Wyświetleń: 18035
 25. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 17628
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17526
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 17468
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 17454
 29. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 17446
 30. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17113
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17013
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16790
 33. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 16742
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16676
 35. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16542
 36. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16397
 37. Rok 2011
  Wyświetleń: 16250
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16163
 39. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 16146
 40. Rok 2012
  Wyświetleń: 15982
 41. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 15971
 42. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 15954
 43. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 15790
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15702
 45. Statut Gminy
  Wyświetleń: 15655
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15643
 47. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 15537
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15421
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15325
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15282
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 14957
 52. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14912
 53. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 14903
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14696
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14561
 56. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14478
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14477
 58. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 14463
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14432
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14284
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14048
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13959
 63. Referendum 2015
  Wyświetleń: 13932
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13908
 65. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 13863
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13850
 67. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 13805
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13799
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13757
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13696
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13671
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13660
 73. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 13415
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13412
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13209
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 12868
 77. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12471
 78. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12395
 79. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 12307
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12231
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12111
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11933
 83. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11687
 84. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11645
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11634
 86. USC
  Wyświetleń: 11566
 87. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11358
 88. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11333
 89. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11244
 90. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11222
 91. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11206
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11160
 93. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11101
 94. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11054
 95. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11053
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11021
 97. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11018
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10995
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10955
 100. Rok 2013
  Wyświetleń: 10951
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10931
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10784
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 10716
 104. Rok 2012
  Wyświetleń: 10713
 105. Rok 2012
  Wyświetleń: 10686
 106. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 10641
 107. Rok 2013
  Wyświetleń: 10558
 108. Umorzenia
  Wyświetleń: 10388
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10352
 110. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10320
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10223
 112. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10214
 113. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10150
 114. Rok 2011
  Wyświetleń: 10070
 115. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10054
 116. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10023
 117. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 9950
 118. Rok 2012
  Wyświetleń: 9913
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9894
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9862
 121. Rok 2013
  Wyświetleń: 9862
 122. Rok 2011
  Wyświetleń: 9842
 123. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9824
 124. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9817
 125. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9794
 126. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9779
 127. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 9759
 128. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9752
 129. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 9715
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9681
 131. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 9613
 132. Rok 2011
  Wyświetleń: 9606
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9564
 134. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9515
 135. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9477
 136. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9460
 137. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9443
 138. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9419
 139. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9418
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9396
 141. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9377
 142. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9324
 143. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9266
 144. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9223
 145. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9173
 146. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9096
 147. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9084
 148. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9055
 149. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9053
 150. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9048
 151. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9023
 152. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9013
 153. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8995
 154. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8935
 155. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8902
 156. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8897
 157. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8883
 158. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8872
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8866
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 8771
 161. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8723
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8695
 163. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8668
 164. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8657
 165. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8630
 166. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8629
 167. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8575
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8569
 169. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8536
 170. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8522
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8518
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8513
 173. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8493
 174. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8490
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8454
 176. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8442
 177. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8420
 178. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8406
 179. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8393
 180. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8381
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8354
 182. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8328
 183. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8301
 184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8297
 185. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8283
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8281
 187. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8241
 188. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8198
 189. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8194
 190. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8192
 191. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8189
 192. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8126
 193. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8084
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8076
 195. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8069
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8038
 197. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 7998
 198. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7985
 199. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7941
 200. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7929
 201. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7907
 202. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7893
 203. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7861
 204. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7857
 205. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7845
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 7825
 207. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7822
 208. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7814
 209. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7812
 210. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7807
 211. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7792
 212. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7780
 213. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7778
 214. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7776
 215. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7757
 216. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7750
 217. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7742
 218. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7742
 219. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7726
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7725
 221. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7719
 222. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7719
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7712
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7699
 225. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7698
 226. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7694
 227. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7692
 228. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7680
 229. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 7679
 230. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 7668
 231. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 7664
 232. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7663
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7642
 234. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7617
 235. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7608
 236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7605
 237. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 7601
 238. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7576
 239. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7575
 240. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7546
 241. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7527
 242. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7506
 243. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7503
 244. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 7496
 245. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7490
 246. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7490
 247. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7456
 248. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7412
 249. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7404
 250. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7398
 251. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7383
 252. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7381
 253. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7380
 254. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7378
 255. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7368
 256. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7352
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7335
