Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257654969000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 142136
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 111220
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 106404
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 103992
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 43352
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 39726
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 35907
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 23885
 9. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 23621
 10. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 23017
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 22584
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 17765
 13. Informacje
  Wyświetleń: 16244
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 14971
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14098
 16. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 13838
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 13805
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13678
 19. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 13598
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13056
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 13050
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 12871
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 12668
 24. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12530
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12525
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 12408
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12280
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12044
 29. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 11970
 30. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 11803
 31. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 11770
 32. USC
  Wyświetleń: 11708
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11614
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 11610
 35. Budżet
  Wyświetleń: 11583
 36. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 11580
 37. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11542
 38. Wójt
  Wyświetleń: 11185
 39. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11135
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11128
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 11108
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11082
 43. Petycje
  Wyświetleń: 11053
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11039
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11024
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10939
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10900
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10840
 49. Rok 2011
  Wyświetleń: 10728
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10708
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 10633
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 10439
 53. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10262
 54. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10210
 55. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10099
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10063
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10007
 58. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9980
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9963
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9913
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9890
 62. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 9872
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9858
 64. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9836
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9672
 66. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9631
 67. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9604
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9445
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9422
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9383
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9277
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9137
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9129
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9046
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9006
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9002
 77. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8981
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 8981
 79. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 8901
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8823
 81. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 8812
 82. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8783
 83. Referendum 2015
  Wyświetleń: 8772
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8769
 85. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8733
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8729
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8688
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8645
 89. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8626
 90. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8615
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8443
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8411
 93. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8405
 94. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8350
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8307
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8259
 97. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 8220
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8091
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 7881
 100. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7795
 101. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7752
 102. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7745
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7735
 104. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 7718
 105. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7622
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 7618
 107. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 7611
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7445
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7434
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7393
 111. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7393
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7373
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7368
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7256
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7226
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7142
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7079
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6988
 119. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 6900
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6866
 121. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6864
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6790
 123. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6786
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6777
 125. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6758
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6689
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6539
 128. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6538
 129. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6527
 130. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6523
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6493
 132. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6476
 133. Umorzenia
  Wyświetleń: 6457
 134. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6456
 135. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6440
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6429
 137. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6396
 138. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6393
 139. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6370
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6349
 141. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6333
 142. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6301
 143. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6238
 144. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6229
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6226
 146. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6199
 147. Rok 2013
  Wyświetleń: 6197
 148. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6187
 149. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6179
 150. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6162
 151. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6152
 152. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6144
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6113
 154. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6110
 155. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6074
 156. Rok 2012
  Wyświetleń: 6073
 157. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6073
 158. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6022
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6012
 160. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6000
 161. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5953
 162. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5932
 163. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5926
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5924
 165. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5916
 166. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5891
 167. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5886
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5875
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5851
 170. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5831
 171. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5797
 172. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5765
 173. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5761
 174. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 5760
 175. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5741
 176. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5727
 177. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5723
 178. Rok 2011
  Wyświetleń: 5721
 179. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5688
 180. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5680
 181. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5673
 182. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5668
 183. Rok 2012
  Wyświetleń: 5647
 184. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5634
 185. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5634
 186. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5629
 187. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5627
 188. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 5605
 189. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5598
 190. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5559
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5545
 192. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5519
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5507
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5496
 195. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5487
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5480
 197. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5464
 198. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5464
 199. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5464
 200. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5435
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 5421
 202. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5401
 203. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5389
 204. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5375
 205. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5373
 206. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5344
 207. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5332
 208. Rok 2013
  Wyświetleń: 5328
 209. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5326
 210. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5322
 211. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 5318
 212. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5304
 213. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5303
 214. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5299
 215. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5279
 216. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5277
 217. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5272
 218. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5258
 219. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5258
 220. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5251
 221. Rok 2011
  Wyświetleń: 5249
 222. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5235
 223. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5230
 224. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5228
 225. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5224
 226. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5216
 227. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5206
 228. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5206
 229. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5204
 230. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5197
 231. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5196
 232. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5186
 233. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5182
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 5173
 235. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5172
 236. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5161
 237. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5159
 238. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5150
 239. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5108
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5105
 241. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5105
 242. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5096
 243. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5090
 244. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5088
 245. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5085
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5075
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5054
 248. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5047
 249. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5035
 250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5026
 251. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5023
 252. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5018
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5009
 254. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5003
 255. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4990
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4989
 257. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4987
 258. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4977
 259. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4973
 260. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4967
 261. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4961
 262. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4960
 263. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4954
 264. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4954
 265. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4949
 266. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4941
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4938
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4931
 269. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4929
 270. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4902
 271. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4883
 272. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 4883
 273. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4877
 274. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4876
 275. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4865
 276. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4842
 277. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4833
 278. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4828
 279. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4825
 280. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4821
 281. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4814
 282. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4813
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4811
 284. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4808
 285. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4794
 286. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4792
