Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42810230514361151236437195555553131401794623764535556680
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331306429692649740631
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 67163
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 49759
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27471
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 25618
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 13250
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13085
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 12617
 8. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 10595
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2017
  Wyświetleń: 10167
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10090
 11. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 7592
 12. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7507
 13. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7346
 14. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 7286
 15. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 6748
 16. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6606
 17. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6594
 18. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6559
 19. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 6528
 20. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 6086
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5936
 22. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 5918
 23. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5882
 24. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5757
 25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5737
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 5707
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5706
 28. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 5672
 29. Informacje
  Wyświetleń: 5652
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5631
 31. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 5528
 32. USC
  Wyświetleń: 5468
 33. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5440
 34. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5388
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5362
 36. Budżet
  Wyświetleń: 5269
 37. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5231
 38. Wójt
  Wyświetleń: 5120
 39. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 5102
 40. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5051
 41. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 5026
 42. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4968
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4946
 44. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4901
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4874
 46. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4791
 47. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4777
 48. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4772
 49. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4737
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4687
 51. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4645
 52. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4617
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4558
 54. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 4545
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4513
 56. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4509
 57. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4348
 58. Rok 2012
  Wyświetleń: 4334
 59. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4332
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4331
 61. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4238
 62. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 4235
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4221
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4202
 65. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 4191
 66. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4179
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4178
 68. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 4166
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4147
 70. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4134
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4132
 72. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4123
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4119
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4088
 75. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4076
 76. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4074
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4071
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4064
 79. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4035
 80. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4034
 81. Rok 2011
  Wyświetleń: 4003
 82. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 3994
 83. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 3951
 84. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 3814
 85. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3809
 86. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3777
 87. Umorzenia
  Wyświetleń: 3772
 88. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3738
 89. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3674
 90. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3607
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3597
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3595
 93. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3453
 94. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3451
 95. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3419
 96. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3411
 97. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3399
 98. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3382
 99. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3377
 100. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3361
 101. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 3342
 102. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3293
 103. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 3274
 104. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3260
 105. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3246
 106. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3215
 107. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3210
 108. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3199
 109. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3160
 110. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3108
 111. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3077
 112. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3004
 113. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 2996
 114. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2970
 115. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2962
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2938
 117. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2936
 118. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2899
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2868
 120. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 2812
 121. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 2783
 122. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2778
 123. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2771
 124. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2770
 125. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2758
 126. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2749
 127. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 2740
 128. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 2711
 129. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2702
 130. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2700
 131. Rok 2013
  Wyświetleń: 2674
 132. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2673
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2649
 134. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 2613
 135. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2612
 136. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 2609
 137. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2582
 138. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2580
 139. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2566
 140. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2566
 141. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 2559
 142. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2556
 143. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2550
 144. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 2549
 145. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2537
 146. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2526
 147. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2522
 148. Rok 2012
  Wyświetleń: 2519
 149. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2513
 150. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2494
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2475
 152. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 2472
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2469
 154. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2464
 155. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2461
 156. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2460
 157. Rok 2011
  Wyświetleń: 2459
 158. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2455
 159. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2444
 160. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2424
 161. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2423
 162. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2400
 163. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2400
 164. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2394
 165. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2385
 166. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2372
 167. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 2361
 168. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2349
 169. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2349
 170. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2348
 171. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2348
 172. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2346
 173. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 2344
 174. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2334
 175. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2328
 176. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2317
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2316
 178. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2284
 179. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2282
 180. Rok 2012
  Wyświetleń: 2278
 181. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2277
 182. Rok 2013
  Wyświetleń: 2276
 183. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2274
 184. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 2271
 185. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2261
 186. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2258
 187. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2258
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2251
 189. Rok 2012
  Wyświetleń: 2249
 190. Rok 2013
  Wyświetleń: 2248
 191. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2225
 192. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2220
 193. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 2210
 194. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2210
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 2209
 196. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2206
 197. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2204
 198. Petycje
  Wyświetleń: 2204
 199. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2203
 200. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2187
 201. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2173
 202. Rok 2011
  Wyświetleń: 2168
 203. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2164
 204. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2163
 205. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2161
 206. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2161
 207. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2155
 208. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 2154
 209. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2151
 210. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2136
 211. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2129
 212. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2118
 213. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2118
 214. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2115
 215. Rok 2011
  Wyświetleń: 2112
 216. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2108
 217. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2100
 218. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2094
 219. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2093
 220. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2092
 221. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2091
 222. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2088
 223. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2085
 224. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2077
 225. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2076
 226. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2054
 227. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2053
 228. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2052
 229. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2044
 230. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2038
 231. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2038
 232. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2035
 233. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2031
 234. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2023
 235. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2015
 236. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2015
 237. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2012
 238. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2012
 239. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2011
 240. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2011
 241. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2005
 242. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2005
 243. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2004
 244. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2001
 245. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 2001
 246. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 2000
 247. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1999
 248. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 1992
 249. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1974
 250. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 1974
 251. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1972
 252. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 1969
 253. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 1953
 254. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 1942
 255. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 1941