 258. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7331
 259. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7312
 260. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7309
 261. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7302
 262. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7301
 263. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7274
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7271
 265. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7265
 266. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7265
 267. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7262
 268. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7259
 269. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7255
 270. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7236
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7224
 272. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7223
 273. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7222
 274. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7209
 275. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7209
 276. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7208
 277. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7174
 278. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7155
 279. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7137
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7136
 281. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7135
 282. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7134
 283. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7108
 284. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 7106
 285. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7098
 286. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7096
 287. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7072
 288. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 7048
 289. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7046
 290. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7040
 291. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7039
 292. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7032
 293. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7021
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7014
 295. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7010
 296. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7004
 297. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7003
 298. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 6994
 299. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6981
 300. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6975
 301. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6951
 302. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 6941
 303. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6929
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6929
 305. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6923
 306. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6921
 307. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6920
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6913
 309. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6903
 310. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6902
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6895
 312. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6889
 313. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6887
 314. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6880
 315. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6880
 316. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6878
 317. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6877
 318. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6876
 319. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6824
 320. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 6823
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6811
 322. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6808
 323. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6786
 324. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 6782
 325. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6776
 326. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6763
 327. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6761
 328. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6733
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6706
 330. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 6685
 331. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6675
 332. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6668
 333. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6657
 334. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6657
 335. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6655
 336. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6651
 337. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6625
 338. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 6608
 339. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6603
 340. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6602
 341. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 6598
 342. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6596
 343. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6590
 344. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6573
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6561
 346. Wybory ławników
  Wyświetleń: 6553
 347. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6549
 348. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6545
 349. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6542
 350. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 6519
 351. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6508
 352. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6503
 353. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6498
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6496
 355. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6471
 356. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6471
 357. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6470
 358. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6468
 359. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6462
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6448
 361. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6426
 362. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6425
 363. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6418
 364. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6418
 365. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6412
 366. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6407
 367. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6401
 368. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6387
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6377
 370. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6376
 371. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6375
 372. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6365
 373. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6342
 374. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6337
 375. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6336
 376. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6332
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6330
 378. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6308
 379. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6306
 380. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6302
 381. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6298
 382. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6288
 383. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6280
 384. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6275
 385. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6275
 386. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6274
 387. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6271
 388. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6256
 389. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6246
 390. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6241
 391. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6232
 392. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6226
 393. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6223
 394. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6222
 395. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6215
 396. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6214
 397. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6209
 398. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6206
 399. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6200
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6183
 401. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6183
 402. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6179
 403. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6176
 404. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6175
 405. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6169
 406. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6168
 407. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6165
 408. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6150
 409. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6148
 410. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6146
 411. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6131
 412. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6130
 413. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6122
 414. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6121
 415. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6119
 416. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6115
 417. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6113
 418. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6096
 419. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6094
 420. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6083
 421. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6083
 422. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6076
 423. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6076
 424. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6067
 425. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6064
 426. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6058
 427. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6045
 428. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6034
 429. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6029
 430. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6023
 431. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6001
 432. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6000
 433. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5983
 434. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5979
 435. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5974
 436. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5973
 437. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5960
 438. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5957
 439. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5950
 440. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5949
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5946
 442. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 5938
 443. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5931
 444. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5923
 445. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5911
 446. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5911
 447. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5908
 448. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5896
 449. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5896
 450. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5894
 451. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5882
 452. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5871
 453. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5868
 454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5866
 455. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5863
 456. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5856
 457. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5854
 458. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5851
 459. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5849
 460. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5843
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5838
 462. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5835
 463. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5834
 464. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5826
 465. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5819
 466. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5813
 467. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5810
 468. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5791
 469. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5788
 470. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5781
 471. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5777
 472. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5775
 473. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5771
 474. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5770
 475. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5767
 476. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5748
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5748
 478. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 5738
 479. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5732
 480. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5721
 481. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5703
