Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
74718473480000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428872309243683513694379955617531884023146314649056626669969
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331346430622658140715
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 72511
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 56112
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31495
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 30108
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 14678
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14570
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 13558
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 11331
 9. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 11278
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11138
 11. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8217
 12. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 8188
 13. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7912
 14. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7891
 15. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7790
 16. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7292
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7243
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 7057
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7027
 20. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 6602
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6513
 22. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 6411
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6366
 24. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6305
 25. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6287
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6199
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6193
 28. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6161
 29. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 6127
 30. Informacje
  Wyświetleń: 5999
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5959
 32. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 5914
 33. USC
  Wyświetleń: 5895
 34. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5887
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5809
 36. Budżet
  Wyświetleń: 5755
 37. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5750
 38. Wójt
  Wyświetleń: 5608
 39. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5511
 40. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 5501
 41. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5491
 42. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5464
 43. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 5419
 44. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5367
 45. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5263
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5251
 47. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5240
 48. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5212
 49. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5142
 50. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 5089
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5073
 52. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5067
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5058
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5012
 55. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 4930
 56. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4899
 57. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4888
 58. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4860
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4814
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4789
 61. Rok 2012
  Wyświetleń: 4756
 62. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4719
 63. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4700
 64. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 4697
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4647
 66. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4609
 67. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 4567
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4557
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4546
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4534
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4533
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4528
 73. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4525
 74. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 4496
 75. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4490
 76. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4466
 77. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4434
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4426
 79. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4421
 80. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 4401
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4398
 82. Rok 2011
  Wyświetleń: 4390
 83. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4340
 84. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 4289
 85. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4265
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4228
 87. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 4202
 88. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4186
 89. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4150
 90. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4128
 91. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 4117
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4055
 93. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4043
 94. Umorzenia
  Wyświetleń: 3981
 95. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3948
 96. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3935
 97. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3844
 98. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3829
 99. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 3757
 100. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3744
 101. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3716
 102. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3670
 103. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3660
 104. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3657
 105. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3650
 106. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3649
 107. Petycje
  Wyświetleń: 3643
 108. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3631
 109. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3600
 110. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3586
 111. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 3573
 112. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3548
 113. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 3535
 114. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 3523
 115. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3512
 116. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3479
 117. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3451
 118. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3450
 119. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3424
 120. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 3302
 121. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3264
 122. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3242
 123. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3235
 124. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3230
 125. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3196
 126. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3186
 127. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3172
 128. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3169
 129. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3115
 130. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3113
 131. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3103
 132. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3054
 133. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3038
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3034
 135. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3009
 136. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2993
 137. Rok 2013
  Wyświetleń: 2980
 138. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 2973
 139. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2960
 140. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 2936
 141. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 2934
 142. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2929
 143. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 2929
 144. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 2919
 145. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2912
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2900
 147. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 2892
 148. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 2879
 149. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 2876
 150. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 2869
 151. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2846
 152. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2837
 153. Rok 2012
  Wyświetleń: 2833
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2824
 155. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2810
 156. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2789
 157. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2781
 158. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 2781
 159. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2777
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2767
 161. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2761
 162. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2752
 163. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2750
 164. Rok 2011
  Wyświetleń: 2750
 165. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2737
 166. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2715
 167. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2710
 168. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2690
 169. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2681
 170. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2675
 171. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 2661
 172. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2661
 173. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2661
 174. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2646
 175. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2629
 176. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2629
 177. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2628
 178. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2625
 179. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2619
 180. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2609
 181. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2599
 182. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 2594
 183. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2594
 184. Rok 2012
  Wyświetleń: 2594
 185. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2589
 186. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2582
 187. Rok 2013
  Wyświetleń: 2580
 188. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2575
 189. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2570
 190. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2552
 191. Rok 2013
  Wyświetleń: 2548
 192. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 2546
 193. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2537
 194. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 2536
 195. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2529
 196. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2528
 197. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2523
 198. Rok 2012
  Wyświetleń: 2522
 199. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2516
 200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2513
 201. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2482
 202. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2479
 203. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2477
 204. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2475
 205. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2473
 206. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2458
 207. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 2452
 208. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2441
 209. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2440
 210. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2433
 211. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2422
 212. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2415
 213. Rok 2011
  Wyświetleń: 2411
 214. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2409
 215. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2403
 216. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2399
 217. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2399
 218. Rok 2011
  Wyświetleń: 2392
 219. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2380
 220. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2376
 221. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2376
 222. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2372
 223. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2368
 224. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2362
 225. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2350
 226. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2349
 227. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2346
 228. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2331
 229. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2329
 230. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2322
 231. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2318
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2314
 233. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2314
 234. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2309
 235. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2305
 236. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2299
 237. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2296
 238. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2295
 239. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2294
 240. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2287
 241. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 2287
 242. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2281
 243. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 2276
 244. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2275
 245. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2274
 246. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2260
 247. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2250
 248. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2241
 249. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2234
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 2233
 251. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2231
 252. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2227
 253. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 2224
 254. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2215
 255. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2214
 256. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2208
 257. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2207
 258. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2206
 259. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2202
 260. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2198
 261. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2196
 262. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2192
 263. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2180
 264. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2180
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2174
 266. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2171
 267. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2167
 268. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2164
 269. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2163
 270. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2155
 271. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2149
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2144
 273. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2140
 274. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2136
 275. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2133
 276. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2132
 277. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2127
 278. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2123
 279. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2120
 280. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2115
 281. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2114
 282. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2111
 283. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2109
 284. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2102
 285. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2099
 286. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2093
 287. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2086
 288. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2083
 289. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2082
 290. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2079
 291. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2067
 292. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2061
 293. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2057
 294. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2050
 295. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2049
 296. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2048
 297. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2048
 298. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2046
 299. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2044
 300. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2038
 301. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2038
 302. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2034
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2032
 304. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2024
 305. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2023
 306. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2021
 307. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2012
 308. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2009
 309. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2005
 310. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 1998
 311. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1996
 312. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 1995
 313. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 1993
 314. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 1992
 315. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1985
 316. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1982
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1975
 318. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 1970
 319. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 1969
 320. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 1968
 321. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1966
 322. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1966
 323. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1959
 324. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1958
 325. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1957
 326. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1954
 327. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 1951
 328. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1950
 329. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1946
 330. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1945
 331. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 1937
 332. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 1935
 333. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 1931
 334. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 1930
 335. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1924
 336. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 1922
 337. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1915
 338. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1914
 339. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1901
 340. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1900
 341. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1899
 342. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1896
 343. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 1895
 344. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1889
 345. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1888
 346. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 1887
 347. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1883
 348. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1853
 349. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1852
 350. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 1842
 351. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1841
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1840
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1840
 354. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1830
 355. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1827
 356. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1827
 357. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1825
 358. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1823
 359. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1819
 360. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1813
 361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1810
 362. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1807
 363. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1798
 364. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1796
 365. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1785
 366. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1781
 367. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1776
 368. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1773
 369. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1767
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1759
 371. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1748
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1748
 373. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1746
 374. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1742
 375. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1733
 376. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1731
 377. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1731
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1722
 379. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1715
 380. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1703
 381. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1701
 382. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1699
 383. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1697
 384. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1688
 385. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1685
 386. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1660
 387. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1659
 388. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1657
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1656
 390. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1650
 391. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1644
 392. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1643
 393. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1641
 394. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1631
 395. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1629
 396. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1619
 397. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1616
 398. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 1594
 399. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1590
 400. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1588
 401. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1583
 402. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1579
 403. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1577
 404. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1576
 405. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1572
 406. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1560
 407. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1552
 408. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1551
 409. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1531
 410. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1525
 411. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1510
 412. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1504
 413. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1498
 414. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1491
 415. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1476
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1471
 417. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1467
 418. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1462
 419. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1457
 420. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1447
 421. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1439
 422. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1434
 423. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1429
 424. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1423
 425. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 1417
 426. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 1409
 427. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1405
 428. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 1387
 429. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1350
 430. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 1324
 431. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1313
 432. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1312
 433. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 1311
 434. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1306
 435. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1297
 436. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1228
 437. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1220
 438. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1191
 439. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1181
 440. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1178
 441. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1172
 442. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1163
 443. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1157
 444. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1143
 445. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1143
 446. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1125
 447. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1122
 448. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1112
 449. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1085
 450. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1083
 451. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1077
 452. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 1053
 453. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1046
 454. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 1045
 455. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1044
 456. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1020
 457. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 1005
 458. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1002
 459. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 968
 460. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 967
 461. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 966
 462. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 954
 463. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 943
 464. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 923
 465. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 921
 466. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 914
 467. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 908
 468. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 895
 469. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 886
 470. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 883
 471. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 883
 472. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 867
 473. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 864
 474. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 863
 475. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 863
 476. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 851
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 850
 478. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 840
 479. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 830
 480. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 797
 481. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 796
 482. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 789
 483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 789
 484. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 781
 485. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 753
 486. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 721
 487. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 706
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 684
 489. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 683
 490. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 611
 491. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 608
 492. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 605
 493. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 556
 494. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 556
 495. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 551
 496. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 488
 497. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 465
 498. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 464
 499. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 460
 500. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 454
 501. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 439
 502. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 431
 503. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 393
 504. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 392
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 347
 506. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 346
 507. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 344
 508. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 338
 509. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 331
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 325
 511. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 316
 512. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 307
 513. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 302
 514. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 260
 515. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 196
 516. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 183
 517. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 174
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 152
 519. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 139
 520. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 138
 521. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 138
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 6366
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×