Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
964206581782053659469195210001880838412020000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 103077
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 97258
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 70087
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 69402
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 29574
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 27531
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 24799
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 19583
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 19078
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 16414
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 16086
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15084
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11953
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11243
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11177
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11004
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10527
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10283
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10275
 20. Informacje
  Wyświetleń: 10255
 21. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10198
 22. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10154
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9888
 24. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9878
 25. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 9777
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 9765
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9650
 28. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9595
 29. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 9548
 30. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9382
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9378
 32. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9371
 33. USC
  Wyświetleń: 9370
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9357
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9251
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9108
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9039
 38. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9019
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9005
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8953
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8898
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8820
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8746
 44. Wójt
  Wyświetleń: 8720
 45. Rok 2011
  Wyświetleń: 8707
 46. Budżet
  Wyświetleń: 8698
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8631
 48. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8573
 49. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8552
 50. Petycje
  Wyświetleń: 8497
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 8497
 52. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8390
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8302
 54. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8249
 55. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8248
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8093
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8015
 58. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7975
 59. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 7971
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7938
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7867
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7821
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7764
 64. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 7738
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7637
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7627
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7512
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7505
 69. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7504
 70. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7487
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7395
 72. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7279
 73. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7274
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7251
 75. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7236
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7229
 77. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7225
 78. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7204
 79. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7198
 80. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7110
 81. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7106
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7103
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7102
 84. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7100
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7013
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6982
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6976
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6927
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6903
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6901
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6892
 92. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6777
 93. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6769
 94. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6725
 95. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6593
 96. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6564
 97. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6519
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6503
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6490
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6484
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6369
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6331
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6251
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6160
 105. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6155
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6109
 107. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6026
 108. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6008
 109. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5985
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5982
 111. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5977
 112. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5963
 113. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 5960
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5929
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5903
 116. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5845
 117. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5817
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5785
 119. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5749
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5728
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5533
 122. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5502
 123. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5473
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5448
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5402
 126. Umorzenia
  Wyświetleń: 5365
 127. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5355
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5341
 129. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5331
 130. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5304
 131. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5288
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5288
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5275
 134. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5257
 135. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5254
 136. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5218
 137. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5176
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5172
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5140
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5117
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5094
 142. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5087
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5080
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5077
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5004
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5002
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4973
 148. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4969
 149. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4952
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4938
 151. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4938
 152. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4935
 153. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4904
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4874
 155. Rok 2012
  Wyświetleń: 4856
 156. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4844
 157. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4844
 158. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4826
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4823
 160. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4803
 161. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4784
 162. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4782
 163. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4768
 164. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4698
 165. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4693
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4685
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4661
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4631
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 4631
 170. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4595
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4582
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4581
 173. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4570
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4564
 175. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4507
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4504
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4495
 178. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4462
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 4459
 180. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4445
 181. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4429
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4429
 183. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4426
 184. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4409
 185. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4407
 186. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4405
 187. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4399
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4388
 189. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4386
 190. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4379
 191. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4373
 192. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4362
 193. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4355
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4347
 195. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4304
 196. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4302
 197. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4300
 198. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4299
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4286
 200. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4277
 201. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4262
 202. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4224
 203. Rok 2012
  Wyświetleń: 4214
 204. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4209
 205. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4191
 206. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4188
 207. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4174
 208. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4172
 209. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4169
 210. Rok 2013
  Wyświetleń: 4164
 211. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4162
 212. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4160
 213. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4152
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4152
 215. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4135
 216. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4132
 217. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4123
 218. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4120
 219. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4095
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4068
 221. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4058
 222. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4048
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4046
 224. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4037
 225. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4036
 226. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4032
 227. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4032
 228. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4028
 229. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4023
 230. Rok 2011
  Wyświetleń: 4020
 231. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4014
 232. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4009
 233. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4004
 234. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4002
 235. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3992
 236. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3984
 237. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3983
 238. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3966
 239. Rok 2011
  Wyświetleń: 3966
 240. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3961
 241. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3957
 242. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3955
 243. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3946
 244. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3931
 245. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3927
 246. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3921
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3913
 248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3906
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3901
 250. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3874
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3863
 252. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3860
 253. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3857
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3848
 255. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3847
 256. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3844
 257. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3842
 258. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3836
 259. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3835
 260. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3834
 261. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3830
 262. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3829
 263. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3828
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3827
 265. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3822
 266. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3810
 267. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3809
 268. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3804
 269. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3803
 270. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3786
 271. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3778
 272. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3773
 273. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3770
 274. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3751
 275. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3748
 276. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3747
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3744
 278. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3739
 279. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3739
 280. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3728
 281. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3725
 282. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3714
 283. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3710
 284. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3709
 285. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3708
 286. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3707
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3701
 288. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3697
 289. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3687
 290. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3682
 291. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3682
 292. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3677
 293. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3677
 294. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3669
 295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3668
 296. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3665
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3663
 298. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3657
 299. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3654
 300. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3643
 301. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3637
 302. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3632
 303. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3631
 304. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3630
 305. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3618
 306. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3615
 307. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3614
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3590
 309. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3589
 310. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3581
 311. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3577
 312. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3557
 313. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3555
 314. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3555
 315. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3553
 316. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3544
 317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3532
 318. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3528
 319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3527
 320. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3527
 321. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3526
 322. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3509
 323. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3505
 324. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3499
 325. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3487
 326. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3486
 327. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3485
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3476
 329. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3473
 330. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3470
 331. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3468
 332. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3466
 333. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3457
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3457
 335. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3445
 336. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3442
 337. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3440
 338. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3423
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3422
 340. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3410
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3406
 342. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3402
