Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
74718558567128670900746037478769511390720000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428872309243683513694379955617531884023146314649056626669969
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331346430622658140715
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 79816
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 68948
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 42643
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 40942
 5. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 18284
 6. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 17841
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 15174
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13673
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 13636
 10. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 12770
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 10983
 12. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10406
 13. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9301
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9024
 15. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 8732
 16. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8508
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8498
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 7989
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7983
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7729
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7652
 22. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 7624
 23. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 7423
 24. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7373
 25. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 7351
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 7172
 27. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7172
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7119
 29. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 7112
 30. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7083
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6938
 32. Informacje
  Wyświetleń: 6914
 33. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6897
 34. USC
  Wyświetleń: 6893
 35. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6778
 36. Budżet
  Wyświetleń: 6717
 37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6715
 38. Wójt
  Wyświetleń: 6662
 39. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6493
 40. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6491
 41. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6476
 42. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 6426
 43. Petycje
  Wyświetleń: 6341
 44. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 6302
 45. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 6280
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6153
 47. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6125
 48. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6101
 49. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6070
 50. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6060
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6035
 52. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6030
 53. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5985
 54. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5960
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5948
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5937
 57. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5937
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5911
 59. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 5838
 60. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5808
 61. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5777
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5777
 63. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5719
 64. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 5710
 65. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5674
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5653
 67. Rok 2012
  Wyświetleń: 5574
 68. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5523
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5517
 70. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5475
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5377
 72. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5376
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5368
 74. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5367
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5358
 76. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5354
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5345
 78. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 5334
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5330
 80. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5317
 81. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5248
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5243
 83. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5211
 84. Rok 2011
  Wyświetleń: 5197
 85. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 5186
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5160
 87. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5151
 88. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 5150
 89. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5120
 90. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4999
 91. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4972
 92. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 4887
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 4866
 94. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 4720
 95. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4684
 96. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 4677
 97. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4667
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4647
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4555
 100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4547
 101. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4516
 102. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4442
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4425
 104. Umorzenia
  Wyświetleń: 4409
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4399
 106. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4383
 107. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4325
 108. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4300
 109. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 4275
 110. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4246
 111. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4221
 112. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 4199
 113. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4169
 114. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4155
 115. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4133
 116. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4126
 117. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4089
 118. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 4076
 119. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4064
 120. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4063
 121. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4060
 122. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 4022
 123. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4010
 124. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3992
 125. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3989
 126. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3923
 127. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 3917
 128. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 3898
 129. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3895
 130. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3891
 131. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3859
 132. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3844
 133. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3842
 134. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3830
 135. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3826
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 3778
 137. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 3769
 138. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3715
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3710
 140. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3693
 141. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 3686
 142. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3675
 143. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3649
 144. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 3631
 145. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3617
 146. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3608
 147. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3606
 148. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3575
 149. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3550
 150. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3548
 151. Rok 2013
  Wyświetleń: 3530
 152. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 3529
 153. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3466
 154. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3461
 155. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3450
 156. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3445
 157. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3443
 158. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3434
 159. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3432
 160. Rok 2012
  Wyświetleń: 3403
 161. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3396
 162. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3382
 163. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3367
 164. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3363
 165. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3363
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3345
 167. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3343
 168. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3332
 169. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 3330
 170. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3304
 171. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3303
 172. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3291
 173. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3290
 174. Rok 2011
  Wyświetleń: 3289
 175. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3251
 176. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3247
 177. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 3246
 178. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3219
 179. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3213
 180. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3207
 181. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3188
 182. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3186
 183. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3180
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3177
 185. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3170
 186. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3164
 187. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3152
 188. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3150
 189. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3144
 190. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3142
 191. Rok 2012
  Wyświetleń: 3119
 192. Rok 2013
  Wyświetleń: 3112
 193. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3111
 194. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3111
 195. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3102
 196. Rok 2013
  Wyświetleń: 3097
 197. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3094
 198. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3093
 199. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3078
 200. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 3078
 201. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3066
 202. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3063
 203. Rok 2012
  Wyświetleń: 3063
 204. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3053
 205. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3046
 206. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3045
 207. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3037
 208. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3033
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3031
 210. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3025
 211. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3002
 212. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2984
 213. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 2981
 214. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 2975
 215. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2974
 216. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2944
 217. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2944
 218. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2927
 219. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 2921
 220. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2920
 221. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2920
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 2920
 223. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2917
 224. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2913
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2907
 226. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2903
 227. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2897
 228. Rok 2011
  Wyświetleń: 2891
 229. Rok 2011
  Wyświetleń: 2890
 230. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2889
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2889
 232. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2888
 233. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2876
 234. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2868
 235. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2841
 236. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2839
 237. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2837
 238. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2816
 239. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2814
 240. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2814
 241. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2813
 242. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 2798
 243. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2797
 244. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2794
 245. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2791
 246. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2787
 247. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2781
 248. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2779
 249. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2773
 250. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2772
 251. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2768
 252. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2764
 253. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2758
 254. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2749
 255. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2741
 256. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2725
 257. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2710
 258. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2703
 259. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2698
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2697
 261. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2694
 262. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2684
 263. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2676
 264. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2664
 265. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2663
 266. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 2652
 267. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2651
 268. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2648
 269. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2641
 270. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2640
 271. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2639
 272. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2637
 273. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2632
 274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2632
 275. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2631
 276. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2623
 277. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2622
 278. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2621
 279. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2615
 280. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2615
 281. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2605
 282. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2602
 283. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2592
 284. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2587