 287. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4792
 288. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 4788
 289. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4783
 290. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4780
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4775
 292. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4754
 293. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4754
 294. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4749
 295. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4742
 296. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4728
 297. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4726
 298. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4721
 299. USC
  Wyświetleń: 4713
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4711
 301. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4709
 302. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4704
 303. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4702
 304. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4701
 305. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4697
 306. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4696
 307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4691
 308. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4690
 309. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4685
 310. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4678
 311. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4677
 312. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4661
 313. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4660
 314. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4651
 315. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4648
 316. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4641
 317. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4637
 318. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4618
 319. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4611
 320. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4601
 321. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 4601
 322. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4596
 323. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4591
 324. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4584
 325. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4578
 326. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4558
 327. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4553
 328. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4549
 329. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4541
 330. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4531
 331. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 4513
 332. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4510
 333. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4495
 334. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4482
 335. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4476
 336. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4470
 337. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4459
 338. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4442
 339. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4442
 340. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4441
 341. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4439
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4427
 343. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4422
 344. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4420
 345. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4417
 346. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4417
 347. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4415
 348. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4413
 349. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4412
 350. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4411
 351. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4409
 352. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4406
 353. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4405
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4403
 355. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4400
 356. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4396
 357. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4388
 358. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4384
 359. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4381
 360. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4376
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4374
 362. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4374
 363. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4367
 364. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4366
 365. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4363
 366. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4358
 367. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4357
 368. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4356
 369. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4343
 370. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4339
 371. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 4338
 372. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4335
 373. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4333
 374. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4333
 375. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4330
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4330
 377. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4329
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4313
 379. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4309
 380. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4300
 381. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4294
 382. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4292
 383. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4288
 384. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4287
 385. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4287
 386. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4285
 387. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4278
 388. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4277
 389. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4266
 390. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4265
 391. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4250
 392. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4244
 393. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4243
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4222
 395. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4221
 396. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4221
 397. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4219
 398. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4218
 399. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4216
 400. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4216
 401. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4206
 402. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4195
 403. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4177
 404. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4173
 405. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4170
 406. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4157
 407. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4156
 408. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4148
 409. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4145
 410. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4140
 411. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4140
 412. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4139
 413. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4137
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4123
 415. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4117
 416. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4110
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4098
 418. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4091
 419. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4078
 420. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4073
 421. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4066
 422. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4060
 423. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4058
 424. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4057
 425. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4056
 426. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4043
 427. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4042
 428. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4040
 429. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4017
 430. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4009
 431. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4008
 432. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4001
 433. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3996
 434. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3995
 435. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3988
 436. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3987
 437. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3964
 438. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3952
 439. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3932
 440. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3928
 441. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3927
 442. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3926
 443. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3899
 444. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3889
 445. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3888
 446. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3883
 447. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3863
 448. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3858
 449. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3858
 450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3848
 451. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3845
 452. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3841
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3833
 454. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3831
 455. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3825
 456. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3808
 457. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3800
 458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3787
 459. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3779
 460. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3776
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3744
 462. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3718
 463. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3715
 464. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3707
 465. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3701
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3701
 467. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3699
 468. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3692
 469. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3689
 470. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3661
 471. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3659
 472. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3659
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3637
 474. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3629
 475. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3628
 476. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3615
 477. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3614
 478. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3613
 479. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3590
 480. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 3586
 481. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3585
 482. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3584
 483. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3580
 484. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3565
 485. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3565
 486. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3560
 487. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3544
 488. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3543
 489. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3539
 490. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3527
 491. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3525
 492. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3522
 493. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3516
 494. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3498
 495. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3497
 496. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3485
 497. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3475
 498. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3456
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3451
 500. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3446
 501. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3422
 502. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3417
 503. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3408
 504. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3397
 505. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3366
 506. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3358
 507. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3355
 508. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3353
 509. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3317
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3315
 511. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3311
 512. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3290
 513. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3283
 514. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3280
 515. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3277
 516. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3271
 517. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3246
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3246
 519. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3240
 520. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3221
 521. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3206
 522. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3199
 523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3199
 524. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3198
 525. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3192
 526. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3169
 527. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3163
 528. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3162
 529. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3153
 530. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3152
 531. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3145
 532. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3137
 533. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3113
 534. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3107
 535. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3096
 536. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3087
 537. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3079
 538. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3046
 539. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3046
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3039
 541. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3035
 542. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3009
 543. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3007
 544. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2994
 545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2992
 546. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2987
 547. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2987
 548. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2987
 549. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2970
 550. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 2959
 551. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 2950
 552. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2938
 553. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2934
 554. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2902
 555. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2899
 556. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2876
 557. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2849
 558. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2805
 559. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2796
 560. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2786
