Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606894322900
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 84198
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 73619
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 46100
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 44601
 5. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 19725
 6. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 18774
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 15615
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14784
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 14083
 10. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 13048
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 11817
 12. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11245
 13. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9550
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9301
 15. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 8944
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8854
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8781
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 8246
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8238
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8042
 21. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 7952
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7911
 23. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 7653
 24. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 7586
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7579
 26. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7560
 27. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 7414
 28. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7398
 29. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7324
 30. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 7319
 31. USC
  Wyświetleń: 7198
 32. Informacje
  Wyświetleń: 7197
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7190
 34. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7174
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7122
 36. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 7097
 37. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6990
 38. Budżet
  Wyświetleń: 6945
 39. Wójt
  Wyświetleń: 6941
 40. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 6781
 41. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6751
 42. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 6641
 43. Petycje
  Wyświetleń: 6623
 44. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6603
 45. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 6525
 46. Rok 2012
  Wyświetleń: 6518
 47. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 6497
 48. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6401
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6391
 50. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6362
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6317
 52. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 6305
 53. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6291
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6233
 55. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6208
 56. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6193
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6176
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6174
 59. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6152
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6144
 61. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6132
 62. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6090
 63. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6056
 64. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5982
 65. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5961
 66. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5957
 67. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5928
 68. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 5910
 69. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5908
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5885
 71. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5799
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5757
 73. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5725
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5703
 75. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5632
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5591
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5586
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5555
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5551
 80. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 5550
 81. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 5550
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5543
 83. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5540
 84. Rok 2011
  Wyświetleń: 5509
 85. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 5501
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5464
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5430
 88. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 5370
 89. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5351
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5269
 91. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5197
 92. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5167
 93. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5112
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 5036
 95. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 4973
 96. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 4903
 97. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4886
 98. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 4859
 99. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 4856
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4795
 101. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4789
 102. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4704
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4665
 104. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4626
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4556
 106. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4545
 107. Umorzenia
  Wyświetleń: 4518
 108. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4515
 109. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4468
 110. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4455
 111. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 4437
 112. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 4437
 113. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4410
 114. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4397
 115. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 4367
 116. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4353
 117. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4348
 118. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4299
 119. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4295
 120. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4290
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4286
 122. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4259
 123. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4192
 124. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4180
 125. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4158
 126. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 4154
 127. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4109
 128. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4105
 129. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4092
 130. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4046
 131. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4027
 132. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4019
 133. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3999
 134. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3998
 135. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3997
 136. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 3992
 137. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 3991
 138. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3951
 139. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3941
 140. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 3937
 141. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3879
 142. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 3879
 143. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3843
 144. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3804
 145. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3798
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3788
 147. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 3784
 148. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 3782
 149. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3739
 150. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3738
 151. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3723
 152. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3707
 153. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3683
 154. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 3683
 155. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3660
 156. Rok 2013
  Wyświetleń: 3646
 157. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 3608
 158. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3603
 159. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3601
 160. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3595
 161. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3569
 162. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3552
 163. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 3551
 164. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3549
 165. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3534
 166. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3527
 167. Rok 2012
  Wyświetleń: 3518
 168. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3498
 169. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3485
 170. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3477
 171. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3472
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3471
 173. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3444
 174. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3437
 175. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3432
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 3422
 177. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3419
 178. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3414
 179. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3405
 180. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3382
 181. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3382
 182. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 3376
 183. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3372
 184. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3363
 185. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3356
 186. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3326
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3319
 188. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3310
 189. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3304
 190. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3300
 191. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3297
 192. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3290
 193. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3273
 194. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3254
 195. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3253
 196. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3252
 197. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3247
 198. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3242
 199. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3239
 200. Rok 2012
  Wyświetleń: 3233
 201. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3225
 202. Rok 2013
  Wyświetleń: 3220
 203. Rok 2013
  Wyświetleń: 3211
 204. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3211
 205. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3209
 206. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3203
 207. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 3188
 208. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3172
 209. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3170
 210. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3169
 211. Rok 2012
  Wyświetleń: 3167
 212. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3151
 213. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3147
 214. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3145
 215. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3136
 216. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3130
 217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3090
 218. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3085
 219. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3081
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3059
 221. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3057
 222. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3055
 223. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3054
 224. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3033
 225. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3021
 226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3016
 227. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3011
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3009
 229. Rok 2011
  Wyświetleń: 3008
 230. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3006
 231. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3003
 232. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3002
 233. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2997
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 2994
 235. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2985
 236. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2975
 237. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2972
 238. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2955
 239. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2929
 240. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 2927
 241. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2926
 242. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2914
 243. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2911
 244. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2908
 245. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 2907
 246. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2906
 247. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2903
 248. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2903
 249. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2902
 250. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2896
 251. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2890
 252. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2886
 253. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2874
 254. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2868
 255. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2863
 256. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2863
 257. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2860
 258. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2849
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2847
 260. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2837
 261. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2820
 262. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2802
 263. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 2792
 264. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2790
 265. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2785
 266. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2783
 267. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2778
 268. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2776
 269. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 2776
 270. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2773
 271. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2773
 272. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2766
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2764
 274. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2760
 275. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2758
 276. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2756
 277. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2751
 278. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2749
 279. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2749
 280. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2748
 281. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2747
 282. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2742
 283. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2741
 284. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2729
 285. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2719
 286. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2712
 287. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2712
 288. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2711
 289. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2710
 290. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2709
 291. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2708
 292. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2698
 293. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2689
 294. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2687
 295. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2682
 296. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2675
 297. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2673
