Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820535281400000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 93278
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 91330
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 60617
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 60178
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 25249
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 24546
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 21445
 8. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 18141
 9. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 17784
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 14739
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14391
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 14374
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11434
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 10551
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10490
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10174
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 9888
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9503
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 9407
 20. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9286
 21. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9243
 22. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 9085
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8977
 24. Informacje
  Wyświetleń: 8854
 25. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 8784
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8767
 27. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8747
 28. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 8721
 29. USC
  Wyświetleń: 8700
 30. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8668
 31. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8490
 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8460
 33. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 8403
 34. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8345
 35. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8301
 36. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8294
 37. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8278
 38. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8209
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8205
 40. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8179
 41. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 8167
 42. Wójt
  Wyświetleń: 8047
 43. Budżet
  Wyświetleń: 8023
 44. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7996
 45. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 7938
 46. Rok 2012
  Wyświetleń: 7801
 47. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 7775
 48. Rok 2011
  Wyświetleń: 7743
 49. Petycje
  Wyświetleń: 7666
 50. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7660
 51. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 7637
 52. Dyrekcja
  Wyświetleń: 7530
 53. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 7491
 54. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 7459
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7343
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7330
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7299
 58. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7282
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7268
 60. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 7175
 61. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7171
 62. Dyrekcja
  Wyświetleń: 7146
 63. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7095
 64. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7078
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7074
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7050
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7040
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6935
 69. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6886
 70. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6877
 71. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6864
 72. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6816
 73. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 6807
 74. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6775
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6754
 76. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6732
 77. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6731
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6720
 79. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6638
 80. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6614
 81. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6571
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6543
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6539
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6462
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6461
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6451
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6422
 88. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6414
 89. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6389
 90. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6362
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6360
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6349
 93. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6339
 94. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6252
 95. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6231
 96. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6112
 97. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6066
 98. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6015
 99. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6001
 100. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 5877
 101. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5862
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 5796
 103. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5784
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5756
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 5681
 106. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5672
 107. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5644
 108. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5635
 109. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5520
 110. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5497
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5477
 112. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5472
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5453
 114. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5386
 115. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 5386
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5262
 117. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5245
 118. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5241
 119. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5209
 120. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5130
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5128
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5029
 123. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5020
 124. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5007
 125. Umorzenia
  Wyświetleń: 4996
 126. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 4992
 127. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4954
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 4936
 129. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4917
 130. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 4892
 131. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4886
 132. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4885
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 4848
 134. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 4809
 135. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4784
 136. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4759
 137. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4754
 138. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4745
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4737
 140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4674
 141. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4673
 142. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 4671
 143. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4668
 144. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4642
 145. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4600
 146. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4582
 147. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4556
 148. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4552
 149. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4509
 150. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4499
 151. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4491
 152. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4474
 153. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4470
 154. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4469
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4451
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4422
 157. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4404
 158. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4373
 159. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4357
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4346
 161. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4294
 162. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4283
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4280
 164. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4276
 165. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4253
 166. Rok 2013
  Wyświetleń: 4228
 167. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4215
 168. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4215
 169. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4210
 170. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4198
 171. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4147
 172. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4123
 173. Rok 2012
  Wyświetleń: 4094
 174. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4089
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4055
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 4053
 177. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4044
 178. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4040
 179. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4034
 180. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4030
 181. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4026
 182. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4022
 183. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4012
 184. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3993
 185. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3987
 186. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3983
 187. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3982
 188. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3973
 189. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3966
 190. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3954
 191. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3951
 192. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3941
 193. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3932
 194. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3908
 195. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3879
 196. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3873
 197. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3867
 198. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3845
 199. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3835
 200. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3825
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 3821
 202. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3815
 203. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3805
 204. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 3800
 205. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3787
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3785
 207. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3784
 208. Rok 2013
  Wyświetleń: 3779
 209. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3778
 210. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3772
 211. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3770
 212. Rok 2012
  Wyświetleń: 3765
 213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3762
 214. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3761
 215. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3753
 216. Rok 2013
  Wyświetleń: 3740
 217. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3724
 218. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3715
 219. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3713
 220. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3713
 221. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3692
 222. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3683
 223. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3675
 224. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3666
 225. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3658
 226. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3650
 227. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3631
 228. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3630
 229. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3627
 230. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3627
 231. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3626
 232. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3619
 233. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3606
 234. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3589
 235. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3588
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3585
 237. Rok 2011
  Wyświetleń: 3583
 238. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3567
 239. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3557
 240. Rok 2011
  Wyświetleń: 3545
 241. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3537
 242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3528
 243. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3524
 244. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3519
 245. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3513
 246. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3507
 247. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3498
 248. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3498
 249. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3490
 250. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3489
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3484
 252. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3483
 253. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3482
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3479
 255. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3478
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3474
 257. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3470
 258. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3455
 259. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3454
 260. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3451
 261. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3451
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3450
 263. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3438
 264. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3434
 265. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3431
 266. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3428
 267. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3418
 268. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3417
 269. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3406
 270. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3384
 271. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3384
 272. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3374
 273. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3367
 274. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3365
 275. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3360
 276. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3360
 277. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3353
 278. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3352
 279. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3351
 280. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3346
 281. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3339
 282. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3336
 283. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3332
 284. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3328
 285. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3324
 286. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3317
 287. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3317
 288. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3317
 289. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3315
 290. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3299
 291. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3292
 292. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3292
 293. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3291
 294. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3285
 295. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3276
 296. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3276
 297. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3272
 298. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3269
 299. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3267
 300. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3266
 301. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3250
 302. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3243
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3230
 304. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3222
 305. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3222
 306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3208
 307. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3202
 308. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3196
 309. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3185
 310. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3181
 311. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3179
 312. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3171
 313. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3171
 314. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3169
 315. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3168
 316. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3166
 317. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3155
 318. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3154
 319. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3154
 320. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3150
 321. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3150
 322. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3150