 561. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 2758
 562. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2757
 563. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2747
 564. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2738
 565. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2732
 566. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2721
 567. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2720
 568. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2712
 569. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2711
 570. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2709
 571. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2704
 572. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2689
 573. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2680
 574. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2676
 575. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 2669
 576. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2663
 577. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 2643
 578. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2629
 579. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2597
 580. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2590
 581. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2581
 582. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2567
 583. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2539
 584. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2522
 585. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2513
 586. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2506
 587. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 2450
 588. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2430
 589. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2420
 590. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2394
 591. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2386
 592. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2350
 593. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2334
 594. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2334
 595. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2315
 596. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2314
 597. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2313
 598. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2306
 599. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2286
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2263
 601. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2263
 602. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2258
 603. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2245
 604. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2230
 605. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2217
 606. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2207
 607. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2200
 608. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2193
 609. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2152
 610. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2128
 611. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2113
 612. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2109
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2070
 614. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2045
 615. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2012
 616. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1994
 617. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1956
 618. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1937
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1930
 620. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1888
 621. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1852
 622. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1844
 623. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1835
 624. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1833
 625. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1826
 626. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1759
 627. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1738
 628. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1737
 629. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1728
 630. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1699
 631. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1683
 632. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 1680
 633. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1646
 634. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1643
 635. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1627
 636. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1622
 637. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1587
 638. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1576
 639. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1568
 640. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1568
 641. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1567
 642. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1566
 643. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1563
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1539
 645. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1531
 646. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1525
 647. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1523
 648. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1510
 649. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1490
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1489
 651. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1487
 652. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1484
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1474
 654. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1470
 655. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1467
 656. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1461
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1460
 658. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1459
 659. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1412
 660. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1410
 661. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1405
 662. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1404
 663. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1402
 664. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1401
 665. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1394
 666. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1389
 667. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1383
 668. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1379
 669. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1374
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1367
 671. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1365
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1362
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1345
 674. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1327
 675. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1326
 676. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1324
 677. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1322
 678. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1319
 679. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1307
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1298
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1297
 682. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1276
 683. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1261
 684. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1259
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1249
 686. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1241
 687. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1239
 688. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1235
 689. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1230
 690. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1215
 691. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1204
 692. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1189
 693. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1157
 694. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1157
 695. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1145
 696. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1134
 697. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1133
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1121
 699. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1119
 700. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1112
 701. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1108
 702. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1106
 703. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1104
 704. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1102
 705. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1091
 706. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1085
 707. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1084
 708. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1079
 709. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1067
 710. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1059
 711. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1056
 712. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1056
 713. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1050
 714. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1048
 715. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1038
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1026
 717. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1005
 718. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1000
 719. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1000
 720. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 998
 721. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 983
 722. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 979
 723. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 975
 724. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 974
 725. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 972
 726. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 971
 727. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 965
 728. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 963
 729. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 962
 730. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 957
 731. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 952
 732. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 952
 733. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 945
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 944
 735. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 940
 736. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 931
 737. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 922
 738. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 921
 739. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 920
 740. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 912
 741. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 907
 742. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 887
 743. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 873
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 859
 745. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 854
 746. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 838
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 823
 748. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 815
 749. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 810
 750. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 796
 751. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 796
 752. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 772
 753. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 770
 754. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 721
 755. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 700
 756. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 690
 757. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 689
 758. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 654
 759. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 647
 760. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 638
 761. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 613
 762. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 604
 763. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 597
 764. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 593
 765. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 592
 766. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 767. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 566
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 554
 769. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 551
 770. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 547
 771. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 520
 772. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 498
 773. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 475
 774. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 467
 775. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 458
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 432
 777. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 419
 778. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 393
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 384
 780. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 374
 781. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 373
 782. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 348
 783. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 343
 784. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 340
 785. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 335
 786. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 330
 787. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 330
 788. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 329
 789. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 325
 790. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 320
 791. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 318
 792. Spis rolny
  Wyświetleń: 315
 793. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 310
 794. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 303
 795. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 303
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 296
 797. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 290
 798. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 284
 799. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 284
 800. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 278
 801. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 273
 802. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 269
 803. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 268
 804. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 265
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 258
 806. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 252
 807. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 252
 808. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 238
 809. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 235
 810. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 225
 811. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 220
 812. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 207
 813. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 205
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 196
 815. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 192
 816. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 188
 817. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 175
 818. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 166
 819. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 149
 820. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 144
 821. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 143
 822. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 141
 823. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 132
 824. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 131
 825. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 110
 826. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 103
 827. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 82
 828. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 59
 829. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 40
 830. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 38
 831. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 36
 832. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 34
 833. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 31
 834. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 24
 835. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 7
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 5