Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42810230514361151236344930000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331306429692649740631
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 58971
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 39314
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18419
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17286
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 11246
 6. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 11133
 7. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9345
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2017
  Wyświetleń: 8711
 9. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 7358
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6621
 11. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6454
 12. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6390
 13. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 5690
 14. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5393
 15. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5114
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5112
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5102
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5020
 19. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4962
 20. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 4910
 21. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4903
 22. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 4887
 23. Informacje
  Wyświetleń: 4870
 24. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 4816
 25. USC
  Wyświetleń: 4807
 26. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4734
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4699
 28. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 4588
 29. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4575
 30. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 4515
 31. Budżet
  Wyświetleń: 4474
 32. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4421
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4389
 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4381
 35. Wójt
  Wyświetleń: 4346
 36. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4240
 37. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4211
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4167
 39. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4055
 40. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 3971
 41. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3948
 42. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3915
 43. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 3892
 44. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3890
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3878
 46. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3876
 47. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3828
 48. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 3824
 49. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3812
 50. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3776
 51. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 3758
 52. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3757
 53. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3757
 54. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3754
 55. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3747
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 3733
 57. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3663
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3586
 59. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3574
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3572
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3569
 62. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 3568
 63. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3551
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3528
 65. Umorzenia
  Wyświetleń: 3514
 66. Rok 2012
  Wyświetleń: 3499
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3498
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3469
 69. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3464
 70. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3454
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3454
 72. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3444
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3442
 74. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 3426
 75. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3376
 76. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3365
 77. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 3302
 78. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 3293
 79. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 3264
 80. Rok 2011
  Wyświetleń: 3245
 81. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 3196
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3028
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 2918
 84. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2916
 85. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2899
 86. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 2864
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2827
 88. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2820
 89. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 2804
 90. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 2789
 91. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2769
 92. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2710
 93. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2680
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2631
 95. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2584
 96. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2458
 97. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 2429
 98. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 2413
 99. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 2404
 100. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2389
 101. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2388
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2378
 103. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 2373
 104. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2358
 105. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2356
 106. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2354
 107. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2347
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2342
 109. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2338
 110. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2335
 111. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 2332
 112. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2307
 113. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2246
 114. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2244
 115. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2220
 116. Rok 2013
  Wyświetleń: 2203
 117. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2183
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2151
 119. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2151
 120. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2150
 121. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 2149
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2134
 123. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2118
 124. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2116
 125. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2114
 126. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2114
 127. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2087
 128. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2083
 129. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2081
 130. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2073
 131. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2060
 132. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2059
 133. Rok 2012
  Wyświetleń: 2043
 134. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2040
 135. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 2036
 136. Rok 2011
  Wyświetleń: 2033
 137. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2031
 138. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 2030
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2024
 140. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2020
 141. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 2008
 142. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1979
 143. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 1972
 144. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1971
 145. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1969
 146. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1955
 147. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1955
 148. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1942
 149. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1932
 150. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1924
 151. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1914
 152. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 1911
 153. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 1910
 154. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 1907
 155. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1901
 156. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 1892
 157. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 1887
 158. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 1884
 159. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1883
 160. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1876
 161. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1871
 162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 1866
 163. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 1863
 164. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 1840
 165. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 1839
 166. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 1838
 167. Rok 2013
  Wyświetleń: 1834
 168. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 1829
 169. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 1827
 170. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 1826
 171. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1824
 172. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 1823
 173. Dyrekcja
  Wyświetleń: 1821
 174. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1819
 175. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1817
 176. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1815
 177. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1812
 178. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1808
 179. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 1806
 180. Rok 2012
  Wyświetleń: 1802
 181. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 1794
 182. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 1792
 183. Rok 2013
  Wyświetleń: 1790
 184. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1788
 185. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1787
 186. Rok 2011
  Wyświetleń: 1781
 187. Rok 2012
  Wyświetleń: 1780
 188. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 1780
 189. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1779
 190. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 1778
 191. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 1772
 192. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1764
 193. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 1761
 194. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1755
 195. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1752
 196. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 1749
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 1747
 198. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1745
 199. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 1742
 200. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1741
 201. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 1736
 202. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1734
 203. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1732
 204. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1723
 205. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 1722
 206. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1715
 207. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1708
 208. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1708
 209. Rok 2011
  Wyświetleń: 1702
 210. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1699
 211. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1698
 212. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1697
 213. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1683
 214. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1683
 215. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1682
 216. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1680
 217. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 1670
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1666
 219. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 1666
 220. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1664
 221. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 1664
 222. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1663
 223. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 1661
 224. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1650
 225. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1648
 226. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1648
 227. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 1646
 228. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1645
 229. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 1645
 230. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1643
 231. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1643
 232. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1642
 233. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 1642
 234. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 1640
 235. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1634
 236. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 1633