 323. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3149
 324. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3149
 325. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3146
 326. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3142
 327. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3138
 328. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3135
 329. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3131
 330. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3115
 331. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3097
 332. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3083
 333. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3082
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3076
 335. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3075
 336. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3071
 337. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3071
 338. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3069
 339. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3068
 340. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3066
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3065
 342. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3060
 343. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3049
 344. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3040
 345. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3026
 346. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3009
 347. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3008
 348. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2999
 349. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2999
 350. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2999
 351. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2990
 352. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2990
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2990
 354. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2986
 355. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2983
 356. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2980
 357. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2974
 358. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2968
 359. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 2967
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2956
 361. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 2952
 362. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2949
 363. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2946
 364. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2942
 365. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 2942
 366. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2937
 367. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2927
 368. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2925
 369. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 2925
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2924
 371. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 2910
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2905
 373. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2904
 374. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 2903
 375. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2902
 376. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2899
 377. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 2892
 378. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 2891
 379. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2886
 380. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2883
 381. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2882
 382. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2880
 383. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2863
 384. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 2857
 385. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2850
 386. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 2847
 387. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2838
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2836
 389. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2820
 390. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2819
 391. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2819
 392. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2813
 393. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2810
 394. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 2809
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 2807
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2804
 397. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2800
 398. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2798
 399. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2798
 400. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2793
 401. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 2788
 402. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2785
 403. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2771
 404. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2765
 405. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2765
 406. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2750
 407. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2748
 408. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2740
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2733
 410. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2729
 411. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2722
 412. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2716
 413. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2703
 414. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2695
 415. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2691
 416. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2686
 417. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2680
 418. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2680
 419. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2674
 420. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2669
 421. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2663
 422. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2660
 423. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2654
 424. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2648
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2647
 426. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2645
 427. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2645
 428. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2641
 429. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2639
 430. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2634
 431. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2634
 432. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2633
 433. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2632
 434. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2616
 435. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2605
 436. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 2599
 437. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2588
 438. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2577
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2573
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2565
 441. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2537
 442. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2534
 443. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 2524
 444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2523
 445. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2518
 446. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2506
 447. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2504
 448. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2503
 449. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2503
 450. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2501
 451. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2474
 452. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2468
 453. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2461
 454. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2436
 455. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2430
 456. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2419
 457. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2415
 458. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2410
 459. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2397
 460. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2395
 461. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2385
 462. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2370
 463. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2366
 464. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2364
 465. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2360
 466. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2360
 467. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2330
 468. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2312
 469. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2308
 470. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2293
 471. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2286
 472. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2285
 473. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2276
 474. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2264
 475. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2261
 476. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2259
 477. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2259
 478. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2256
 479. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2219
 480. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2213
 481. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2205
 482. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2200
 483. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2200
 484. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2193
 485. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2187
 486. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2179
 487. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2173
 488. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2154
 489. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2147
 490. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2127
 491. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2114
 492. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2101
 493. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 2089
 494. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2086
 495. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2043
 496. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2021
 497. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 1985
 498. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1983
 499. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 1952
 500. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 1947
 501. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1939
 502. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1936
 503. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 1935
 504. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 1928
 505. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1925
 506. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1924
 507. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1906
 508. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 1902
 509. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 1900
 510. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1897
 511. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1890
 512. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 1882
 513. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 1858
 514. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 1844
 515. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1839
 516. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1829
 517. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1799
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1792
 519. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1777
 520. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1766
 521. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1748
 522. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1748
 523. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1741
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1741
 525. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1740
 526. USC
  Wyświetleń: 1710
 527. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1709
 528. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 1694
 529. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 1678
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1673
 531. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1636
 532. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1635
 533. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1631
 534. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1618
 535. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1607
 536. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1603
 537. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1595
 538. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1589
 539. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1584
 540. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1583
 541. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1544
 542. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1528
 543. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1527
 544. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1514
 545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1510
 546. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1478
 547. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1465
 548. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1442
 549. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1433
 550. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1428
 551. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1412
 552. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1382
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1369
 554. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1356
 555. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1354
 556. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1343
 557. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1325
 558. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1271
 559. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1241
 560. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1238
 561. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1224
 562. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1192
 563. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1182
 564. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1169
 565. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1168
 566. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1152
 567. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1135
 568. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1127
 569. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1096
 570. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1092
 571. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1086
 572. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1073
 573. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1027
 574. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1008
 575. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1002
 576. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 979
 577. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 970
 578. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 965
 579. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 962
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 896
 581. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 828
 582. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 803
 583. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 731
 584. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 729
 585. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 679
 586. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 677
 587. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 645
 588. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 628
 589. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 615
 590. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 605
 591. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 597
 592. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 594
 593. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 571
 594. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 569
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 564
 596. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 526
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 515
 598. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 510
 599. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 502
 600. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 497
 601. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 490
 602. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 488
 603. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 484
 604. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 478
 605. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 465
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 428
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 427
 608. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 408
 609. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 378
 610. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 375
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 371
 612. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 369
 613. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 344
 614. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 323
 615. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 320
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 314
 617. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 259
 618. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 234
 619. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 201
 620. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 190
 621. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 182
 622. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 169
 623. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 168
 624. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 137
 625. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 131
 626. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 120
 627. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 87
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 73
 629. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 68
 630. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 68
 631. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 10
 632. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 6
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 8977
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×