 343. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3394
 344. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3392
 345. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3390
 346. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3388
 347. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3357
 348. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3354
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3351
 350. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3347
 351. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3344
 352. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3332
 353. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3330
 354. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3329
 355. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3327
 356. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3322
 357. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3321
 358. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3315
 359. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3313
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3307
 361. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3303
 362. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3300
 363. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3296
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3295
 365. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3287
 366. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3284
 367. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3281
 368. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3277
 369. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3271
 370. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3271
 371. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3271
 372. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3266
 373. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3263
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3256
 375. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3252
 376. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3251
 377. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3238
 378. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3236
 379. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3236
 380. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3230
 381. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3222
 382. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3207
 383. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3206
 384. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3204
 385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3204
 386. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3201
 387. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3201
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3189
 389. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3188
 390. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3176
 391. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3164
 392. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3162
 393. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3154
 394. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3152
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3140
 396. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3140
 397. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3136
 398. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3135
 399. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3132
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3130
 401. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3128
 402. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3126
 403. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3126
 404. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3126
 405. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3116
 406. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3113
 407. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3113
 408. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3072
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3071
 410. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3069
 411. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3059
 412. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3058
 413. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3048
 414. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3044
 415. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3041
 416. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3039
 417. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3033
 418. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3032
 419. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3031
 420. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3023
 421. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3021
 422. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3020
 423. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3018
 424. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3005
 425. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3005
 426. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3000
 427. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2995
 428. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2994
 429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2992
 430. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2972
 431. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2962
 432. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2962
 433. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2957
 434. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2953
 435. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2945
 436. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2945
 437. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2942
 438. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2930
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2905
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2892
 441. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2888
 442. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2883
 443. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2873
 444. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2845
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2843
 446. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2828
 447. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2827
 448. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2795
 449. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2793
 450. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2781
 451. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2774
 452. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2766
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2756
 454. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2719
 455. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2718
 456. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2713
 457. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2712
 458. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2704
 459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2693
 460. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2691
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2687
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2686
 463. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2683
 464. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2676
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2676
 466. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2675
 467. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2669
 468. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2665
 469. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2664
 470. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2640
 471. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2627
 472. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2623
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2607
 474. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2596
 475. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2591
 476. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2587
 477. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2585
 478. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2573
 479. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2560
 480. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2555
 481. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2538
 482. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2518
 483. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2508
 484. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2507
 485. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2499
 486. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2495
 487. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2491
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2487
 489. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2479
 490. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2469
 491. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2453
 492. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2448
 493. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2442
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2409
 495. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2402
 496. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2377
 497. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2377
 498. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2375
 499. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2372
 500. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2348
 501. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2310
 502. USC
  Wyświetleń: 2307
 503. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2302
 504. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2293
 505. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2282
 506. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2279
 507. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2251
 508. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2222
 509. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2216
 510. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2207
 511. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2207
 512. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2205
 513. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2201
 514. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2187
 515. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2174
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2168
 517. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2167
 518. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2128
 519. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2102
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2099
 521. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2085
 522. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2047
 523. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2041
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2033
 525. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2029
 526. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1988
 527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1979
 528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1975
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1972
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1958
 531. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1951
 532. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1944
 533. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1912
 534. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1911
 535. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1901
 536. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1897
 537. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1895
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1884
 539. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1875
 540. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 1860
 541. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1857
 542. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1856
 543. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1852
 544. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1837
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1832
 546. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1829
 547. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1817
 548. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1795
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1787
 550. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1775
 551. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1747
 552. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1742
 553. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1741
 554. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1739
 555. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1739
 556. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1718
 557. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1704
 558. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1685
 559. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1680
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1669
 561. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1628
 562. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1614
 563. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1585
 564. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1568
 565. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1558
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1557
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1474
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1471
 569. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1427
 570. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1421
 571. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1418
 572. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1404
 573. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1394
 574. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1377
 575. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1374
 576. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1358
 577. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1353
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1347
 579. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1338
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1324
 581. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1299
 582. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1296
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1238
 584. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1228
 585. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1165
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1148
 587. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1097
 588. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1092
 589. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1084
 590. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1071
 591. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1057
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1024
 593. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1008
 594. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 996
 595. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 972
 596. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 962
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 956
 598. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 932
 599. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 921
 600. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 915
 601. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 913
 602. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 909
 603. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 886
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 877
 605. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 869
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 859
 607. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 821
 608. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 815
 609. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 798
 610. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 794
 611. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 783
 612. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 771
 613. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 744
 614. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 739
 615. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 710
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 707
 617. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 701
 618. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 689
 619. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 654
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 636
 621. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 618
 622. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 617
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 582
 624. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 579
 625. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 577
 626. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 563
 627. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 560
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 526
 629. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 501
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 494
 631. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 469
 632. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 458
 633. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 455
 634. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 454
 635. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 448
 636. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 432
 637. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 430
 638. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 423
 639. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 422
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 417
 641. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 408
 642. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 406
 643. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 397
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 395
 645. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 375
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 340
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 339
 648. Wybory ławników
  Wyświetleń: 320
 649. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 303
 650. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 294
 651. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 280
 652. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 280
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 275
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 264
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 262
 656. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 254
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 237
 658. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 233
 659. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 212
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 196
 661. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 170
 662. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 166
 663. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 162
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 152
 665. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 125
 666. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 106
 667. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 103
 668. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 101
 669. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 99
 670. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 79
 671. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 57
 672. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 15
 673. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 14
 674. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 9650
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×