 237. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 1631
 238. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 1630
 239. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1625
 240. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1623
 241. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1622
 242. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1620
 243. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 1613
 244. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1612
 245. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1612
 246. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 1609
 247. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1608
 248. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 1606
 249. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1601
 250. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1600
 251. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 1589
 252. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 1580
 253. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 1577
 254. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1574
 255. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 1572
 256. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 1569
 257. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1565
 258. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1565
 259. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 1564
 260. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1563
 261. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1560
 262. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1548
 263. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1540
 264. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1535
 265. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1535
 266. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 1532
 267. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1530
 268. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1529
 269. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 1518
 270. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1517
 271. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1516
 272. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1513
 273. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1510
 274. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1509
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1500
 276. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 1500
 277. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 1499
 278. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1498
 279. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1497
 280. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1488
 281. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1481
 282. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1480
 283. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1478
 284. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1474
 285. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1473
 286. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1473
 287. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 1472
 288. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 1470
 289. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 1460
 290. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1459
 291. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 1458
 292. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1455
 293. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 1451
 294. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1437
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1420
 296. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1415
 297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1412
 298. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 1408
 299. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1402
 300. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1401
 301. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1398
 302. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1397
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 1388
 304. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 1387
 305. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1367
 306. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1365
 307. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1364
 308. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1359
 309. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1344
 310. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1341
 311. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 1338
 312. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1335
 313. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1332
 314. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1322
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1317
 316. Petycje
  Wyświetleń: 1314
 317. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1311
 318. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 1310
 319. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1308
 320. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1305
 321. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1304
 322. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1303
 323. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1297
 324. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1294
 325. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 1286
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1284
 327. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1280
 328. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1275
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1275
 330. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1274
 331. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 1271
 332. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1267
 333. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1264
 334. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1259
 335. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1257
 336. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1255
 337. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 1253
 338. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1246
 339. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1244
 340. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1236
 341. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1232
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1227
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1225
 344. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1210
 345. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1209
 346. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1204
 347. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1200
 348. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1197
 349. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1194
 350. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1194
 351. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1190
 352. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1185
 353. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1184
 354. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 1178
 355. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1178
 356. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1173
 357. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1171
 358. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1170
 359. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1169
 360. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1165
 361. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1164
 362. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1162
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1161
 364. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 1158
 365. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1150
 366. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1150
 367. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1147
 368. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1133
 369. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1129
 370. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1113
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1099
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1084
 373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1082
 374. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1081
 375. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1081
 376. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1076
 377. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1070
 378. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1065
 379. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1062
 380. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1052
 381. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1043
 382. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1043
 383. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1037
 384. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1037
 385. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1035
 386. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1032
 387. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 981
 388. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 978
 389. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 937
 390. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 908
 391. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 868
 392. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 828
 393. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 814
 394. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 799
 395. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 790
 396. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 785
 397. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 782
 398. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 745
 399. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 742
 400. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 739
 401. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 703
 402. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 695
 403. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 694
 404. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 652
 405. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 645
 406. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 645
 407. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 641
 408. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 628
 409. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 615
 410. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 611
 411. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 607
 412. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 603
 413. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 568
 414. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 542
 415. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 540
 416. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 507
 417. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 500
 418. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 471
 419. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 438
 420. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 424
 421. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 418
 422. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 398
 423. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 398
 424. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 395
 425. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 378
 426. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 378
 427. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 368
 428. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 366
 429. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 352
 430. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 342
 431. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 334
 432. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 327
 433. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 324
 434. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 312
 435. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 312
 436. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 306
 437. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 303
 438. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 293
 439. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 292
 440. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 284
 441. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 282
 442. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 281
 443. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 279
 444. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 267
 445. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 263
 446. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 261
 447. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 248
 448. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 244
 449. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 241
 450. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 223
 451. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 218
 452. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 216
 453. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 209
 454. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 209
 455. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 201
 456. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 189
 457. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 184
 458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 177
 459. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 172
 460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 167
 461. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 166
 462. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 131
 463. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 87
 464. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 42
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 4699
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×