Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428102305143611512364371955555531314017931178000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331306429692649740631
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 63395
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 45492
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24473
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 22641
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 12429
 6. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 12028
 7. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 11509
 8. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 10080
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2017
  Wyświetleń: 9558
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7483
 11. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7277
 12. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 7130
 13. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6883
 14. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 6372
 15. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6311
 16. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 6158
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6053
 18. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5876
 19. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 5668
 20. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 5588
 21. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5581
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5533
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5453
 24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5441
 25. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5395
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 5375
 27. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 5359
 28. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 5241
 29. Informacje
  Wyświetleń: 5228
 30. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 5212
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5203
 32. USC
  Wyświetleń: 5180
 33. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5108
 34. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5025
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5000
 36. Budżet
  Wyświetleń: 4880
 37. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4814
 38. Wójt
  Wyświetleń: 4811
 39. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 4780
 40. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4702
 41. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4656
 42. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4652
 43. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4632
 44. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4627
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4591
 46. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4570
 47. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4544
 48. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4535
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4412
 50. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 4380
 51. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 4295
 52. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4287
 53. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4277
 54. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4264
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4240
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4225
 57. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4089
 58. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4076
 59. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4028
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4022
 61. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4003
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3978
 63. Rok 2012
  Wyświetleń: 3976
 64. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3960
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3941
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3925
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3905
 68. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 3895
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3858
 70. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 3846
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3841
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3832
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 3831
 74. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3808
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3800
 76. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3779
 77. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3777
 78. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 3769
 79. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3751
 80. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 3690
 81. Rok 2011
  Wyświetleń: 3683
 82. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 3658
 83. Umorzenia
  Wyświetleń: 3643
 84. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3631
 85. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 3560
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3530
 87. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3413
 88. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3387
 89. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3340
 90. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3309
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3275
 92. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3234
 93. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3225
 94. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3204
 95. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 3196
 96. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3191
 97. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3149
 98. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3142
 99. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3092
 100. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3047
 101. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 3027
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3018
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2990
 104. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 2988
 105. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2946
 106. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 2909
 107. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2836
 108. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2831
 109. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2818
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2761
 111. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 2753
 112. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 2718
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2710
 114. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2669
 115. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2653
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2637
 117. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 2626
 118. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 2618
 119. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2612
 120. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2605
 121. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 2601
 122. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2591
 123. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2511
 124. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2494
 125. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2490
 126. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2475
 127. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2459
 128. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2452
 129. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 2451
 130. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2448
 131. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2441
 132. Rok 2013
  Wyświetleń: 2439
 133. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2422
 134. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2392
 135. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2391
 136. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 2383
 137. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2371
 138. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2366
 139. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2366
 140. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2351
 141. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2334
 142. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2321
 143. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 2315
 144. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2315
 145. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2306
 146. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 2300
 147. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2291
 148. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 2290
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2287
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2279
 151. Rok 2012
  Wyświetleń: 2275
 152. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2274
 153. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2270
 154. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2264
 155. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2251
 156. Rok 2011
  Wyświetleń: 2246
 157. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2242
 158. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2222
 159. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2218
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2203
 161. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2193
 162. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2188
 163. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2168
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2165
 165. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2165
 166. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2162
 167. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2159
 168. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 2155
 169. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2150
 170. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2146
 171. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 2141
 172. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2124
 173. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2123
 174. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2114
 175. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2110
 176. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2106
 177. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2103
 178. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2086
 179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2084
 180. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2083
 181. Rok 2013
  Wyświetleń: 2069
 182. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2067
 183. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2066
 184. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2062
 185. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2049
 186. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2041
 187. Rok 2012
  Wyświetleń: 2039
 188. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2037
 189. Rok 2012
  Wyświetleń: 2029
 190. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2028
 191. Rok 2013
  Wyświetleń: 2025
 192. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2019
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2016
 194. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 1999
 195. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1994
 196. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 1992
 197. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 1991
 198. Rok 2011
  Wyświetleń: 1990
 199. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 1989
 200. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1982
 201. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 1975
 202. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 1973
 203. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1968
 204. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 1967
 205. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 1961
 206. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1961
 207. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1958
 208. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1952
 209. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 1942
 210. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1940
 211. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1938
 212. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1932
 213. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1930
 214. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1926
 215. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 1915
 216. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1914
 217. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 1901
 218. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1899
 219. Rok 2011
  Wyświetleń: 1895
 220. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1894
 221. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1894
 222. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 1892
 223. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1889
 224. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 1884
 225. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1875
 226. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1873
 227. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 1872
 228. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1871
 229. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 1869
 230. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1868
 231. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 1867
 232. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1862
 233. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1857
 234. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1856
 235. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1848
 236. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1843
 237. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 1842
 238. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 1838
 239. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1835
 240. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 1828
 241. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 1821
 242. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 1815
 243. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 1814
 244. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1810
 245. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 1810
 246. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1808
 247. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1807