 256. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1937
 257. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1926
 258. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1924
 259. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1919
 260. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1911
 261. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1909
 262. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 1907
 263. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1903
 264. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 1903
 265. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1902
 266. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 1902
 267. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1901
 268. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 1901
 269. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1899
 270. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1898
 271. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1893
 272. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1892
 273. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 1887
 274. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1885
 275. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 1879
 276. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1873
 277. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 1872
 278. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1866
 279. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1865
 280. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1860
 281. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 1855
 282. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 1854
 283. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1850
 284. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1849
 285. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 1849
 286. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 1841
 287. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 1827
 288. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 1827
 289. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1826
 290. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 1818
 291. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1807
 292. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 1805
 293. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1803
 294. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1803
 295. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1800
 296. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1797
 297. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 1796
 298. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1795
 299. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1788
 300. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 1785
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1785
 302. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1782
 303. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1778
 304. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 1774
 305. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1774
 306. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1773
 307. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 1770
 308. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 1769
 309. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1762
 310. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1755
 311. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1750
 312. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 1749
 313. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 1749
 314. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1745
 315. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1738
 316. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1738
 317. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1735
 318. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1735
 319. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1727
 320. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1726
 321. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1726
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1713
 323. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1702
 324. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1699
 325. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1698
 326. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1698
 327. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1697
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1693
 329. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 1687
 330. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1686
 331. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1686
 332. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1685
 333. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1684
 334. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 1668
 335. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1667
 336. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1664
 337. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1663
 338. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 1651
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1638
 340. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 1638
 341. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1630
 342. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1627
 343. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1621
 344. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1607
 345. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1602
 346. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1599
 347. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1594
 348. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1586
 349. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1573
 350. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 1565
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1562
 352. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1553
 353. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1552
 354. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1552
 355. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1546
 356. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1542
 357. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1538
 358. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1528
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1517
 360. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1512
 361. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1509
 362. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1505
 363. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1493
 364. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1492
 365. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1491
 366. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1487
 367. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1482
 368. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1480
 369. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1478
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1476
 371. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1472
 372. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1459
 373. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1456
 374. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1455
 375. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1450
 376. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1446
 377. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1445
 378. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1445
 379. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1431
 380. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1431
 381. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1423
 382. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1422
 383. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1411
 384. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1410
 385. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1402
 386. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1393
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1387
 388. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1371
 389. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1369
 390. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1368
 391. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1358
 392. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1356
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1353
 394. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1348
 395. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1341
 396. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1328
 397. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1328
 398. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1304
 399. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1300
 400. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1296
 401. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 1292
 402. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1287
 403. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1280
 404. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1275
 405. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1266
 406. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1261
 407. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1253
 408. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1237
 409. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 1230
 410. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1197
 411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1195
 412. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1160
 413. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1159
 414. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1131
 415. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1120
 416. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 1087
 417. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1083
 418. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1079
 419. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 1052
 420. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1042
 421. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1031
 422. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1028
 423. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1008
 424. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1006
 425. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 980
 426. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 970
 427. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 970
 428. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 959
 429. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 955
 430. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 946
 431. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 942
 432. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 922
 433. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 920
 434. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 918
 435. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 875
 436. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 868
 437. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 815
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 815
 439. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 814
 440. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 810
 441. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 807
 442. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 804
 443. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 794
 444. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 792
 445. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 790
 446. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 787
 447. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 784
 448. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 756
 449. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 754
 450. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 749
 451. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 749
 452. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 736
 453. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 723
 454. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 715
 455. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 709
 456. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 689
 457. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 681
 458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 670
 459. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 652
 460. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 647
 461. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 633
 462. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 631
 463. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 629
 464. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 625
 465. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 621
 466. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 621
 467. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 613
 468. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 598
 469. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 597
 470. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 590
 471. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 578
 472. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 578
 473. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 563
 474. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 561
 475. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 541
 476. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 532
 477. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 513
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 506
 479. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 480
 480. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 467
 481. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 429
 482. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 421
 483. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 351
 484. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 334
 485. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 322
 486. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 316
 487. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 310
 488. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 299
 489. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 283
 490. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 280
 491. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 246
 492. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 222
 493. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 203
 494. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 158
 495. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 153
 496. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 102
 497. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 51
 498. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 14
 499. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 12
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 10
 501. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 9
 502. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 5631
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×