Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85471876459264210558811236086805101447925768493391282640990
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 147903
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 113801
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 111862
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 108927
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 45323
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 41424
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 37301
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 24915
 9. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 24150
 10. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 23952
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 23018
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 18083
 13. Informacje
  Wyświetleń: 17472
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 15735
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14596
 16. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14560
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14163
 18. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 14084
 19. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14026
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 13448
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13405
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 13176
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 12955
 24. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12864
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12863
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 12759
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12560
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12368
 29. USC
  Wyświetleń: 12277
 30. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 12205
 31. Budżet
  Wyświetleń: 12115
 32. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 12066
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 12038
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11985
 35. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 11906
 36. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 11901
 37. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11848
 38. Wójt
  Wyświetleń: 11668
 39. Petycje
  Wyświetleń: 11557
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 11442
 41. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11438
 42. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11387
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11358
 44. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11343
 45. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11338
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11249
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11229
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11168
 49. Rok 2011
  Wyświetleń: 11083
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11036
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 11024
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 10746
 53. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10678
 54. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10461
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10442
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10350
 57. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10336
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10243
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10211
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10185
 61. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 10179
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10140
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10089
 64. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 10013
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9990
 66. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9784
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9755
 68. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9749
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9694
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9663
 71. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9655
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9600
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9477
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9352
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9328
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9320
 77. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 9260
 78. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 9195
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9133
 80. Referendum 2015
  Wyświetleń: 9129
 81. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9077
 82. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 9070
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9024
 84. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8965
 85. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8956
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8937
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8902
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8864
 89. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8809
 90. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8768
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8685
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8601
 93. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8588
 94. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8583
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8520
 96. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 8508
 97. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8488
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8334
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8149
 100. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7996
 101. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7981
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7968
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 7955
 104. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7946
 105. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 7879
 106. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 7848
 107. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7788
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7714
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7627
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7620
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7620
 112. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7575
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7564
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7491
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7422
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7312
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7238
 118. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 7172
 119. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7154
 120. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7141
 121. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7075
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6985
 123. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6981
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6963
 125. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6940
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6925
 127. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6772
 128. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6770
 129. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6739
 130. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6732
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6666
 132. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6652
 133. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6618
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6614
 135. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6606
 136. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6604
 137. Umorzenia
  Wyświetleń: 6601
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6590
 139. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6581
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6576
 141. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6558
 142. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6478
 143. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6468
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6457
 145. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6432
 146. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6417
 147. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6400
 148. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6380
 149. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6367
 150. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6364
 151. Rok 2013
  Wyświetleń: 6359
 152. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6342
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6336
 154. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6312
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6286
 156. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6285
 157. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6260
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 6253
 159. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6245
 160. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6174
 161. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6170
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6162
 163. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 6144
 164. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6133
 165. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6080
 166. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6071
 167. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6051
 168. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6035
 169. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 6031
 170. Rok 2013
  Wyświetleń: 6019
 171. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5992
 172. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5986
 173. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5980
 174. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5978
 175. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5947
 176. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5929
 177. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5925
 178. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5912
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 5904
 180. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5896
 181. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5881
 182. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5877
 183. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5876
 184. Rok 2012
  Wyświetleń: 5850
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5825
 186. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5816
 187. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 5797
 188. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5791
 189. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5786
 190. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5782
 191. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5771
 192. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5769
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5746
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5731
 195. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5704
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5687
 197. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5665
 198. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5664
 199. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5624
 200. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5611
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 5600
 202. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5594
 203. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5586
 204. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5585
 205. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 5567
 206. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5539
 207. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5523
 208. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5519
 209. Rok 2013
  Wyświetleń: 5516
 210. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5498
 211. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5493
 212. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5483
 213. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5476
 214. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5470
 215. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5456
 216. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5451
 217. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5449
 218. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5444
 219. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5442
 220. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5441
 221. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5440
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5436
 223. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5431
 224. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5429
 225. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5428
 226. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5416
 227. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5412
 228. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5405
 229. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5397
 230. Rok 2011
  Wyświetleń: 5389
 231. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5365
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5364
 233. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5353
 234. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5346
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 5340
 236. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5339
 237. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5335
 238. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5317
 239. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5314
 240. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5311
 241. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5300
 242. USC
  Wyświetleń: 5290
 243. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5279
 244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5272
 245. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5267
 246. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5234
 247. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5226
 248. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5224
 249. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5224
 250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5222
 251. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5214
 252. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5204
 253. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5203
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5202
 255. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 5190
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5188
 257. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5180
 258. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5180
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5171
 260. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5167
 261. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 5160
 262. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 5159
 263. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5150
 264. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5148
 265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5146
 266. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5127
 267. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5126
 268. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 5117
 269. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 5116
 270. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5116
 271. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5107
 272. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 5084
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5070
 274. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5069
 275. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5055
 276. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 5054
 277. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 5049
 278. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 5024
 279. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 5010
 280. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 5001
 281. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4998
 282. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4997
 283. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4997
 284. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4981
 285. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4981
 286. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4977
 287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4971
 288. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4966
 289. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4963
 290. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4958
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4957
 292. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4950
 293. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4949
