Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7471855856712864972600000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428872309243683513694379955617531884023146314649056626669969
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503684826853274723239331346430622658140715
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 75232
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 60410
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34843
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 33689
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 15741
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15631
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 14277
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2018
  Wyświetleń: 12257
 9. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 12031
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12005
 11. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 8952
 12. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8716
 13. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8656
 14. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8381
 15. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 8269
 16. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7858
 17. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7810
 18. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 7473
 19. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7466
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7019
 21. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 6953
 22. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 6911
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6905
 24. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 6904
 25. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6664
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6631
 27. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6609
 28. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 6607
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6584
 30. Informacje
  Wyświetleń: 6420
 31. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6396
 32. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6344
 33. USC
  Wyświetleń: 6327
 34. Budżet
  Wyświetleń: 6203
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6199
 36. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6186
 37. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 6161
 38. Wójt
  Wyświetleń: 6080
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5937
 40. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5893
 41. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 5855
 42. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 5825
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5712
 44. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5708
 45. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5678
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5619
 47. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5601
 48. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5477
 49. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 5472
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5453
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5428
 52. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5421
 53. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 5419
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5404
 55. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 5274
 56. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5265
 57. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5261
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5182
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5175
 60. Rok 2012
  Wyświetleń: 5118
 61. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 5097
 62. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5085
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 5012
 64. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4990
 65. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4944
 66. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4943
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4923
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4900
 69. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4885
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4881
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4878
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4873
 73. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 4855
 74. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 4845
 75. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 4797
 76. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4789
 77. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4786
 78. Rok 2011
  Wyświetleń: 4757
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 4749
 80. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 4748
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4734
 82. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 4693
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4637
 84. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4570
 85. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4528
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 4476
 87. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4446
 88. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 4432
 89. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4354
 90. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 4348
 91. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4319
 92. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 4242
 93. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 4242
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4239
 95. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 4223
 96. Umorzenia
  Wyświetleń: 4150
 97. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4107
 98. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4069
 99. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4040
 100. Petycje
  Wyświetleń: 4031
 101. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 3980
 102. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3961
 103. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 3879
 104. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3879
 105. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 3849
 106. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3816
 107. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3799
 108. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3799
 109. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3792
 110. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 3788
 111. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3744
 112. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 3736
 113. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 3701
 114. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3699
 115. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 3677
 116. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3631
 117. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 3607
 118. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3600
 119. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3598
 120. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3554
 121. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 3526
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3431
 123. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3421
 124. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 3401
 125. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3383
 126. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3382
 127. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3349
 128. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3344
 129. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3336
 130. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3328
 131. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3321
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3311
 133. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3274
 134. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 3273
 135. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 3268
 136. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3240
 137. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3237
 138. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3197
 139. Rok 2013
  Wyświetleń: 3195
 140. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3178
 141. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3176
 142. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 3172
 143. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3140
 144. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 3124
 145. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 3107
 146. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3095
 147. Rok 2012
  Wyświetleń: 3081
 148. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 3079
 149. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 3072
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3063
 151. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 3014
 152. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3014
 153. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3007
 154. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3006
 155. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 2969
 156. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2967
 157. Rok 2011
  Wyświetleń: 2962
 158. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2950
 159. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2947
 160. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 2939
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2922
 162. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2920
 163. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2916
 164. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2899
 165. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2893
 166. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2892
 167. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2888
 168. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 2884
 169. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 2881
 170. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2874
 171. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2863
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2850
 173. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2843
 174. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2836
 175. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2832
 176. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2820
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 2815
 178. Rok 2012
  Wyświetleń: 2812
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2803
 180. Rok 2013
  Wyświetleń: 2800
 181. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 2790
 182. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 2786
 183. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2786
 184. Rok 2013
  Wyświetleń: 2772
 185. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2764
 186. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2756
 187. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 2749
 188. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2746
 189. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 2746
 190. Rok 2012
  Wyświetleń: 2745
 191. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 2741
 192. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 2731
 193. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2727
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2722
 195. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2720
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2705
 197. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2705
 198. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2675
 199. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2672
 200. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2672
 201. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 2670
 202. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2644
 203. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 2643
 204. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2640
 205. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 2640
 206. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 2634
 207. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 2613
 208. Rok 2011
  Wyświetleń: 2612
 209. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2608
 210. Rok 2011
  Wyświetleń: 2606
 211. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2597
 212. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2594
 213. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 2591
 214. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 2582
 215. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2574
 216. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2561
 217. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2557
 218. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 2557
 219. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2551
 220. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 2549
 221. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 2544
 222. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2544
 223. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 2544
 224. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2539
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 2534
 226. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2526
 227. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2518
 228. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 2514
 229. Dyrekcja
  Wyświetleń: 2513
 230. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2503
 231. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 2496
 232. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 2490
 233. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2487
 234. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2486
 235. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2485
 236. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 2482
 237. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2452
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2450
 239. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2445
 240. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 2440
 241. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 2431
 242. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2430
 243. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2425
 244. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2421
 245. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 2421
 246. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 2418
 247. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 2403
 248. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 2401
 249. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2400
 250. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 2387
 251. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 2381
 252. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2379
 253. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2370
 254. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 2370
 255. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 2361
 256. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2358
 257. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2349
 258. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 2349
 259. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2346
 260. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 2344
 261. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2340
 262. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2337
 263. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2334
 264. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 2331
 265. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2331
 266. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2327
 267. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 2321
 268. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2315
 269. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2313
 270. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2306