 285. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2586
 286. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2581
 287. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2569
 288. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2559
 289. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2552
 290. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2550
 291. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2545
 292. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2532
 293. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2529
 294. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2520
 295. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2516
 296. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2515
 297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2511
 298. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2510
 299. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2505
 300. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2497
 301. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2495
 302. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2492
 303. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2492
 304. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2488
 305. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2479
 306. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2475
 307. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2469
 308. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2467
 309. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2465
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2454
 311. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2451
 312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2450
 313. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2442
 314. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2440
 315. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2439
 316. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2438
 317. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2436
 318. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2434
 319. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2434
 320. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 2433
 321. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2419
 322. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2417
 323. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2408
 324. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2403
 325. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2399
 326. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2390
 327. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2386
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2379
 329. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2370
 330. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2370
 331. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2369
 332. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2365
 333. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2359
 334. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2348
 335. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2344
 336. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2341
 337. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2340
 338. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2339
 339. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2337
 340. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2334
 341. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2329
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2325
 343. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2324
 344. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2323
 345. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2323
 346. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2321
 347. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2318
 348. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2317
 349. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2305
 350. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2301
 351. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2291
 352. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2290
 353. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2286
 354. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2283
 355. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2282
 356. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2281
 357. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2279
 358. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2271
 359. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2270
 360. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2266
 361. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2264
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2262
 363. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2261
 364. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2257
 365. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2252
 366. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2249
 367. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2247
 368. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2243
 369. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2243
 370. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2242
 371. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2240
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2238
 373. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2235
 374. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2214
 375. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2210
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2205
 377. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2199
 378. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2191
 379. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2191
 380. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2186
 381. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2181
 382. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2173
 383. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2170
 384. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2162
 385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2162
 386. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2155
 387. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2151
 388. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2137
 389. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2128
 390. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2122
 391. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2117
 392. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 2104
 393. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2093
 394. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2091
 395. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2075
 396. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2074
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2074
 398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2069
 399. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2066
 400. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2063
 401. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2061
 402. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2056
 403. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2053
 404. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2051
 405. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2048
 406. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2042
 407. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2040
 408. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2036
 409. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2033
 410. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2029
 411. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2020
 412. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2010
 413. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2004
 414. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2004
 415. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1997
 416. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1996
 417. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1979
 418. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1979
 419. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1976
 420. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1969
 421. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1958
 422. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1934
 423. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 1933
 424. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1927
 425. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1925
 426. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1910
 427. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1906
 428. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1901
 429. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1900
 430. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1897
 431. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1892
 432. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1888
 433. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1885
 434. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 1881
 435. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1879
 436. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1877
 437. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1876
 438. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 1876
 439. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1872
 440. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1856
 441. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1830
 442. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 1820
 443. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1808
 444. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1799
 445. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1796
 446. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1796
 447. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1792
 448. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 1768
 449. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1762
 450. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1760
 451. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1752
 452. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1752
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1746
 454. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1745
 455. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1733
 456. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1733
 457. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1716
 458. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1693
 459. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1687
 460. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1687
 461. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1680
 462. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1663
 463. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1642
 464. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1572
 465. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1570
 466. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1565
 467. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1560
 468. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1538
 469. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1537
 470. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1530
 471. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1487
 472. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1478
 473. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1467
 474. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1463
 475. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1443
 476. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 1417
 477. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 1411
 478. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1407
 479. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1407
 480. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1401
 481. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1390
 482. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1379
 483. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1370
 484. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1367
 485. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1355
 486. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1345
 487. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1328
 488. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1319
 489. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1305
 490. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1300
 491. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1263
 492. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1258
 493. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1252
 494. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1239
 495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1227
 496. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1226
 497. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 1192
 498. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1182
 499. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1181
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1174
 501. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1154
 502. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1148
 503. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1147
 504. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1138
 505. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1125
 506. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1081
 507. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1060
 508. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 1042
 509. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 1041
 510. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 1001
 511. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 999
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 993
 513. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 985
 514. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 969
 515. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 960
 516. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 951
 517. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 941
 518. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 910
 519. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 910
 520. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 899
 521. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 894
 522. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 863
 523. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 804
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 793
 525. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 772
 526. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 756
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 752
 528. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 750
 529. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 746
 530. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 741
 531. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 726
 532. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 717
 533. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 714
 534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 677
 535. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 671
 536. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 657
 537. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 650
 538. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 648
 539. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 607
 540. USC
  Wyświetleń: 559
 541. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 555
 542. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 533
 543. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 524
 544. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 512
 545. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 505
 546. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 498
 547. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 487
 548. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 482
 549. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 463
 550. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 446
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 443
 552. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 428
 553. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 336
 554. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 329
 555. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 273
 556. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 262
 557. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 205
 558. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 148
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 142
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 107
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 7652
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×