 294. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4932
 295. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4928
 296. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4923
 297. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4917
 298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4910
 299. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4888
 300. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4887
 301. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4885
 302. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4881
 303. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4876
 304. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4876
 305. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4873
 306. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4873
 307. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 4870
 308. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4868
 309. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4866
 310. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4862
 311. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4861
 312. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4854
 313. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4852
 314. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4830
 315. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 4814
 316. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4805
 317. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4800
 318. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4776
 319. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4774
 320. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4773
 321. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4773
 322. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4772
 323. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4771
 324. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4768
 325. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4757
 326. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4742
 327. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4737
 328. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4734
 329. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4732
 330. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4707
 331. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4697
 332. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4697
 333. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4697
 334. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4684
 335. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4666
 336. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4661
 337. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4646
 338. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4643
 339. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4637
 340. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4637
 341. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 4633
 342. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4626
 343. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4623
 344. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4610
 345. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4608
 346. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4603
 347. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4599
 348. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4592
 349. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4592
 350. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4590
 351. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4583
 352. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4583
 353. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4581
 354. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4581
 355. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4579
 356. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4576
 357. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4569
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4568
 359. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4565
 360. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4561
 361. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4558
 362. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4547
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4546
 364. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4546
 365. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4546
 366. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4543
 367. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4527
 368. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4523
 369. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4522
 370. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4516
 371. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4490
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4489
 373. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4488
 374. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4485
 375. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4481
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4479
 377. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4472
 378. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4469
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4462
 380. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4458
 381. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4453
 382. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4448
 383. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4440
 384. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4434
 385. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4426
 386. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4426
 387. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4425
 388. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4419
 389. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4412
 390. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4407
 391. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4393
 392. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4379
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4375
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4370
 395. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4367
 396. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4357
 397. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4357
 398. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4349
 399. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4342
 400. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4339
 401. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4320
 402. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4319
 403. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4312
 404. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4312
 405. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4311
 406. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4304
 407. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4299
 408. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4298
 409. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4285
 410. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4281
 411. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4280
 412. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4266
 413. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4261
 414. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4258
 415. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4257
 416. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4257
 417. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4253
 418. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4252
 419. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4248
 420. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4236
 421. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4227
 422. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4216
 423. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4202
 424. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4185
 425. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4176
 426. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4171
 427. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4168
 428. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4153
 429. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4152
 430. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4151
 431. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4148
 432. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4142
 433. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4141
 434. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4134
 435. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4132
 436. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4109
 437. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4106
 438. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4089
 439. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4067
 440. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4055
 441. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4045
 442. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4040
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 4033
 444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4031
 445. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4024
 446. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4002
 447. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3997
 448. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3983
 449. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3980
 450. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3971
 451. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3971
 452. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3966
 453. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3965
 454. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3958
 455. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3956
 456. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3949
 457. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3948
 458. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3934
 459. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3931
 460. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3930
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3913
 462. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3911
 463. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3911
 464. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3858
 465. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3847
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3829
 467. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3825
 468. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3822
 469. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3817
 470. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3816
 471. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3808
 472. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3807
 473. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3790
 474. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 3780
 475. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3775
 476. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3762
 477. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3759
 478. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3758
 479. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3753
 480. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3733
 481. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3732
 482. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3726
 483. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3713
 484. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3709
 485. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3707
 486. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3702
 487. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3698
 488. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3685
 489. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3680
 490. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3661
 491. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3650
 492. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3650
 493. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3643
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3642
 495. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3618
 496. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3608
 497. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3598
 498. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3592
 499. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3585
 500. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3570
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3564
 502. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3564
 503. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3553
 504. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3543
 505. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3525
 506. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3503
 507. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3500
 508. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3494
 509. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3472
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3454
 511. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3450
 512. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3435
 513. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3433
 514. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3426
 515. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3411
 516. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3400
 517. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3393
 518. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3392
 519. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3390
 520. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3386
 521. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3385
 522. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3381
 523. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3375
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3370
 525. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3366
 526. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3363
 527. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3355
 528. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3350
 529. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3325
 530. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3322
 531. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3308
 532. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3303
 533. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3276
 534. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3271
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3266
 536. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3265
 537. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3262
 538. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3258
 539. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3249
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3221
 541. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3202
 542. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3195
 543. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 3193
 544. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3192
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3163
 546. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 3158
 547. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 3133
 548. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3127
 549. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 3121
 550. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3121
 551. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3116
 552. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3094
 553. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3071
 554. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 3056
 555. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3056
 556. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 3033
 557. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3027
 558. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2984
 559. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2979
 560. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 2977
 561. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2975
 562. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 2919
 563. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2914
 564. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2911
 565. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2909
 566. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2899
 567. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2895
 568. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2886
 569. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2877
 570. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2870
 571. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2850
 572. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2846
 573. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2844
 574. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2835
 575. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2831