 482. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5703
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5701
 484. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5696
 485. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5687
 486. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5679
 487. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5677
 488. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5665
 489. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5661
 490. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5655
 491. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5639
 492. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5638
 493. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5627
 494. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5617
 495. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 5610
 496. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5608
 497. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5606
 498. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5605
 499. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5587
 500. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5585
 501. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5575
 502. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5564
 503. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5563
 504. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5555
 505. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 5547
 506. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5539
 507. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5530
 508. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5520
 509. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5520
 510. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5518
 511. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5496
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5482
 513. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5470
 514. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5453
 515. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5430
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5424
 517. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5420
 518. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5401
 519. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5394
 520. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5381
 521. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5368
 522. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5363
 523. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5362
 524. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5340
 525. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5330
 526. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5325
 527. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5302
 528. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5300
 529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5297
 530. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5291
 531. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5288
 532. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5283
 533. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5271
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5270
 535. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5252
 536. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5247
 537. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5246
 538. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5245
 539. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5244
 540. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5243
 541. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5237
 542. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5227
 543. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5202
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5202
 545. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5201
 546. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5198
 547. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5176
 548. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5169
 549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5159
 550. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5158
 551. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5153
 552. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5152
 553. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5124
 554. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5116
 555. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5115
 556. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5095
 557. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5066
 558. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5063
 559. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5063
 560. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5056
 561. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5051
 562. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5019
 563. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5014
 564. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5014
 565. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5010
 566. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5003
 567. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4993
 568. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4989
 569. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4986
 570. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4973
 571. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 4966
 572. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4955
 573. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4954
 574. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4946
 575. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4946
 576. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4944
 577. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4937
 578. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4933
 579. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4930
 580. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4924
 581. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4923
 582. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4911
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4910
 584. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4897
 585. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4889
 586. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4878
 587. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4855
 588. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4850
 589. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4842
 590. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4783
 591. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4779
 592. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4774
 593. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4758
 594. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4744
 595. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4679
 596. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4678
 597. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4664
 598. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4624
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4614
 600. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4608
 601. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4586
 602. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4586
 603. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 4565
 604. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4560
 605. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4553
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4546
 607. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4537
 608. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4531
 609. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4517
 610. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4446
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4440
 612. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4439
 613. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4426
 614. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4406
 615. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4405
 616. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4392
 617. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4376
 618. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4371
 619. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4361
 620. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4348
 621. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4311
 622. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4304
 623. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4294
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4293
 625. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4290
 626. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4276
 627. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4268
 628. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 4267
 629. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4263
 630. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4261
 631. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4226
 632. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4219
 633. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4217
 634. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4216
 635. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4207
 636. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4177
 637. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4160
 638. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 4154
 639. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4154
 640. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4139
 641. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4135
 642. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4134
 643. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4130
 644. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4130
 645. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4122
 646. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4117
 647. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4116
 648. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4107
 649. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4095
 650. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4077
 651. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4066
 652. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4053
 653. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4053
 654. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4025
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4025
 656. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3993
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3987
 658. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3956
 659. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3921
 660. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3920
 661. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 3889
 662. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3884
 663. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3862
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3854
 665. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3850
 666. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 3837
 667. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3828
 668. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3826
 669. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3819
 670. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3806
 671. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3798
 672. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3735
 673. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3704
 674. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3687
 675. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3673
 676. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3670
 677. Spis rolny
  Wyświetleń: 3669
 678. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 3651
 679. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3613
 680. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3613
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3598
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3589
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3584
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3566
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3532
 686. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3522
 687. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3513
 688. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3505
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3503
 690. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3502
 691. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3500
 692. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3498
 693. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3486
 694. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3483
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3452
 696. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3442
 697. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3439
 698. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3425
 699. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3423
 700. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3406
 701. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3405
 702. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3405
 703. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3385
 704. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3378
 705. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3371