 271. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2291
 272. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2287
 273. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2286
 274. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 2274
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2274
 276. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 2273
 277. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2268
 278. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2267
 279. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 2264
 280. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 2249
 281. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 2247
 282. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 2246
 283. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2245
 284. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 2245
 285. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2244
 286. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2244
 287. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 2239
 288. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2231
 289. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2230
 290. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2228
 291. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2224
 292. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2223
 293. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 2222
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2219
 295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2218
 296. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2209
 297. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 2204
 298. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2203
 299. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2187
 300. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2179
 301. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2176
 302. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2176
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2171
 304. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2164
 305. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2156
 306. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 2149
 307. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2142
 308. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2137
 309. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2135
 310. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2128
 311. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2128
 312. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2126
 313. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2126
 314. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2118
 315. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 2114
 316. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2111
 317. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2105
 318. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2101
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2095
 320. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2088
 321. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2088
 322. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 2088
 323. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2081
 324. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2080
 325. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2075
 326. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2069
 327. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2069
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2066
 329. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2066
 330. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2065
 331. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2060
 332. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2060
 333. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2059
 334. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 2058
 335. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2053
 336. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2053
 337. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2052
 338. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2051
 339. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2049
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2040
 341. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2027
 342. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2026
 343. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2024
 344. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2023
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2017
 346. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 2014
 347. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2008
 348. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2007
 349. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2005
 350. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2003
 351. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1998
 352. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1991
 353. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1987
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 1986
 355. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 1986
 356. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1977
 357. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1970
 358. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1969
 359. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 1963
 360. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1954
 361. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 1952
 362. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1941
 363. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1937
 364. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1935
 365. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1933
 366. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1932
 367. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1930
 368. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1929
 369. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1925
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 1921
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1915
 372. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1915
 373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 1908
 374. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1898
 375. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1893
 376. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1883
 377. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1878
 378. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1868
 379. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1867
 380. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1853
 381. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 1843
 382. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1834
 383. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1833
 384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 1830
 385. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1829
 386. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1824
 387. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 1819
 388. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1817
 389. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 1805
 390. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 1798
 391. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1789
 392. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1787
 393. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1776
 394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 1776
 395. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1775
 396. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 1757
 397. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 1755
 398. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 1753
 399. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1753
 400. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1739
 401. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1736
 402. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1729
 403. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 1721
 404. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1718
 405. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1700
 406. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1699
 407. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 1698
 408. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1690
 409. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 1684
 410. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 1676
 411. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1676
 412. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 1675
 413. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 1670
 414. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 1670
 415. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 1669
 416. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 1655
 417. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1638
 418. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 1624
 419. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1619
 420. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1616
 421. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1614
 422. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1595
 423. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 1587
 424. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1580
 425. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1579
 426. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 1574
 427. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1559
 428. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 1555
 429. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1553
 430. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1549
 431. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 1545
 432. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1532
 433. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1522
 434. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1513
 435. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 1511
 436. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1492
 437. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 1484
 438. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1405
 439. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 1402
 440. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 1398
 441. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 1396
 442. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1394
 443. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1377
 444. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 1341
 445. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1340
 446. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 1316
 447. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1311
 448. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 1304
 449. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1303
 450. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1274
 451. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1261
 452. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 1244
 453. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1240
 454. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 1239
 455. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1226
 456. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 1218
 457. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1216
 458. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1209
 459. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1188
 460. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 1187
 461. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1181
 462. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1180
 463. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 1138
 464. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1134
 465. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1122
 466. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1121
 467. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 1115
 468. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1097
 469. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1080
 470. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1070
 471. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1069
 472. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1065
 473. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1062
 474. Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 1059
 475. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1059
 476. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1058
 477. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1038
 478. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1031
 479. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 1026
 480. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1024
 481. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 993
 482. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 984
 483. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 974
 484. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 973
 485. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 936
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 926
 487. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 920
 488. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 907
 489. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 902
 490. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 896
 491. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 883
 492. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 876
 493. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 817
 494. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 801
 495. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 788
 496. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 784
 497. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 712
 498. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 708
 499. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 708
 500. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 706
 501. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 701
 502. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 644
 503. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 627
 504. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 579
 505. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 577
 506. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 577
 507. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 573
 508. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 562
 509. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 558
 510. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 554
 511. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 544
 512. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 542
 513. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 534
 514. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 504
 515. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 502
 516. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 477
 517. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 471
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 458
 519. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 445
 520. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 440
 521. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 431
 522. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 379
 523. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 353
 524. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 352
 525. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 331
 526. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 317
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 275
 528. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 274
 529. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 200
 530. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 186
 531. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 183
 532. USC
  Wyświetleń: 121
 533. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7
 534. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 6905
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×