Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4484400000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434174619
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 119252
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 102649
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 83971
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 83143
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 35048
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 32325
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 28988
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 21188
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 20393
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 19155
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18745
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 16076
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12629
 14. Informacje
  Wyświetleń: 12175
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12173
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12106
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 12085
 18. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 11468
 19. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11364
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 11257
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11247
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 11185
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11015
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10711
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10706
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10702
 27. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10637
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10555
 29. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10504
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10342
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10245
 32. USC
  Wyświetleń: 10230
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 10190
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10150
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10060
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9786
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9771
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9745
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9734
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9713
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9711
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9665
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9616
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9592
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9470
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 9422
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9419
 48. Petycje
  Wyświetleń: 9300
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9288
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9248
 51. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9068
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 9006
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9005
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8980
 55. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8934
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8917
 57. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8908
 58. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8819
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8697
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8671
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8661
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8632
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8625
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8566
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8508
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8340
 67. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8221
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8171
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8170
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8104
 71. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8030
 72. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7955
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7944
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7893
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7838
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7830
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7824
 78. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7795
 79. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7764
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7710
 81. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7709
 82. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7699
 83. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7697
 84. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7696
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7695
 86. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7658
 87. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7649
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7616
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7593
 90. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7509
 91. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7506
 92. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7476
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7376
 94. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7373
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7241
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7223
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7172
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7022
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6930
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6891
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6840
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6765
 103. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6679
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6669
 105. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6579
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6579
 107. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6556
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6547
 109. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6543
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6442
 111. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6420
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6393
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6347
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6332
 115. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6325
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6322
 117. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6319
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6316
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6149
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6091
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5955
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5901
 123. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5809
 124. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5778
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5773
 126. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5766
 127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5755
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5743
 129. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5738
 130. Umorzenia
  Wyświetleń: 5704
 131. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5703
 132. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5678
 133. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5669
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5639
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5634
 136. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5577
 137. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5566
 138. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5558
 139. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5551
 140. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5529
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5492
 142. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5486
 143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5474
 144. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5414
 145. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5414
 146. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5403
 147. Rok 2013
  Wyświetleń: 5384
 148. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5374
 149. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5374
 150. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5359
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5306
 152. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5296
 153. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5268
 154. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5265
 155. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5263
 156. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5262
 157. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5255
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 5242
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5201
 160. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5199
 161. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5174
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5160
 163. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5157
 164. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5147
 165. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5124
 166. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5080
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5077
 168. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5069
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5023
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5013
 171. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4997
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4992
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4989
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4934
 175. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4891
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4872
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4871
 178. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4849
 179. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4848
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 4843
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4826
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4812
 183. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4799
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4791
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4777
 186. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4758
 187. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4755
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4753
 189. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4750
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4746
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4741
 192. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4733
 193. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4717
 194. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4709
 195. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4709
 196. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4683
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4628
 198. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4618
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4611
 200. Rok 2012
  Wyświetleń: 4601
 201. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4591
 202. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4582
 203. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4581
 204. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4574
 205. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4560
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4554
 207. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4536
 208. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4535
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4532
 210. Rok 2013
  Wyświetleń: 4527
 211. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4527
 212. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4524
 213. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4516
 214. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4514
 215. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4504
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4482
 217. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4480
 218. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4470
 219. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4466
 220. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4465
 221. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4454
 222. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4444
 223. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4437
 224. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4429
 225. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4428
 226. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4415
 227. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4414
 228. Rok 2011
  Wyświetleń: 4410
 229. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4401
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4393
 231. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4385
 232. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4385
 233. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4381
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 4367
 235. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4358
 236. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4355
 237. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4344
 238. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4344
 239. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4342
 240. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4339
 241. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4333
 242. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4323
 243. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4323
 244. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4306
 245. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4302
 246. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4296
 247. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4295
 248. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4290