 706. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3369
 707. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3358
 708. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3355
 709. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3354
 710. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3347
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3343
 712. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3328
 713. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3322
 714. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3322
 715. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3319
 716. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3299
 717. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3295
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3261
 719. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3229
 720. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3227
 721. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3227
 722. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3226
 723. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3212
 724. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3194
 725. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3186
 726. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3177
 727. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3156
 728. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3148
 729. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3142
 730. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3117
 731. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3114
 732. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3113
 733. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3112
 734. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3110
 735. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3101
 736. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3101
 737. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3099
 738. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3096
 739. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3091
 740. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3089
 741. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3088
 742. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3015
 743. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3007
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3006
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3002
 746. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2987
 747. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2985
 748. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2964
 749. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2954
 750. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2941
 751. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2921
 752. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2916
 753. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2905
 754. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2896
 755. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2876
 756. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2875
 757. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2872
 758. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2867
 759. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2855
 760. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2840
 761. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2828
 762. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2807
 763. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2804
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2776
 765. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2769
 766. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2767
 767. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2726
 768. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2710
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2694
 770. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2642
 771. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2623
 772. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2615
 773. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2584
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2575
 775. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2555
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2542
 777. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2541
 778. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2535
 779. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2533
 780. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2524
 781. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2512
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2511
 783. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2509
 784. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2506
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2503
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2477
 787. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2464
 788. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2458
 789. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2455
 790. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2451
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2435
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2428
 793. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2422
 794. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2416
 795. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2408
 796. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2408
 797. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2405
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2400
 799. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2399
 800. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2374
 801. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2360
 802. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2331
 803. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2322
 804. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2317
 805. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2304
 806. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2303
 807. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2282
 808. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2249
 809. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2238
 810. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2232
 811. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2217
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2215
 813. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2212
 814. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2208
 815. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2207
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2194
 817. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2180
 818. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2177
 819. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2155
 820. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2155
 821. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2149
 822. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2141
 823. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2141
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2131
 825. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2122
 826. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2108
 827. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2104
 828. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2101
 829. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2101
 830. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2100
 831. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2061
 832. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2033
 833. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2033
 834. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2020
 835. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2009
 836. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2001
 837. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1975
 838. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1975
 839. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1974
 840. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1963
 841. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1960
 842. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1960
 843. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1957
 844. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1949
 845. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1933
 846. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1924
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1915
 848. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1895
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1887
 850. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1875
 851. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1858
 852. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1845
 853. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1843
 854. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1842
 855. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1818
 856. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1816
 857. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1812
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1805
 859. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1798
 860. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1796
 861. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1789
 862. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1760
 863. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1756
 864. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 1741
 865. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1738
 866. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1725
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1724
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1720
 869. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1715
 870. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1715
 871. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1699
 872. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1690
 873. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1679
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1675
 875. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1669
 876. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1668
 877. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1667
 878. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1666
 879. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1659
 880. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1659
 881. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1656
 882. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1646
 883. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1646
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1644
 885. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1637
 886. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1634
 887. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1630
 888. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1617
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1612
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1611
 891. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1610
 892. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1609
 893. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1602
 894. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1599
 895. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 1598
 896. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1596
 897. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1596
 898. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1585
 899. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1584
 900. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1581
 901. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1580
 902. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1571
 903. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 1568
 904. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1567
 905. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1563
 906. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1555
 907. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1554
 908. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1549
 909. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1544
 910. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1540
 911. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1539
 912. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1517
 913. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1515
 914. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1508
 915. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1508
 916. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1507
 917. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1500
 918. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1490
 919. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1480
 920. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1466
 921. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1446
 922. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1440
 923. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1435
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1431
 925. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1414
 926. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1403
 927. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1387
 928. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1387
 929. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1384
 930. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1378