 576. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2816
 577. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2811
 578. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2809
 579. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2802
 580. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2794
 581. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2764
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2745
 583. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2721
 584. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 2651
 585. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2648
 586. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2643
 587. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2637
 588. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2615
 589. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2540
 590. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2532
 591. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2530
 592. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2521
 593. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2499
 594. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2491
 595. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2487
 596. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2476
 597. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2473
 598. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2472
 599. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2471
 600. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2470
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2448
 602. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2415
 603. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2395
 604. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2368
 605. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2351
 606. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2340
 607. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2330
 608. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2327
 609. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2324
 610. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2317
 611. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2304
 612. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2295
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2247
 614. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2172
 615. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2116
 616. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2110
 617. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2101
 618. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2079
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2033
 620. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2031
 621. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2013
 622. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 2008
 623. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1996
 624. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1992
 625. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1985
 626. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1961
 627. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1935
 628. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1905
 629. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 1902
 630. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1899
 631. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1887
 632. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1847
 633. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1829
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1824
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1806
 636. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1801
 637. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1786
 638. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1772
 639. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1771
 640. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1760
 641. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1756
 642. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1750
 643. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1750
 644. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1742
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1720
 646. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1718
 647. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1713
 648. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1693
 649. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1686
 650. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1685
 651. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1682
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1666
 653. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1661
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1657
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1656
 656. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1638
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1626
 658. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1616
 659. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1616
 660. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1616
 661. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1611
 662. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1607
 663. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1603
 664. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1594
 665. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1585
 666. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1567
 667. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1563
 668. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1531
 669. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1529
 670. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1525
 671. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1515
 672. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1515
 673. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1491
 674. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1485
 675. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1474
 676. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1470
 677. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1467
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1465
 679. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1461
 680. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1449
 681. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1447
 682. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1447
 683. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1423
 684. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1422
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1419
 686. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1412
 687. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1407
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1398
 689. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 1390
 690. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1358
 691. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1350
 692. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1338
 693. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1329
 694. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1327
 695. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1326
 696. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1325
 697. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1311
 698. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1309
 699. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1307
 700. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1300
 701. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1297
 702. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1296
 703. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1295
 704. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1282
 705. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1278
 706. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1272
 707. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1270
 708. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1264
 709. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1261
 710. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1245
 711. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1238
 712. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1231
 713. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1229
 714. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1214
 715. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 1205
 716. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1199
 717. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1199
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1195
 719. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1187
 720. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 1172
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1168
 722. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1165
 723. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 1161
 724. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1158
 725. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1158
 726. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1153
 727. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1134
 728. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1126
 729. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1125
 730. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1116
 731. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 1112
 732. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 1111
 733. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1109
 734. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1107
 735. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1104
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1100
 737. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1085
 738. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1085
 739. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1076
 740. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1075
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1066
 742. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1040
 743. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 1038
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1022
 745. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 1020
 746. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1019
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1004
 748. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1000
 749. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 996
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 974
 751. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 973
 752. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 956
 753. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 942
 754. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 937
 755. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 911
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 847
 757. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 834
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 827
 759. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 807
 760. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 804
 761. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 762
 762. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 761
 763. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 732
 764. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 730
 765. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 728
 766. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 719
 767. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 713
 768. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 707
 769. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 689
 770. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 661
 771. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 653
 772. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 649
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 639
 774. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 618
 775. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 614
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 598
 777. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 597
 778. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 591
 779. Spis rolny
  Wyświetleń: 588
 780. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 582
 781. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 571
 782. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 571
 783. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 567
 784. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 564
 785. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 559
 786. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 532
 787. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 528
 788. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 527
 789. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 520
 790. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 500
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 500
 792. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 486
 793. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 474
 794. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 464
 795. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 453
 796. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 439
 797. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 436
 798. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 420
 799. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 419
 800. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 407
 801. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 406
 802. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 392
 803. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 391
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 386
 805. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 383
 806. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 378
 807. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 372
 808. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 358
 809. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 358
 810. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 358
 811. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 356
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 344
 813. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 340
 814. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 338
 815. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 329
 816. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 327
 817. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 324
 818. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 322
 819. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 319
 820. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 319
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 312
 822. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 311
 823. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 309
 824. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 304
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 304
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 298
 827. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 279
 828. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 270
 829. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 264
 830. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 242
 831. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 234
 832. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 232
 833. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 226
 834. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 221
 835. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 215
 836. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 198
 837. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 197
 838. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 191
 839. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 179
 840. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 177
 841. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 174
 842. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 171
 843. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 166
 844. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 163
 845. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 157
 846. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 149
 847. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 146
 848. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 145
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 132
 850. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 131
 851. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 123
 852. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 121
 853. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 115
 854. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 114
 855. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 88
 856. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 68
 857. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 58
 858. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 42
 859. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 29
 860. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 9