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4284
 250. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4278
 251. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4276
 252. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4249
 253. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4246
 254. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4242
 255. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4226
 256. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4212
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4211
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4202
 259. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4196
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4196
 261. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4181
 262. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4181
 263. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4180
 264. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4172
 265. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4169
 266. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4167
 267. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4167
 268. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4156
 269. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4153
 270. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4146
 271. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4143
 272. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4117
 273. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4102
 274. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4100
 275. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4097
 276. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4091
 277. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4090
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4090
 279. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4087
 280. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4086
 281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4079
 282. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4072
 283. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4072
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4071
 285. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4067
 286. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4060
 287. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4053
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4050
 289. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4049
 290. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4036
 291. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4032
 292. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4031
 293. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4018
 294. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4018
 295. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4014
 296. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4009
 297. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4001
 298. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4000
 299. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3999
 300. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3984
 301. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3982
 302. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3975
 303. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3975
 304. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3965
 305. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3949
 306. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3947
 307. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3934
 308. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3934
 309. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3934
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3932
 311. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3931
 312. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3928
 313. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3901
 314. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3899
 315. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3897
 316. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3880
 317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3871
 318. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3864
 319. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3858
 320. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3851
 321. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3849
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3842
 323. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3836
 324. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3829
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3828
 326. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3824
 327. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3822
 328. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3820
 329. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3818
 330. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3812
 331. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3811
 332. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3805
 333. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3790
 334. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3789
 335. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3783
 336. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3780
 337. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3777
 338. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3757
 339. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3749
 340. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3736
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3730
 342. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3727
 343. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3717
 344. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3708
 345. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3704
 346. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3704
 347. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3695
 348. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3693
 349. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3690
 350. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3685
 351. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3685
 352. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3679
 353. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3677
 354. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3664
 355. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3663
 356. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3659
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3658
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3656
 359. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3655
 360. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3650
 361. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3648
 362. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3647
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3644
 364. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3639
 365. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3634
 366. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3630
 367. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3627
 368. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3627
 369. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3624
 370. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3621
 371. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3618
 372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3617
 373. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3610
 374. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3605
 375. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3586
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3580
 377. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3578
 378. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3568
 379. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3568
 380. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3568
 381. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3557
 382. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3556
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3549
 384. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3544
 385. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3537
 386. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3537
 387. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3535
 388. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3528
 389. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3523
 390. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3520
 391. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3516
 392. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3512
 393. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3510
 394. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3497
 395. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3497
 396. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3497
 397. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3497
 398. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3494
 399. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3478
 400. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3476
 401. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3474
 402. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3471
 403. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3470
 404. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3455
 405. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3451
 406. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3451
 407. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3447
 408. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3446
 409. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3445
 410. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3444
 411. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3436
 412. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3430
 413. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3428
 414. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3427
 415. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3418
 416. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3410
 417. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3399
 418. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3396
 419. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3388
 420. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3382
 421. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3358
 422. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3349
 423. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3348
 424. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3346
 425. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3340
 426. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3329
 427. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3327
 428. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3324
 429. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3321
 430. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3309
 431. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3305
 432. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3298
 433. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3280
 434. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3277
 435. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3259
 436. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3252
 437. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3243
 438. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3235
 439. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3231
 440. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3228
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3227
 442. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3209
 443. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3203
 444. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3201
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3192
 446. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3187
 447. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 3180
 448. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 3178
 449. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3156
 450. USC
  Wyświetleń: 3153
 451. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3133
 452. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3125
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3104
 454. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3078
 455. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3078
 456. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3074
 457. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3071
 458. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3071
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3047
 460. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3040
 461. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3032
 462. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3018
 463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3017
 464. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3014
 465. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3004
 466. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2988
 467. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2982
 468. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2980
 469. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2979
 470. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2977
 471. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2969
 472. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2962
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2950
 474. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2948
 475. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2943
 476. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2934
 477. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2932
 478. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2929
 479. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2922
 480. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2901
 481. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2892
 482. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2889
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2886
 484. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2885
 485. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2844
 486. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2839
 487. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2829
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2818