 298. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2669
 299. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2664
 300. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2652
 301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2649
 302. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2644
 303. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2639
 304. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2612
 305. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2611
 306. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2606
 307. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2603
 308. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2600
 309. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2600
 310. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2594
 311. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2586
 312. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2578
 313. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2576
 314. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2574
 315. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2574
 316. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2573
 317. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2571
 318. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2562
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2555
 320. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2554
 321. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2547
 322. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2541
 323. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2538
 324. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2538
 325. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2536
 326. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2530
 327. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 2530
 328. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2523
 329. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2523
 330. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2521
 331. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2520
 332. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2519
 333. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2519
 334. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2506
 335. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2502
 336. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2498
 337. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2491
 338. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2491
 339. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2485
 340. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2468
 341. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2462
 342. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2457
 343. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2456
 344. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2454
 345. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2446
 346. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2441
 347. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2439
 348. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2437
 349. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2436
 350. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2434
 351. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2432
 352. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2427
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2422
 354. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2416
 355. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2414
 356. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2412
 357. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2407
 358. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2406
 359. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2404
 360. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2397
 361. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2396
 362. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2395
 363. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2390
 364. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2389
 365. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2377
 366. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2376
 367. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2375
 368. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2372
 369. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2370
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2367
 371. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2353
 372. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2352
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2348
 374. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2343
 375. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2342
 376. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2336
 377. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2333
 378. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2333
 379. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2331
 380. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2317
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2311
 382. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2309
 383. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2303
 384. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 2294
 385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2294
 386. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2288
 387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2288
 388. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2288
 389. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2284
 390. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2278
 391. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2266
 392. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2266
 393. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2264
 394. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2263
 395. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2258
 396. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2239
 397. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2227
 398. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2218
 399. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2213
 400. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2204
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2203
 402. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2202
 403. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2184
 404. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2183
 405. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2173
 406. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2157
 407. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2156
 408. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2155
 409. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2154
 410. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2150
 411. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2149
 412. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2146
 413. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2141
 414. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2140
 415. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2140
 416. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2138
 417. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2136
 418. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2136
 419. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2131
 420. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2129
 421. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2126
 422. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2122
 423. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2111
 424. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2105
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2096
 426. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2076
 427. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2068
 428. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2065
 429. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2058
 430. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2052
 431. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2051
 432. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2031
 433. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2028
 434. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2017
 435. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2012
 436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2010
 437. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2001
 438. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1991
 439. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1989
 440. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1976
 441. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1972
 442. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1967
 443. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1965
 444. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1958
 445. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 1956
 446. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1954
 447. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1941
 448. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1921
 449. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1917
 450. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1912
 451. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1891
 452. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1885
 453. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1883
 454. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1868
 455. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1862
 456. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1862
 457. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1836
 458. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1834
 459. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1831
 460. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1826
 461. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 1818
 462. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1808
 463. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1808
 464. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1796
 465. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1790
 466. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1776
 467. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1774
 468. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1758
 469. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1694
 470. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1683
 471. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1676
 472. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1674
 473. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1661
 474. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1631
 475. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1627
 476. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1595
 477. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1589
 478. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1575
 479. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1562
 480. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1558
 481. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1554
 482. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1553
 483. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1551
 484. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 1541
 485. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1540
 486. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1519
 487. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1509
 488. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1480
 489. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1478
 490. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1467
 491. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1453
 492. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1445
 493. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1443
 494. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1427
 495. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1408
 496. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1397
 497. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1393
 498. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1359
 499. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1336
 500. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1325
 501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1325
 502. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1315
 503. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1313
 504. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1311
 505. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1292
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1287
 507. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1284
 508. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 1260
 509. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 1255
 510. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1240
 511. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1235
 512. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1232
 513. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1209
 514. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1208
 515. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1173
 516. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1162
 517. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1161
 518. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 1099
 519. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1093
 520. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1092
 521. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1075
 522. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1069
 523. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1063
 524. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1042
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1033
 526. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 1024
 527. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1012
 528. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1003
 529. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 987
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 935
 531. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 915
 532. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 893
 533. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 878
 534. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 864
 535. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 860
 536. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 854
 537. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 837
 538. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 835
 539. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 823
 540. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 816
 541. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 806
 542. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 803
 543. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 787
 544. USC
  Wyświetleń: 767
 545. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 752
 546. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 736
 547. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 722
 548. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 708
 549. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 646
 550. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 646
 551. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 617
 552. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 605
 553. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 602
 554. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 586
 555. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 568
 556. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 547
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 535
 558. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 517
 559. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 506
 560. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 458
 561. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 431
 562. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 404
 563. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 384
 564. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 346
 565. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 345
 566. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 286
 567. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 234
 568. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 232
 569. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 222
 570. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 199
 571. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 187
 572. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 181
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 174
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 158
 575. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 114
 576. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 91
 577. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 87
 578. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 80
 579. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 76
 580. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 71
 581. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 63
 582. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 10
 583. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 9
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 7911
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×