 931. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1378
 932. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1369
 933. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1363
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1352
 935. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1343
 936. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1333
 937. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1332
 938. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1330
 939. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1324
 940. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1322
 941. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1321
 942. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1292
 943. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1286
 944. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1282
 945. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1278
 946. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1231
 947. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1223
 948. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1218
 949. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1215
 950. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1203
 951. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1202
 952. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1198
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1193
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1179
 955. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1165
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1151
 957. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1146
 958. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1133
 959. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1132
 960. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1095
 961. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1080
 962. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1071
 963. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1063
 964. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1055
 965. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1052
 966. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1044
 967. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1040
 968. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1036
 969. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1021
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1016
 971. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1009
 972. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1005
 973. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1001
 974. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 988
 975. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 983
 976. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 973
 977. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 964
 978. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 942
 979. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 942
 980. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 922
 981. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 919
 982. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 917
 983. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 908
 984. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 905
 985. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 902
 986. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 883
 987. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 882
 988. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 871
 989. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 857
 990. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 843
 991. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 841
 992. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 833
 993. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 832
 994. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 818
 995. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 810
 996. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 800
 997. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 796
 998. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 785
 999. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 782
 1000. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 780
 1001. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 766
 1002. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 762
 1003. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 758
 1004. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 750
 1005. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 750
 1006. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 727
 1007. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 725
 1008. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 723
 1009. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 707
 1010. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 697
 1011. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 680
 1012. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 678
 1013. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 676
 1014. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 675
 1015. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 673
 1016. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 672
 1017. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 643
 1018. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 627
 1019. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 617
 1020. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 602
 1021. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 599
 1022. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 597
 1023. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 596
 1024. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 594
 1025. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 583
 1026. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 570
 1027. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 569
 1028. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 567
 1029. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 562
 1030. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 561
 1031. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 556
 1032. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 552
 1033. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 531
 1034. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 528
 1035. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 528
 1036. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 521
 1037. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 520
 1038. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 520
 1039. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 518
 1040. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 509
 1041. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 502
 1042. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 502
 1043. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 495
 1044. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 490
 1045. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 485
 1046. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 482
 1047. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 468
 1048. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 468
 1049. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 466
 1050. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 457
 1051. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 457
 1052. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 457
 1053. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 456
 1054. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 455
 1055. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 447
 1056. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 445
 1057. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 445
 1058. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 429
 1059. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 428
 1060. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 427
 1061. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 423
 1062. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 416
 1063. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 397
 1064. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 396
 1065. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 384
 1066. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 381
 1067. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 372
 1068. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 368
 1069. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 361
 1070. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 360
 1071. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 346
 1072. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 345
 1073. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 339
 1074. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 336
 1075. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 325
 1076. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 322
 1077. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 321
 1078. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 317
 1079. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 312
 1080. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 309
 1081. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 308
 1082. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 299
 1083. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 287
 1084. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 287
 1085. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 286
 1086. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 286
 1087. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 285
 1088. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 282
 1089. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 278
 1090. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 273
 1091. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 269
 1092. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 266
 1093. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 257
 1094. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 255
 1095. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 244
 1096. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 233
 1097. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 228
 1098. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 221
 1099. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 218
 1100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 217
 1101. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 206
 1102. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 206
 1103. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 206
 1104. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 204
 1105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 201
 1106. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 201
 1107. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 191
 1108. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 191
 1109. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 185
 1110. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 183
 1111. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 180
 1112. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 171
 1113. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 167
 1114. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 166
 1115. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 160
 1116. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 152
 1117. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 1118. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 138
 1119. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 134
 1120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 127
 1121. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 126
 1122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 125
 1123. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 115
 1124. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 111
 1125. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 102
 1126. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 99
 1127. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 98
 1128. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 1129. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 92
 1130. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 70
 1131. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 65
 1132. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 64
 1133. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 64
 1134. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 54
 1135. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 47
 1136. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 43
 1137. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 39
 1138. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 39
 1139. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 34
 1140. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 22
 1141. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 17
 1142. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 15
 1143. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 1144. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 12
 1145. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 12
 1146. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 11
 1147. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 9
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 8
 1149. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3
 1150. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2
 1151. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 2