 248. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1797
 249. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1796
 250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1796
 251. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 1791
 252. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 1788
 253. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1783
 254. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1783
 255. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 1780
 256. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 1776
 257. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1776
 258. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1770
 259. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1766
 260. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1762
 261. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1753
 262. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1753
 263. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 1748
 264. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1746
 265. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 1742
 266. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 1738
 267. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 1733
 268. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1732
 269. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1728
 270. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1727
 271. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 1726
 272. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 1724
 273. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 1721
 274. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1715
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 1712
 276. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1712
 277. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1708
 278. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1705
 279. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1696
 280. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1691
 281. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1688
 282. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 1687
 283. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 1681
 284. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1678
 285. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1676
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1676
 287. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1671
 288. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 1671
 289. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1669
 290. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 1669
 291. Petycje
  Wyświetleń: 1668
 292. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1661
 293. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 1657
 294. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1655
 295. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 1639
 296. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1631
 297. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1631
 298. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1630
 299. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1629
 300. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1628
 301. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1621
 302. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1616
 303. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1614
 304. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 1613
 305. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1610
 306. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1605
 307. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 1603
 308. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1591
 309. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1588
 310. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 1582
 311. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 1581
 312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1580
 313. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1577
 314. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 1570
 315. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1569
 316. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 1568
 317. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1561
 318. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1553
 319. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1552
 320. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1546
 321. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1543
 322. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 1540
 323. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1540
 324. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1538
 325. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1535
 326. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1522
 327. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1513
 328. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 1502
 329. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1502
 330. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 1497
 331. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1494
 332. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1494
 333. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1489
 334. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1486
 335. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1486
 336. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1486
 337. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1485
 338. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1481
 339. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1481
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1466
 341. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1466
 342. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1457
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1455
 344. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1442
 345. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1442
 346. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1429
 347. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1422
 348. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1417
 349. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1416
 350. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1416
 351. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 1413
 352. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1407
 353. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1396
 354. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1395
 355. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1395
 356. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1380
 357. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1374
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1373
 359. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1368
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1367
 361. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1362
 362. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1361
 363. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1357
 364. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1355
 365. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1346
 366. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1345
 367. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1344
 368. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1341
 369. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1333
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1327
 371. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1327
 372. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1324
 373. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1302
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1293
 375. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1293
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1292
 377. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1289
 378. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1282
 379. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1282
 380. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1280
 381. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1277
 382. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1275
 383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1265
 384. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1258
 385. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1257
 386. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1231
 387. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1225
 388. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1223
 389. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1220
 390. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1217
 391. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1191
 392. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1181
 393. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1177
 394. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1150
 395. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1144
 396. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1136
 397. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1103
 398. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1086
 399. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1083
 400. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 1073
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1050
 402. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 1042
 403. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1041
 404. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 985
 405. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 982
 406. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 959
 407. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 956
 408. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 952
 409. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 937
 410. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 884
 411. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 853
 412. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 847
 413. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 834
 414. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 830
 415. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 813
 416. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 810
 417. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 801
 418. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 792
 419. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 779
 420. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 774
 421. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 756
 422. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 754
 423. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 689
 424. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 688
 425. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 646
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 643
 427. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 640
 428. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 630
 429. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 630
 430. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 629
 431. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 611
 432. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 601
 433. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 583
 434. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 576
 435. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 573
 436. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 570
 437. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 563
 438. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 562
 439. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 558
 440. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 530
 441. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 529
 442. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 515
 443. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 514
 444. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 505
 445. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 493
 446. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 486
 447. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 485
 448. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 483
 449. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 473
 450. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 460
 451. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 451
 452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 444
 453. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 441
 454. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 440
 455. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 436
 456. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 430
 457. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 419
 458. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 411
 459. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 400
 460. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 394
 461. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 391
 462. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 384
 463. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 384
 464. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 376
 465. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 375
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 368
 467. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 337
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 336
 469. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 334
 470. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 316
 471. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 306
 472. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 286
 473. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 281
 474. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 243
 475. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 240
 476. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 213
 477. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 192
 478. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 188
 479. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 188
 480. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 156
 481. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 142
 482. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 109
 483. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 105
 484. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 95
 485. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 56
 486. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 6
 487. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 5203
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×