 489. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2813
 490. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2811
 491. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2796
 492. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2789
 493. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2786
 494. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2786
 495. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2772
 496. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2760
 497. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2760
 498. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2751
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2743
 500. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2727
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2712
 502. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2703
 503. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2697
 504. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2681
 505. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2664
 506. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2642
 507. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2640
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2621
 509. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2618
 510. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2563
 511. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2559
 512. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2546
 513. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2546
 514. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2543
 515. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2531
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2493
 517. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2492
 518. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2478
 519. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2466
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2448
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2438
 522. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2434
 523. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2424
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2422
 525. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2395
 526. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2354
 527. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2343
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2333
 529. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2321
 530. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2317
 531. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2314
 532. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2309
 533. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2309
 534. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2299
 535. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2295
 536. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2282
 537. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2281
 538. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2274
 539. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2257
 540. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2257
 541. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2251
 542. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2246
 543. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2242
 544. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2210
 545. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2186
 546. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2184
 547. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2182
 548. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2169
 549. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2164
 550. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2156
 551. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2133
 552. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2131
 553. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2125
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2118
 555. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2103
 556. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2096
 557. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2087
 558. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2064
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2057
 560. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2048
 561. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2037
 562. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2032
 563. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2000
 564. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1930
 565. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1897
 566. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1894
 567. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1889
 568. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1877
 569. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1872
 570. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1871
 571. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1850
 572. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1815
 573. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1814
 574. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1775
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1760
 576. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1730
 577. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1728
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1707
 579. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1697
 580. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1680
 581. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1680
 582. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1679
 583. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1672
 584. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1618
 585. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1615
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1591
 587. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1573
 588. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1566
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1566
 590. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1537
 591. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1527
 592. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1522
 593. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1499
 594. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1462
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1460
 596. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1450
 597. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1422
 598. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1416
 599. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1403
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1390
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1377
 602. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1362
 603. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1358
 604. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1346
 605. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1338
 606. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1293
 607. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1287
 608. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1286
 609. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1270
 610. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1254
 611. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1250
 612. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1249
 613. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1237
 614. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1207
 615. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1207
 616. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1196
 617. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1188
 618. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1172
 619. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1161
 620. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1143
 621. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1133
 622. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1097
 623. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1087
 624. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1072
 625. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1040
 626. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1006
 627. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1002
 628. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1002
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 915
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 904
 631. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 898
 632. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 870
 633. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 857
 634. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 849
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 827
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 804
 637. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 802
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 799
 639. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 797
 640. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 775
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 752
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 747
 643. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 741
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 711
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 702
 646. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 701
 647. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 696
 648. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 694
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 684
 650. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 683
 651. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 681
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 676
 653. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 673
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 669
 655. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 661
 656. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 644
 657. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 638
 658. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 635
 659. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 633
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 628
 661. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 606
 662. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 603
 663. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 583
 664. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 574
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 572
 666. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 569
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 561
 668. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 559
 669. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 554
 670. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 531
 671. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 516
 672. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 508
 673. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 476
 674. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 467
 675. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 456
 676. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 449
 677. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 448
 678. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 436
 679. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 435
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 435
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 431
 682. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 430
 683. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 422
 684. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 421
 685. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 421
 686. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 420
 687. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 418
 688. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 410
 689. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 409
 690. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 405
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 392
 692. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 389
 693. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 389
 694. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 383
 695. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 372
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 366
 697. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 352
 698. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 351
 699. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 349
 700. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 349
 701. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 348
 702. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 345
 703. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 344
 704. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 329
 705. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 321
 706. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 315
 707. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 304
 708. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 296
 709. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 293
 710. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 265
 711. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 250
 712. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 245
 713. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 226
 714. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 217
 715. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 213
 716. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 197
 717. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 190
 718. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 186
 719. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 174
 720. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 153
 721. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 152
 722. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 140
 723. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 93
 724. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 81
 725. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 26
 727. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 2
 728. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10555
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl